رسانه
رسانه

نمونه سوال امتحان ریاضی 2 پایه یازدهم تجربی نوبت دوم داد ماه م :: جستجونمونه سوال امتحان ریاضی 2 پایه یازدهم تجربی نوبت دوم داد ماه س

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش رس ?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان رياضي 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش رس ? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ریاضی 2 پایه یازدهم تجربی نوبت دوم داد ماه م

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان رياضي 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی نوبت دوم داد ماه

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه دهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه )? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان زیست شناسی 2 پایه یازدهم رشته تجربی نوبت دوم خ

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان زیست شناسی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) داد 97?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان زیست شناسی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) داد 97? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان فیزیک 2 پایه یازدهم رشته تجربی نوبت دوم داد

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان فیزیک 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) استان همدان ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان فیزیک 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) استان همدان? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی نوبت دوم داد ماه

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه دهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) منطقه 12 تهران? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) منطقه 12 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان نگارش 2 پایه یازدهم رشته تجربی نوبت دوم داد

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان نگارش 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه شهید مفتوحی ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان نگارش 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه شهید مفتوحی کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پایه یازدهم تجربی نوبت دوم داد

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش رس  ?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش رس ? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان فیزیک 2 پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان فیزیک 2? پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) شماره 1 ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان فیزیک 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم داد ماه شماره 1 کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم رشته تجربی نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان بوشهر ?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان بوشهر کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پایه یازدهم تجربی نوبت دوم داد

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش سیدخندان?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش سیدخندان? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته تجربی نوبت دوم داد ماه

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه دهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) منطقه 3 تهران با پاسخنامه تشریحی? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) منطقه 3 تهران با پاسخنامه تشریحی کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان هندسه 2 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت دوم داد

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان هندسه 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان سیمرغ ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان هندسه 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان سیمرغ? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان هندسه 2 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت دوم داد

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان هندسه 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان آبادان ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان هندسه 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان آبادان? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان نگارش 2 پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان نگارش 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه شهید مفتوحی ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان نگارش 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه شهید مفتوحی کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پایه یازدهم تجربی نوبت دوم دا

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان علوم تجربی چهارم ابت نوبت اول دی ماه دبستا

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه چهارم ابت  برای امتحانات نوبت اول ( دی ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان علوم تجربي چهارم ابت نوبت اول ( دی ماه ) دبستان مهر شان ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان علوم تجربي چهارم ابت نوبت اول ( دی ماه ) دبستان مهر شان کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت دو

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش رس  ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان ادبیات فارسی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش رس ? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ریاضی پایه نهم نوبت دوم داد ماه مدرسه شهید ب

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه نهم برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي پايه نهم نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه شهید بهمنی ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید .  برای نمونه سوال امتحان رياضي پايه نهم نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه شهید بهمنی کلیک کنید .   ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت دوم دا

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان حسابان 1? پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان شیمی 2 یازدهم تجربی نوبت اول دی ماه سرای دانش

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت اول ( دی ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان شیمی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 12 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان شیمی 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 12 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 12 تهران?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان دین و زندگی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 12 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول دی ماه سرای د

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت اول ( دی ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان زمین شناسیپايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 2 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان زمین شناسی پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش  منطقه 2 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نو

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه قدس 1 ?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه قدس 1? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان انسان و محیط زیست پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان انسان و محیط زیست پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه حضرت بتول ( ع ) ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید .  برای نمونه سوال امتحان انسان و محیط زیست پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه حضرت بتول ( ع )? کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان عربی 2 یازدهم تجربی نوبت اول دی ماه سرای دانش

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت اول ( دی ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان عربی ، زبان قرآن2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) دبیرستان سرای دانش منطقه 6 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان عربی ، زبان قرآن 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) دبیرستان سرای دانش منطقه 6 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ریاضی 1 پایه دهم رشته ریاضی نوبت دوم داد ماه

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه دهم رشته رياضي برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت دوم ( داد ماه ) ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان رياضي 1 پايه دهم رشته رياضي نوبت دوم ( داد ماه ) کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان عربی 2 یازدهم تجربی نوبت اول دی مدرسه سرای دان

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت اول ( دی ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان عربی ، زبان قرآن2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان عربی ، زبان قرآن 2 پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک نو

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان بوشهر ?? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2 پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) شهرستان بوشهر کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان آمار و احتمال پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک برای امتحانات نوبت دوم ( داد ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان آمار و احتمال پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 12 تهران? ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان آمار و احتمال پايه يازدهم رشته رياضي فیزیک نوبت دوم ( داد ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 12 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول دی ماه سرای د

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه يازدهم رشته تجربي برای امتحانات نوبت اول ( دی ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان زمین شناسیپايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 3 تهران ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان زمین شناسی پايه يازدهم رشته تجربي نوبت اول ( دی ماه ) مدرسه سرای دانش منطقه 3 تهران کلیک کنید .  ادامه مطلب...

نمونه سوال امتحان ریاضی چهارم ابت نوبت اول دی ماه دبستان سرا

درخواست حذف اطلاعات

 برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پايه چهارم ابت  برای امتحانات نوبت اول ( دی ماه ) ، در این مقاله نمونه سوال امتحان رياضي چهارم ابت نوبت اول ( دی ماه ) دبستان سرای دانش ارائه شده است . می توانید با کلیک روی لینک زیر به صورت رایگان آن را   کنید . برای نمونه سوال امتحان رياضي چهارم ابت نوبت اول ( دی ماه ) دبستان سرای دانش کلیک کنید .  ادامه مطلب...