رسانه
رسانه

می روم در پیله ام در کنج تنهایی و غم :: جستجوپیله تنهایی....

درخواست حذف اطلاعات

چه ی ميداند؟؟؟ که تو در پيله ی تنهايي خود، تنهــــایی؟چه ی مي داندکه تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟پيله ات را بگشا،تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی! ازصدای گذرآب چنان فهميدم: تندتر ازآب روان، عمرگران ميگذرد. زند رانفسی،ارزش غم خوردن نیست! آرزویم این است آنقدرسیربخندی که ندانی غم چیست. منبع: http://erahbar. /

پیله ی تنهایی من

درخواست حذف اطلاعات

پيله ی تنهايي منجهانِ اندک منای آشناترین واژه ی پر ابهامای تو انتظار لحظه ی شکفتنِ بوسهای تمناترین دعای منای باران ای تومرا با خودت ببردست های مرا بگیراز جهانی که ساخته ای دور کن مراشهری بساز برایم این بارپشت پلک های شب زده اتواژه هایم را پنهان کندر کنج پستوی خیالجهان ما دیگر شعر نمي خواهداین بار برای منیک سبد بوسه بیاورپیشانی خواب هایم را ببوسو من در بیداری ، دست های تو راپيله ی تنهايي منجهانِ اندک من راهمين خیال تو مي سازد هر شببیا اگر مسیر جهانم را از یاد نبرده ایعلیرضا اسفندیاری

تو بخند

درخواست حذف اطلاعات

چه ی مي داند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي...چه ی مي داند که تو در حسرت یک روزنه در فر ...پيله ات را بگشا تو به اندازه پروانه شدن زیبایی...از صدای گذر آب چنان فهميدم تندتر از آب روان عمر گران مي گذرد...زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست...آرزویم این است آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست... سهراب سپهرىمنبع: http://paeezejalal. /

پیله

درخواست حذف اطلاعات

دلم پيله ميخواهدپيله ای برای پروانه شدنوقتی از آدمهای دنیا دلگیر ميشومدنبال پيله ميگردمجاییگوشه ایدنجیامنیبرای تنها ماندنفکر تصميمگرفتنو پروانه شدن......یارب مددی..........

می روم در پیله ام، در کنج تنهایی و غم

درخواست حذف اطلاعات

دیدمت در کوچه ای، گویی پریشان نیستیهمچو من از غصه ات، چون ابر گریان نیستیدر کنار شوهرت، خوشحال و خندان دیدمتمثل من از دوری ات، گویا تو ویران نیستیعشق من باور ، دیگر که خندان نیستمتو ولی از درد من، دلگیر و ویران نیستیتو خوشی در این خزان، اما در آن غمگین ترمچون کنارم در خزان، در ماه آبان نیستیمي روم در پيله ام، در کنج تنهايي و غممي روی با یار خود، زیرا پریشان نیستیمحمدصادق رزمي

بازیافت زباله با کرم پیله ساز

درخواست حذف اطلاعات

محققان قصد دارند برای حل مشکل زباله از نوعی کرم پيله ساز استفاده کنند.آنان متوجه شده اند این کرم پيله ساز علاوه بر تغذیه از موم عسل، کیسه های پلاستیکی را نیز مي خورد!

سهراب سپهری

درخواست حذف اطلاعات

چه ی ميداند؟؟؟ که تو در پيله ی تنهايي خود، تنهــــایی؟ چه ی مي داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟ پيله ات را بگشا، تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایــی! ازصدای گذرآب چنان فهميدم: تندتر ازآب روان، عمرگران ميگذرد. زندگی رانفسی،ارزش غم خوردن نیست! آرزویم این است آنقدرسیربخندی که ندانی غم چیست.منبع: http://googlehadi. /

احساس تنهایی (loneliness) در سالمندان

درخواست حذف اطلاعات

کابوس تنهايي شاید اولین معضل سن پیری باشد. احساس تنهايي، ح ی است ناخواسته و نامطلوب که در هنگام فقدان ارتباطات معنی دار رخ مي دهد..در ميان مسائل سالمندان، احساس تنهايي آنها، نیاز به توجه ویژه دارد؛ چراکه سالمندان آن را بنا به دلایل مختلف از قبیل نقص های جسمي و از دست دادن نزدیکان و کمرنگ شدن ارتباطات، تجربه مي کنند. بخشی از جمعیت سالمند به دلیل از دست دادن همسر، سال های واپسین عمر خود را در تنهايي مي گذرانند. این سالمندان تنها نسبت به سایر سالمندان که متأهل و مستقل هستند، از لحاظ جسمانی و روانی آسیب پذیرترند. یافته های پژوهشی نشان مي دهد که 43.75سالمندان ن در سراهای سالمندان احساس تنهايي مي کنند. سالمندانی که دارای ۵ فرزند یا بیشتر بوده اند و در خانواده زندگی مي د، احساس تنهايي زیاد داشته اند یعنی با ازدیاد تعداد فرزندان، احساس تنهايي سالمند نیز افزایش مي یابد. متأسفانه اکنون روش غالب و نا

34... پیله=لانتوری=o_o=مردم چه شونه=؟؟؟؟؟=.....

درخواست حذف اطلاعات

پيله = گیر دادن = سمج بودن زنگ زدم بهش جواب نداده اینقدر زنگ خورد تا قطع شد دوباره زنگ زدم.. گوشی را برداشته ميگه : اَآآاَه تو چقدر پيله ای... یه بار زنگ زدی جوابت را ندادم بفهم مزاحمي oـــo حالا خوبه اون پیغام داده بود که کارم داره 0ـــ0 پ . ن : "عنوان را خانم آرتميس گفتن بذارم"

ایده هایی برای زندگی17

درخواست حذف اطلاعات

رعد و برقی از تجسم احساسی از ابر اینجا همين زمين است.خواستم پيله ها را کنم آن سوی پيله دست مي زدند اما پشت سر پيله های ام را مي دوختند.تشنه از اما ولی تنها از ایکاش. مردد از قند بی حاشیه از نبات به دنبال یک گل .منبع: http://shortstorey. /

ایران، هشتمین تولیدکننده پیله و نخ ابریشم در جهان است/افزایش ۶۵ درصدی قیمت تضمین

درخواست حذف اطلاعات

رییس مرکز توسعه نوغانداری گفت: ایران رتبه هشتم جهان را به لحاظ تولید پيله و نخ ابریشم به خود اختصاص داده است.

پیله

درخواست حذف اطلاعات

شبها دیگر جایی برای خواب نیست ! شبها شبیه دلتنگی پروانه ای گشته  که راه وج از پيله نمي داند .. زمان مي گذرد و او از بیرون آمدن  نا اميد مي شود به دور خود مي تند  و باور مي کند هرگز رویای پروانه شدن برای هیچ کرمي اتفاق نیفتاده .. در پيله اش گرفتار مي شود .. و گمان مي کند عالم همين یک وجب  کمتر پيله است !!! بن بست اول ، دوم ، سوم !! اگر نیاید برای هميشه خواهد مرد ! نه کرم بلکه رویای پروانه شدن در دلش ! و این مرگ بدتر است .. ..

پاییز جاری ...

درخواست حذف اطلاعات

یه آهنگ غمگین شبا پخش مي شه سونات نبودت تو پائیز جاری بازم قرص هامو فراموش که تجویز کردی واسه بی قراریم فراموش ، قراره نباشی فراموش ، فراموشیا رو شبیه سلام تو شاید شنیدم خداحافظی های تو گوشیا رو فراموش قراره بميرم فراموش قراره بميرم که بعد از تو جز مرگ چیزی نمونده یه جوری تمام جهانم سیاهه که شاید جز این رنگ چیزی نمونده فراموش قراره بميرم که بعد از تو جز مرگ چیزی نمونده یه جوری تمام جهانم سیاهه که شاید جز این رنگ چیزی نمونده قوی نیستم، وقتی از دست مي دم قوی نیستم، عشق اصلاً قوی نیست ی که تو تنهايي هاش پيله بسته غزل گفته از تو ولی منزوی نیست قوی نیستم، وقتی از دست مي دم قوی نیستم، عشق اصلاً قوی نیست ی که تو تنهايي هاش پيله بسته غزل گفته از تو ولی منزوی نیست عشق اصلاً قوی نیست نترسیدم اما سَرَم اومد آ تو دیدارِ اول تو رو جا گذاشتم مثل یوسفی که زُلیخا نداره خودم رو تو قصر تو تنها گذاشتم یه آ

آدم سابق

درخواست حذف اطلاعات

وقتى مرا از پيله ى تنهایى ام بیرون آوردى و من پروانه شدن را باور فکر نمى برگشتن به پيله آنقدر سخت باشد، اما چاره اى نیست بال هایم را آتش مى زنم و به پيله بازمى گردم، آدم سابق مى شوم، به تک تک اشک هایم قسم مى خورم که دیگر پروانه شدن را باور نکنم ...

پیله

درخواست حذف اطلاعات

وقتی صدای تنهايي در آغوش خسته آلود یک تمنا، در پشت حقیقت بودن، ایستاده است. به دنبال چه هستی؟ آدم ها اینگونه اند. خودشان دیوار مي شوند و مي ایستند در برابر خودشان. هر وقت دیدی که شده ای تکرار. هر وقت شنیدی در هوای وجودت، بر آن اندرونیت که فقط خودت و خدایت دانی کجاست، جایی و مکانی حتی برای لحظه ای و بایست و بگو من کیستم؟ آدمي آزاد است. هر آنچه بر دورش بتند، مي پوساندتش؟ پيله ها را بدر. وقت تنگ است. زمان در گذر است.منبع: http://saheledel. /

مرا خسته کردی و خود،خسته رفتی ....

درخواست حذف اطلاعات

قسمت های آ شهرزاد بود که از قباد دیالوگی به یادگار ماند :"تا به حال هر چی بوده سایه ی تنهايي بوده...الان من خودشم...خود تنهايي ......"اینطور مي شود که وقتی بعد از این همه سال،شهرزاد با پای خودش سراغ قباد مي رود،قباد او را پس مي زند !!نقطه ی تنهايي هر آدمي اگر برسد،هیچ چیز و هیچ ی نميتواند اورا از پيله ای که دور خودش پیچیده رها کند .....حتی شهرزاد هم نميتواند گره های تو در توی تنهايي قبادرا باز کند ... شهرزادی که قباد،یک سریال ۹۰ قسمتی را برای رسیدن به او دوید ....!! هیچ آدمي را به این نقطه نرسانید ....

بهار زرد

درخواست حذف اطلاعات

اول سالم و تنهايي من چند برابر عید امد و حتی به یدن نتوانم ساعت که عقب امد و حتی به جلو رفتمن از بر تو آه پ نتوانم نایاب ترین عطر من آن هر نفس توبا هر قدم باد وزیدن نتوانم تاری که برای دوخته بودند آميخته و باز تنیدن نتوانم برزخ شده هر لحظه من بی تو و اما بام و دو هوایی که رسیدن نتوانم ابر است هوا و نم باران زده بر من مثل رخ مهت و دیدن نتوانم با این همه تنهايي و ظلمي که به من رفت باز از غم تو دست کشیدن نتوانم ...منبع: http://in-ruzhaye-man. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

فکر کن برای فرار از تنهايي دست به کاری بزنی که باعث بشه از هميشه تنهاتر شی، و اميدی برای نحات از این تنهايي جدید نداشته باشی... لعنت به زندگی کن عین تک تک روزهاش رو فقط به اميد یه روز بهتر گذروندم وای هر روزش از روز قبل بدتر شد. اميد واسه من هیچ معنای نداره...بد اون تأکیدی که رو ميم هست، بیشتر حس مرداب داره تا نجات...منبع: http://b-noghte. /

.. لعنتی

درخواست حذف اطلاعات

چه .. ی ميداند که تو در پيله ی تنهايي خود تنهايي؟؟! چه .. ی ميداند که تو در حسرت یک روزنه در فر .. ؟؟! پيله ات را بگشا... تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی... سهراب سپهری +آدم های بی .. دی چون من آدم های اطرافشون رو آزار ميدن ميخوای خوب باشی ولی نميدونی که گند ميزنی به تمام لحظاتشون وقتی فکر ميکنی خواهر بزرگتر بودن یعنی نعمت ولی ميبینی شدی عذاب خواهر کوچیکه فقط دلم ميخواد که هرجا آدم اشتباهیه بودم و ببخشه ميدونم اینجا رو ميخونی پروانه زندگی خودت باش و رها شو اميدوارم یه روزی بیاد که من رو ببخشی خودم خودم رو ببخشممنبع: http://baroooonbahari. .. /

کرم پیله ساز ، پلاستیک را به صورت طبیعی تجزیه می کند!

درخواست حذف اطلاعات

اخیرا محققان متوجه توانایی بسیار بالای نوع خاصی از کرم پيله ساز شده اند که مي تواند ترکیبات پلاستیکی را به صورت طبیعی تجزیه کند. این کرم پيله ساز (کرم کات یلار عسل) یک اینچی (3 سانتی متری) که با نام “galleria mellonella” نیز شناخته مي شود، عموما در کندوهای زنبور عسل یافت شده و به گفته محققان، از غذاهای نامتعارف همچون موم های ... نوشته کرم پيله ساز ، پلاستیک را به صورت طبیعی تجزیه مي کند! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

محمدرضا تاجیک:اصولگرایان حاضرنیستند از پیله ای که دور خود ایجاد کرده اند،نجات یا

درخواست حذف اطلاعات

محمدرضا تاجیک از تئوریسین های اصلاح طلب به رو مه اعتماد گفت:اصولگرایان اگر مي خواهند به صورت یک رناتیو جدی حضور داشته باشند و احیانا از شانس پیروزی در رقابت های بزرگ آینده برخوردار باشند، نخست باید از این پوسته و پيله گفتمانی که دور خود پیچیده خارج شوند؛ باید نوعی پيله شکنی کنند.

پروانه ای ها در پیله بی توجهی

درخواست حذف اطلاعات

بیماران پروانه ای در پيله خود فرو رفته اند و دستان مهربانی از آنها سراغی نمي گیرند. نه تنها زخمشان یام نمي یابد، بلکه صدا و فریادشان نیز به گوش ی نمي رسد.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

پشت شیشه برف مي بارد پشت شیشه برف مي بارد در سکوت ام دستی دانه ی اندوه مي کارد چون نهالی سست مي لرزد روحم از سرمای تنهايي مي خزد در ظلمت قلبم وحشت دنیای تنهايي دیگرم گرمي نمي بخشی عشق، ای خورشید یخ بسته ام صحرای نوميدیست خسته ام، از عشق هم خسته پشت شیشه برف مي بارد پشت شیشه برف مي بارد...منبع: http://sokotekawir. /

چرا کرم های پیله ساز اینقدر غذا می خورند؟

درخواست حذف اطلاعات

کرم های پيله ساز یکی از مراحل دگردیسی پروانه ها هستند. که در آن کرمي شکمو تمام مدت خود را صرف غذا خوردن و بزرگ شدن مي کند. البته شاید گمان کنید که او خود را برای دگردیسی و دورانی که در پيله خواهد بود آماده مي کند اما دلیل این پرخوری ها صرفا این نیست. پروانه از شهد گیاهان تغذیه مي کند و این شهد فاقد پروتئین های لازم برای تخم گذاری است. در نتیجه کرم پيله ساز در دوران تغذیه پیش از شفیره شدن خود باید پروتئین های لازم برای تخم گذاری در دوران پروانه بودن را ذخیره کند. در این ویدیو جالب و دیدنی مسیر پر پیچ و خم زندگی یک پروانه را که علیرغم پر ماجرا بودن آن تنها چند هفته به طول مي انجامد ببینید.

در حسرت پرواز اگر جان ندهم در حسرت شمع ولی سر میدهم

درخواست حذف اطلاعات

اگر که از این پيله ای که دور خودت پیچدی ، به موقع بیرون نیای اگر که تعلل بیجا ی اگر که درست لحظه ای که ميدونی وقت بیرون اومدنه ، شک کنی و بمونی هیچوقت لذت سوختن در طواف شمع را نخواهی فهميد ... پيله ، خونه امن توست اما تا جایی که راه نفست را نبندد تا جایی که ظرف وجود تو از پيله سر نرفته باشد ... عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. سرگردانند. سرگردانند

گل تنهایی من

درخواست حذف اطلاعات

گل تنهايي مטּ نیومد ڪـωـی ωـراغت اماتو خیلی عزیزی واـωــہ قلب بی پناهت *** اگـہ مي ذاشتטּ بمونـہ دبارہ بـہ پام بمونے بوی عاشقی مي پیچید توی باغها توی ڪوچـہ *** دیگـہ تنهايي وتڪرار توے دل جایے نمے ذاشت همـہ مي دونטּ یڪی هـωـت یڪی ڪـہ پر از احـωـا س *** حالا باروטּ ڪـہ مي بارہ حـωـی بی جوטּ تو صدامـہ وقتی مي خونم ميفهمم خود غصـہ بیقرارہ منبع: http://miladba04. /

گل تنهایی من

درخواست حذف اطلاعات

گل تنهايي مטּ نیومد ڪـωـی ωـراغت اماتو خیلی عزیزی واـωــہ قلب بی پناهت *** اگـہ مي ذاشتטּ بمونـہ دبارہ بـہ پام بمونے بوی عاشقی مي پیچید توی باغها توی ڪوچـہ *** دیگـہ تنهايي وتڪرار توے دل جایے نمے ذاشت همـہ مي دونטּ یڪی هـωـت یڪی ڪـہ پر از احـωـا س *** حالا باروטּ ڪـہ مي بارہ حـωـی بی جوטּ تو صدامـہ وقتی مي خونم ميفهمم خود غصـہ بیقرارہ منبع: http://miladba04. /

تغییر نام «کولبری» به «پیله وری»

درخواست حذف اطلاعات

«کولبر» به «پيله ور» تغییر نام داد ولی درآمد بیشتر مرزنشینان کردستان همچنان گرفتار اماواگرهایی است و همه چشم اميد به تحقق بهبود معیشت ناشی از تغییر نام دوخته اند.

تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

این قدر تنهايي قدم زده ام ... با خودم حرف زده ام ....تنهايي دیده ام تنهايي غذا خورده ام تنهايي خنده ایم تنهايي گریه کرده امسعی خودم تنهايي حال خودمو خوب کنمک یکی دگ ک مياد توو زندگیم حس ميکنم اضافست

تایم لپسی زیبا از پیله کرم تا پرواز یک پروانه

درخواست حذف اطلاعات

به تماشای یک کرم شب تاب فوق العاده بنشینید و ببینید که چگونه نقش پيله مي بندد تا به پروانه ای زیبا بدل شود.

مهار آتش سرخ در جنگل های پیله کوه و جمند

درخواست حذف اطلاعات

آتش سوزی در منطقه جنگلی پيله کوه و جمند ، شهرستان های نوشهر و چالوس مهار شد.

هاکاما

درخواست حذف اطلاعات

هاکاما(شلوار) دارای 7 چین یا پيله (5 پيله جلو و 2 پيله در پشت) مي باشد . این 7 پيله دارای هفت معنی سمبولیک به شرح ذیل مي باشد:yuki : رشادت ‘ دلیری ‘ شجاعت jin : مروت ‘ نیکو کاری ‘ خیرخواهیgi : عد ‘ درستکاری ‘ امانت داری rei : ادب و احترام ‘ تواضع ‘ فرمانبرداریmakoto : بی ریایی ‘ صداقت ‘ اص وجود chugi : وظیفه شناسی ‘ وفاداری ‘ وقفmeiyo : شرافت ‘ وقار ‘ حیثیت

صادرات پیله وری مرغ به عراق /تجار قطر خواهان مرغ گرم ایرانی هستند

درخواست حذف اطلاعات

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت:علی رغم تلاش صادرکنندگان برای صادرات مرغ اما تا کنون مقدار محدودی مرغ به صورت پيله وری به عراق انجام شده است.

تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

لطفا به من عشق تعارف نکنیدسیرممن به تنهايي کنار ساحل قدم ميزنمبه تنهايي به دیدن غروب ميرومبه تنهايي تنها ميمانم!عشق را ميسپارم به چشمان آزادو نترس موش های صحراییمن ش تم ، امروز تکه تکه هایم را با دست جمع ،دستم برید ! از فردا خودم را گچ ميگیرمشاید دیگر هرگز پرواز نکنم اما هرگز زمين نميخورمشاید نخندم اما گریه هم نميکنمشاید جاودانه نشوم ! اما آسوده ميميرمفردا قلبم را از جا ميکنم ، چالش ميکنم زیر وارها خاک نم کشیده ی کویرشما هم ميتوانید در مراسم تدفینش شرکت کنیدفقط لطفا قلبم را ن یدمن عاشق نميشومحتی به قیمت پوسیدن...!منبع: http://ghazalnaz. /

پیله درختی، مکانی امن برای اقامت گردشگران در جنگل (+ع )

درخواست حذف اطلاعات

محیط بیرونی این پيله با یک عایق محکم پوشانده مي شود که علاوه بر نفوذ ناپذیر آن ، محیط امنی معادل ۲/۵ متر را به واسطه تشک مخصوصش برای استفاده کنند آن هدیه مي دهد.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز هوا خیلی پاییزی بود... خیلی وقته تنهايي زیر بارون قدم نزدم اصلا دلم برای تنهاييام تنگ شده. دلم برای اون درخت دوست داشتنی و ميلک شیک شکلاتی شکلاتی تنگ شده. دلم یه تنهايي عميق ميخواد یه خیابون بی انتها و یه سرمای بینهایت... ایکاش ميشد امسال جادو عمل ميکرد ولی جادوی من خنثی شده فقط یه خاطره ازش مونده یه خاطره ی دور دور. اهای اونایی که پای حرفام و بقچه ی دل من نشستین بدون فصل رویا هیچ وقت پایانی نداره. بدونین یه روزی، یه جایی... صبر داشته باشینمنبع: http://bargrizan92. /

تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

لطفا به من عشق تعارف نکنیدسیرممن به تنهايي کنار ساحل قدم ميزنمبه تنهايي به دیدن غروب ميرومبه تنهايي تنها ميمانم!عشق را ميسپارم به چشمان آزادو نترس موش های صحراییمن ش تم ، امروز تکه تکه هایم را با دست جمع ،دستم برید ! از فردا خودم را گچ ميگیرمشاید دیگر هرگز پرواز نکنم اما هرگز زمين نميخورمشاید نخندم اما گریه هم نميکنمشاید جاودانه نشوم ! اما آسوده ميميرمفردا قلبم را از جا ميکنم ، چالش ميکنم زیر وارها خاک نم کشیده ی کویرشما هم ميتوانید در مراسم تدفینش شرکت کنیدفقط لطفا قلبم را ن یدمن عاشق نميشومحتی به قیمت پوسیدن...!منبع: http://ghazalnaz. /

41- رضا

درخواست حذف اطلاعات

کمي متفاوتخادم حرم رضا (ع) :دختــر بچـه شفا گرفتــه بـود ازش سوال چه دیــدی و چه شنیـدی ؟دختــرک بـا آرامشی خاص گفت هیچ .فقط پــدرم را خبـر کنیــد !پـــدرش را آوردنـــد .گفت :بابا ، امـام رضـا بهم گفت : بـه بابات بــگو بـه خواهرم چیــزی نگه !پــدر بـه خادم گفت : دخیل کـه بستمبـه امـام رضــا گفتـم : مي خوای دختــرمو شفا نـدی شفا نــده .اما بــرگردم قـم بــه خواهرت گلایــه ميکنم چه ی مي داند که تو در پيله تنهايي خود تنهايي؟چه ی مي داند که تو در حسرت یک روزنه در فر ؟ پيله ات را بگشا... تو به اندازه پروانه شدن زیبایی این پست رو گذاشتم بهتون حال بدم ولی حاله خودم اب شد یا ضامن آهو منبع: http://singel-man. /

برداشت پیله تر ابریشم در فارس

درخواست حذف اطلاعات

کارشناس مسئول کرم ابریشم جهاد کشاورزی از برداشت هزار و ۶۰۰ کیلوگرم پيله تر ابریشم در استان خبر داد.

ماجرای «پویا»یی که بعد از سال ها «پروانه» شد

درخواست حذف اطلاعات

۳۰ سال از ۶۰ سال عمرش را در پيله ای از بیزاری زیست؛ بیزاری از خود، پیرامون و پیرامونی ها. ۳۰ سال از شنیدن نامش «پویا» کهیر مي زد، اما حالا ۳۰ سال است که از آن پيله درآمده و تبدیل به «پروانه»ای سبکبال شده است.