رسانه
رسانه

نمیکنه :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

متنفرم وقتی خودمم نمیدونم چمه متنفرم وقتی هیچ درکم نميکنه.. هیچکش رعایت حالمو نميکنه... وقتی حرفی میزنم و میگن "بروووو بابا.. مس ه" مگه میدونید تو دلم چه خبره که تصمیماتم براتون مس ه به نظر میاد؟ خدایا!منبع: http://peimanbakhoda. /

انگار خودم نیستم . .

درخواست حذف اطلاعات

انحراف بینی اذیتم میکنه ، بوی عطر ساد رو استشمام نميکنه . زبونم سن ن شده ، از گفتن طعم خوش زند عاجز . چشم هام ضعیف شدند ، هیچی رو درست نمیبینم . گوش هایم سن ن شده ، صدای دلم را بدرستی نمیشنوم . حس لامسه ام درست عمل نميکنه ، با گرمی ها سرد ، و با سردی ها حس برآفروخت میکنم. حس ششمم دیگه خوب کار نميکنه . بدنم توازن نداره ، همآهنگ با آهنگ سرزند نمی ه و پیچ و تاب نمیخوره . کجا حکایت خبط و چرا خطاست رائحه ی عطیه از رقت شماست عطا و هدیه را کی ارزش است جدیّت به رویکردی که در فناست ز ما هم به بره ی ما حمله میشود بر یام گرگ جبیر ترحم رواست چنان که فرح بر درد نآفراست آدمی را همی آدمیت سزاست امین منبع: http://wizwizak. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ناراحتم می کنه دلمو تا ته میسوزونه میخنده و وادارم میکنه وقتی که بغض دارم، بخندم. چرا به من فک نميکنه؟ چرا واسه منو تصمیمام ارزش قائل نمیشه؟ ه همه ی آرزوهای من بود ... هنوزم قبول نميکنه میندازه سر خودم سیبو به پرتقال ربط میده ولی من دیگه یه بچه دوساله نیستم. امشب دلم سوخت واسه خودم خیلی سوخت ...منبع: http://mychords. /

انگار خودم نیستم . .

درخواست حذف اطلاعات

انحراف بینی اذیتم میکنه ، بوی عطر سادگی رو استشمام نميکنه . زبونم سنگین شده ، از گفتن طعم خوش زندگی عاجز . چشم هام ضعیف شدند ، هیچی رو درست نمیبینم . گوش هایم سنگین شده ، صدای دلم را بدرستی نمیشنوم . حس لامسه ام درست عمل نميکنه ، با گرمی ها سرد ، و با سردی ها حس برآفروختگی میکنم. حس ششمم دیگه خوب کار نميکنه . بدنم توازن نداره ، همآهنگ با آهنگ سرزندگی نمی ه و پیچ و تاب نمیخوره . کجا حکایت خبط و چرا خطاست رائحه ی عطیه از رقت شماست عطا و هدیه را کی ارزش است جدیّت به رویکردی که در فناست ز ما هم به بره ی ما حمله میشود بر یام گرگ جبیر ترحم رواست چنان که فرح بر درد نآفراست آدمی را همی آدمیت سزاست امین منبع: http://wizwizak. /

عاقبت فرار از ساد

درخواست حذف اطلاعات

انگار خودم نیستم . . انحراف بینی اذیتم میکنه ، بوی عطر ساد رو استشمام نميکنه . زبونم سن ن شده ، از گفتن طعم خوش زند عاجز . چشم هام ضعیف شدند ، هیچی رو درست نمیبینم . گوش هایم سن ن شده ، صدای دلم را بدرستی نمیشنوم . حس لامسه ام درست عمل نميکنه ، با گرمی ها سرد ، و با سردی ها حس برآفروخت میکنم. حس ششمم دیگه خوب کار نميکنه . بدنم توازن نداره ، همآهنگ با آهنگ سرزند نمی ه و پیچ و تاب نمیخوره . کجا حکایت خبط و چرا خطاست رائحه ی عطیه از رقت شماست عطا و هدیه را کی ارزش است جدیّت به رویکردی که در فناست ز ما هم به بره ی ما حمله میشود بر یام گرگ جبیر ترحم رواست چنان که فرح بر درد نآفراست آدمی را همی آدمیت سزاست امین منبع: http://jashne-deltangiam. /

سرطان ب روبمیر

درخواست حذف اطلاعات

بغض کن... گریه کن... سرتو بزن تودیوار... سیگار بکش... داغون شو لعنتی... ی نمیبینه داری میریزی... ی فک نميکنه ارزویه مر که براخودت میکنی واقعی باشه... بغض کن... گریه کن... ی درکت نميکنه... ی دورت نیس.... تنهایی... نمیفهمه چته... مشکله تو مشکل نیس که ....سرطان که نیس خوب نشه...! کاش سرطان داشتم...میمردم..تموم میشد این زند ه کوفتی کاش به جای تو من سرطان داشتم زند ه گهِ من هرچی زود تر تموم شه راحتترم:)منبع: http://mansasham. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

جای نداشتنت بد جوری درد میکنه به قرص و دوا هم نیست یهویی دیدنتم بعد از دو هفته خوبم نميکنه فقط تپش قلبمو بیشتر میکنه و هیج رفع مسوولیتی هم از تو نميکنه داره کم کم باورم میشه که میخوای نباشم و گرنه .... نه اینجوری نیست هنوز ناراحتی نمیتونم کاریش کنم فقط ارزو میکنم تنها بشی و حس بهش فکر کنی ببینی من چقدر تو این زند حق دارم ببینی میشه برای تا همیشه اینجوری زند کرد؟ منبع: http://kolbeyeeshghemanomir. /

سرطان بگیروبمیر

درخواست حذف اطلاعات

بغض کن... گریه کن... سرتو بزن تودیوار... سیگار بکش... داغون شو لعنتی... ی نمیبینه داری میریزی... ی فک نميکنه ارزویه مرگی که براخودت میکنی واقعی باشه... بغض کن... گریه کن... ی درکت نميکنه... ی دورت نیس.... تنهایی... نمیفهمه چته... مشکله تو مشکل نیس که ....سرطان که نیس خوب نشه...! کاش سرطان داشتم...میمردم..تموم میشد این زندگیه کوفتی کاش به جای تو من سرطان داشتم زندگیه گهِ من هرچی زود تر تموم شه راحتترم:)منبع: http://mansasham. /

عاقبت فرار از سادگی

درخواست حذف اطلاعات

انگار خودم نیستم . . انحراف بینی اذیتم میکنه ، بوی عطر سادگی رو استشمام نميکنه . زبونم سنگین شده ، از گفتن طعم خوش زندگی عاجز . چشم هام ضعیف شدند ، هیچی رو درست نمیبینم . گوش هایم سنگین شده ، صدای دلم را بدرستی نمیشنوم . حس لامسه ام درست عمل نميکنه ، با گرمی ها سرد ، و با سردی ها حس برآفروختگی میکنم. حس ششمم دیگه خوب کار نميکنه . بدنم توازن نداره ، همآهنگ با آهنگ سرزندگی نمی ه و پیچ و تاب نمیخوره . کجا حکایت خبط و چرا خطاست رائحه ی عطیه از رقت شماست عطا و هدیه را کی ارزش است جدیّت به رویکردی که در فناست ز ما هم به بره ی ما حمله میشود بر یام گرگ جبیر ترحم رواست چنان که فرح بر درد نآفراست آدمی را همی آدمیت سزاست امین منبع: http://jashne-deltangiam. /

حالم این روزا حال خوبی نیست

درخواست حذف اطلاعات

حالم بده بد بد بد بد.... به اندازه ی هزاران نرسیدن امروز وقتی درصد شیمی رو فهمیدم به خودم گفتم محمد بیا تلسم این گریه رو بشکن گریه کن خیلی سبک میشی همه چیز رو نریز تو دلللت زنگ فیزیک بود من جلوی جلو نشسته بودم(تقریبا تو دهن فیزیک) و غرق در این افکار بودم یه دفعه دیدم نفسم به سختی بالا میاد مثل دهنمو باز کرده بودم تا بتونم بهتر نفس بکشم حس گریه اوومد ولی خودش نه... یک جمله به صورت مداوم تو مغزم تکرار میشد تو مردی مرد گریه نميکنه تو مردی مرد گریه نميکنه تو مردی مرد گریه نميکنه... خدایا میدونم داری امتحانم میکنی داری صبرمو امتحان میکنی من تسلییییم نمیشم به هیچ وجه چون میدونم من آ ش برنده میشششم به خودم قول دادم تو ابن یک سال به هیچ وجه تسلیم نشم من نیاز به تلف وقتم ندارم اینستاگرام که دیگه تعطیل شد شبا یک ساعت فرار از زندان میدیدم که اونم دیگه کنسله با تمام قدرت به سمت شریف

دمدمای عید

درخواست حذف اطلاعات

دیگه سال آ ین نفساشو میکشه.سال بدی نبود.خیلیم خوب نبود بی حوصلم،بچه بودم عید یه حال و هوای دیگه داشت ،حتی تا چند سال پیشم دوست داشتم ولی امسال عجیب دلم میخواد زود بشه غروب سیزده بدر. ازون حالایی دارم که دلم گریه میخواد.امروز احساس خیلی تنهام،هیچ یادم نميکنه هیچ حواسش نیست که منم هستم،این منم که همیشه دلتنگ میشم،زنگ میزنم،حرف میزنم بعدشم عذاب وجدان میگیرم که چقدر احمقی.به کی زنگ زدی؟به ی که یک ماه هم یادش نکنی یادت نميکنه. از همین اخلاقم بیزارم.بیزاااااار چکار کنم مثل خودشون بشم؟دلتنگ نشم؟منبع: http://namehayebargashti. /

دمدمای عید

درخواست حذف اطلاعات

دیگه سال آ ین نفساشو میکشه.سال بدی نبود.خیلیم خوب نبود بی حوصلم،بچه بودم عید یه حال و هوای دیگه داشت ،حتی تا چند سال پیشم دوست داشتم ولی امسال عجیب دلم میخواد زود بشه غروب سیزده بدر. ازون حالایی دارم که دلم گریه میخواد.امروز احساس خیلی تنهام،هیچ یادم نميکنه هیچ حواسش نیست که منم هستم،این منم که همیشه دلتنگ میشم،زنگ میزنم،حرف میزنم بعدشم عذاب وجدان میگیرم که چقدر احمقی.به کی زنگ زدی؟به ی که یک ماه هم یادش نکنی یادت نميکنه. از همین اخلاقم بیزارم.بیزاااااار چکار کنم مثل خودشون بشم؟دلتنگ نشم؟منبع: http://namehayebargashti. /

دلنوشته های بادوم زمینی

درخواست حذف اطلاعات

گرچه این داغ رو چیزی دوا نميکنه ولی قبول کنید هم انسانی بود و باید میرفت داغ بزرگتر رو وقتی درک میکنی ک نفهمی مردم و ت ها رو بعد از میبینی ب خدا ک ما صد برابر بدتر از بنی اسراعیل نفرین شده ایم تف ب غیرت ما ک تا سایه از سرمون رف معصیت و گناهو عاشقانه در آغوش کشیدیم گرچه ما از قوم بنی حمار هم بدتریم گرچه این یت رو چیزی دوا نميکنه گرچه فقط بخاطر گذشته پشیمونیم و مطمئنا این تاثیری در تقدیر اینده نداره ولی چشم ها رو میبندیم رو باورهای مون و رسیدن ایشون ب جاودان و رحمت بی منت بی انتهای خدا رو،تسلیت میگیم!!!!! تسلیت ک دل داغ دیده زهرا رو دیدیم، ولی افکار روشنش رو نه!!!منبع: http://badumzamini80. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضی از حرفا گفتنی نیستن! دوست دارم در موردش حرف بزنم با یکی! ولی میدونم باعث ناراحتی دیگران میشه. یا حرف زدن راجبش با بعضی از آدما ترحم ساز میشه... «یکی از تنفرآورترین رفتارا ترحم به دیگران...» ی بغض بزرگ تو گلوم گیر کرده حتی زمانی که دیدن بابام رفتم چیزی ازش کم نکرد. آرومم نکرد. همش برمی گرده به خو که حدود یک ماه پیش دیدم. ی لحظه هم نمیتونم فراموشش کنم. هیچی از دلتنگیم کم نميکنه. هیچی آرومم نميکنه. هر چی با خودم می جنگم با داشته هام خوش باشم. حالم خوب باشه. باز ی چیزی مانع میشه. فکرم مشغول میشه و فقط افسوس میخورم.منبع: http://baanoomira. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضی از حرفا گفتنی نیستن! دوست دارم در موردش حرف بزنم با یکی! ولی میدونم باعث ناراحتی دیگران میشه. یا حرف زدن راجبش با بعضی از آدما ترحم ساز میشه... «یکی از تنفرآورترین رفتارا ترحم به دیگران...» ی بغض بزرگ تو گلوم گیر کرده حتی زمانی که دیدن بابام رفتم چیزی ازش کم نکرد. آرومم نکرد. همش برمی گرده به خو که حدود یک ماه پیش دیدم. ی لحظه هم نمیتونم فراموشش کنم. هیچی از دلتنگیم کم نميکنه. هیچی آرومم نميکنه. هر چی با خودم می جنگم با داشته هام خوش باشم. حالم خوب باشه. باز ی چیزی مانع میشه. فکرم مشغول میشه و فقط افسوس میخورم.منبع: http://baanoomira. /

امشب ی غم ن است..

درخواست حذف اطلاعات

صدای می آید: مستی هم درد منو دیگه دوا نميکنه....غم با من زاده شده، منو رها نميکنه... وقتی بطور اتفاقی آوازی را میشنوم احساس میکنم، این آواز برای من است...پیغامی از یک خانه ی کوچک غم ن..پیغامی برای من.. اما از زبان کدام زن؟ کدام مرد؟ کدام دوست؟ مادرم؟ پدرم؟ یا حتی آدمهای بلاتکلیف داستانهایم؟ +دلم هوس تگرگ کرده..........منبع: http://payeezeman. /

مهمان های جهنمی

درخواست حذف اطلاعات

بعضی ها هم این طوری هستن ! یعنی طرف خونه ی خودش وسط تابستون پنجره هاش رو باز میکنه میگه آخه هوا میاد در حالی که اصلا بادی نیست ، موقع شامش نون و پنیر میخوره میگه من رژیمم ، زمستون بخاری روشن نميکنه میگه لباس گرم تر میپوشیم تو مصرف انرژی صرفه جویی بشه ، تو ماشین لباسشوئیش جز حریر و تو ماشین ظرفشوئیش جز کریستال نمیندازه ، تو خونش تا 11 شب برقی روشن نميکنه و 11 تا 11 و نیم فقط برقهاش روشنن و کلی از این حرفها . حالا بیا ببین همین موجود وقتی مهمونی میره چه میکنه !!!!! واقعا از قدیم به این افراد میگفتن به مال مفت که رسیدی خودت رو هلاک کن .منبع: http://bekhaaterepaaeez. /

امشب ی غمگین است..

درخواست حذف اطلاعات

صدای می آید: مستی هم درد منو دیگه دوا نميکنه....غم با من زاده شده، منو رها نميکنه... وقتی بطور اتفاقی آوازی را میشنوم احساس میکنم، این آواز برای من است...پیغامی از یک خانه ی کوچک غمگین..پیغامی برای من.. اما از زبان کدام زن؟ کدام مرد؟ کدام دوست؟ مادرم؟ پدرم؟ یا حتی آدمهای بلاتکلیف داستانهایم؟ +دلم هوس تگرگ کرده..........منبع: http://payeezeman. /

میدونم دارم غر میزنم

درخواست حذف اطلاعات

آدمایی تو زند م هستن که فقط وقتی یادم میفتن که یه نیازی دارن طرف ما رو به هیچ کجاش حساب نميکنه وقتی با دوستاشه ،طعنه که میزنه همیشه،رفع اشکالای ایام امتحانش با منه،یه بار نشده وقتی میره بیرون بگه آی فلانی یادتم بیا بریم و دوستیش فقط مال زمانیه که نیاز داره داره ،با دوست صمیمیش همیشه میگرده و ما رو به ...ش هم حساب نميکنه اونوقت به اونا که نمیگه شارژ کن سیمکارتمو به من میگه منم که دانشجو و اینکه روی اینو ندارم بگم فلانی پولمو پس بده اونم که هیچوقت خدا یادش نیس که پس بده همینجوری میمونه:-\ *آدمایی که اینجورین محل سگ هم نباید بدی من برا خودم متاسفم جدا متاسفم **بحث پنج تومن شارژ نیس بحث که اینقده که تو حاضری در لحظه براش کاری کنی اونم حاضره؟جواب؟نه!منبع: http://ninoochka. /

میدونم دارم غر میزنم

درخواست حذف اطلاعات

آدمایی تو زندگیم هستن که فقط وقتی یادم میفتن که یه نیازی دارن طرف ما رو به هیچ کجاش حساب نميکنه وقتی با دوستاشه ،طعنه که میزنه همیشه،رفع اشکالای ایام امتحانش با منه،یه بار نشده وقتی میره بیرون بگه آی فلانی یادتم بیا بریم و دوستیش فقط مال زمانیه که نیاز داره داره ،با دوست صمیمیش همیشه میگرده و ما رو به ...ش هم حساب نميکنه اونوقت به اونا که نمیگه شارژ کن سیمکارتمو به من میگه منم که دانشجو و اینکه روی اینو ندارم بگم فلانی پولمو پس بده اونم که هیچوقت خدا یادش نیس که پس بده همینجوری میمونه:-\ *آدمایی که اینجورین محل سگ هم نباید بدی من برا خودم متاسفم جدا متاسفم **بحث پنج تومن شارژ نیس بحث که اینقده که تو حاضری در لحظه براش کاری کنی اونم حاضره؟جواب؟نه!منبع: http://ninoochka. /

همینجورى

درخواست حذف اطلاعات

آره دیگه اینجوریاس عزیزم دیگه بچه نیستم ک گول بخورم یه بابا دارم که به زمین و زمان شک داره, از بابام یاد گرفتم که به هیچ چیزى اعتماد نکنم یه زندگى دارم که بدبختى مث چى از سقفش چکه چکه میکنه.... از اینجا یاد گرفتم که زندگى با ى شوخى نداره جیبم خالیه, گاهى پیش میاد پول توى جیبم در حد اتوبوس و مترو هم نیست, انقدر شجاع شدم ک توى این شرایط هم بنداى کفشامو محکم کنم و راه بیفتم پیاده به سمت مقصد آره عزیزم ى رو یه بار از دست دادم که تا قبلش روى عشق قسم میخوردم, فکر می نباشه مردم , اما الان زندم, شاید دیگه مث قبل نشم اما یاد گرفتم که به هیچ دوستت دارم گفتن و هیچ قسم و آیه اى اعتماد نکنم بعد اون هر کى میاد توى زندگیم به دو روز هم نمیکشه ک تموم میشه, شدم یه آدم بى اعتماد خشن که هیچ و باور نميکنه هر کى میاد اولش قسم میخوره ک عاشقه, یه روز ک میگذره قسمش یادش میره و دلش میخواد بدونه چى تنته چه ق

مر هزارباره

درخواست حذف اطلاعات

هربار که جونی توی دستام، توی رگهام، توی زند م، توی چشمام میشینه، به لحظه ای نمیکشه که پرمیزنه و با درد رهام میکنه. خدایا میبینی ب ؟ میبینی که دیگه توان ندارم؟ میبینی که چقدر اب ؟ میدونی که ناامیدت و میخوام دیگه انتظارای سن ن ازم نداشته باشی؟ خدایا من نمیتونم. این بغضِ چند ساله، گلومو گرفته و ول نميکنه اما راحتم هم نميکنه. نه به من امیدی هست نه به این دنیا. چرا کشش میدی؟ من نمیخوام این زند رو. نمیخوام کفر نعمت کنم اما وقتی انقدر داغونم نمیتونم از نعمت هاتم لذتی ببرم. دوست دارم بمیرم و با مرگم خیرم به ی برسه. حس اینکه توی زند م نتونستم به ی خیر کافی برسونم ناراحتم میکنه. خدایا دردامو تموم کن. دیگه نمیخواممنبع: http://meghnatiseto. /

اتفاق

درخواست حذف اطلاعات

یه اتفاقایی تو زندگیم میوفته که دلگیره ولی دلم نمیگیره.. ناراحت کننده اس اما ناراحتم نميکنه.. اتفاقایی ک گریه داره ولی گریه ام نمیگیره.. این ح طبیعی نیست و کاش میشد بگم چقدر ترسناکه ..

) _______________________ `

درخواست حذف اطلاعات

ی پست گذاشته که دقیقا حس میکنم مخاطبش منم ولی نه که خواسته باشه با من حرف بزنه ناخوداگاه بوده و بعد ک یادش اومده ب این فکر کرده ک مهم نیست من چیزی ک دوست داشته باشم رو مینویسم و اینطوری شد ک با اولین صحبت غیرمستقیم و ناخواسته ش دلم گرفت. ناراحت شدم. و دلم خواست براش کامنت عذرخواهی بنویسم و تو دلم ناراحت بمونم ک چطور میتونه انقدر بی ملاحظه باشه. مصطفی... اینجا دنیاس. اینجا دنیاییه که فقط میخواد اشکتو دراره و ول کن نیست. گریه کنی یا نکنی مهم نیست. این دنیاس که میبره. باور کن. کاش سختی ها چندبرابر بود اما همه ش از سمت دیگه... از سمت اون آرامش بودو دلگرمیو خوشی هرچقدرم کم. ای کاش رو کاشتن جاش گادزپینس درومد. میدل فینگری که تو ب من نشون میدی ال شادای. ناراحت نميکنه عصبانی نميکنه. متنفر میکنه. متنفر. و مطمئن باش فردا روز حتی اگه همه خواسته هامو براورده کنی هم برام مهم نی. تو باید بمیری بدردنخ

سین آ

درخواست حذف اطلاعات

زند هفت سینی از غم بود... و تو...! سین آ زند ام این بار برای تو مینویسم قبل از تو شب فقط شب بود ماه فقط ماه بود و راه فقط راه ... بعد از تو همه چیز شکل خاص به خودش گرفت شب رنگ چشم های تو بود ماه رنگ تنت و راه... لعنت به این راه طولانی... سین آ زند ام حتی یادت مثل معنی اسمت آرامش منه حالا فکر کن لمس دستت چه معجزه ای که نميکنه... من...! منبع: http://ahoorashahrokhi. /

مرگی هزارباره

درخواست حذف اطلاعات

هربار که جونی توی دستام، توی رگهام، توی زندگیم، توی چشمام میشینه، به لحظه ای نمیکشه که پرمیزنه و با درد رهام میکنه. خدایا میبینی ب ؟ میبینی که دیگه توان ندارم؟ میبینی که چقدر اب ؟ میدونی که ناامیدت و میخوام دیگه انتظارای سنگین ازم نداشته باشی؟ خدایا من نمیتونم. این بغضِ چند ساله، گلومو گرفته و ول نميکنه اما راحتم هم نميکنه. نه به من امیدی هست نه به این دنیا. چرا کشش میدی؟ من نمیخوام این زندگی رو. نمیخوام کفر نعمت کنم اما وقتی انقدر داغونم نمیتونم از نعمت هاتم لذتی ببرم. دوست دارم بمیرم و با مرگم خیرم به ی برسه. حس اینکه توی زندگیم نتونستم به ی خیر کافی برسونم ناراحتم میکنه. خدایا دردامو تموم کن. دیگه نمیخواممنبع: http://meghnatiseto. /

بعضی دردا تموم نمیشن

درخواست حذف اطلاعات

امتحانات ام تموم شد مونده تحویل پروژه ام کاش میتونستم یه شمال برم دلم واسه دریا تنگ شده. همه آدما سرد شدن وبی عاطفه....همه تنهان...همه دل تنگن....هیچکیم جاخالیا رو پر نميکنه.... موندم کوجا تو دنیا پلی ش ته که هیچکی تاته قصه اشو باخوشی تموم نميکنه. دلم یه همدم میخواد....سخته واقعا میگم یه ش ت وبعدش چن سال تنهایی سخته.... خلأیی تو وجودم موج میزنه. میخوام نمیشه ،نمیتونم.جاشوپرکنم..میترسم،خیلی زیاد. میترسم بازم ش ت بخورم.به اون چیزی که بخوام نرسم. خدا بهمون کمک کنه... تواین شب عزیز.....آمینمنبع: http://fenjoneshekasteh9. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دیگه اون پسره جوان نیس روزگار و عشقش پیرش شاید ب ظاهر جوان باشه اما در باطن پیر و ش ته شده فکر نکنم دیگه چیزی بتونه آرومش کنه یه وقتایی هس نه گریه نه تنهایی نه نوشتن نه حرف زدن هیج کدون ارومت نميکنه و فقط از ته دلت یه اهی میکشی و حسرت میخوری از اون روز دیگه چیزی خوشح نميکنه از ته قلب مشکل ما ادما اینکه نمیدونیم باید عاشق اونی ک میاد توی زندگیمون بشیم یا اونی ک قرار بیاد توی زندگیمونم اون پسر جوان دیگه مثل قبلش نمیشه دیگه خنده هاش واقعی نیستن خوشحالیش الکیه ک دیگران ناراحت نشن اون پسر جوان واسه همیشه خواهد رفت اون پسرجوان امروز یه دل ش ته داره که شبا خداس ک صداش رو میشنوه و اگه این دلگرمی هم بگیرن ازش دیگه ی مرده متحرک میشه فکر نمیکنم اون پسر جوان دیگه میلی به نوشتن داشته باشه چون همش خاطرات تلخش زنده میشن صادقانه دوستت دارم مائده این وب امشب خاتمه خواهد داد به نوشتنش شب خوبی داشته باشی

بعضی دردا تموم نمیشن

درخواست حذف اطلاعات

امتحانات ام تموم شد مونده تحویل پروژه ام کاش میتونستم یه شمال برم دلم واسه دریا تنگ شده. همه آدما سرد شدن وبی عاطفه....همه تنهان...همه دل تنگن....هیچکیم جاخالیا رو پر نميکنه.... موندم کوجا تو دنیا پلی ش ته که هیچکی تاته قصه اشو باخوشی تموم نميکنه. دلم یه همدم میخواد....سخته واقعا میگم یه ش ت وبعدش چن سال تنهایی سخته.... خلأیی تو وجودم موج میزنه. میخوام نمیشه ،نمیتونم.جاشوپرکنم..میترسم،خیلی زیاد. میترسم بازم ش ت بخورم.به اون چیزی که بخوام نرسم. خدا بهمون کمک کنه... تواین شب عزیز.....آمینمنبع: http://fenjoneshekasteh9. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

انقد دچار روزمرگی ام که حرفی ندارم دلخوشیهام بسیاررررر کوچیک و کم شده تو فکر تولد پسرمم و گرفتن ع های قشنگ ازش . فقط برای اینکه دل مرده نشم. نمیرم ... مدت هاست چیزی خوشحالم نميکنه . منبع: http://zendegima2ta. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خداجون ی جوری شده دلم. هواشو کاش اینهمه حرف تو سرم نمیچرخید.حیف از عمری ک بی تو میگذره خاستم دوباره از خدا بخاهمت اما زبونم و مغزم قفل میش.کاش تو ارزش اینهمه باری ک ولم نميکنه رو داشته باشی. کاش منم مث تو عاشق بشم منبع: http://man-khaterateto91. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سلام نفسی ب یه چی مثه قران میخوندم برای یکی که به فارسی بود و خودمونی... همرو خوندم براش... فقط اینو یادمه : کی گفته خالق احساس ترس نميکنه(یا نمیترسه) بعد اومده بودم سر وبلاگم اسمشو گذاشته بودم دوبخشی که بخش ا ش بود : خدا عاشق بنده هاشه الان مینویسمش

دلتنگی

درخواست حذف اطلاعات

تا حالا درک نکرده بودم وقتی ی رو از ته دل دوست داری و از دست میدی چقد تلخ و عذاب آ وره .... خیلی سخته من باید صبور باشم ... بغض ولم نميکنه . خدایا بهمن دنیاتو تنگ کرده بود که ازم گرفتیش؟ دلم براش تنگ شده ...خیلی منبع: http://b63m66. /

موقت

درخواست حذف اطلاعات

فک میکنم علیرضااصلااندازه اولای اشناییمونم دوس نداره.تازگیافک میکنم حتی دگ منوواس ازدواجشم نمیخواد.یکم اینوازکاراش ک نميکنه وچتامون فهمیدم ک گفتم باهم ازدواج میکنیم گف باتو...(ی همچین چیزی)یاکوچیک من توچتامون(بچه گونه فک میکنی،چشموگوش بسته ایو...)فهمیدم

به هرچی دست میزنه اب میشه

درخواست حذف اطلاعات

اعصابم ازش خیییییلی ده. خیییییلی. به هرچی دست میزنه ابش میکنه. اولین بار کیفم بود که بهش دادم. گفتم بهش که من این کیف رو خیییلی دوس دارم. مراقبش باش. وقتی برگشت زیپش رو ش ده بود. ولقعاااا عصبی بودم ازش ولی چیزی نگفتم. فقط منتظر شدم تا درستش کن. اما اون فقط یه گیره زیپ ید و دیگه به روی خودش نیاورد. دوتا ماشین حساب بهش دادم. یکیش که خییییلی گرون بود رو به صورت جنازه و از بدنه کنده شده بهم داد و اون یکی که جایزه گرفته بودم رو کلا گفت وسط امتحانش خاموش شده و دیگه روشن نمیشه و دیگه هم روشن نشد و اونم باز به روی خودش نیاورد. گوشیه بابا. که داده بود بهش که تا وقتی گوشی می ه دستش باشه. گوشی بابا الان 4ماهه دستشه و گوشی ن یده و حتی تو رنگ ساختمون ها ، اون گوشی رو هم رنگی کرد و کلا از قیافه افتاده. الانم که پریشب اومد مثلا آب پرتقال بگیره، دستگاه آب مرکبات گیر بابا اینا رو اب کرده و کار نميکنه. خیی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اااااااااااااااااااه چرا اینطوری میکنه اون از ب که دقیقا ساعت تولد نسرینم نتونستم پست بزارمو اصلا نتونستم وارد بشم اونم از الان که وبلاگو باز نميکنه.اه حیف که به نسرینم قول دادم این دو روز ناراحت نشم...منبع: http://bazandeyetagdir. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بازم ا ین بازدید تلگرامش امروز ساعت 11 و واتش ب ساعت 8 میدونم که خطری تهدیدم نميکنه تو قلبش ولی میترسم صدتا فکر میاد تو ذهن ادم لعنت به همشون شاید نتش رو زده پیام اومده بعد تلگرانه خانمان برانداز ا ین بازدید زده براش پوووف

دیگه باورم شده ندارمت

درخواست حذف اطلاعات

این سکوت واین هواواین اتاق،شب به شب بخاطرم میاردت توی این خونه هنوزم یه نفر،نمیخواد باورکنه ندارتت نمیخوادباورکنه تواین اتاق،دیگه ماباهم نفس نمیکشیم زیرلب یه عمرمیگه باخودش،ماکه ازهمدیگه دست نمیکشیم به هوای روزبرگشتن تو،سرهرراهی نشونه میکشه باتمام جاده های روزمین،ردپاتوسوی خونه میکشه من دارم هرروزموبدون تو،باتب یه خاطره سرمیکنم باخودم بجای توحرف میزنم،خودموجای توباورمیکنم توی این خونه به غیرتو ی،دل شوبامن یکی نميکنه من یه دیوونم که جزخیال تو، ی بامن زند نميکنه توسکوت بی هوای این اتاق،شب به شب بخاطرم میارمت خودمم باورنمیکنم ولی،دیگه باورم شده ندارمتمنبع: http://shahrzadlove. /

باز که خبری ازت نیس

درخواست حذف اطلاعات

نمیدونم چطوری میشه تو هر وخ میری ها آزمون کلا عوض میشی 2 هفته طول میکشه عوض شدنت درس شه با یه لحنی هم گفتی خونمون زنگ نزن آدم جرات نميکنه این کارو ه دو روز یه بار هم ک به گفته خودت حجمتون تموم میشه!!منبع: http://love-forever20. /

دیگه باورم شده ندارمت

درخواست حذف اطلاعات

این سکوت واین هواواین اتاق،شب به شب بخاطرم میاردت توی این خونه هنوزم یه نفر،نمیخواد باورکنه ندارتت نمیخوادباورکنه تواین اتاق،دیگه ماباهم نفس نمیکشیم زیرلب یه عمرمیگه باخودش،ماکه ازهمدیگه دست نمیکشیم به هوای روزبرگشتن تو،سرهرراهی نشونه میکشه باتمام جاده های روزمین،ردپاتوسوی خونه میکشه من دارم هرروزموبدون تو،باتب یه خاطره سرمیکنم باخودم بجای توحرف میزنم،خودموجای توباورمیکنم توی این خونه به غیرتو ی،دل شوبامن یکی نميکنه من یه دیوونم که جزخیال تو، ی بامن زندگی نميکنه توسکوت بی هوای این اتاق،شب به شب بخاطرم میارمت خودمم باورنمیکنم ولی،دیگه باورم شده ندارمتمنبع: http://shahrzadlove. /