رسانه
رسانه

پایان تلخ عشق شعر محمدکدخ عرفان the bitter end poem mohammad khodkhodaee :: جستجوبوسه!(عاشقانه ها)شعر:محمدکدخ (عرفان) wine kiss! (love) poem: mohammad khodkhodae

درخواست حذف اطلاعات

او هوسباز است بوسه می خواهد ز من او به فکر لذت و غافل ز رؤیاهای من آرزو دارم که او در راه عشقی پاک و ناب جان سپردن در ره معشوق بخواهد او ز من mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض

تو را میخواهمت!(عشق)شعر:محمدکدخ (عرفان) i want you! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

تو را می خواهمت ای چشمۀ نوش تو را می خواهم و ترسم که هرگز تو را نتوانمت گیرم در آغوش تویی چون آسمان پر ز باران منم چون برکه ای ، گشته فراموش! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض

سفره ها خالی است!شعر:محمدکدخ (عرفان) the tables are empty poem: mohammad khodkho

درخواست حذف اطلاعات

آه که این شب ها چقدر تاریک است کوچه های شهرِ پائین ، چقدر باریک است هر دم این بانگ می آید ز یک خانه به در وای خدایا ! سفره ی ما امشبم خالی است mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

بوی جنگ! شعر:محمدکدخ (عرفان) the smell of war! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

من در اینجا هر چه میبینم غم و درد است همه رنج است و اندوه آه سرد است ادامه مطلب

میلاد لحظه ها!(عرفان)محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

میلاد لحظه ها!(عرفان) poem :mohammad kadkhodaih لحظه به لحظه زاده شو! وبامیلاد درلحظه ها بگذارلحظۀ پیش که گذشتۀ توست بمیرد! ادامه مطلب

رنگ خدا ننگ است! شعر:محمدکدخ (عرفان) the color of god is a shame! poem: mohammad

درخواست حذف اطلاعات

درین جا من دلم آزرده و تنگ است غروبهایش چه غمگین و چه دلتنگ است تو گویی که درون های مردمان سنگ است ادامه مطلب

چشم براه باران! شعر:محمدکدخ (عرفان) waiting for rain! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

من قرن ها ست چشم به راه بارش بارانم مانده ام ؛... از چه باید پا به این دنیای پست می گذاشتم ادامه مطلب

باغ دل!(عاشقانه) شعر:محمدکدخ (عرفان) garden of hearts! poem: mohammad khodkhodae

درخواست حذف اطلاعات

من به گل ها همه گفتم که امسال بهار در دل من می شکفد باغ دل باز ، ز عشق صنمی گل داده ست دگر امروز تفرج گه عشاق زمانه همه در قلب من است ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

آ ین وسوسه! شعر:محمدکدخ (عرفان) the last temptation! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

در روزگاری که خیانت شده عادت و صداقت قصۀ برف به تابستان است ادامه مطلب

زخم شلاق! شعر:محمدکدخ (عرفان) whip scars! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

همه ، زخم خنجر که از پشت خورده ایم همه ، زخم شلاق که نشمرده ایم همین ها کافی ست مرا و تو را که راه را به بیراهه ها برده ایم ادامه مطلب

وای یک زن! شعر:محمدکدخ (عرفان) the silence of the dead city! poem: mohammad khod

درخواست حذف اطلاعات

در سکوت شهر مرده بی تپش مردمان،آرام و رام و بی تنش وایِ .....یک زن گاه می آید به گوش در میان کوچه های ظلمت شب ادامه مطلب

تو بهاری!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) you spring! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

تو بهاری تو خزانی من گُلم ! با تو من سرخ میشوم ادامه مطلب

پچ پچ کلاغها! محمدکدخ (عرفان) crows isfaction! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

دیگر برای خوش آیند کلاغها نه شعری می سرایم نه سخنی می گویم نه سکوت میکنم نه فریادی خواهم زد ادامه مطلب

میروم تا بمیرم ! شعر:محمدکدخ (عرفان) the demise of civilization! poem: mohammad

درخواست حذف اطلاعات

اگر این بی مهتاب و طولانی پايان نپذیرد و صبح سحر فرا نرسد و وس ها از خواندن آفتاب باز مانند اگر خزندگان از پرواز کبوترهای سپید بر پهنۀ آسمان آزاد همچنان ممانعت ورزند ادامه مطلب

دردبیرحمانه! شعر:محمدکدخ (عرفان) merciless pain! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

میدانم دیگر ی مرا به میهمانی عشق و مهربانی نخواهد برد ! ادامه مطلب

جنگل وحشی!شعر:محمدکدخ (عرفان) wild jungle! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

اندکی صبر می باید ما ز این دشت پر از خون ز این جنگل وحشی عبور خواهیم کرد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir sheroerfanoeteraz.rozsite.com عرفان و اعتراض

دوران سیاه ! شعر:محمدکدخ (عرفان) black era! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

ما همه خسته ز این عسرت دوران سیاهیم همه گرسنه،همه نفله، همه دردمند و تباهیم ما گرفتار اندوه درون ما به زندان غم و درد و جنون همه دل ها پر خون ادامه مطلب

رای به رئیسی رای به است!محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

رای به رئیسی رای به است! آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهد رای من رای تو و رای ما به رئیسی رای به هایی است که از هیچ و فسادی روی برنمیتابند !!! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.lihanblog.com sheroerfan.blog.ir

سکوت شب! شعر:محمدکدخ (عرفان) silence of the night! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

گرفتار شبم ظلمت فراگیر است دلم تنگ و ش ته ست سکوت شب چه سنگین است mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

همه چیز را باختم!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) i lost everything!(love) poem: mohamm

درخواست حذف اطلاعات

از همان روزی که دست در گردنش انداختم و لبش بوسیدم گویی که با باد صبا قرعه انداختم ادامه مطلب

عصیانگرکشته!شعر:محمدکدخ (عرفان) rebellious! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

ای عاشقِ عصیانگر کشته ! خواهم که ز این پنجره ی حنجره فریاد کنم ! خواهم که تو را یاد کنم ادامه مطلب

عصیان میچرید! شعر:محمدکدخ (عرفان) the sheep are rebellious! poem: mohammad khodk

درخواست حذف اطلاعات

من چه چیزهایی که از باران ندیدم یک زن روسپی دیدم که زیر بارش باران خود را می ید ی دیدم که عصیان میچرید ادامه مطلب

فریاد جنون !(شعر کوتاه)شعر:محمدکدخ (عرفان) shouting madness! poem: mohammad khod

درخواست حذف اطلاعات

تو چه دانی پس این سکوت سنگین چه دردی چه نیازی و چه فریاد جنون آسایی ست! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir sheroerfanoeteraz.rozsite.com عرفان و اعتراض

حسرت کشیدیم ! شعر: محمدکدخ (عرفان) we regretted! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

امان از این روزگار که با ما خوب تا نکرد ! حسرت کشیدیم اما نان جومان را دو تا نکرد ! ادامه مطلب

چرا ماهی مرده!شعر:محمدکدخ (عرفان) why the dead fish! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

نمیدانم چرا در تُنگ آب ماهی مرده چرا از یاد برده پرواز را پرنده چرا باران ، آب رودها را چنین خشک کرده برده چرا حاتم چنین حق فقیران را به نامردی خورده ادامه مطلب

خیانت به آینه! شعر:محمدکدخ (عرفان) betrayal to the mirror! poem: mohammad khodkh

درخواست حذف اطلاعات

آیین آینه صداقت است اما ، بازهم کار ما خیانت است ! ادامه مطلب

قلب مست میکده!شعر:محمدکدخ (عرفان) in the heart of the tavern! poem: mohammad kho

درخواست حذف اطلاعات

تو ای زیباترین دریا مرا با خود ببر زین ساحل خسته به شهر دور رؤیاها مرا بر بال امواجت نشان زین ساحل خونین مرا بیرون کشان ! ادامه مطلب

هزارمیلیون گل سرخ پلاسید! شعر:محمدکدخ (عرفان) thousands of roses poem: mohammad

درخواست حذف اطلاعات

ز نجوای کلاغهایی که ایستاده سر پیچ خیابان و پنهان در کمین کوچه های تنگ و باریک پسِ پس کوچه های شهر تاریک ادامه مطلب

میهمانی نور!( زمان) شعر:محمدکدخ (عرفان) light party! (imam of the time) poem: mo

درخواست حذف اطلاعات

خواهد آمد آن مرد روزی با کوله ای پر ز سیب های درشت کودک پیر را با مهربانی میگیرد به پشت باغ چشم ها را هرس خواهد کرد و خواب را ز چشم های حریص خواهد چید ادامه مطلب

در انتظار هنوز! شعر:محمدکدخ (عرفان) waiting for still! poem: mohammad khodkhodae

درخواست حذف اطلاعات

و آدم ها قرن هاست هنوز انتظار را برای رسیدن به عد و انسانیت ادامه مطلب

سکوت مذاب! شعر:محمدکدخ (عرفان) melt silence! poem: mohammad khodkhodaee

درخواست حذف اطلاعات

گوی بلورم تنها نشسته بر حباب خاک در انتظار نور ! چون شمعی اسیر ظلمت شب لرزان و بیفروغ ادامه مطلب

همچوصبح دلنشین!(عشق) شعر:محمدکدخ (عرفان) beautiful morning! poem: mohammad khodk

درخواست حذف اطلاعات

من وفاداری میخواهم از او تا بسوزم در ره او من وجود خویش را او مهربانی خواهد از من همچو صبح دلنشین تا که من در او بمیرانم شب تشویش را mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض