رسانه
رسانه

هرچی :: جستجوع قدیمی

درخواست حذف اطلاعات

قدیما دخترا تو ع اشون میگفتن سیییییب الان هرچي دقت میکنم انگار میگن گووووززز !!!(

خوردن

درخواست حذف اطلاعات

امشب تر دما ، هرچي دم دستم اومد خوردم ،نمیدونم از حرصم بود از تنهایی بود یا از دلتنگی ولی هرچي بود نه گشنه بودم نه هوس خوردن کرده بودم ، فقط میخوردم ،همین تنهایی بد دردیه بد من تنها که میشم میفتم رو خوردن .میوه ،چای ،غذا ،چیپس ،هرچي،هرچي خدایا خودت کمکم کن نترکم منبع: http://tapesh-roya. /

نمیشه؟

درخواست حذف اطلاعات

نمیشه برگردی؟ نمیشه بیای؟ هنوزم میخوام تو مال من باشی پیش من باشی چیکار کنم میای؟ اگه دیگه همیشه قول بدم شاد باشم گریه نکنم همیشه هرچي بگی نه نگم... بگی بیا بگم باشه... بگی اون کار , نترسم و بگم باشه ... اصلا هرچي بگی هرچي بخوای فقط بیا دلم برا چشمات داره میمیره دلم برات خیلی تنگه دلم بوسیدنتو میخواد فقط بوسیدن تورو دلم دستاتو میخواد بیا بیا بیا فقط یکم بیا جلو یکم بیا منبع: http://shapita. /

نمیشه؟

درخواست حذف اطلاعات

نمیشه برگردی؟ نمیشه بیای؟ هنوزم میخوام تو مال من باشی پیش من باشی چیکار کنم میای؟ اگه دیگه همیشه قول بدم شاد باشم گریه نکنم همیشه هرچي ب نه نگم... ب بیا بگم باشه... ب اون کار , نترسم و بگم باشه ... اصلا هرچي ب هرچي بخوای فقط بیا دلم برا چشمات داره میمیره دلم برات خیلی تنگه دلم بوسیدنتو میخواد فقط بوسیدن تورو دلم دستاتو میخواد بیا بیا بیا فقط یکم بیا جلو یکم بیا منبع: http://shapita. /

'گذشت...

درخواست حذف اطلاعات

گذشت. هرچي که بود. شیرین یا تلخ. بزرگ شدم. صبوری . بچه بازی درآوردم. هرچي که بود تموم شد. حالا می تونم از گذشته بگذرم. مامان همیشه میگفت "بودم بودمو ولش کن.شدم شدمو بچسب." منبع: http://problem2009. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گفت دلم خودمو میخواد این روزا همش دنبال خودم راه میفتم تو خیابونگفتم به جاییم میرسی؟؟_آره _خوبه.مشکل از اونجایی شروع میشه که خودتو گم میکنی هرچي میری نمیرسی مهسا ملک زادهمنبع: http://aqayede1nevisande. /

بدون شرح ....

درخواست حذف اطلاعات

یکی اومد نشست بغل دستم، گفت: آقا یه خاطره برات تعریف کنم؟گفتم: بفرمایید !یه ع ی به من نشون داد، یه پسر مثلاً 19، 20 ساله ای بود، گفت: این اسمش «عبدالمطلب اکبری» است، این بنده خدا زمان جنگ مکانیک بود، در ضمن کر و لال هم بود، یه پسرعموش هم به نام «غلام رضا اکبری» شهید شده بود. غلام رضا که شهید شد، عبدالمطلب اومد بغل دست قبر غلام رضا نشست، بعد هی با اون زبون کر و لالی خودش، با ما حرف می زد، ما هم می گفتیم: چی می گی بابا؟! محلش نمی ذاشتیم، می گفت: عبدالمطلب هر چی سر و صدا کرد، هیچ محلش نذاشت ...گفت: دید ما نمی فهمیم، بغل دست قبر این شهید با انگشتش یه دونه چارچوب قبر کشید، روش نوشت: شهید عبدالمطلب اکبری. بعد به ما نگاه کرد و گفت: نگاه کنید! خندید، ما هم خندیدیم. گفتیم شوخیش گرفته.می گفت: دید همه ما داریم می خندیم، طفلک هیچی نگفت، سرش رو انداخت پائین، یه نگاهی به سنگ قبر کرد، با دست، پاکش کرد.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هرچي بهم بگن. هرچي ایمانم برای ی جدی نباشه. نباید اهمیت بدم. چقدر اینو دوست دارم... خبر رفتن موشک به فضا، لمس تنهایی «ماه»، فکر بوییدن گل در کره ای دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است.منبع: http://mytranquility. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

شرایط متعادل نیس نمیتونم هیچ کاری برات انجام بدم. این منو زجر میده. ب چیزایی احتیاج داری ک اگ برات تهیه اش کنم بعدا خودم ممکنه لنگ بمونم حس میکنم تو یه کویر ام هرچي ب ا ش نگا میکنم میبینم دورم کوهه و من چقدر راه در پیش دارم منبع: http://rohjanss. /

۱۵۹

درخواست حذف اطلاعات

الدا میگفت آدمی هرچي کمتر داشته باشه کمتر از دست میده. حالا من میگم نذار داشته باشمت. نمیخام از دستت بدم. +ما چرا هرچي بیشتر سعی میکنیم بیشتر فرو میریم؟ نمیدونم ، ما اصن سعی میکنیم؟ منبع: http://violet 1996. /

مسیر زندگی مثل یه روده که یعنی راهی جز رفتن نداری ...

درخواست حذف اطلاعات

میگم نعیمه دلم بدجور آشوبه میگهاگه سپردی به خدا دلشوره معنی نداره. هرچي صلاحته پیش بیاد! میگم خود خود خودش! خدایا هرچي تو میخوای فقط تکلیفمو زودتر مشخص کن لطفا. بلاتکلیفی ادمو از پا در میاره سپردم به خودت ❤منبع: http://kafshd0000zak. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تو موارد پست قبل یه چیزی جامونداونم وقتی بود که رفتم ع ام و از اتلیه بگیرم و عکاسش که دوست چند سالمه گفت تو خودت متوجه میشی که هرچي میگذره چهره ت بچگونه تر میشه؟انگارهی سنت میاد پاییندیگه نه قیافه خودم و توصیف میکنم بعد این جملات نه ع العمل افراد و بعد ازتعریف شمنبع: http://noghtehkhat. /

١٢٥

درخواست حذف اطلاعات

عشق گنا ار من تو چشم من نگاه کن گذشتم از تو بعد از این هرچي میخای گناه کن شیوه تو به تشنگی رسونده رو شاخه ها نشستن و پ ه سرکار خانم رامش میخونه یعنی رو شاخه ها نشستن و پ به تشنگی میرسونه یا به تشنگی به شاخه ها مرتبطه دقت نمیکنن اهنگ میخونن .منبع: http://akas-bimar. /

تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

به نظر من تسلیت گفتن سخت ترین کار دنیاست. آخه آدم چی بگه؟ هرچي بگی، معلومه حرف بیخوده. برای اینکه معلومه از دست دادن یه عزیز چقدر دردناکه و با هیچ حرفی دردشون یام پیدا نمی کنه حس می کنم امروز به آقای علیزاده هرچي گفتم چرت و پرت بود. خودش هم هی ت می شد و من واقعا دیگه نمی دونستم چی بگممنبع: http://ghararnaboooood. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هرچي بیشتر منو تو منگنه بزاری من بیشتر جرت میدم با خنده هام دنیا. به من میگ اول جوونی داری انقد سرد و بی تفاوت زندگی میکنی پیش.خودم جوابشو دادم فشارایی ک من دارم میکشم هیچوقت نمیبینی حالا حقمه یا نه؟ فردا روز ک ماهی خیلی دارم کم لطفی میکنم پنج تا بره تو جیبم بزار پای فشارایی ک امروز داره کمر منو میشکنه منبع: http://rohjanss. /

مرگ و حیات

درخواست حذف اطلاعات

امروز که باشه مادرم فوت کرد!!! مردی که همه متفق القول بودند مرد خوشتیپ فامیل و همیشه خوش و اتوکشیده بود ، طفلی ما دو سال ا عمرش و توی سالمندان سپری کرد ،در حالیکه از نظر مالی کاملا دارا حساب میشد. غریبانه و کم جمعیت، و هرچي بگم نتونستم حق مطلب و ادا کنم . دلم یه طوری بود و شد امشبم شب اول قبر جان هرچقدرهم بگیم بازهم فردا فراموشمون میشه میفهمید که چی میخوام بگم ؟؟؟؟منبع: http://atre2. /

خدا...

درخواست حذف اطلاعات

یجایی یه ع زنگ دری گذاشته بودن ونوشته بودن اگه زنگوبزنی وخدا درو بازکنه برات بهش چیامیگی خیلیا چیزای متنفاوتی گفتن از گله.شکایت...هرچي من ک میگمکاش میشد بغلش کردبغلش می هیچی نمیگفتمگریه می میریختم هرچي گریه ی چندساله ست براشیجوری سفت بغلش می مثل ی ک انگاربعد بیستو یک سال گمشدشو پیداکرده...اونوقت یه نفس عمیق میکشیدم...منبع: http://ranayazahra. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بعضی وقتا دلم از خودم میگیره، بعضی وقتا از خودم حرصم میگیره، بعضی وقتا......هرچي به دور و ورم نگاه میکنم و هرچي زمان بیشتر میگذره تازه میفهمم توی آستینم مار پرورش میدادم:/ هه .... واقعا چرا؟؟؟ چرا من محبت میکنم،چرا بعضیا رو دوس دارم، روی بعضی ها حساب وا میکنم ولی هم تو زرد از آب درمیان؟؟؟ چرا؟ مشکل از منه عایا ؟ ای خدا.....خسته ام دیگه، ب ، یه کاری کن . . . . .منبع: http://rajabzadeh69. /

١٣١

درخواست حذف اطلاعات

کانال کپ شب مردگان و میبینم فکر میکنم چرا یه قسمت سرم خوب نمیشه سردردتنشی یا هو چی ازچس ناله بدم میاد.سها آزم پرسید نمیخای وارد رابطه شی گفتم چرا اگه خانم خوبی باشه شاید شوخی و طنز و واقعیت یا هرچي به بی حسی رابطه رسیدم انگار نمیخوام نسبت به ادما هم دو قطبی رفتار میکنم یه وقتایی خیلی خوبم یه وقتایی خیلی بد /عاشق.متنفر خودمو نمیفهمم.سخت شدممنبع: http://akas-bimar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دستتو ول میکنم اگه میتونی برویه قدم تجربه کن بی من این آینده روبعد من هرکی بیادمن ازش عاشق ترمبعد من هرکی بیاد من ازت نمیگذرمتو نمیتونی بری , وقتی عاشقی هنوزهرچي از تو بشنوه به خودم گفتی یه روززندگی تو رو تا نگاه آ تمن همین ام یه قدم پشت سرتبعد من هرکی بیاد باید از من بگذرهتا کجا باید بریم تا منو یادت برهرفتنت عذابته خاطراتت با کیههرچي تجربه کنی بعد من تکراریهتو نمیتونی بری وقتی عاشقی هنوزهرچي از تو بشنوه به خودم گفتی یه روززندگی تو رو تا نگاه آ ت من همین امیه قدم پشت سرتمنبع: http://tardid1363. /

روز بیست و نهم

درخواست حذف اطلاعات

امروز من اون و ی من :وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگار نه از یه شهر دور، که از همه دنیا میادتاوقتی که در وا میشه، لحظه دیدن می رسههر چی که جاده ست رو زمین، به من می رسهای که تویی همه، م بی تو می گیره، نفسماگه تو رو داشته باشم به هرچي می خوام، می رسموقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار مگلهای خواب آلوده رو، واسه کی بیدار م؟دسته کبوترای عشق، واسه کی دونه بپاشه؟مگه تن من می تونه، بدون تو زنده باشه؟عزیزترین سوغاتی غبار پیراهن تو عمر دوباره منه، دیدن و بوییدن تونه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس می خوامعمر دوباره ی،منی تو رو واسه نفس می خوامای که تویی همه، م بی تو می گیره، نفسماگه تو رو داشته باشم به هرچي می خوام، می رسم پایان روز بیست و نهممنبع: http://myspringlove. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

نه با ی بحث کن، نه از ی انتقاد کن. هرکی هرچي گفت بگو: حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم ها عقیده ات را که می پرسند، نظرت را نمی خواهند. می خواهند با عقیده ی خودشان موافقت کنی. بحث با آدمها بی فایده است. اگر هرکی هرچي گفت بگیم حق با شماست پس نظرات و عقاید و انتقادات خودمون چی میشه؟ این جوری ممکنه خیلی چیزا از طرف دیگران بهمون تحمیل بشه و مجبور به تحمل خیلی چیزا بشیم. دوستان هر ی علاقه داره نظرشو بگه. سپاس.منبع: http://vannessa. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بلا ه خبرش رو بهم دادن.... من برای قطع شدن پات ناراحت نیستم چون منتظرم هر روز صبح خبر فوتت رو بشنوم....چیکارکردی که همه لحظه هام با بغض میگذره....خدایا یعنی عمرش به تولد۲۹سالگیش میرسه؟!خدایا چرا من...چرا عزیزای من...چرا ما؟!!! خدایا اینهمه سرطان برای یه نفر زیاده باید نصفشو به من میدادی....اما خدایا به رضای تو راضیم هرچي که باشه.....حتی مرگ عزیزترینم...حتی دیدن رنج کشیدن ها....هرچي تو بخای راضیم به رضات اما این معنیش این نیست میتونم شاد باشم....هشت کیلو لاغر شدم...از۳۱شهریور هنوز مریضم...منبع: http://thirteenlor. /

گلبرگم..

درخواست حذف اطلاعات

دستتو ول میکنم اگه میتونی برو... یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو بعدِ من هر کی بیاد من ازش عاشق ترم بعدِ من هر کی بیاد من ازت نمیگذرم تو نمیتونی بری ، وقتی عاشقی هنوز هرچي از تو بشنوه ، به خودم گفتی یه روز زندگی تو رو ، تا نگاهِ آ ت من همین ام ، یه قدم پشتِ سرت بعدِ من هر کی بیاد باید از من بگذره تا کجا باید بری تا منو یادت بره رفتنت عذابته ، خاطراتت با کیه ؟ هرچي تجربه کنی ، بعدِ من تکراریه تو نمیتونی بری ، وقتی عاشقی هنوز هرچي از تو بشنوه ، به خودم گفتی یه روز زندگی تو رو ، تا نگاهِ آ ت من همین ام ، یه قدم پشتِ سرت..منبع: http://chakavak-shahrivar. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

دیروز برف خیلی خوشگل و ناز و مامانی می اومد منم ساعت هفت و بیس دیقه صبح آژانس گرفتم که برم کلینیک جای آقای دس ش ته صحنه خیلی قشنگی بود برف نو ، آژانس گرم و نرم ، ماشینای در حال عبور برفی داشتم واسه خودم حال می که راننده آژانس نکبت انتر گند زد به حالم انجوجک همچین بوی گند از خودش متصاعد کرد که تو سرما هرچي شیشه ماشینو می کشیدم پایین فایده نداشت بوش چرب بود و چسبیده بود به در ودیوار انتر میمونمنبع: http://jourab. /

عشق چیست؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

عشق مثل بغل کاکتوس میمونه دیدی کاکتوس از دور چقدر قشنگه هرچي بهش نزدیکتر میشی ترسناک تر میشه عشق هم همین جوره فقط از دور قشنگه کاکتوس رو هرچي بیشتر بغل کنی زخمی تر میشی هرچي تو بغلت محکم تر فشارش بدی تیغاش بیشتر تو تنت میره تا جایی که بالا ه یکی از تیغ هاش قلبتو میکنه اونوقت مثل چاقویی که تو قلبت فرو رفته و نمیتونی خودتو بکشی عقب (چون از خونریزی میمیری) مجبوری تو بغلش آروم آروم جون بدی ولی حتی اون لحظه هم دیدن کاکتوس قشنگه جالبی ش میدونی کجاست؟؟؟ این تویی که این وسط نابود میشی وگرنه کاکتوس منتظر میمونه ی احمق دیگه از راه برسه و بغلش کنه... با دونستن همه ی اینا مگه میشه ی رو پیدا کرد که بگه لفظ عشق به خودی خودش زیبا نیست؟ این تجربه هاست که مارو از عشق متنفر میکنه... شاید اگه شیرین مال فرهاد بود و لیلی مال مجنون، الان خورشید دور زمین میچرخید ن زمین.منبع: http://nno. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی وقتا هم باید بگی بیخیالبیخیال همه چیزبیخیال هر چی که داریمو هرچي که نداریمبیخیال هر چه که باید باشه و نیستبیخیال هر چی ارزوستبیخیال هر چی رویاستبیخیال هر ی که دوستمون داره و بیخیال هر ی که ما دوستش داریمبیخیال همه رفت هابیخیال خاطرات کشنده و عذاب دهنده گذشته بیخیال خاطرات خوب عذاب دهنده گذشتهبیخیال گل و سبزه و بوته و جنگل و کوه و دشت بیخیال خودمان اصلاچه میشود ادمی یکبار هم بیخیال خودش شودبیخیال همه دنیای اطرافبیخیال همه ادم هاهمه ادم های منبع: http://varta74. /

...

درخواست حذف اطلاعات

به طرز احمقانه ای همش منتظرم و دعا میکنم که این خواستگاری بهم بخوره. اصن حاضرم بمیرم اما دست هیچ مردی بهم نرسه. زوره مگه؟؟ چندشم میشه!! چطور تحمل کنم ؟! حتی بدم میاد توی چشمام زل بزنه.بنظرم گستاخی میکنه وقتی که دلم با یکی دیگس! حرفاش برام مس ن.هرچي که میگه میخام بهش بگم برو جمع کن خودتو..برو بابا...و این جور چیزا میاد رو زبونم!!خیلی خودداری میکنم نمیگم!! فکر کنم اون هم فهمیده که تا حرفی میزنه من در برابرش جبهه میگیرم!! راستش جز با ...، با هیچ دیگه نمیتونم خودم باشم. کاش بمیرم و همه چیز برای همیشه تموم شه.منبع: http://princess1990. /

دل درد چهارم مهر که سر درد شد !

درخواست حذف اطلاعات

نشستم دارم حساب کتاب میکنم ! میشمرم دونه دونه اشکامو :) از دبه و گالن و بشکه و لیتر رد شدن !!! زیادتر میشن هرچي شب تر میشیم :) هرچقدرم شبو دوس داشته باشی و بگی من ادم شبم یه وقتایی دلت میخواد زود صبح بشه تموم شه کابوسا همون شبا دقیقن طولانی ترن ...منبع: http://nazila-j. /

تقدیر

درخواست حذف اطلاعات

چند ساعتی انگار رو هوام احساس میکنم تو خلائم حس و حال هیچی و هـیچ م ندارم دلم میخواد چشم و ببندم رو همه چی و بگم گور بابایه اونایی که فقط دونباله اتو از بقین تا از یه چیز کوچیک واسه ادم یه کابوس بسازن این وسط نه ی براشون مهمه نه احساسات و زندگی ادما ونه ابرو اما نه این جا یه چیزی بالاتر از همه اینا وجود داره اونم چیزیه که فقط خودم و خودش میدونیم گله هام کم نیست میتونم تا صبح بنویسم و گلایه کنم اما چه فایده تا به ادم احتیاج دارن کنارتن امان از روزی که دیگه به کارشون نیایی هرچي میخوام چیزی نگم نمیشه و انگار برمیگردم سر خونه اولمنبع: http://yadegares. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

-کل امروز هرچي میخوردم سیر نمیشدم، الانم واسه شام دو تا تخم مرغ با روغن زیتون نیمرو ، یه بشقاب پر قرمه سبزی خوردم، بعدش دوتا مالو خوردم هنوزم گرسنه م و دارم میخوابم -خودمو با موی مشکی بیشتر از هر رنگ دیگه اى دوس دارم -انقدر لباس دارم که حد نداره، اگه از روز اول سال هر روز یه دست ست کنم بازم تموم نمی شن، با این حال بازم لباس می م و می م، هر وقتم میرم سر کمدام عذاب وجدان منو خفه میکنه -به خودم قول میدم از فردا تمرکز کنم رو هدفم و اونو نسبت به هر چیز دیگه ای توو الویت بذارم منبع: http://mylife-history. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هرکاری نتونستم تا صبح بخوابم .. یک ساعت دیگه باید حاضر شم برم کلاس .. دلم واسه همون مدت کوتاه با فروغ بودن خیلی تنگ شده .. روزای خیلی بدی دارم .. داغونم . هیچ خبر از مشکلات من نداره .. وقتی فکر میکنم توی این ٤.سال چی گذشت بهم اعصابم خورد میشه .. دیگه واقعا صبر و تحمل ندارم فقط میگم یعنی میشه بی دردسر تموم شه .. مرحله ای که با شروعش فقط عذاب بود واسم .. خدایا کاش الان دی ماه بود .. اونقدر فکر و خیال و مشکلات دارم که یک شب اروم ندارم همش سردرد .. به هرچي که دوست داشتم نرسیدم .. منبع: http://estadehmordan. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بنا به عادت ماههای اخیر و تکرار مکررات و ادامه روند نوشدارو بعد از مرگ سهراب ... باز هم 21 ای دیگر و ماندن بین دوراهی تبریک یا تسلیت ....لعنت به این 21 های لعنتی ... لعنت به این تکرارهای لعنتی ... لعنت به تو به من به هرچي خاطره است به هرچي دلبستگیه ... به هرچي حس و حال اینجوریه امیدوارم یک هزارم درصد حال منو نداشته باشی ...بعضی حسا بودن که فقط خودم میفهمیدمشون ... یه حس درونی عجیب مثل حسی که این 2 روز دارم ... ضربان قلبم چند برابر میشه مضطرب میشم میترسم معده ام درد میگیره نمیدونم چرا ولی تنها راه درمانش تو بودی .... آ ین باری که اینجوری شدم بهار 2 سال پیش بود دفعه ی قبلشم خونه مهدی که بهتم گفتم اگه یادت باشه .... شبا نمیذاره بخوابم روزا آرامش ندارم حس عجیبیه دلم میخواد از جا کنده شه .... حالا تو رو از کجا گیر بیارم من ... از اون حساییه که حتما باید میومدم و میدیدمت تا بهتر بشه ... روزی حدا

فکرنوشته

درخواست حذف اطلاعات

گاهی فکر میکنم چقدر تنهام.به این فکر می که هرچي جلو برم هرچي تلاش کنم ایی هستن که با روش هایی خیلی وحشتناک سعی در عقب روندن من دارن.نه فقط من ایی اطرافم هستن ک این اتفاق براشون افتاده...الان ولی پیش خودم شرمنده ام.تا وقتی خدا رو داشته باشم ی نمیتونه منحرفم کنه.باید مواظب باشم خودم خودم رو از خدا دور نکنم. _زند خیلی ارزشمنده.پر از فرصت و پیشرفت برای همه.اگه همه خوب و درست حرکت کنیم میتونیم زند بهتری داشته باشیم.نمیدونم چرا همه ی ما پیشرفت و کمال رو فقط واسه خودمون میخوایم.فقط خودمون رو انسان تصور میکنیم.گاهی خیلی بد میشیم.کاش یه روزی برسه که همه کنار هم خوشحال باشیم...همه

تجربه کن!

درخواست حذف اطلاعات

دستتو ول می کنم اگه میتونی برو یه قدم تجربه کن من این آینده رو بعده من هرکی بیاد من ازش عاشق ترم بعده من هرکی بیاد من ازت نمیگذرم تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچي از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز زندگی تورو تا نگاه آ ت من همین ام یه قدم پشت سرت بعده من هرکی بیاد باید از من بگذره تا کجا باید بری تا منو یادت بره رفتنت عذابته خاطراتت با کیه هرچي تجربه کنی بعده من تکراریه تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچي از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز زندگی تورو تا نگاه آ ت من همین ام یه قدم پشت سرتمنبع: http://farewell68. /

حتی با خدا هم درد و دل نکنید!

درخواست حذف اطلاعات

درد و دل مشکلات شما رو زیاد میکنه.. طبق قانون جذب: از هر چی حرف بزنی زیاد میشه، طبق قانون کائنات: از هرچي بترسی سرت میاد، طبق قانون جاذبه: به هرچي توجه کنی جذب میکنی، طبق قانون هستی: از هر چی تنفر نشون بدی همونو همیشه تو زندگیت میبینی! ............................................................................................ درد و دل سبب مرور مشکلات میشه و باعث میشه هم حستون بدتر بشه و هم مشکل براتون بزرگتر به نظر برسه! من که دبگه مشکلاتم رو مرور نمیکنم شما چطور؟منبع: http://thisisme. /

تجربه کن!

درخواست حذف اطلاعات

دستتو ول می کنم اگه میتونی برو یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو بعده من هرکی بیاد من ازش عاشق ترم بعده من هرکی بیاد من ازت نمیگذرم تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچي از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز زندگی تورو تا نگاه آ ت من همین ام یه قدم پشت سرت بعده من هرکی بیاد باید از من بگذره تا کجا باید بری تا منو یادت بره رفتنت عذابته خاطراتت با کیه هرچي تجربه کنی بعده من تکراریه تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز هرچي از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز زندگی تورو تا نگاه آ ت من همین ام یه قدم پشت سرتمنبع: http://farewell68. /

قانونِ لجِ طبیت با انسان!

درخواست حذف اطلاعات

یه ضرب المثل ایرانی هست که: "آدم از هرچي بدش میاد، سرش میاد"، انگار بر ع ش هم هست: "آدم از هرچي خوشش بیاد، بهش نمیرسه"! یعنی طرف خودشو میکشه که ازدواج کنه، خیلی زودتر از همه به پدر و مادرش میگه زن میخوام، اصلا داره آتیش میگیره از بی همسری و بی محبتی، دوست داره سریعتر مستقل بشه و زندگی جدیدی آغاز کنه، اما انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به کار میشن که این آقا به آرزوش نرسه! حالا یکی که می بینی بیخیاله، داره زندگی روزمره شو میکنه و میگه: "فعلا نمیخوام زن بگیرم، مگه م که زیر بار مسئولیت برم؟ دارم مجردی حال میکنم".... یهو می بینی فرداش خبر داد که زن گرفته!! یکی میگه: "من میخوام بمیرم! بابا خسته شدم از این دنیا و پوچی و بی هدفی و افسردگی و ..." نمی میره! نه سکته ای، نه سرطانی، نه تصادفی، نه بلایای آسمانی ای، هیچی و هیچی! انگار که برای نظارت جهان آفریده شده! اومده که فقط ببینه دیگران

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تو به یادت نمیاد که هزار ساله شده فاصلمون آه سرده قلب من میرسه از غم تو تا آسمون تو میخندی و میگم عشق تو از من آبرو برد قصه ی نبودنمو خط به خط و مو به مو برد یخ سرده سرنوشتم دیگه با دستای تو آب نشد توی ذهن خسته ی من رویای چشمای تو خواب نشد اونکه راحت میگذره از هرچي بوده من نبودم اون تویی که ش تم توی این قاب ش ته شدی ع یهویی تو به یادت نمیاد که سزاواره چی بوده دلامون دیگه لج بازی نکن که دل خونه میگیره برامون تو میخندی و میگی بگذرم از هرچي که دیدم من که از خودم گذشتم اما هیچ وقت نرسیدم نرسیدم اونکه راحت میگذره از هرچي بوده من نبودم اون تویی که ش تم توی این قاب ش ته شدی ع یهویی منبع: http://rezavasetayeshlove. /

و باز هم تنهایی...

درخواست حذف اطلاعات

سلام... باز هم شنبه از راه اومد،خیلی خوش اومد،حتی اگه من تنها ترین بانوی شهرم باشم... باید خدا روشکر کنم که یه صبح دیگه،یه شنبه ی دیگه ویه آغاز دوباره رو بهم هدیه کرد... اینکه صبح ازخواب بیدار بشی و نازنین فاطمه ت زودتر بیدار شده باشه و توتاریکی خونه ایستاده باشه بالش به بغل،ویواش واسه اینکه نترسی بگه: مامان،این منما،نترسی یه وقت... خیلی قشنگه به خدا خدایا واسه همینا شکر،واسه سقف بالای سر،واسه آب باریکه ی کارمندی،واسه هوش بالای دخمل،واسه همه چیزهای داده و نداده ت شکر... خداجون،میدونم که نباید،ولی اجازه بده دل تنگ باشم واسه آغوش حلالی که با بی رحمی ازم سلب شده و واسه محبت شیرینی که سالها آرزوشو داشتم و واسه همه اون قشنگیهایی که زندگی یک زن رو زیبا میکنه... گاهی باید پذیرفت،گاهی باید حقیقت رو با همه ی تلخی و سردی ش بغل کرد... اعتراف میکنم : ش ت خوردم... نتونستم،نمیخواستم به اینجا برسم، نبا