رسانه
رسانه

نسیم معرفت :: جستجوکوه معرفت

درخواست حذف اطلاعات

درسته داداش ندارم، اما یه برادر رضایی دارم که اینقدر با معرفت وقتی خواست بره کربلا اول حلالیت طلبید ازمون ،تو مسیر به یادمون بوده، واسه خواهراش خونده به نیابت، امشبم رفتیم ولیمه کربلایی به من خواهرش سوغاتی داد گفت صداشم در نیار :دی یه تسبیح و یه عطر و یه تربت حرم حسین دیگه ادم داداش چه جوری میخواد؟! کوه معرفت این پسر منبع: http://mahezendegi. /

کوه معرفت

درخواست حذف اطلاعات

درسته داداش ندارم، اما یه برادر رضایی دارم که اینقدر با معرفت وقتی خواست بره کربلا اول حلالیت طلبید ازمون ،تو مسیر به یادمون بوده، واسه خواهراش خونده به نیابت، امشبم رفتیم ولیمه کربلایی به من خواهرش سوغاتی داد گفت صداشم در نیار :دی یه تسبیح و یه عطر و یه تربت حرم حسین دیگه ادم داداش چه جوری میخواد؟! کوه معرفت این پسر منبع: http://mahezendegi. /

اول قرنتیان باب 13

درخواست حذف اطلاعات

محبّت 8نبوّت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه یافته و بیان معرفت از میان می رود، امّا محبّت هرگز از میان نخواهد رفت.9عطایایی مانند معرفت و نبوّت، جزئی و ناتمام است.10امّا با آمدن کمال، هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. 11موقعی که بچّه بودم حرفهای بچّگانه می زدم و بچّگانه تفکّر و استدلال می . حال که بزرگ شده ام از روشهای بچّگانه دست کشیده ام.12آنچه را اکنون می بینیم مثل تصویر تیره و تار آیینه است ولی در آن زمان همه چیز را روبه رو خواهم دید. آنچه را که اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من! 13خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محبّت، ولی بزرگترین اینها محبّت است.منبع: http://nadernajjari11. /

اول قرنتیان باب 13

درخواست حذف اطلاعات

محبّت 8نبوّت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه یافته و بیان معرفت از میان می رود، امّا محبّت هرگز از میان نخواهد رفت.9عطایایی مانند معرفت و نبوّت، جزئی و ناتمام است.10امّا با آمدن کمال، هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. 11موقعی که بچّه بودم حرفهای بچّگانه می زدم و بچّگانه تفکّر و استدلال می . حال که بزرگ شده ام از روشهای بچّگانه دست کشیده ام.12آنچه را اکنون می بینیم مثل تصویر تیره و تار آیینه است ولی در آن زمان همه چیز را روبه رو خواهم دید. آنچه را که اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من! 13خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محبّت، ولی بزرگترین اینها محبّت است.منبع: http://nadernajjari11. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

در حدیث میگوید: بنده ایمان نخواهد آورد مگر اینکه معرفت به خدا و رسول او و همه ان و معرفت زمان خود را داشته باشد و تسلیم ایمان باشد! ️دقت کنید همه ان رو آورد و بالاخص انگشت بر روی زمان گذاشت واین اهمیت نقش محوری زمان (عج) رو نشون می ده!

باله مش اگره

درخواست حذف اطلاعات

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ !ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻨﻈﻖ ﺷﺎﻥ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﺷﺎﻥ ... ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻬﺮﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ، ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﻓﺮﻭﺗﻦ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﻭﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !!! ﻭﻟﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺭﻧﺠﯿﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣﺎﻻ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻥﺭﻭﯼ ﻧﺎﻣﺒﺎﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ ... ! ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﺩﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺮﺍﻡ ﻭ ﻧﻪﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤبت!ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺎﺯﻣﺎﯾﯿﺪ منبع: http://zedboykalkal. /

نعمت!!!

درخواست حذف اطلاعات

یا لا اله الا انت سلام بر موحدان هیچ نعمتی بالاتر از اینکه حقتعالی انسان را با ذات بی همتایش مشغول کند وجود ندارد یعنی معرفت یعنی عرفان یعنی حدود! والاترین و بزرگترین نعمت انسان ایمان و توحید و ادب و اخلاص است و گرنه همهء دارائیها در مقابل اینها بسیار کم ارزشند و... بدرجات بالای ایمان و معرفت نمیتوان رسید مگر با خوب رعایت واجبات و محرمات . بنقلی ساروز شهادت حضرت سید الساجدین است بمحضر ولی عصر عج و عموم موحدین تسلیت باد دعاهای حضرتش و متون بسیار عارفانه و احساسیش افتخار بزر بر پیروانش هست.انشاالله عنقریب با معرفت تمام در مقابل حرمش در بقیع عرض ادب کنیم و...یا حقمنبع: http://navader. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

در حدیث میگوید: بنده ایمان نخواهد آورد مگر اینکه معرفت به خدا و رسول او و همه ان و معرفت زمان خود را داشته باشد و تسلیم ایمان باشد! ️دقت کنید همه ان رو آورد و بالاخص انگشت بر روی زمان گذاشت واین اهمیت نقش محوری زمان (عج) رو نشون می ده!

جان من سنگدلی...

درخواست حذف اطلاعات

بی وفا طالب عشق از تو شدن بی جهت است چشم ناپاک تو سرچشمه ی هر معصیت است معرفت داشته هر دلبر شیرین سخنییار من از چه جهت این همه بی معرفت است هرکه دل داده به دلدار دگر بی تردید صاحب مرتبه و جایگه و منزلت است لحظه ای خنده به لب داری و یکدم ناخوشمن ندانم که چه شه در این مصلحت است بهتر آنست که مهر تو از این روددل من خسته از این نعمت و این موهبت است مرحمت کن تو از این خانه ی دل بیرون شو جان من سنگدلی دل به تو دادن غلط است مهدی حبیبی منبع: http://mehdihabibi95. /

مستقر ایزدشهر :

درخواست حذف اطلاعات

، دین شه و معرفت، و دین دانش، کتاب و معنویت است مستقر ایزدشهر بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در نشست خبری گفت: ، دین شه و معرفت، و دین دانش، کتاب و معنویت است به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی نور، حجت ال قاسم الار در روز 24 آبان ماه جاری بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: ، دین شه و معرفت، و دین دانش، کتاب و معنویت است و می توان گفت آیین آسمانی ما، پرچمدار کتاب و کتاب خوانی در زمین است و این حقیقت، با اندک کاوشی در لابه لای ورق زرین تاریخ به خوبی نمایان خواهد شد. مستقر ایزدشهر در ادامه به تاثیر کتاب در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: تأثیر کتاب در صدور شه و فکر، انکارناپذیر است. درواقع، تنها راه انتقال علوم گذشتگان به این عصر، کتاب بوده که در روایات نیز بر آن تأکید شده است. با این توصیف، ما وارثان فرهنگ پویا و تمدن والای ی، برای تحقّق آن فرهنگ، باید به کتاب و کتاب خوانی اهمیت داده و کتاب

کتاب، رشته نجات

درخواست حذف اطلاعات

کت را باید خواند که از او بگوید؛ از او که جهان در ید حکمت و دانش اوست. کت را باید خواند که از انسان بگوید که از کجا آمده و به کجا خواهد رفت. کت را باید خواند که از بایدها و نبایدها بگوید؛ مثل چراغی در راه، در شبی تاریک. کت را باید خواند که دل را بیدار کند و قلب را امیدوار، دست و دل را به تلاش وا دارد و پای را به رفتن. کت را باید خواند که رشته ای برای بیرون آمدن از چاه جهل، به آسمان معرفت باشد. کت را باید خواند که شمیم عطرش مشام جان را از مستی معرفت و شناخت لبریز کند. کتاب خواندن یعنی یافتن دوستی تازه، یعنی یک پله بالا رفتن در دانستن و معرفت، یعنی گشودن یک پنجره از نور به روی زند ، یعنی کنار رفتن نادانی از پیش چشم حکمت و دانش و یعنی نفس کشیدن در هوای تازه دانستن و آگاهی. روز کتاب، روز دوستی ها و روشنی ها گرامی باد.منبع: http://dooste-man-ketab. /

عید فطر مبارک

درخواست حذف اطلاعات

فطر، تحفه و هبه الهی است که چون نعیمی عمیم از افلاک بر خاک نشینان قدرشناس بیداری و ه نی با قرآن در فضیلت رمضان می بارد و شمیم لطف از نسيم رحمتش جان شیفتگان حق تعالی را صفا داده و دل های مکدر را به آینه کرامت جلا می بخشد. ان نیز عالمیان را در سایه بال اقبال حضرت غفور گرفته و منشور قبولی به معراجیان اعطا می کنند. در این رنگین کمان الهی، پارسایی، تقوا و معرفت، شیرین ترین دستاوردهایی است که به بار می نشیند. انشاالله از اسرار رمضان و عید فطر بهره جسته و معرفت آن ما را به اسرار شریعت در جهت تقرب به حقیقت نزدیک سازد. فرا رسیدن عید سعید فطر بهار بیداری و عشق در بیکرانه راز و نیاز و نیل به محبوب و دیدار جمال دل آرای حضرت دوست بر شما مبارک باد. محمدرضا پیرانمنبع: http://piran550. /

عید فطر مبارک

درخواست حذف اطلاعات

فطر، تحفه و هبه الهی است که چون نعیمی عمیم از افلاک بر خاک نشینان قدرشناس بیداری و ه نی با قرآن در فضیلت رمضان می بارد و شمیم لطف از نسيم رحمتش جان شیفتگان حق تعالی را صفا داده و دل های مکدر را به آینه کرامت جلا می بخشد. ان نیز عالمیان را در سایه بال اقبال حضرت غفور گرفته و منشور قبولی به معراجیان اعطا می کنند. در این رنگین کمان الهی، پارسایی، تقوا و معرفت، شیرین ترین دستاوردهایی است که به بار می نشیند. انشاالله از اسرار رمضان و عید فطر بهره جسته و معرفت آن ما را به اسرار شریعت در جهت تقرب به حقیقت نزدیک سازد. فرا رسیدن عید سعید فطر بهار بیداری و عشق در بیکرانه راز و نیاز و نیل به محبوب و دیدار جمال دل آرای حضرت دوست بر شما مبارک باد. محمدرضا پیرانمنبع: http://piran550. /

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

درخواست حذف اطلاعات

روز بیست و چهارم آبان ماه، آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی است. در این هفته، با اجرای برنامه هایی که به وزش نسيم معرفت از سوی دریای کتاب و معانی ناب به سمت شه همگان می انجامد، می کوشیم تا به تقویت فرهنگ مطالعه و گسترش سطح آگاهی های عمومی مدد رسانیم.کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و ی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد. پس بیاییم با گرامی داشت این هفته و نام مبارک آن، با هدیه کتاب هایی به هم نوعان خود، در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم. بقیه در ادامه مطلبمنبع: http://for-peace. /

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

درخواست حذف اطلاعات

روز بیست و چهارم آبان ماه، آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی است. در این هفته، با اجرای برنامه هایی که به وزش نسيم معرفت از سوی دریای کتاب و معانی ناب به سمت شه همگان می انجامد، می کوشیم تا به تقویت فرهنگ مطالعه و گسترش سطح آگاهی های عمومی مدد رسانیم.کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و ی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد. پس بیاییم با گرامی داشت این هفته و نام مبارک آن، با هدیه کتاب هایی به هم نوعان خود، در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم. بقیه در ادامه مطلبمنبع: http://for-peace. /

ظاهر و باطن و اهمیت آن از دیدگاه مولانا ( پایان نامه )

درخواست حذف اطلاعات

چکیده: آن چه از مطالعه در مثنوى به دست می آید این است که از بنیادى ترین اصول در عرفان ى، ذومراتب بودن هستى و معرفت و تقسیم آن به «ظاهرى» و «باطنى» است. این اصل معرفت شناختى، ریشه در جهان بینى عرفانى دارد، که واقع را داراى اطوار گوناگون مى داند. بر طبق اصل ظهور و بطون، خداوند داراى اسماء ظاهر و باطن است و مطابق این اسماء، جلوه هاى مختلف دارد. عالَم علاوه بر عرصه شهادت، غیبى دارد که اصل عالم است. انسان علاوه بر تن، روحى دارد و گوهر انسان باطن اوست. معرفت باطنى، که همان معرفت شهودى است، انسان را به باطن عالم متصل مى کند. دین نیز ظاهر و باطن دارد که از آن به «شریعت» و «حقیقت» مى توان تعبیر نمود. از این رو، فهم متون دینى، خاصه قرآن، در یک سطح متوقف نمى شود، بلکه مراتب دارد. کثرت و اختلاف، حکم ظاهر است، اما باطن، عرصه حکومت وحدت است. جهان بینى تام و تمام، دیدن هر دو وجه ظاهر و باطن واقع است و س

منابع معرفت اعتقادی

درخواست حذف اطلاعاتمنابع معرفت اعتقادی

درخواست حذف اطلاعاتنفخه صور معرفت النفسی ،بپاخیز

درخواست حذف اطلاعاتچی بگم...

درخواست حذف اطلاعات

چقد بی معرفت شدی.... حالا که روزا کلاس نداری و سرت شلوغ نیست... لااقل یه احوالی بپرس بی معرفت چی بگم؟ شاید سرت با ای دیگه گرمه... شاید دوره من تموم شده بیخیال من دیگه عادت هرجاهستی خوش باشی...منبع: http://hese-khoooob. /

راضی ام ازت

درخواست حذف اطلاعات

سلااااااااام می دونین یکی از ارزشمندترین پاداش های خدا به بنده هاش چیه؟ به کارهای نیک خالصانه ای که به خاطرش انجام می دن؟ معرفت! بهشون معرفت می ده. از یه راهی بهشون توفیق می ده تا درک عمیقی نسبت به یه چیزی پیدا کنن. این چیزها، بی نهایتن. یعنی منظورم اینه که بی نهایت چیزی تو این دنیا وجود داره که می شه نسبت بهشون معرفت پیدا کرد. ما تو جای جای زند به این معرفت ها خیلی نیاز داریم. این معرفت هاس که سطحمون رو بالا می بره. نجاتمون می ده. پس بااااید تا می تونیم کار خیر انجام بدیم تا از معرفت های خدا بی نصیب نمونیم. یه مثال جانانه بزنم. تو رابطه با پدر و مادر. می دونین؟ اگه خدا به آدم معرفت بده و وجود اونا رو درک کنیم، دیگه خیلی چیزها با ح عادی، فرق می کنه. اصلا حال و هوای همه چیز عوض می شه. دیگه یه جور دیگه به اونا نگاه می کنیم. انگار این آ ین دیداره. دیگه صبر و تحملمون نسبت بهشون بیشتر می شه.

شگفتی دنیای حیوانات

درخواست حذف اطلاعات

اشاره: شگفتی های خلقت و طبیعت همواره آدمی را به تفکر وا می دارد و بستر معرفت های عمیق الهی را فراهم می نماید. اولین مرحله شناخت برای بسیاری از انسان ها، متوقف بر امور محسوس طبیعی است. سیر در پدیده های طبیعی پرسش و چرایی را در انسان بران خته، تا با بهره ری از عقل و آموزه های آسمانی انبیا، به یقین و معرفت الهی دست یابد. دیدن، شنیدن و حس هر یک از پدیده ها، جزییات دلیل های استقرایی را می سازد تا عقل فطری در میان آن ها پی به خالق متعال برده، ایمان به خداوند حکیم و علیم را در قلب فارغ از غوغا، محکم تر سازد. منبع: http://alirezalaghari. /

13 آبان + ع

درخواست حذف اطلاعات

قائمیه در سالروز 13 آبان : بهترین راه مقابله با دشمنان معرفت؛ معنویت و علم آموزی است خطیب قایمیه گفت :امروز بهترین راه مقابله با دشمنان معرفت علم آموزی معنویت است و وظیفه ما این است که خود را به اینها مجهز کنیم و روحیه مقاومت را تقویت کنیم متن کامل + ع در ادامه مطلب.......منبع: http://chenarpress. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کار هم گاهی به من آنچنان لذتی می تواند بدهد که تصور نمی کنی. فقط چون با روزی سخت بارانی همراه شده، آزادانه تر می نویسی، نقد می کنی، تلاش می کنی، کتابت را می خوانی، می بینی. مگر آدمیزاد از زندگی چه می خواهد؟! نیچه با این معجون افسانه ای تفکراتش دقیقا همان بلایی را سر آدم می آورد که خودش هشدارش را می دهد. :))) مقاله ای از او دارم میخوانم به ترجمه مراد فرهاد پور با عنوان تاملاتی در باب جدال میان هنر و معرفت. در تلاش هستم که حرفهایش را درست بفهمم. نقدش درباره معرفت که واقعا حس جدیدی بود دانستنش. فکر کنم بعد از این کتاب هم باز نیچه بخوانم. آدم را مشتاق و دیوانه می کند. تجربه کشوری دیگر، آدم های دیگر، زبانی دیگر، نظرت چیست؟! :) چقدر حالم خوب بود امروز...منبع: http://jameazargan. /

ای نسیم سحری صبر کن

درخواست حذف اطلاعات

ای نسيم سحری صبر کن ** /ای نسيم سحری صبر کن/ خسته یه دردم مرا درک کن ای نسيم سحری صبرکن خسته یه هجرم – مرا وصل کن ** هزار و یک ترانه دفتر دهم ( کلاسپید ها) نام ترانه: ای نسيم سحری صبر کن حسن بذرگری(آیین نیشابوری) توضیحات: سرایش95/6/17- بداهه- ناتمام- مشاعره- بایادی از شعر/ پیش مد مکن/ اثر بانو نسيمه سحری – شعر ناب 95/6/16و تقدیم به ایشان منبع: http://hb139113491. /

معرفت شناسی

درخواست حذف اطلاعات

دانستنْ یک راه خوب برای داشتنِ یک باور است، البته برای داشتن یک باور راه های دیگری هم وجود دارد. بعضی از باورها با عقل آدمی جور درمی آیند و برخی با عقل نمی خوانند. داشتن برخی باورها عقلاً فضیلت است و داشتن برخی دیگر رذیلت. هم می توان باوری را از سر دقت به دست آورد و حفظ کرد، هم می توان باوری را با بی دقتی به دست آورد و آن را سخت چسبید. همچنین هر باوری را می توان متعصبانه یا فارغ از تعصب، منصفانه یا درنهایت بی انصافی با حساسیتی هوشمندانه در برابر دلایل و دیدگاه های دیگران، یا با بی خیالی در مقابل این جور چیزها پذیرفت.معرفت شناسی لیندا زاگزبسکی ترجمه ی کاوه بهبهانیمنبع: http://hamedhakemi. /

ای نسیم سحری صبر کن

درخواست حذف اطلاعات

ای نسيم سحری صبر کن ** /ای نسيم سحری صبر کن/ خسته یه دردم مرا درک کن ای نسيم سحری صبرکن خسته یه هجرم – مرا وصل کن ** هزار و یک ترانه دفتر دهم ( کلاسپید ها) نام ترانه: ای نسيم سحری صبر کن حسن بذرگری(آیین نیشابوری) توضیحات: سرایش95/6/17- بداهه- ناتمام- مشاعره- بایادی از شعر/ پیش مد مکن/ اثر بانو نسيمه سحری – شعر ناب 95/6/16و تقدیم به ایشان منبع: http://hb139113491. /

مکتب تفکیک

درخواست حذف اطلاعات

تفکیکیان که امروز چهره ی شناخته شده شان محمد رضا حکیمی است چنانکه از نامشان پیداست قائل به تفکیک میان شرع، عقل و عرفان خواهان و جداسازی سه راه و روش معرفت و سه مکتب شناختی، یعنی راه قرآن(جریان وحی)، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان( جریان کشف) هستند. از بین سه روش نام برده آنان روش قرآن و وحی را بر سایر روشها و معرفتها برتر می دانند. در مکتب تفکیک اعتقاد بر این است که معارف بشری پر از خطا و اشتباه و نقصان است و تشتت و تکثر معارف بشری و فلسفه ی عقلی، خود دلیل بر خطاپذیری و عدم صحت آن است. اما تفکیکیان از عقل برداشت خاصی دارند؛ حکیمی عقل مورد نظر تفکیکیان را به دو دسته تقسیم می کند؛ عقل سطحی و عقل دفائنی یا انواری به گمان تفکیکیان عقل سطحی طبیعتاً در راه رسیدن به معرفت بسیار ناتوان است و باید برای وصول به حقیقت عالیه و معرفت ربوبیه به عقل انواری توسل جوید. در برداشت تفکیکیان عقل همچون ظرفی

مقاله بررسی و نقد دیدگاه آیت الله معرفت در نزول قرآن

درخواست حذف اطلاعات

مقاله بررسی و نقد دیدگاه آیت الله معرفت در نزول قرآن علاوه بر نزول تدریجی، آیا نزول دفعی هم برای قرآن بوده یا نه؟ مرحوم محمدهادی معرفت بر این نظر است که قرآن دارای نزول دفعی نمی باشد. ایشان آیه ی نخست سوره ی قدر را به معنای شروع نزول، معنا نموده و دلایلی بیان می نمایند. نظر از این پرسش سرچشمه گرفته است که نزول دفعی به بیت المعمور چه فایده ای دارد. این نوشته به بررسی موضو و پاسخ دلایل انحصار نزول به نزول تدریجی پرداخته است. واژگان کلیدی: وحی، نزول قرآن، نزول تدریجی، نزول دفعی، معرفت مقاله بررسی و نقد دیدگاه آیت الله معرفت در نزول قرآنمنبع: http://drmostafavi. /

جوینده حکمت و معرفت

درخواست حذف اطلاعات

اولین ی به معنای واقعی جوینده حکمت و معرفت بود همین سقراط بود. او در بازار شهر راه می افتاد و با مردم صحبت می کرد ولی هیچ وقت موعظه نمی کرد. بر ع او با آدمها صحبت می کرد تا به دانش برسد. او می گفت:«درختان نمی توانند چیزی به من یاد دهند.» ولی وقتی که کشف کرد مردمی که دائم به اغراق از علم و دانش صحبت می کنند، چیزی نمی دانند، خیلی ناامید شد. شاید آنها می توانستند قیمت و روغن زیتون را به او بگویند ولی حرفی برای گفتن درباره زند نداشتند. سقراط اغلب می گفت تنها ی است که می داند چیزی نمی داند. یاستین گوردر منبع: http://ahorajavan. /

بی معرفت...

درخواست حذف اطلاعات

سلام آقای با معرفت هه چی بگم بهت خدا نگذره ازت عروسیتم نزدیکه اخه چیکار کنم بیام؟؟ باید یه نامه جدا برام بفرستی! یادته تامیخواستی جایی بیام چقد نازمو میکشیدی الانم حتی اگه نامه جدا بفرستی طاقت دیدنتو ندارم آرزوم این بود تو کت شلوار دامادی ببینمت اما وقتی که خودم عروست باشم منبع: http://ayandee. /

نظریه قبض و بسط شریعت سروش

درخواست حذف اطلاعات

نظریه قبض و بسط شریعت سروش سخن سروش در نظریه قبض و بسط شریعت این بود که همه ی علوم و حوزه های دانش در ح تغییر و تحول همیشگی است، و دگرگونی در هر زمینه ی دانش ناچار در همه ی زمینه ها، از جمله فقه، تغییراتی را به وجود می آورد. او به عنوان یک مورخ علم هوادار این نظر بود که کشفهای علمی بر شناخت شناسی تاثیر می گذارد و این به نوبه ی خودفهم فلسفی تازه ای به بار می آورد. به عقیده سروش این فهم تازه بر دانش بشریت درباره ی خود و محیطش تاثیر می گذارد و سرانجام به تغییر دانش دینی می انجامد. سروش به پیروی از روش استدلال منطقی ادعا کرد که فقه بسان یک علم انسانی از روی سرشت خود تاویل پذیر و نظری است. از آنجا که علم و فلسفه همواره در حال تحول است، فهم شریعت نیز باید به همین شیوه باشد.( مهرزاد بروجردی، ص248، روشنفکران ایرانی و غرب، انتشارات فرزان، چاپ ششم) سروش ادعا می کند که در حالی که قرآن و سنت همواره ثا

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار وز او به عاشق بی دل خبر دریغ مدار به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل نسيم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار کنون که چشمه قند است لعل نوشینت سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار مکارم تو به آفاق می برد شاعر از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار چو ذکر خیر طلب می کنی سخن این است که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار غبار غم برود حال خوش شود حافظ تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار منبع: http://vahidansari. /

توجه ....... توجه

درخواست حذف اطلاعات

حسین ⚫️عزیزان به بچه هاتون یاد بدید حسین از بی یاری سر بریده شد نه از بی آبی... عباس از معرفت و مرام بی دست شد نه به خاطر مشک آب... اونجا که حسین فریاد زد هل من ناصر ینصرنی؟یار میخواست نه آب... به بچه هاتون از حسین بگید نه از لبهای تشنه... خیلیا لب تشنه از دنیا رفتن اما حسین نشدن. حسین یعنی مردانگی . .غیرت.شجاعت و شهامت. عباس یعنی جوانمردی .معرفت.حیا.غیرت. عباس یعنی پشت برادر حتی بدون دست... حسین یعنی حتی لحظه ای که گلوی نوزادت دریده شد... افسوس که لبهای تشنه باعث شد راه اصلی کربلا از یاد خیلیا بره... به بچه هاتون راه اصلی کربلارو نشون بدید. ایام سوگواری آقامون حسین رابه همه شما عزیزان وهمراهان وبلاگ دورهمی تسلیت عرض میکنم

نیاز فوری ما: استجابت اللهم عرفنی نفسک...

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا مولای یا صاحب ا مان؛ ادرکنا ارشدنا. عجل الله تعالی لک الفرج و رحمة الله و برکاته لعن الله اعدائکم من الجن و الانس اجمعین ب انت و امی و نفسی لک الوقاء و الحمی. نام ما را بنویسید به ایوان نجف نشد از نام سگ کهف کتاب آلوده سلام علیکم و رحمة الله برخی حرفها حداقل از نظر ظاهر تکراری است؛ اما هر چه نظر می کنم اعظم نیازهای ما معرفت الله، معرفت رسول الله و معرفت حجت الله است. هر چه بر ما می رود و از احوال ناخوش قلوبمان، از نشناختن خداوند متعال، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و آل الله سلام الله علیهم اجمعین است و امروز، از نشناختن مولای عزیزتر از جانمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است؛ و البته در همانقدر که می شناسم، نه ادب شکر و نه ادب تسلیم و نه ادب ایمان. الغرض؛ باید با همه توجهمان ماس کنیم که اللهم عرفنی نفسک که اللهم عرفنی رسولک که اللهم عرفنی

من و یک درد عظیم

درخواست حذف اطلاعات

امروز من بودم و یک درد ضعیف کز دورترین تن می دوید بر فرق سرمچمباتمه بر یک صندلی دنجدر یک گوشه از جان سپنجمی وزید از روزن پنجره نسيم سحری آفتاب گرم در کار خود بود گرمبه ناگاه خلید از روزن درقاصدک نرم و وزینهمچون رودی از گوشه زمینخواهرم بود همراه یک خبرلب به گفتار که گشود آسمان ایستاد آفتاب شد جمودنسيم سحری رفت ز هوش درد مادر بود خبرخبرش تیر شد و نشست بر دل و جاندردم رفت ز یاد اکنون من مانده ام و یک درد عظیمسروده غلامرضا افضلی صبح بیست و چهارم تیر نود و پنجمنبع: http://shabgardi. /

rana

درخواست حذف اطلاعات

ترس ♥]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 غرور ♥]██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %15 حرص ♥]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کینه ♥]█████▒▒▒▒▒▒▒ %35 سادگی ♥]███████▒▒▒▒▒ %65 مهربونی ♥]████████▒▒▒▒ %75 خودباوری ♥]█████████▒▒▒ %85 معرفت ♥]████████████ %100منبع: http://rana29000. .. /

تلاش بیهوده

درخواست حذف اطلاعات

گاهی چه اصرار بیهوده ای است اثبات دوست داشتنمان به آدمها. معرفت های بی جایمان! دوست داشتن های زیادیمان! تلاش های بی مورد برای حفظ دوستیهایمان! اما باور کنید بیشتر دوستمان دارند وقتی دوستشان نداشته باشیم! سراغشان را ن ریم!!!! حتی حالشان را هم نپرسیم!!!!!!! وقتی برای آدم های بی محبت امروزی با معرفت بودن و بی معرفت بودن خوبی و بدی یکی هست پس چرا خودمان را خسته کنیم . میان این مردم باید عاقلانه زند کرد نه عاشقانه. منبع: http://sobhearezoha. /

تفسیر آیه نور/ ابراهیمی دینانی

درخواست حذف اطلاعات

انسانهای بزرگ، صاحبان د و معرفت و عشق مثل حسین در هر شرایطی اثر خود را می گذارند و لو اینکه دشمنان آنها را شهید کنند، یکی از دستاوردهای مهم عاشورا زیبایی پرستی است. عشق، عقلانیت و معرفت دشمنانی دارند که هر چه تلاش می کنند تا اینها از بین بروند تجلی شان در افکار بشریت و زیبایی شان بیشتر بوده، حال می خواهیم بدانیم که حقیقت زیبایی چیست؟ در قران کریم حقیقت زیبایی همان تجلی است. الله نور السموات و الارض این آسمان و طبیعت به این زیبایی را که نگاه می کنیم به خاطر همین و به نور وج الذی اضاء له کل شیء است. حال از اینجا شروع کنیم که شأن الله نور السموات و الارض چیست؟ ....منبع: http://madibnia. /

تفسیر آیه نور/ ابراهیمی دینانی

درخواست حذف اطلاعات

انسانهای بزرگ، صاحبان د و معرفت و عشق مثل حسین در هر شرایطی اثر خود را می گذارند و لو اینکه دشمنان آنها را شهید کنند، یکی از دستاوردهای مهم عاشورا زیبایی پرستی است. عشق، عقلانیت و معرفت دشمنانی دارند که هر چه تلاش می کنند تا اینها از بین بروند تجلی شان در افکار بشریت و زیبایی شان بیشتر بوده، حال می خواهیم بدانیم که حقیقت زیبایی چیست؟ در قران کریم حقیقت زیبایی همان تجلی است. الله نور السموات و الارض این آسمان و طبیعت به این زیبایی را که نگاه می کنیم به خاطر همین و به نور وج الذی اضاء له کل شیء است. حال از اینجا شروع کنیم که شأن الله نور السموات و الارض چیست؟ ....منبع: http://madibnia. /