رسانه
رسانه

نام های معرب ای ایران :: جستجونام های معرب ای ایران

درخواست حذف اطلاعات

محمد جعفر ملک زاده کانال تلگرام تاریخ ايران زمین https://telegram.me/tarikheiranzamin95اشارهاين مقاله، حاصل بررسی مختصر و مروری کوتاه در مجموعۀ برخی نام هاي ا و آبادی هاي ايران است که شکل معرب آن ها به کار می رود و منظور از آن، بازشناساندن یکی از مشکلات موجود در به کارگیری نام هاي ا و آبادی هاي ايران است. دسته اي از اشکال معرب اين گروه نام ها، فقط در کتاب هاي جغرافیايی قدیم و به پیروی از آن در نقشه ها و نامه هاي اداری دیده می شود، و تا کنون در گفت و گوی مردم وارد نشده است. اين دسته، بیشتر شامل نام هاي اي کوچک و روستاهاست.دسته اي دیگر از نام هاي معرب که بیشتر نام هاي اي بزرگ را در بر می گیرد، به زبان مردم نیز راه یافته و آن ها هم در گفت و گو، از معرب نام شهرشان استفاده می کنند. اين شیوه، به دلايلی که در اين جا بدان می پردازیم، پسندیده نیست و اگر به آن سر و سامانی داده نشود، به پریشانی و آشف

پاو وینت قواعد عربی 3

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت قواعد عربی 3قیمت:150000ریال موضوع :پاو وینت قواعد عربی 3 فرمت فايل: ppt (قابل ویرايش)فهرست مطالبعلم نحو معرب و مبنی اعراب و بناء بناء کلمات معرب و مبنی اسمهاي مبنی عوامل نصب فعل مضارع نصب فعل مضارع به اَنْ ناصبه ی مقدره تبصره عوامل جزم فعل مضارع اسماء شرط اعراب در فعل مضارع اسم هاي معرب به حروف سم هاي معرب به بعضی حرکات - تقدیری اعراب محلی نوع بناء و کیفیت بناء افعال و اسماء و حروف اسم هايی که در اصل معربند ولی ع مبنی می شوند منصرف و غیر منصرف اسباب منع صرف شانه هاي رفع و نصب و جر جزم جمله و کلام اقسام جمله مطابقت فعل با فاعل مهم ترین علل حذف فاعل مبتدا و خبر حروف مشبه به فعل لاي نفــی جنــس مفعول فیه حــــال مستثنی: منادی مناداي مستغاث ترخیم: مناداي مضاف به یاي متکلم: نشانه مضاف و مضاف الیه:  جهت محصول اينجا کلیک نمايید

پاو وینت عربی سال اول دبیرستان معرب و مبنی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هايدی پاو وینت عربی سال اول دبیرستان معرب و مبنی با و پر سرعت .  دسته بندی : پاو وینت نوع فايل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرايش )  قسمتی از محتوی متن پاو وینت :  تعداد اسلايد : 12 صفحهالدرس الثامن منهج معرب کلماتی که با تغییر موقعیت در جمله حرکت آ آنها تغییر می کند معرب نامیده می شوند.مانند « لمیذ» در جملات زیر: الف) کتب لمیذُ تکالیفه : فاعل و مرفوع ب) رايت لمیذَ فی المدرسة : مفعول و منصوب ج) سلمت علی لمیذِ فی الشارع : مجرور به حرف جر چه کلماتی معرب هستند؟ 1- بیشتر اسمها به جز اسمهاي مبنی 2- از بین فعلها فقط فعل مضارع به جز هاي 6و12 نکته: تمام حروف مبنی هستند( فی-علی- و-ان...).بنابراين حرف معرب وجود ندارد.ح ها اعراب کلمات معرب چهار ح دارد: 1) مرفوع _ُ_ٌ_: الصادقُ 2) منصوب _َ_ً_: العاقلَ 3)مجرور -ِ--ٍ-: الاجتهادِ 4) مجز

رباب نوازی ؛ محمد رحیم خوش نواز

درخواست حذف اطلاعات

«رَباب / rabab» نام معرب یک ساز قدیمی و باستانی ايرانی است که خاستگاه آن آریاناي کهن، اسان دوره ی، سیستان و بلوچستان و افغانستان است. اين ساز با نام رباب بیش از یک هزار سال قدمت دارد و نام پارسی اش رواده است. از نوازندگان رباب در افغانستان می توان به رحیم خوشنواز و در ايران می توان به بیژن کامکار و سعید اشتری اشاره کرد. محمد رحیم خوشنواز رباب نواز چیره دست افغانستانی است. اکنون اجراي دو قطعه متشکل از یک هم نوازی و یک تک نوازی را از محمدرحیم خوش نواز را در تابناک می بینید و می شنوید.

پاو وینت عربی سال اول دبیرستان معرب و مبنی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هايدی پاو وینت عربی سال اول دبیرستان معرب و مبنی با و پر سرعت .  دسته بندی : پاو وینت نوع فايل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرايش )  قسمتی از محتوی متن پاو وینت :  تعداد اسلايد : 12 صفحهالدرس الثامن منهج معرب کلماتی که با تغییر موقعیت در جمله حرکت آ آنها تغییر می کند معرب نامیده می شوند.مانند « لمیذ» در جملات زیر: الف) کتب لمیذُ تکالیفه : فاعل و مرفوع ب) رايت لمیذَ فی المدرسة : مفعول و منصوب ج) سلمت علی لمیذِ فی الشارع : مجرور به حرف جر چه کلماتی معرب هستند؟ 1- بیشتر اسمها به جز اسمهاي مبنی 2- از بین فعلها فقط فعل مضارع به جز هاي 6و12 نکته: تمام حروف مبنی هستند( فی-علی- و-ان...).بنابراين حرف معرب وجود ندارد.ح ها اعراب کلمات معرب چهار ح دارد: 1) مرفوع _ُ_ٌ_: الصادقُ 2) منصوب _َ_ً_: العاقلَ 3)مجرور -ِ--ٍ-: الاجتهادِ 4) مجزوم

ید کتاب قصران (کوهسران)

درخواست حذف اطلاعات

ری کهن را به عهد باستان شهرستانها و دهستان معروف و آبادی بوده است.که قدمت هاي ا انها تا زمانهاي پیش از تاریخ بالا می رود و باستان شناسان در ان مناطق آثاری اتز روزگاران پیشین یافته اند که از تمدنی کهن در زمانهاي دور حکايت می کند.اين نواحی که در قرن سوم هجری شماره آنها بر هفده رستاق یعنی  شهرستان و دهستان بالغ میگردد از نظر وضع طبیعی بر روی هم به دو منطقه کوهستانی و منطقه جلگه ايی تقسیم شده است که در اين مجلد یعنی جلد اول به منطقه کوهستانی که به تفصیل به مناسبت کوهستانی بودن محل آنجا را قصران معرب کوهسران یا کوهساران می خوانند.براي ید کتاب قصران مطابق روش ید در سايت اقدام نمايید

تحقیق درمورد طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فايل هلپ تحقیق درمورد طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانی با و پر سرعت . لینک و ید پايین توضیحاتفرمت فايل word  و قابل ویرايش و پرینتتعداد صفحات: 8 طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانیسال تحصیلی 88-87مجتمع رضا (ع )واحد 11 شهرستان چنارانترم 1ماههفتهجلسهاه کلیدرساه جزئیارزشی مهر87اولاولیاد آوری*یاد آوری تجزیهو ترکیب دوره دبیرستاندوماقسام کلمه1المراه النموذجیه*اسم ونشانه هاي آن*فعل ونشانه هاي آن*حرف*اقسام اسم : مثنی ، جمع مذکر سالم ، جمع مونث سالم ، جمع م رترجمه درس اول با کمک دانش آموزاندوماولاقسام کلمه1المراه النموذجیه*مذکر ومونث*اقسام مونث*مواردی که واجب است فعل مونث باشدپرسش کلاسیدوماقسام کلمه1المراه النموذجیهحل تمارین درس اولپرسش کلاسیسوماولجامد و مشتق2علو الهمه*تعریف جامد و مشتق*انواع مشتق* روش ساخت اسم تفضیل از ثلاثی مزید و رنگ وعیبترجمه درس دوم با کمک دانش آموزاند

پیشینه تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

وجه تسمیه: در کتاب تاریخ ايران و ممالک همجوار آن، ضمن شرح ساتراپیهاى دوره مقدونى، از کرند به نام «کارینا» و از کرمانشاهان به نام «کامبادنه» یاد کرده که ساتراپیهاى چهارم و پنجم نواحى سفلاى ت مقدونى را تشکیل مى‏دادند. شهر کرمانشاه از ماندگارى‏هاى باستانى و تاریخى ايران بوده است و گمان مى‏رود که سلطنت مادها در آنجا پايه و مايه گرفته و نیز اي «کامبادنه» پارتیان در آنجا بوده است و در زمان ساسانیان و نیز پس از غلبه ، «اي ماه» نامیده مى‏شد. اما در آثار مربوط به سده‏هاى نخستین ى به نام کرمانشاهان به صورت قرماسین، قرماشین، قرمیسین و کرمانشاه اشاره شده است. اطلاق نام کرمانشاه به اين شهر مربوط به سده‏هاى اولیه ى است به طورى که درکتاب تاریخ یعقوبى، از نام اين شهر به صورت اصلى آن یعنى کرمانشاه یاد شده است. آنچه از بررسى متون تاریخ و جغرافیاى قدیم برمى‏آید اين است که کرمانشاه اصل و معرب آن قرماسین است

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کل امروز را استراحت . خوردم و خو دم و سریال مز ف دیدم. قلبم سنگینى میکند. دلم میخواهد از ايران بروم. ولى در عین حال از ايران نروم. کاش شرايطم فرق میکرد. کاش مادرم راحت تر بود. کاش جوان تر بودند. کاش من را به دنیا نمی آوردند. منبع: http://ftpm. /

پاو وینت قواعد عربی - 3

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت قواعد عربی - 3 پاو وینت قواعد عربی 3 دسته بندی علوم انسانی فرمت فايل ppt حجم فايل 64 کیلو بايت تعداد صفحات فايل 225 دریافت فايل فروشنده فايل کد کاربری 4674 تمام فايل ها پاو وینت قواعد عربی - 3 علم نحو: علم نحو علمی است که از حالات اوا کلمات هنگام ترکیب کلمه اي با کلمه ی دیگر بحث می کند. موضوع علم نحو، کلمه و کلام است. کلمه لفظی است که وضعا دال بر معنی است و لفظ عبارت است ازچیزی که منطوق انسان است. لفظ مستعمل را کلمه گویند . کلام لفظی است مرکب از دو یا چند کلمه که نسبتی بین آنها برقرار باشد. معرب و مبنی: کلمه وقتی که با کلمه ی دیگر ترکیب می شود از نظر ح آ آن بر 2 قسم است : - یک قسم از کلمه آ ش هم از لحاظ حرکت و هم ازلحاظ حرف بر یک ح ثابت می ماند که آن را مبنی می گویند. - یک قسم دیگر آ ش یا از لحاظ حرکت ویا از لحاظ حرف متغیر است

منطقه ، تاجی تان،حوزه ی فرهنگی

درخواست حذف اطلاعات

محمد حسن صنعتی رايزن فرهنگی ايران در تاجی تان(1392-1393) منطقه ، تاجی تان،حوزه ی فرهنگی فرهنگ همان سبک و شیوه ی زندگی است که بر پايه ی نظام فکری و ارزشی پا می گیرد وچهارچوب زندگی فردی و جمعی را می سازد. دیرینگی و ابعاد فرهنگی ايران و آسیاي مرکزی به عهد فرمانروايان هخا و حتی پیش از آن می رسد. داریوش در کتیبه ی معروف نقش رستم در کنار دیگر سرزمین هاي وابسته به امپراتوری خود از سرزمین هاي بلخ، سغد و خوارزم به عنوان اي ايران یاد می کند. اين نکته از سوی مورخین یونانی و رومی نیز تأیید شده است اين روابط در عهد اشکانی و سامانی، تنگ تر و مستحکم تر شده، اما اوج روابط فرهنگی ايران با آسیاي مرکزی در عصر تمدن ی است که حاصل آن پی دانشمندان و فلاسفه ی عالی قدر همچون ابو علی سینا، فار ، ابوریحان بیرونی و شاعرانی چون رودکی و بلخی است. (محمود جعفری دهقی، «همبستگی فرهنگی ايران و کشور هاي آسیاي مرکزی»، برگرفت

کت در باره استفاده همسایگان ایران از فضای مجازی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب «نظری بر وضعیت فضاي مجازی همسايگان ايران» با تاکید بر پايش شبکه هاي اجتماعی و زیرساخت به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات ی، منتشر شد.به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضاي مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کتاب «نظری بر وضعیت فضاي مجازی همسايگان ايران» نتیجه اولین فاز مطالعاتی در حوزه رصد و شناسايی فضاي مجازی بین الملل در بنیاد شه لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمايید. منبع: http://hrn89. /

کوروش بزرگ

درخواست حذف اطلاعات

پس از مرگ بدنم را مومیاي نکنید و در طلا و زیور آلات و یا امثال آن نپوشانید. زودتر آنرا در آغوش خاک پاک ايران قرار دهید تا ذره ذره هاي بدنم خاک ايران را تشکیل دهد. چه افتخاری براي انسان بالاتر از اينکه بدنش در خاکی مثل ايران دفن شود.از همه پارسیان و هم پیمانان بخواهید تا بر آرامگاه من حاضر گردند و مرا از اينکه دیگر از هیچگونه بدی رنج نخواهم برد شادباش گویند. به واپسین پند من گوش فرا دارید. اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید. منبع: http://baghilibmehriz. /

پاو وینت معرفی خانقاها در ایران

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت معرفی خانقاها در ايران تاریخ ايجاد 28/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 60 اسلايد قیمت: 2800 تومان حجم فايل: 16 kb تعدادمشاهده 9 خانقاه معرب خانگاه محل اجتماع درویشان است.اشکال مختلف که در کتابها آورده شده است بدین قرارند : خانگاه، خانه گاه ، خانجاه ، خانقه ، خانگه. در فارسی خان به معناي کاروانسراي ، اتاق ، بیت و حجره و واژه گاه درترکیباتی نظیر خانگاه که با پسوند گاه آمده است معنی مکان می دهد خانقاه در گذشته خانه اي موقتی و همگانی براي انی بوده که سر پناهی نداشته اند وعارفان آن را ساختمانی می گفتند که در آن گرد هم می آمدند و آموزش و درس داشتند یا حلقه اي تشکیل می دادند و مجلس وجد و سماع برگزار می د . آنها همچنین خانه هاي بزرگی درون یک چهار دیواری داشته اند که به آنها خیضره می گفتند. برخی عارفان ، جايگاهی ویژه خود داشته اند که مریدانشان در آن گ

بازاری سبز در ایران: پتانسیل ها و چالش ها

درخواست حذف اطلاعات

اين مقاله مفهوم بازاری سبز و روند شکل گیری و تکامل آن را بررسی می کند و وضعیت آن را در ايران تشریح می کند. کلیدواژه بازاری سبز ؛ بازاری اجتماعی ؛ محیط زیست ؛ برند هاي سبز ؛ دماي بحران نویسنده : شهروز صبوری سال انتشار : 1389منبع: http://hatefi-m. /

اظهار نظر ترامپ در مورد ایران

درخواست حذف اطلاعات

اولین اظهارنظر رسمی ترامپِ رئیس جمهور درباره ايران رئیس جمهور جدید با اشاره به اينکه ايران متحد اصلی ت است ادعا کرد: تهران به دلیل سیاست هاي واشنگتن در حال قدرتمند شدن است. دونالد ترامپ در مصاحبه با رو مه «وال استریت ژورنال» در خصوص بحران و نقش روسیه گفت: اگر روسیه به بشار اسد حمله می کرد، دشمنی خود را با مسکو پايان می داد. ترامپ پیرامون دلیل حمايت خود از نقش روسیه و ت بشار اسد در بحران اين کشور تصریح کرد: از نظر من مسأله اينگونه است که ما درحال جنگ با ت هستیم ، ت درحال جنگ با است و ما مجبوریم از شر خلاص شویم. وی با بیان اينکه روسیه اکنون رابطه تنگانگی با دارد اظهار داشت: از سوی دیگر ما ايران را داریم که به دلیل سیاست هاي در حال قدرتمند شدن است. ترامپ همچنین ايران را نیز متحد اصلی ت عنوان کرد. رئیس جمهور منتخب همچنین درباره نقش واشنگتن در اظهار داشت که از افراد مسلحی در پشتیبانی

سایبان

درخواست حذف اطلاعات

سايبان براي جلو ری از افتاب . باران و خاک استفاده می شود. چتر, , چادریاهرچیزدیگربراي جلو ری از, آفتاب, هرچیزسايه بندومانع آفتاب شدن, سايوانچیزی باشد مانند چتر که بر سر بزرگان میداشتند تا مانع تابش آفتاب گردد سايبان ، چتر، چادر یا چیز دیگری که براي جلو ری از آفتاب ب ا کنند. سايوان و سايه گاه نیز گفته اند. (اِ مرکب ) (از: سايه + بان ، پسوند حفاظت و اتصاف ) معرب آن «صوان ». (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). آفتاب ر را گویند و آن چتری باشد مانند چتری که بر سر پادشاهان دارند تا مانع تابش آفتاب گردد. (برهان ). آنچه سايه افکند از بنا یا چادر و جز آن : ظُلّة. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ). خَیمَة. عَرْش . رِواق . سُدّة؛ جائی که بعدِ بند طاق بصورت سايبان باقی باشد. (منتهی الارب ) معنی سايبان به انگلیسی سايبان sunshade , canopy , marquee , hovel , parasol , umbrella , bowerمنبع: http://saye

هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی

درخواست حذف اطلاعات

هفتم آذرماه، روز نیروی دریايی بر دریادلان غیور ايرانی مبارک هفتم آذرماه (۱۳۵۹) یادآوری روزی است که کارکنان شجاع نیروی دریايی ايران با کمترین امکانات و با ايثار جان بهترین عزیزان و همرزمان خود، بزرگترین ضربه را بر پیکر نیروی دریايی بعث عراق وارد ساختند و شجاعانه از حقانیت و تمامیت ارضی ايران ی دفاع د. هفتم آذرماه یادآور خاطرات با شکوه روزهايی است که دلاور مردان دریادل نیروی دریايی ايران براساس عشق به استقلال ايران عزیز و با شه اي پاک و نیتی خالص، در مقابل هجوم دشمن م چونان سدی پولادین نقش آفرینی نمودند و با جانفشانی در اين راه نورانی و عزتمند، حیاتی شدند در پیکره نیروی دریايی تا امروز جوانان برومند اين مرز و بوم با پیشروی در آب هاي بین المللی حافظ صلح و آرامش ايران اقتدار ملت ايران در دفاع از منافع کشور در خلیج فارس و دریاي عمان" گردند. آنان با اهدا خون خود در دل آبهاي مواج و وشا

یک دیالوگ یک جمله

درخواست حذف اطلاعات

مرد مسافر بعداز سالها از خارج به ايران برگشته و تو ماشین با راننده تا ی (حسین پناهی)حرف میزنه .مسافر : شما شاعرید ؟راننده تا ی(حسین پناهی): نه ! من راننده تا ی أم !!مرد: اما شما شعرهاي قشنک ی میگید !حسین پناهی : اينجا (ايران) هیچ جاي واقعی خودش نیست ! اينجاشاعرها راننده تا ی أند و راننده تا ی ها شاعرند !! سریال آژانس دوستیمنبع: http://neyebinafas. /

پیام تسلیت ی سوادکوهی

درخواست حذف اطلاعات

پیام مربی مازندرانی فوتبال ايران:انالله واناعلیه راجعون خبرى که باورمان نمیشود دوباره غم به میان ورزش ايران آمداين مصیبت وارده رابه مردم عزیز ايران ومازندرانیهاى عزیز تسلیت عرض میکنممهدى ى سوادکوهىمنبع: http://mahdi-amiri. /

واژه کتاب در زبان فارسی

درخواست حذف اطلاعات

واژه کتاب در زبان فارسی طرف اومده میگه : « در زبان فارسی براي کتاب برابری نیست ، هاهاهاها » .... نوشته زیر رو نشونش دادم .... وقتی خوندش ، با چهره اي خشم‌آلود و گلویی پر از بغض ، سرش رو انداخت پايین و مثل باد رفت !!! برابر واژه عربی کتاب در زبان پارسی ، باتوجه به متون زبان هاي ايرانی همچون پهلوی ساسانی و اشکانی ، سغذی ، ختنی ، اوستايی ، پارسی باستان و متون کلاسیک پس از :✅ در فرهنگ واژه یاب ، نوشته ابوالقاسم پرتو ، جلد سوم برگه ۱۵۰ در اينباره آمده است : ⭕️ کتاب : نیپیک ، نامَک ، کُوراسک ، ماتیکان ، ماتگدان ، نَسک ، نامه ⭕️ کتابخانه : ماتیکانکده ، براي نمونه در تذکره الشعرا تشاه سمرقندی : « ... هنوز کاخ شیرین که نزدیک به خانقین است ویران نشده بود که در ماتیکانکده ی آن نوشته اي یافتند به دستور دیرینه پارسی باستانی که اين است : هژیرا به گی‌هان انوشه بزی - جهان ر

مقاله ناصر فکوهی درباره

درخواست حذف اطلاعات

دغدغه اساسی من که اين روزها با خواندن برخی اظهارنظر ها در نزد تندرو هاي امریکايی، اسرايیلی و ايرانی ممکن است در هر ی ايجاد شود، اين است که: گروهی تلاش دارند توافقنامه اي که با زحمات بسیار زیاد دیپلماتیک و با ايجاد اجماعی بزرگ و فراتر از جناح هاي متعارف اصلاح طلب و اصولگرا، توانست عملی شود و قدرت هاي بزرگ را وادار کند حقوق مردم ايران را به رسمیت شمرده و جايگاه ايران را در مناسبات بین المللی تا حد زیادی به رسمیت بشمارند، براي منافع خود زیر سوال ببرند.منبع: http://tahrim1396. /

اظهارات آیزنهاور درباره اهمیت ایران و ابراز نگرانی از احیاء میلیتاریسم ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

ژنرال آیزنهاور 29 نوامبر 1952در نخستین مصاحبه عمومی اش پس از انتخاب شدن به سمت رئیس جمهور گفت: گمان نمی کنم منطقه اي مهمتر از ايران روی نقشه جغرافیايی جهان وجود داشته باشد؛ ايران؛ داراي نفت است و هم در چهار راه جهان واقع شده است [حايل میان قدرت هاي مطرح]. آیزنهاور در اين مصاحبه افزوده بود: اگر روزگاری ايران و شوروی با هم کنار آیند، کره زمین جاي امنی براي غرب (کشورهاي عضو ناتو) نخواهد بود. همچنین نبايد وضعیتی پیش آید که ايران به گذشته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شود. واي به وقتی که میلیتاریسم ايرانی زنده شود؛ بروید تاریخ اين کشوررا بخوانید تا متوجه حرف من بشوید. آیزنهاور نزدیک دو ماه بعد زمام امور را به دست گرفت. در دو دهه جاری (قرن 21) مفسران غرب بارها از توجه ايران به نیروهاي مسلح خود یادکرده و گفته اند که احتمال میلیتریزه شدن وجود دارد چرچیل نخست وقت انگلستان از اين مصاحبه آیزنهاور

بخشنامه فراخوان (پایتحت کتاب ایران) و (جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب) سال

درخواست حذف اطلاعات

عطف به نامه دبیرکل محترم نهاد کتابخانه هاي عمومی در خصوص فراخوان "پايتحت کتاب ايران" و "جشنواره روستاها و عشاير دوستدار کتاب"به اطلاع می رساند معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد ی اقدام به برگزاری جشنواره"انتخاب و معرفی پايتخت کتاب ايران" و"جشنواره روستاها و عشاير دوستدار کتاب" نموده است در طرح پايتخت کتاب ايران به منظور توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی، با هدف حمايت از برنامه هاي پیشنهادهاي نو و ابتکاری و فعالیت هاي جذاب و مردم پسند در موضوع کتاب و کتابخوانی، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با همکاری نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور، سازمان دهیاری ها و شهرداری هاي وزارت کشور و دیگر نهاد هاي تی و غیر تی، از بین اي متقاضی "پايتخت کتاب ايران" را معرفی می کند. شايان ذکر است از نتايج اين طرح در معرفی نامزد ايران براي انتخاب پايتخت جهانی کتاب نیز استفاده می شود.همچنین در طرح "جشنواره هاي روس

سندی تاریخی درباره شیوه حمله اعراب به ایران

درخواست حذف اطلاعات

سندی تاریخی درباره شیوه حمله اعراب به ايران در قرن اخیر یک پوست درنواحی سلیمانیه به خط پهلوی که متن به زبان هورامی بسیار نزدیک است بدست آمده است که درآن چند بیت شعر به صورت مرثیه نوشته شده است.اين اشعار براين دل دارد که کردها و بویژه هورامیها درآغاز آیین زردشتی داشته اند و اهورامزدا را پرستش نموده اند.اين اشعار حمله اعراب به خاک کردستان را به تصویر می کشد که ا و روستاها را تا نواحی شهر زور ویران می کنند. متن اشعار:هورمزگان رمان آتران کژان ……. هوشان شاردوه گوره گورگانزور کار ارب د خاپور ……. گنانی پاله هتا شاره زورژن و کینکان بدیل فشینا میرد …… آزاتلی ره روی هونیاروشت زردشتره ماند بی   …… بزیکانیکا هورمزد هیوج معنی اشعار چنین است:1.(هرمزگان) معابد ویران شدند، آتش ها خاموش گشتند. بزرگ بزرگان خود را پنهان نمودند. (هرمزگان به معنی م

بارم بندی عربی اول متوسطه - دوره ی دوم

درخواست حذف اطلاعات

بارم بندی عربی 1 ( داد ) ترجمه ( متن درس ها و تمرین هايی که ترجمه خواسته )                     5 سوالات چند گزینه اي در زمینه ی ترجمه                                         1/5 درک مطلب                                                  &nbs

کارت عضویت انجمن حسابداری ایران

درخواست حذف اطلاعات

عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان حسابداری پیام نور (واحد کلاچاي) دانشجویانی که در انجمن حسابداری ايران ثبت نام کرده اند، کارت عضویت آن ها آماده است، جهت دریافت، تا ساعت اداری هر روز به استثناي روزهاي یکشنبه و دوشنبه، به دفتر هیات علمی مراجعه نمايند. موفق باشیدمنبع: http:// ociation. /

صدر الدین عینی و نمونه ادبیات تاجیکی

درخواست حذف اطلاعات

امسال نودمین سال انتشار نمونه ادبیات تاجیک توسط صدرالدین عینی پدر ادبیات تاجیکی است. اهمیت کتاب چنان است که انجیل یا کتاب مقدس تاجیکان و موجب استقلال اين کشور فارسی زبان است. سراي ايرانشناسی درنظر دارد در نیمه دوم آذر ماه، با همکاری انجمن دوستی ايران و تاجی تان و سفارت تاجی تان و موسسه فرهنگی اکو، نشستی در کتابخانه ملی ايران برگزار کند. جزئیات برنامه در آینده نزدیک باطلاع میرسد.منبع: http://iransaray. /

را نمی کنند

درخواست حذف اطلاعات

محمد حسین محترم ؛با توجه به اينکه کنگره و سناي هم به دست جمهوری خواهان افتاده، اين روزها با فضاسازی هاي رسانه هاي خارجی برخی در داخل ترسیده اند که ترامپ آن گونه که در مناظرات انتخاباتی گفته بود، را می کند؟. در پاسخ بايد گفت نترسید ترامپ دو دستی را حفظ می کند چرا که : اولا محصول تلاش و همفکری هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ها بوده و هر دو حزب سرمايه گذاری زیادی براي امضاء آن د. لذا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در ذات خود حامی هستند. در زمان بوش در نشست هاي شکده ویلسون با «مرکز پروژه ايران» و دیگر شکده هاي یی شکل گرفت نه در دوره دموکرات ها. پیتر والدمن تحلیلگر پايگاه اينترنتی بلومبرگ 12 تیر 94 می نویسد رئیس موسسه راکفلرها که براي به نتیجه رسیدن توافق هسته اي میلیون ها دلار هزینه تحقیقاتی و تبلیغاتی کرده، گفت : «به تشویق ت بوش با محمد جواد ظریف که آن زمان ايران در سازمان ملل بود ارتباط ب

ایران، حوثی ها را به سلاح خطرناک علیه عربستان مجهز کرد!

درخواست حذف اطلاعات

"بخش اعظم موشک هايی که حوثی ها در اختیار دارند، ساخت ايران هستند که اين کشور حوثی ها را به آنها مجهز کرده است." به ادعاي یمن آنلاين، بخش اعظم موشک هايی که حوثی ها در اختیار دارند، ساخت ايران هستند که اين کشور حوثی ها را به آنها مجهز کرده است. یمن آنلاين مدعی شد: ايران خطرناک ترین سلاح علیه عربستان را در اختیار حوثی ها قرار داده است و 9 سامانه موشکی به یمن گسیل داده و اينک در اختیار حوثی هاست. منبع: http://biglor. /

نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران

درخواست حذف اطلاعات

شايد شما هم بارها و بارها عنوان بیمه عمر را شنیده ايد، اما با جزییات آن آشنا نیستید. بیمه عمر از انواع پیشرفت بیمه است که علاوه بر نوعی سرمايه گذاری، تضمین آینده فرد بیمه شده و افراد تحت تکفل او نیز هست.به گزارش ايسنا قراردادی تحت عنوان بیمه عمر و سرمايه گذاری م ن یدار بیمه و شرکت بیمه به عنوان بیمه گر بسته می شود.در طول قرارداد، فرد وجوهی را به شرکت بیمه می پردازد. در اين قرارداد یدار بیمه، شخص و یا اشخاصی را به دلخواه خود به عنوان ذینفع بیمه انتخاب می کند. در واقع ذی نفع ی است که بعد از یدار بیمه از بیمه نامه عمر سود می برد. یدار بیمه حتی می تواند سهم هر یک ذینفع ها را نیز به سلیقه خود تعیین کند.اگر فرد یدار بیمه بعد از پايان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه حاصل سرمايه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می کند. اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمايه فوت و سود تو

دعا برای فرج

درخواست حذف اطلاعات

جام جهانی 1998 فرانسه.......آن روز که تیم ملی فوتبال ايران به مصاف رفت ، مردم ايران و جمع کثیری از مسلمانان و مظلومان و مستضعفان جهان که طعم تلخ ظلم استکبار را چشیده بودند ، به صورت یکپارچه دست به دعا و نیايش و نذر و نیاز برداشتند و براي پیروزی تیم فوتبال ايران با دلی ش ته و چشمانی اشکبار و زبانی ذکرگو به درگاه خدا رو آورده و پیروزی تیم ايران را خواستار شدند حتی با کمال تعجب دیده شد انی که تا آن موقع سر و کاری با و نیايش نداشتند و اهل خطا و معصیت هم بودند تسبیح برداشته و براي پیروزی تیم ملی مشغول ذکر و دعا شدند.و البته وقتی خداي منان آن شور و حرارت یکپارچه مردم ، اعم از مسلمان و کافر ، مؤمن و متدین ، شیعه و سنی ، ايرانی و غیر ايرانی را دید دعاي آنان را اجابت نمود و در یک بازی ، آری فقط یک بازی! حریف مستکبر را به زانو در آورد.به راستی اگر آن روز ، اين شور و حرارت و دعاها و مناجات ها براي زم

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

درباره ايران0کشور ايران سرزمین پهناوری است که 1.648.000 کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب غربی آسیا، میان کشورهاي ترکمنستان، آذربايجان و ارمنستان در شمال، افغانستان و پا تان در شرق و ترکیه و عراق در غرب قرار گرفته است. سراسر مرزهاي جنوبی ايران را کرانه هاي خلیج فارس و دریاي عمان دربر گرفته است. مجموع مرزهاي خشکی ايران 5170 کیلومتر، و مجموع مرزهاي آبی آن در شمال و جنوب، 2510 کیلومتر است. ايران در قلب خاورمیانه جاي گرفته است و چون پلی دریاي مازندارن، یعنی زیباترین دریاچه جهان را به خلیج فارس وصل می نمايد و هم چنین مانند چهار راهی بر سر راه شرق و غرب پیوندگاه تجلیات فرهنگی، معنوی و جهان شرق و غرب است.کشور ايران به جهت تنوع اقلیمی و زیستی جزو 5 کشور برتر جهان و از نظر تاریخی و فرهنگی بین ١٠ کشور برتر دنیا قرار دارد. به عبارت دیگر از نظر جاذبه هاي توریستی کشورمان جزو ١٠ کشور برتر دنیاست.چشمه سا

امتحان درس:تاریخ معاصر رشته تجربی /هنرستان -95 - 94

درخواست حذف اطلاعات

ردیف نام ونام خانوادگی: باسمه تعالی امتحان درس:تاریخ معاصر رشته: تجربی/هنرستان آموزش وپرورش شهرستان خواف تاریخ امتحان: پايه: سوم آموزشگا ه : مدت امتحان:60 کلاس: سال تحصیلی:94-95 طراح:عبدالقادر عثمانی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 مفاد عهدنامه ارزنه الروم دوم بین ايران وعثمانی چه بود ؟ چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگهاي ايران وروس شد؟ چه ی فتواي تحریم تنباکو وتوتون راصادرکردواين فتوا چهنتیجه اي رابدنبال داشت ؟ .....................اولین رو مه ايران بود که توسط .....................................انتشار یافت . دراثارروشنفکران ايرانی دوره ی قاجار به چه مسائلی توجه شده است ؟ درهنگام مهاجرت کبری چه خواسته هايی مطرح شد ؟ اصل دوم متمم قانون

مجلس النواب الامریکی، بین واقع الداخل ومرارة الخارج- 1395/8/26

درخواست حذف اطلاعات

فی الوقت الذی تستمرالمسیرات الاحتجاجیة على نتائج الانتخابات الامریکیة، وتتعالى صرخات عجیل بالاستفتاء ل وج ولايات، من الاتحاد الامریکی، عمد مجلس النواب یوم امس الثلاثاء للمصادقة على قرار یؤید تمدید الحظر على ايران لعشرة اعوام ا ى. هذه الخطوة ی باتت رهینة مصادقة مجلس الشیوخ او ردها، اثارت حفیظة الکثیر من المراقبین داخل وخارج امریکا. فامریکا ی اعتادت تمدید الحظر على ايران منذ الاول من نوفمبر...ادامه ... منبع: http://ahzeyghami. /

ب مدال طلای رقابتهای ووشوی قهرمانی جوانان جهان توسط یوسف صبری

درخواست حذف اطلاعات

ووشوی جوانان جهان؛ یوسف صبری به مدال طلا رسید «یوسف صبری» سانداکار شايسته تیم پسران ايران به مدال طلاي رقابت هاي ووشوی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان دست یافت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو؛ رقابت هاي ووشوی قهرمانی جوانان جهان از پنجشنبه با حضور نمايندگان 51 کشور در شهر «بورگاس» بلغارستان آغاز شد و تا 12 مهرماه ادامه خواهد داشت. تیم جوانان ووشوی ايران در دو بخش تالو و سانداي دختران و پسران در اين رویداد شرکت کرده است. عصر روز مورخه 95/7/9 و در دیدار پايانی وزن 70 کیلوگرم سانداي پسران، «یوسف صبری» قهرمان شايسته شهر آبی بیگلو، براي ب مدال طلا به مصاف «امره یونس» از ترکیه رفت و با ارائه مبارزه اي تحسین برانگیز به پیروزی دست یافت و نخستین مدال طلاي تیم ايران را به نام خود ثبت کرد. صبری براي رسیدن به دیدار نهايی، «ماگمد ايلیاسف» از روسیه، «پتروف» از بلغارستان و «وان لی» از ویتنام را ش

ای مهم ایران

درخواست حذف اطلاعات

اي مهم ايران 1)- استان آذربايجان شرقی : 1- آذرشهر2- اسکو3- اهر4- بستان آباد 5- بناب 6- تبریز 7- جلفا 8- سراب 9- شبستر 10- صوفیان 11- عجب شیر 12- قره آغاج 13- کلیبر 14- مراغه 15- مرند 16- ملکان 17- میانه 18- ورزقان 19- هریس 20- هشترود 2)- استان آذربايجان غربی: اشنویه 2- ارومیه 3- بوکان 4- پیرانشهر .......... منبع: http://ejtemai-azna. /

لغو تحریم ها توّهم نیست

درخواست حذف اطلاعات

در هفته هاي اخیر، برخی محافل رسانه اي با استناد به ادعاي گروهی از تجار و صنعتگران که همچنان دراستفاده از سیستم "سوئیفت" براي انتقال ارز به حساب شرکاي تجاری خود در دیگر کشورها دچار مشکل هستند، سعی د در جامعه چنین وانمود کنند که هیچ یک از تحریم هاي اقتصادی ايران در دوره پسا لغو نشده و تمامی توافقات صورت گرفته با گروه 1+5 براي برداشتن موانع همکاری تجاری با ايران عقیم مانده است. موج گسترده شبهه افکنی در مورد موفقیت دیپلماسی اقتصادی ت یازدهم تا جايی پیش رفت که بانک مرکزی را وادار به نمايش تبادل ارز و اثبات برقراری رابطه با بانک هاي خارجی در مقابل دوربین خبرنگاران کرد، با اين وجود رسانه هاي مذکور از القاي ناامیدی به مردم دست برنداشته و هنوز اصرار دارند که با گذشت 4 ماه از پايان گفتگوهاي ايران با گروه 1+5 ، چیزی تغییر نکرده و تمامی تحریم هاي تجاری علیه کشورمان پابرجاست. منبع: http://kamrannarjeh

تحقیق بررسی یکی از صفات پسندیده اخلاقی جوانمردی

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق بررسی یکی از صفات پسندیده اخلاقی جوانمردی تحقیق درباره یکی از صفات اخلاقی پسندیده به نام جوانمردی دسته بندی معارف ی فرمت فايل doc حجم فايل 12 کیلو بايت تعداد صفحات فايل 25 دریافت فايل فروشنده فايل کد کاربری 4152 تمام فايل ها *تحقیق بررسی یکی از صفات پسندیده اخلاقی جوانمردی* بخش اول تعریف لغوی و مفهومی جوانمردی: معنا و مفهوم عیار (جوانمرد )از دید فرهنگ نگاران و شاعران در اين مورد می توان گفت که واژه عیار با وجود آنکه (ع) عربی دارد ،گمان می رود که اصل آن از لغت (ايار ) پهلوی آمده باشد . اين کلمه را در بعضی کتابها به شکل (ادیوار) و «ايار» به تشدید نیز نوشته اند که بعدها به «ايار» تبدیل گردیده و در زبان دری «یار» به حذف الف گفته اند و آنگاه که عرب ها به درون اين آیین و مسلک مردمی داخل شدند ،اين کلمه را معرب ساخته و واژه «ادیوار

شعار هفته کتاب امسال: "ایران می خواند."

درخواست حذف اطلاعات

شعار هفته کتاب امسال: "ايران می خواند." بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، با شعار «ايران می خواند» از 24 آبان ماه آغاز می شود. شعار هفته کتاب امسال، «ايران می خواند» است، روزهاي بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، به شرح زیر نامگذاری شده است: دوشنبه 24 آبان 1395 با عنوان «کتاب و خانواده» و شعار «خواندن، چراغ امید در خانواده» 25 آبان 1395 با عنوان «کتاب و » و شعار «خواندن، بنیان دانش» چهارشنبه 26 آبان 1395 با عنوان «کتاب و رسانه» و شعار «خواندن، رسانه اي کهن» پنجشنبه 27 آبان 1395 با عنوان «کتاب و کودک» و شعار «خواندن، آینده اي روشن» 28 آبان 1395 با عنوان «کتاب و هنر» و شعار «خواندن، تعالی هنرمندانه روح» شنبه 29 آبان 1395 با عنوان «کتاب و تکنولوژی» و شعار «فضاي نو، ابزار جدید» یکشنبه 30 آبان 1395 با عنوان «کتاب و حسین» و شعار «خواندن، قیام براي آگاهی» دوشنبه 1 آذر 1395 نیز مراسم اختتامیه هفته ک