رسانه
رسانه

پرسه در آرامش :: جستجوآهنگ جدید دِ ویز بنام پرسه

درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید دِ ویز بنام پرسه new the ways called parsehفردا شب منتظر قطعه جدید گروه «دِ ویز» با نام «پرسه» بصورت انحصاری از زدوان موزیک باشید، موزیک ویدیو این کار نیز بزودی منتشر خواهد شدپخش اختصاصی زد وان موزیک آهنگ جدید دِ ویز بنام پرسه آهنگ جدید دِ ویز بنام پرسهبرای آهنگ پرسه – دِ ویز به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

سکانس صدُ چهارم - 8 ساعت پرسه در کودکی ...

درخواست حذف اطلاعات

نمی شود یک روز صبح آدم بیدار شود و ببیند خدا شده است ...؟آن وقت برای شیرینی ِ خدا بودنش به همه ی آدم های روی زمین 8 ساعت پرسهزدن در کوچه پس کوچه های کودکی را میداد ...می شود .. به گمانم روزی خدا بیاید و برای جایزه ی آدم خوب بودنمان یک ساعتخصلت خ هدیه مان کند ....یک ساعت هدیه ی ما باشد و ما به همه ی جهان 8 ساعت از بهترین روزهایشان را هدیه دهیم ...به گمانم من هم برمی گشتم همان وقت هایی که در ِ کوله َ م را باز می وبوی نان و پنیر و گردوی مادر روحم را نوازش میداد ... 8 ساعت پرسه در کودکی ...منبع: http://zebra-fox. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

زن داداش به ضرب تلفن و پیغام مرا از سوراخ موشی که به درونش خزیده ام بیرون می کشد و همراه خود به پرسه ی مادر یکی از همسایه ها می برد.از چهار و چهل هم گذشته و دیگر پرسه نیست.در حیاط بزرگ و روستایی خانه باز است.وارد می شویم.دو ردیف درخت نخل در طرفین حیاط خودنمایی می کند.جیک جیک گنجشکها از لابلای نخلها به گوش می رسد.زن داداش نزدیک در هال که می رسد.زن صاحبخانه را صدا می زند. ی از درون دعوت می کند که داخل شویم.منبع: http://espantan. /

هنگامه چهل و سه

درخواست حذف اطلاعات

دارم دور میدان دور میزنم.میگه اینطرف کجا می ره؟ ...بیرون شهر باز می پرسه اینطرف؟...فنسی باز می پرسه اینطرف ؟... برج میگه برج میره سمت گمرک؟ همون موزه ای که اولین بار از بالاش دیدمت.میگم آره چند لحظه بعد می پرسم چرا؟ خونسرد جواب میده : نمیدونم میخام برم همونجا ببینمت چطور می تونم اون روز زند مو کد کنم و از زند م بیرونت کنم.... دارم فکر میکنم اون اومده یه تلخی بی پایان برام بسازه یا من برای اون.منبع: http://aryanaayna. /

آرامش می خواهی ؟...

درخواست حذف اطلاعات

آرامش می خواهی ؟ تمام وقایع روزانه ات را برای ی تعریف نکن .... آرامش می خواهی ؟ با ی که مخالف توست بحث نکن فقط به او گوش کن ..... آرامش می خواهی ؟ خودت را با ی مقایسه نکن ..... آرامش می خواهی ؟ شکرگزار باش ..... آرامش می خواهی ؟ کمک کن ؛ تو توانایی ! همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند .... آرامش می خواهی ؟ با همه بی هیچ چشم داشتی مهربان باش ..... آرامش می خواهی ؟ برای زند ات برنامه ریزی کن ، هدف داشته باش .... آرامش می خواهی ؟ سرت به کار خودت گرم باشد ... منبع: http://bahar358. /

آرامش می خواهی ؟...

درخواست حذف اطلاعات

آرامش می خواهی ؟ تمام وقایع روزانه ات را برای ی تعریف نکن .... آرامش می خواهی ؟ با ی که مخالف توست بحث نکن فقط به او گوش کن ..... آرامش می خواهی ؟ خودت را با ی مقایسه نکن ..... آرامش می خواهی ؟ شکرگزار باش ..... آرامش می خواهی ؟ کمک کن ؛ تو توانایی ! همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند .... آرامش می خواهی ؟ با همه بی هیچ چشم داشتی مهربان باش ..... آرامش می خواهی ؟ برای زندگی ات برنامه ریزی کن ، هدف داشته باش .... آرامش می خواهی ؟ سرت به کار خودت گرم باشد ... منبع: http://bahar358. /

162.آرامش میخواهی...

درخواست حذف اطلاعات

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با ی مقایسه نکن...آرامش میخواهی شکرگزار باش...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ . آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش . ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.منبع: http://lotfiamaneh. /

شب پرسه

درخواست حذف اطلاعات

یکى شب پرسه هاى هر شبش رادر اطراف محل ما گذاشته قدم مى زند او آهسته هر شبچه تهران ها که زیر پا گذاشته از این عالم به دور افتاده انگارخودش را گوشه اى جدا گذاشته شبى که مثل هر شب ج و گم بوددلش را در خیابان جا گذاشته فراموشش شده این قلب رنجورچه بى رحمانه در سرما گذاشته به مانند یتیم بى پناهى رها در بین آدم ها گذاشته ندارد هیچ امید و آرزویىدلى خسته از این دنیا گذاشته میان بى نهایت روزِ ممکننمى دانم چرا حالا گذاشته گذشت امشب نیامد پس ب ردگمانم وعده را فردا گذاشته چه امشب ت است شاید جهان راخدا براى او تنها گذاشته سوگند راسخ٢٨ اسفند ١٣٩٤منبع: http://lost-i. /

شب پرسه

درخواست حذف اطلاعات

یکى شب پرسه هاى هر شبش رادر اطراف محل ما گذاشته قدم مى زند او آهسته هر شبچه تهران ها که زیر پا گذاشته از این عالم به دور افتاده انگارخودش را گوشه اى جدا گذاشته شبى که مثل هر شب گیج و گم بوددلش را در خیابان جا گذاشته فراموشش شده این قلب رنجورچه بى رحمانه در سرما گذاشته به مانند یتیم بى پناهى رها در بین آدم ها گذاشته ندارد هیچ امید و آرزویىدلى خسته از این دنیا گذاشته میان بى نهایت روزِ ممکننمى دانم چرا حالا گذاشته گذشت امشب نیامد پس بگیردگمانم وعده را فردا گذاشته چه امشب ت است شاید جهان راخدا براى او تنها گذاشته سوگند راسخ٢٨ اسفند ١٣٩٤منبع: http://lost-i. /

دلم می خواهد....

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواهد مغزم را جدا کنم و در صندوق خانه پدربزرگ بگذارم و قفل کنم! دلم می خواهد فقط یک ساعت،فقط یک ساعت ذهنم مثل یک ولگرد این طرف و آن طرف پرسه نزند. دلم می خواهد فقط یک شب،فقط یک شب ذهنم در خواب ، بخوابد و بیدار نماند. دلم می خواهد فقط یک صبح،فقط یک صبح خسته از خواب بیدار نشوم.خسته از پرسه های ذهنی شبانه ! دلم می خواهد فقط یکبار،فقط یکبار، یک اتفاق خوب بیفتد که ناتمام نماند...منبع: http://sagharpir. /

دلم می خواهد....

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواهد مغزم را جدا کنم و در صندوق خانه پدربزرگ بگذارم و قفل کنم! دلم می خواهد فقط یک ساعت،فقط یک ساعت ذهنم مثل یک ولگرد این طرف و آن طرف پرسه نزند. دلم می خواهد فقط یک شب،فقط یک شب ذهنم در خواب ، بخوابد و بیدار نماند. دلم می خواهد فقط یک صبح،فقط یک صبح خسته از خواب بیدار نشوم.خسته از پرسه های ذهنی شبانه ! دلم می خواهد فقط یکبار،فقط یکبار، یک اتفاق خوب بیفتد که ناتمام نماند...منبع: http://sagharpir. /

درمان...

درخواست حذف اطلاعات

این بار برایم نَمِ باران بنویسدو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس... آه ! سرِ من درد بزر شده استبره ی لعنتی ام عاشق گر شده است سرد شد از تن من... دل به خیابان زد و رفتگرگِ من بره نچن دهِ به باران زد و رفت آه ! لبِ او «صبر و ثباتم» می داددوش «وقت سحر از غصه نجاتم» می داد!! آه ! نفست گم شده باشد سخت استنفست همدم مردم شده باشد ، سخت است این بار برایم نَمِ باران بنویسدو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس . . .منبع: http://tobegoonline. /

تأملی بر نمایش پرسه های موازی

درخواست حذف اطلاعات

وقتی لرزه بر اندام سه گوشهای سه بر برابر می افتد «پرسه های موازی» به واسطه نوع ایده پردازی، توجه ویژه اش به به مقوله ای مرموز خودکشی، صحنه آرایی خلاقانه و جذاب، نو ردازی مؤثر، بازی روان، میزانسنهای سنجیده محترم است؛ اما در بیان موضوع انتظارات را برآورده نمی کند. خبرگزاری تسنیم: علی رحیمی منبع: http://ali-rahimi. /

آرامش ینی ...

درخواست حذف اطلاعات

دیروز پر از گریه و غم و ناراحتی بودم، از توهین و تحقیری که حقم نبود ... اما امروز ... یه حال خییییلی خوب دارم. یه حس خوب پر از آرامش و یه لبخند عمیق... آرامش ینی همین که توی خونه خودم نشستم، چای دارچین با شیرینی نخودچی میخورم و یه آهنگ دلنشین گوش میدم. آرامش ینی همین که خیالم راحته همه چی سر جای خودشه و زندگی جریان داره. آرامش ینی همین که میشینم بی دغدغه و بی حسرت ع ای روزهای گذشته رو مرور میکنم و لبخند ناخودآگاه رو لبام میشینه. خوشحالم که بلدم توی تنهاییم پر از حس آرامش و شادی باشم و برا رسیدن به این آرامش، خودمو وسط ازدحام آدمای ناشناس رها نمیکنم . خوشحالم که بلدم از تنهاییم لذت ببرم. خوشحالم ... مرسی خدا جونم...منبع: http://harfayeman-ba-khodam. /

خیابان های تجاری شهر

درخواست حذف اطلاعات

خیابان مربوط به شهرسازی مدرن است که مسبوق به فرهنگ و روابط اجتماعی - اقتصادی مخصوصا ناشی از صنعتی شدن به عنصر مهم ساختار کالبدی شهر و ستون فقرات آن و در ضمن مهمترین رسانه شهرسازی مدرن است. چنانچه قبل از آن بلوار مهمترین رسانه شهرسازی باروک است مانند بلوارهای پاریس در دوره هوسمان یا بلوارهای وینگشتراسه وین یا برلین و ... قصد من بحث و فحص راجع به خیابان نیست. تجربه پیاده روی ام در خیابان سعدی زنجان یا به عبارت فرانسوی فلانور(flaneur) که در فارسی "پرسه زن" ترجمه شده است می باشد. اصطلاحی است که و ر بنیامین در «پروژه پاساژهای پاریس» به کار می برد. او این ترکیب را از متن شعری از بودلر وام گرفته است. پرسه زن در نظر بنیامین فردی است که در قلب یک جامعه بورژوایی مشغول پرسه زنی در پیاده روها و خیابان ها و کافه ها است. ناظر پرشوری که بدون هدف های از پیش تعیین شده، بدل به کاشف شهری می شود و در برابر قو

خیابان های تجاری شهر

درخواست حذف اطلاعات

خیابان مربوط به شهرسازی مدرن است که مسبوق به فرهنگ و روابط اجتماعی - اقتصادی مخصوصا ناشی از صنعتی شدن به عنصر مهم ساختار کالبدی شهر و ستون فقرات آن و در ضمن مهمترین رسانه شهرسازی مدرن است. چنانچه قبل از آن بلوار مهمترین رسانه شهرسازی باروک است مانند بلوارهای پاریس در دوره هوسمان یا بلوارهای وینگشتراسه وین یا برلین و ... قصد من بحث و فحص راجع به خیابان نیست. تجربه پیاده روی ام در خیابان سعدی زنجان یا به عبارت فرانسوی فلانور(flaneur) که در فارسی "پرسه زن" ترجمه شده است می باشد. اصطلاحی است که و ر بنیامین در «پروژه پاساژهای پاریس» به کار می برد. او این ترکیب را از متن شعری از بودلر وام گرفته است. پرسه زن در نظر بنیامین فردی است که در قلب یک جامعه بورژوایی مشغول پرسه زنی در پیاده روها و خیابان ها و کافه ها است. ناظر پرشوری که بدون هدف های از پیش تعیین شده، بدل به کاشف شهری می شود و در برابر قو

آرامش

درخواست حذف اطلاعات

زمانی است که به دنبال آرامش همه جا سرک می کشیدم ...شب نیز با تمام سکوتش آرامم نکرد ، اما شگفتااین روزها آرامش را در صفحات کتاب یافتم شاید ذهن خسته از روزگارم را گم می کنم در شلوغی نوشته های کتاب .منبع: http://tamamesokotam. /

راز آرامش

درخواست حذف اطلاعات

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با ی مقایسه نکن...آرامش میخواهی شکرگزار باش...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش...آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ . آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش . ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.منبع: http://patoghnet. /

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم...

درخواست حذف اطلاعات

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم رازهای آرامش و شادی در زندگی در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد. منبع: http://kankasholoom. .. /

خوشبختی می تواند با زندگی .. در لحظه پیدا شود

درخواست حذف اطلاعات

@zhuanchannelانسانها بیشتر زمان بیداری خود را به چیزی غیر از آن کاری که در حال انجام آن هستند فکر میکنند. مثلا به گذشته، یا آینده و اینکه بعداً قرار است چه کار کنند. خودشان اینجا هستند و ذهنشان هزار و یکجای دیگر. خوشبختی می تواند با زندگی .. در لحظه پیدا شود. به دلیل این پرسه زنی ذهن، انسانها به شدت احساس ن .. یتی میکنند. ذهن انسان سرگردان است و یک ذهن سرگردان نمیتواند راضی باشد. پرسه زنی ذهن در طی فعالیت های روزانه موجب می شود که زندگی ما بسیار ناخوشایند باشد. افراد زمانی احساس رضایت می کنند که ذهن و جسمشان در راستای یک فعالیت هم سو باشند نه اینکه جسم مشغول انجام یک کار باشد و ذهن به چیز دیگری مشغول باشد، که حاصلی جز خستگی و پریشانی ندارد... ذهن و جسمتان را همسو کنید. اگر از کارتان اصلا لذت نمیبرید ترکش کنید#روانشناسیمنبع: http://nicearts. .. /

آهنگ نمیدونم چی...

درخواست حذف اطلاعات

دختره می پرسه:از موسیقی چی میدونی؟آهنگ های قدیمی گوش میدی؟ من:زیاد تو جریان موسیقی نیستم....نمی دونم...

آرامش

درخواست حذف اطلاعات

آرامش آرامش همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می گویم: شاد باشید. بگذارید حلم شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدینگونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در .. ْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. پس چون از راه ایمانْ پارسا شمرده شده ایم، میان ما و خدا به واسطۀ خداوندمان عیسی .. صلح برقرار شده است. ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جلال خدا ف .. می کنیم. برای شما آرامش به جا می گذارم؛ آرامش خود (عیسی .. ) را به شما می دهم. آنچه من به شما می دهم، نه چنان است که جهان به شما می دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در .. ْ عیسی محفو

مجموعه فایل های صوتی سخنرانی های هلاکویی در رادیو پیرامون آرامش و مراقبه

درخواست حذف اطلاعات

آرامش و مراقبه 1 آرامش و مراقبه 2 آرامش و مراقبه 3 آرامش و مراقبه 4 آرامش و مراقبه 5 آرامش و مراقبه 6 آرامش و مراقبه 7 آرامش و مراقبه 8 آرامش و مراقبه 9 آرامش و مراقبه 10 آرامش و مراقبه 11 آرامش و مراقبه 12 آرامش و مراقبه 13 آرامش و مراقبه 14 منبع: http://delirium. /

iq

درخواست حذف اطلاعات

راجع به آی کیو حرف میشه که اعلام می کنه مال اون 180 یا 190 بوده و وقتی از من می پرسه با چشمای گرد شده می گم نمی دونم اما بگمونم یا اندازه ی "فارست گامپ" ه یا 5 تا بیشتر . چون خیلی شبیهشم!منبع: http://mshachmaz4444. /

شبِ فقیرِ تهران / پرسه چندساعته در خیابان ولیعصر / اصرار زن برای گرفتن پوست مرغ/

درخواست حذف اطلاعات

شغلش خطاطی بوده اما تراخم چشم، کارش را به اینجا کشانده: «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت.» سه پسر دارد و یک دختر.

به کجا چنین شتابان؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از بچه از راه نرسیده می پرسه:کجا بودی ندا؟من:خوب اداره ای کار داشتم. دیروزم که رفتی....من:آره خوب؛اون برا یه کار دیگه بود.... طرف:فعالی ها! من:بله،می خواستم راجع به کار جدیدم پرس و جو کنم...اثر جدیدم رو می گم.در این زمینه آخه نو پام....احتیاج به راهنما دارم....تو جای دیگه سراغ داری بگو.. طرف:

آرامش ...

درخواست حذف اطلاعات

به نام ایزد بی همتا آرامش با یه آسایش که دارمش همیشه آرامش با یه تابش تابش نور دل تو به دل من آرامش جوری که هر روز میخوامش ممنون ازت که دادی اونو به من هر روزو آرامش ، دل من میخوادش تا که بشه پر از یادش . آرامش دیدمش همون روزی که دلم میخواستش. آرامش این روزم چه دیدنیه آرامش این روزم رو مدیونه توام اگه فقط بگم این روز ، دروغه آرامش تموم عمرم مدیون توعه . آرامش و آسایش و هرچی که دارمش مدیون توام. آرامش و یه آسایش آرامش و یه تابش تابش یه نور از جنس آرامش. ای نور آرامش از تو دارم یه خواهش که بت .. بر همه تا بشن پر آسایش... زندگی همه شما عزیزان پر از آرامش منبع: http://onlygoal. .. /

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زند کنیم

درخواست حذف اطلاعات

رازهای آرامش و شادی در زند در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زند ما رونق می بخشد. . . . منبع: http://scientific-treasures. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

امروز وقتی داشتم تو راهروها با یه سری پرسه میزدیم و اتفاقی جلوی یه کلاس وایسادیم، یکی از بچه های فرزانگان اومد جلوم وایساد و سلام داد. قشنگ تا نیم ساعت تو شوک بودم. :| خیلی عجیب بود شما نمیفهمین.منبع: http://farjuekhol. /

شب همیشه سنگینه...

درخواست حذف اطلاعات

نوشته دوم.این مطلب رو تقدیم می کنم به ی که عنوان مطلبو برام ارسال کرد. به نام ی که شب را مایه آرامش قرار داد. چشم هایت را ببند. بگذار برای چند ثانیه هم که شده آرامش تاریکی را حس کنی... بگذار برای چند ثانیه همه به سوی نور بروند و تو در آرامش تاریکی نظاره گرشان باش. حرف نزن ، برای چند ثانیه هم که شده ت باش فقط گوش کن... باور کن گاهی صدای سکوت هم لذت بخش است! سخت است نه؟ هیاهوی روز نمی گذارد تا در آرامش به صدای دلنشین سکوت تاریکی گوش کنی و یا شاید آنقدر به نور و هیاهو هایی که در پی دارد وابسته شده ای که نمی خواهی آرامش و سکوت تاریکی را حس کنی. شاید نیاز داری، همه جا تاریک و ت شود تا آرامش و لذت سکوت را آنطور که می گویم حس کنی. شاید برای پیدا آرامش به دنبال جایی می روی که نامش شب است و شب چه دلنشین است... و من چه دور مانده ام از این لذت دلنشین. شاید به خاطر دور بودن طولانی مدت

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سلام خاطرات عزیزم ... دستم تو دست یاره ... قلبم چه بیقراره ... به به به به !!! چى میشه امروز ...؟ بارون اگر بباره ... چه شاعرانه ... یه چتر خیس و دریا کنار و پرسه هاى عاشقانه ... زل میزنم به چشماى مستت سر میگذارم روى شونت بى بهانه ... حس خوب یعنى اینکه الان نمیتونم با کلمات توصیفش کنم ... حس خوب یعنى بعد از سال ها به آرامش رسیدن ... یعنى اینکه یکى با تمام وجودش تو رو بخواد ... یعنى اینکه بعد از مدت ها از ته دلت راضى باشى ... همه چى داره خوب پیش میره ... قشنگ ترین حس یعنى صحبت از ساعت دو تا شیش صبح ... در حالیکه زمان از دستت در میره ... خدایا بابت این روزا ممنونم ... فعلا باى ... منبع: http://mosio1. /

آرامش :)

درخواست حذف اطلاعات

همه چیز پیچیده در هم و تو آرامش مس ه ای داری :d یک امتحان عجیب غریب داری که اصلا در جریانش هم نیستی و عجیب آرامی :) همه ی تکالیف عکاسی ات مانده و عجیب آرامی :) پاییز تمام نشده زمستان رسیده و عجیب آرامی :) شاید اگر آسمان هم به زمین بیاید باز هم عجیب آرام باشی :) فقط خدا کند که آرامش قبل از طوفان نباشد :dمنبع: http://othername. /

ناتور دشت .

درخواست حذف اطلاعات

ت روبرویم ایستادی ، با همان چهره ای که برای دومین بار دیدمت ! مثل چشمه ای زلال بود ، دیدنش آرامش بخش بود . همانطور آرام ، متین و با حوصله و مملو از لبخندی زیبا . به همان زیبایی و دلربایی ، چشمانش مملو از آرامش بود . اصلا انگار از بهش آمده بود ! این دقیقا همان حسی یود که روی پل داشتم . سکوت بود . بغض . بی صدا اشک میریختم . به آغوشم گرفت ، اشک هایم رو پاک کرد . طرح لبخند از روی صورتش محو نمیشد ، ولی اشکهاش گوشه چشمش جمع شده بودند ... چیزهایی گفت ولی یادم نمیاد . مهم نیست . داشتم خواب میدیدم . خیلی وقت ها دلم ازش میگیره ، دلم میخواد از هرچی غم که به دلم بست ریسمان درست کنم و دستاشو از پشت ببندم ! ولی قبل تر ها ، چیزی که من ازش دیدم و به ذهنم شده اونقدر زیباست که هر بار که یادش میفتم یا خوابشو میبینم ، لذت میبرم . اونم برا یه آدم خاطره باز مثل من . اصلا اون موقع خیلی خوب بود . هر دو دیوونه و ب

نمایان میشوی شوی یا نه؟

درخواست حذف اطلاعات

نمایان میشوی یا نه تورا هر بار میجویم شبا هنگام تورا هر روز هر موقع ،درتکرار ِ باورهاتو گفتی نمایانی و من در پرسه های شبندیدم سایه ای .حال همچو یک بازنده ام امشب مرا هرموقع میخواستی صدا کردی؟ دراین چوبینه به دنبال چه می گردی؟ولی افسوس نمیدانیهمین چوبینه- چه میگفته چه بوده قبل از تو همین چوبینه پیش از تو توانا بود دانا بود به هر مردی نظر کردی سری در ما سَوا ها بودچرا اینگونه گردیده تمام رازو افسونم همین عشق تو معشوقه، نمایان کرد سستی امتو ای فانوس شبهایم. تو ای هربار خندیدنتو ای قافیه ی شعرم. تو ای فردای روشن گربه دنب نمیدانم،سر آغازم یا میان راهولی این را نکو دانم که رد گشته دو ده ساله و بیشی از ده ساله سومبه دنب چراغ روشنی دارمچو شبگردها میان کوچه های شهر خاموشمسوالی در سرم دارم نمایان میشوی یا نه؟ نمایان میشوی یا نه تورا هر بار میجویم شبا هنگام تورا هر روز هر موقع ،درتکرار ِ باورهاتو گفت

بی تو

درخواست حذف اطلاعات

کاش می شد خیره ساعتها نگا هم با تو بود مثل نقشت در خیال احساس نابم با تو بود مجروح از غمت دل غرق آه گفتگو یم از تو و ای کاش نامم با تو بود عمر رفت و یک سر مو راز وصل پیدا نشد کوچه ی سوت خیالم بی عبور ت اشک و آهم با تو بود با کبو تر های کو یت نرد رندی بسته بودم سالها غافل از این که همه جانهای شهرم با تو بود چند تا بکر سحر بر چهار راه خاطر م پرسه زنم آن لگام سر کش از بهر خدا .....این ماسم با تو بودمنبع: http://jelvehyeabimahtab. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تو کجایى ..!؟.منو بارانى که کاش مى باریددر خیابانى که از گام هاى تو خالى ستپشت خیال هاى زردکنار پاییزنبودنت را پرسه مى زنیم.تو.تو کجایى ..!؟.#پاییزفصل نشدن هاست...تا می آیی #فراموش کنی،#باران میزند!تا می آیی ح را خوب کنی،غروبش #دلتنگت میکند...!منبع: http://bemoonkenaram. /

.. فایل الگوی ذهنی بیماریها ( کلاسهای آرامش درون )

درخواست حذف اطلاعات

بیماری های جسمی ما ریشه در مشکلات ذهنی و افکار و باورهای منفی ما دارند . برای دستی .. به سلامت جسمانی ، لازم است ابتدا ذهن خود را درمان کنیم . برای .. فایل الگوی ذهنی بیماریها کلیک کنید . جهت .. ب اطلاعات کامل درباره ی کلاسهای آرامش درون به وبسایت آرامش درون ( الهام ارباب پور ، نویسنده ی کتاب " من قلباً احساس آرامش می کنم ) مراجعه نمایید . elhamarbabpour.comمنبع: http://arameshdarun. .. /

ناگفته های دلم

درخواست حذف اطلاعات

سلام من میخوام قصه غم ها وشادیهای دختری رو تعریف کنم که هنوزم تو گذشته پرسه میزنه گاهی انقدرغرق گذشته ش میشه که حال روهم فراموش میکنه،کمی فرصت میخوام تا افکارمو جمع کنم منبع: http://zohreh53. /

از دل من آیا... چه ی نقش تو را خواهد شست...

درخواست حذف اطلاعات

پاییز را دوست دارم. در خیالم، پاییز همان است که هست حتی اگر میان شر و شور آدمیان و بازی های ناجوانمردانه شان، گم شوم باز هم فراموش نمی کنم که پاییز فصلیست که در خیال من هزار نقش دارد و هزار رنگ... من زند خواهم کرد این خیال را... همچنان که خیال های دیگر را... و نمی هراسم از طعن و لحن نیشدار آدم هایی که خود بر بال هوس هایشان کامرانی می کنند و جولان می دهند و دیگران را به س ه می رند که بیشتر بهشان خوش بگذرد زند ... پاییز را دوست دارم و فراتر از آن زمستان را... و دلی که خود را به سپیدی برف های کوهستان س ، به تق تق دانه های باران که به شیشه پنجره می خورند... به رن ن کمانی که پس از یک باران طولانی بر آسمانِ فراخ نقش می بندد و آدم های با احساس با انگشت آن را به هم نشان می دهند در حالی که لبخند روی لب دارند... و خیالم را... خیالی که رهای از آدمیان برای خودش در کوچه پس کوچه رؤیاهای رنگارنگ پرسه می

داروهایی که می توانند باعث لک شدن دندان ها شوند

درخواست حذف اطلاعات

۱۰ راز برای داشتن دندان های سفیدتر و درخشانتر را ارهایی برای سفید و دخشان دندان ها (26 رای, میانگین: 3٫08 از 5) توسط: محسن در تاریخ: بهمن ۳, ۱۳۹۳ | منبعبه این مطلب امتیاز دهید دسته ها: زیبایی. سلامت: دندانپزشکی. آیا دندان های درخشانتر و سفیدتر می خواهید؟ آیا دندان های سفیدتان بخاطر لکه های زرد یا خا تری، درخشش خودشان را از دست داده اند؟ با بالا رفتن سن، دندان ها تیره و دچار لکه می شوند اما بعضی از غذاها، نوشیدنی ها و حتی محلول های شستشوی دهان می توانند دندان ها را لکه کنند. چند راه حل خانگی می تواند به سفید دندان ها کمک کند و پرهیز از موادی که دندان ها را لکه می کنند می تواند مانع تغییر رنگ بیشتر شود. برای بازگرداندن دندان های سفیدتر به لبخندتان از این رازها استفاده کنید. سفیدکننده دندان خانگی شاید خودتان بتوانید از شر لکه های سطحی دندان ها خلاص شوید. تعدادی از محصولات سفیدکن