رسانه
رسانه

پرواز پرستوها :: جستجوبرای سایه خودم

درخواست حذف اطلاعات

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا ماننددلم تنگ است بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخندشبم را روز کن در زیر س وش سیاهی هادلم تنگ است بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه در این ایوان س وشیده، وین تالاب مالامالدلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی هاو این نیلوفر آبی و این تالاب مهت بیا ای همگناه ِ من درین برزخ بهشتم نیز و هم دوزخ به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با منکه اینان زود می پوشند رو در خواب های بی گناهی هاو من می مانم و بیداد بی خو در این ایوان س وشیدهٔ متروکشب افتاده ست و در تالاب ِ من دیری ستکه در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها، پرستوهابیا امشب که بس تاریک و تن هایم بیا ای روشنی، اما بپوشان روی که می ترسم ترا خورشید پندارندو می ترسم همه از خواب برخیزندو می ترسم همه از خواب برخیزندو می ترسم که چشم از خواب بردارندنمی خواهم ببیند هیچ ما رانمی خواهم بداند هیچ ما راو نیلو

اجرای طرح " کوچ پرستوها به آشیانه"

درخواست حذف اطلاعات

مسئول شعبه کرمانشاه موسسه خیریه آبشار عاطفه ها از اجرای طرح " کوچ پرستوها به آشیانه" خبر داد.

به دیدارم بیا هرشب

درخواست حذف اطلاعات

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند دلم تنگ است بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند شبم را روز کن در زیر س وش سیاهی ها دلم تنگ است بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه در این ایوان س وشیده، وین تالاب مالامال دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهت بیا ای همگناه ِ من درین برزخ بهشتم نیز و هم دوزخ به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من که اینان زود می پوشند رو در خواب های بی گناهی ها و من می مانم و بیداد بی خو در این ایوان س وشیدهٔ متروک شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیری ست که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها، پرستوها بیا امشب که بس تاریک و تن هایم بیا ای روشنی، اما بپوشان روی که می ترسم ترا خورشید پندارند و می ترسم همه از خواب برخیزند و می ترسم همه از خواب برخیزند و می ترسم که چشم از خواب بردارند نمی خواهم ببیند هیچ ما را نمی

415 : به دیدارم بیا هر شب ...

درخواست حذف اطلاعات

ع از تورج حمیدیان ١٣٦٨ منبع به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند دلم تنگ است بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند شبم را روز کن در زیر س وش سیاهی ها دلم تنگ است بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه در این ایوان س وشیده، وین تالاب مالامال دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهت بیا ای همگناه ِ من درین برزخ بهشتم نیز و هم دوزخ به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من که اینان زود می پوشند رو در خواب های بی گناهی ها و من می مانم و بیداد بی خو در این ایوان س وشیدهٔ متروک شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیری ست که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها، پرستوها بیا امشب که بس تاریک و تن هایم بیا ای روشنی، اما بپوشان روی که می ترسم ترا خورشید پندارند و می ترسم همه از خواب برخیزند و می ترسم همه از خواب برخیزند و می ترسم که چشم از خواب بردارند نمی خواهم

پرستوها برمیگردند

درخواست حذف اطلاعات

سال نو می شود پرستوها برمیگردند نگاهها تا دوردستها می روند اما ماهیان درون تنگ هستی ک نه به چرخیدن بر مدار نیستی می شند و پدران خام نگر به عید آمد وما یم سنتی شان

قفسی باید ساخت

درخواست حذف اطلاعات

قفسی باید ساختهرچه در دنیا گنجشک و قناری هستبا پرستوهاو کبوترهاهمه را باید یکجا به قفس انداختروزگاری است که پرواز کبوترهادر فضا ممنوع استکه چرا به حریم جت ها خصمانه شده استروزگاری است که خوبی ه استو بدی بیدار است فریدون مشیری

دیگر پرستوها نمی فهمند حالم را(زهرا ضیایی)

درخواست حذف اطلاعات

دیگر پرستوها نمی فهمند حالم رااندوه و بغض مانده در روح زلالم را دیگر نسیمی زخم بالم را نمی بوسدکو شبنمی تا تر کند عمق خیالم را دیگر به دامانم شقایق ها نمی رویندبا قاصدکها گفته ام شرح زوالم را تا در تب احساس عشقی سبز خوابم برداز شاخه ها چیدند رویاهای کالم را دلخسته ام از عهد بی بنیان آدمهادلخسته می فهمد سکوت پر سوالم را یکشب ش .. تم درخودم آرام واهستهوقتی شنیدم از لسان الغیب فالم رامنبع: http://ziaei1356. .. /

فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت مظلومانه دخت حضرت زهرا تسلیت

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر تو ای تن رسول خداسلام بر تو ای خلاصه جمال خداوندسلام بر تو که ملائک، هنوز ذکرشان را با نام تو متبرک می کنندسلام بر تو که چشمه ها، نام زلال تو را آواز می خوانندسلام بر تو که گلها، شکفتن را از تو آموخته اند و پرستوها پرواز راسلام بر تو که تمام خاک، از شرق تا غرب بارگاه توست ادامه مطلب

پرواز کن

درخواست حذف اطلاعات

پرواز کن پرباز کن . پرواز را باور کن... پرواز کن .... پرواز کن ..... پرباز کن.... پرواز را باور کن. بی نهایت در انتظارم است ... بی نهایتــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــی نهایتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنبع: http://behnam7. /

پرواز کن

درخواست حذف اطلاعات

پرواز کن پرباز کن . پرواز را باور کن... پرواز کن .... پرواز کن ..... پرباز کن.... پرواز را باور کن. بی نهایت در انتظارم است ... بی نهایتــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــی نهایتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنبع: http://behnam7. /

پویا نمایی «از پرواز تا پرواز» رونمایی شد

درخواست حذف اطلاعات

س رست بنیاد لرستان از پونمایی زندگی شهید «غلامرضا چاغروند» با عنوان «از پرواز تا پرواز» خبر داد.

بیدادِ بی خو ..

درخواست حذف اطلاعات

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا ماننددلم تنگ استبیا ای روشن، ای روشن تر از لبخندشبم را روز کن در زیر س وش سیاهی هادلم تنگ استبیا بنگر، چه غمگین و غریبانهدر این ایوان س وشیده، وین تالاب مالامالدلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی هاو این نیلوفر آبی و این تالاب مهت بیا ای همگناه ِ من درین برزخبهشتم نیز و هم دوزخبه دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با منکه اینان زود می پوشند رو در خواب های بی گناهی هاو من می مانم و بیداد بی خو در این ایوان س وشیدهٔ متروکشب افتاده ست و در تالاب ِ من دیری ستکه در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها، پرستوهابیا امشب که بس تاریک و تن هایمبیا ای روشنی، اما بپوشان رویکه می ترسم ترا خورشید پندارندو می ترسم همه از خواب برخیزندو می ترسم همه از خواب برخیزندو می ترسم که چشم از خواب بردارندنمی خواهم ببیند هیچ ما رانمی خواهم بداند هیچ ما راو نیلوفر که س

گفتگو با مسافر جامانده از پرواز یاسوج

درخواست حذف اطلاعات

یکی از متقاضیان پرواز صبح روز گذشته هواپیمای atr۷۲ شرکت آسمان که با بیش از ۶۰ سرنشین فرودگاه مهرآباد را به مقصد یاسوج ترک کرد و ۵۰ دقیقه پس از پرواز از صفحه رادار محو شد، افزایش غیرقانونی قیمت بلیت این پرواز را علت تاخیر در ید بلیت و در نهایت از دست دادن این پرواز ناتمام اعلام کرد.

ع / مشاجره پرستوها !

درخواست حذف اطلاعات

ع ی دیدنی از علی جواد، عکاس پا تانی از دو پرستوی دُم سفید

راز پرواز رو به پشت آسیابک

درخواست حذف اطلاعات

آسیابک ها اتی هستند که گفته می شود الهام بخش ساخت هلیکوپترها بوده اند. این ات پرواز بسیار شگفت انگیزی دارند و می توانند به سمت بالا و پایین و حتی به سمت عقب پرواز کنند. در این ویدیو با راز پرواز رو به پشت آسیابک ها بیشتر آشنا شوید.

دلم تنگ است...

درخواست حذف اطلاعات

دلم تنگ است... به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ;تنها و تاریک ِ خدا مانند دلم تنگ است... بیا ای روشن،ای روشن تر از لبخند شبم را روز کن در زیر س وش سیاهی ها دلم تنگ است بیا بنگر،چه غم ن و غریبانه در این ایوان س وشیده،وین تالاب مالامال دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهت بیا ای همگناه من درین برزخ بهشتم نیز و هم دوزخ به دیدارم بیا،ای همگناه، ای مهربان با من که اینان زود می پوشند رو در خواب های بی گناهی ها و من می مانم و بیداد بی خو در این ایوان س وشیدهٔ متروک شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیری ست که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها، پرستوها بیا امشب که بس تاریک و تن هایم بیا ای روشنی، اما بپوشان روی که می ترسم ترا خورشید پندارند و می ترسم همه از خواب برخیزند و می ترسم همه از خواب برخیزند و می ترسم که چشم از خواب بردارند نمی خ

علت تاخیر در پروازهای مشهد چه بود؟

درخواست حذف اطلاعات

شرکت های هواپیمایی به قوانین پرواز در شرایط ویژه آب و هوایی آگاه هستند و قطعا اگر پرواز ایمن نباشد، خلبان و کادر پروازی فرودگاه اجازه پرواز نخواهند داد.

پر پرواز منو به من بده

درخواست حذف اطلاعات

پر پرواز منو به من بدهنت های ساز منو به من بدهمیخونم بازم برات از ته دلچشمای بازم رو باز به من بدهنمیدون مقصدم کجاست بگوکشف این راز منو به من بدهتو پریشونی دنیام ، بطلبپر پرواز منو به من بده

عذرخواهی یک ایرلاین از گزاران جامانده از پرواز

درخواست حذف اطلاعات

یک شرکت هواپیمایی داخلی از مسافران پرواز بامداد امروز مسیر زاهدان ـ تهران که به علت اقامه از پرواز جا ماندند، عذرخواهی کرد.

هواپیمای جدید ایران ایر به کجاها پرواز کرده است؟

درخواست حذف اطلاعات

در این بازه زمانی، این هواپیما بیش از 84 پرواز رفت و برگشتی به تهران انجام داده و مجموعاً 227 ساعت و ده دقیقه پرواز کرده است.

ع / سرگردانی مسافران پرواز تابان تهران-مشهد

درخواست حذف اطلاعات

پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهرآباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت 8 صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در خانه ی فرودگاه و شماری نیز به خانه هاشان مراجعت د

برگزاری فستیوال پرواز در سایت پرواز ارم بافق

درخواست حذف اطلاعات

رئیس هیئت انجمن های ورزشی بافق گفت: فستیوال پرواز در سایت پرواز ارم بافق در ایام الله دهه فجر برگزار می شود.

پرواز هواپیما از میان ساختمان های مس ی

درخواست حذف اطلاعات

در جریان یک نمایش هوایی بر روی رودخانه بریزبن استرالیا، یک هواپیمای «بوئینگ سی-17 گلوبمستر 3 / c-17 globemaster iii» در ارتفاع 100 متری پرواز کرد که این پرواز از چند زاویه ثبت شده و مورد توجه قرار گرفت. این تصاویر را در تابناک می بینید.

پرواز ۶۴۲، پشت تمام رنگ ها، یا راهیان نور

درخواست حذف اطلاعات

چند روز پیش بود که زهرا ازم پرسید: قضیه ی "پرواز ۶۴۲" چیه؟ نمیدونستم. چند تا حدس زدم و گذشت. خودم هم بَنرهاش رو روی در و دیوار می دیدم و فوقش یکم فکر و به نتیجه نرسیدن. حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه دیگه راه میفتم. برم تا ببینم این پرواز ما رو کجا راهی میکنه.. به امید تو.

پرواز فرمانده نیروی هوایی با جنگنده اف-۵ در حضور زائرین راهیان نور (+ع )

درخواست حذف اطلاعات

در این پرواز که هدایت هواپیمای بازآماد شده توسط فرمانده نیروی هوایی انجام شد،حرکات نمایشی از جمله پرواز در ارتفاع پایین، چرخش های نمایشی،لمس چندین مرحله باند فرودگاه و ادامه پرواز(touch and go) که یکی از فنی ترین حرکت های پروازی است به اجرا درآمد.

صحنه های عجیب و خنده دار در فرودگاه

درخواست حذف اطلاعات

افراد بسیار کمی وجود دارند که واقعا از پرواز لذت ببرند. پرواز های طولانی، تاخیرها، قیمت بالا و پرواز زدگی همه دست به دست هم می دهند تا تجربه بدی را برای مسافران در فرودگاه رقم بزنند.

پرواز روح

درخواست حذف اطلاعات

"پرواز روح" روح که پرواز کرد کدامین .. انگشتهایم برایم شعر توانست که نوشت؟ روح که پرواز کرد ساز پیرم لحاف خا .. تری خاک آلوده اش را به نوازش ناخنهای چه .. ی کنار خواهد زد؟ و باغ بهشت که قدمگاه رهگذران هر روزش بود در سکوت ننگ خویش به انتظاردست نوشته هایم تا واپسین طلوع خورشید به دروازه اش نگاهی تلخ خواهد داشت. روح که پرواز کرد در پیچ و تاب تناسخی دیگر به انتظار کدامین جسم آلوده به دستهای خدا خیره خواهم ماند؟ کدامین چشمها برای وداعم اشک خواهد ریخت؟ و چه لبهایی که به لبخندی آراسته خواهند گشت؟ روحم را که پرواز دادی جسم چه داند کجای این بزمی که به راه انداخته ای برای خود میگردد؟ دستهایم را بگیر روح پرواز کرده راه نمیداند. مرا کنار خود بنشان. "الف.الف"منبع: http://ashkhadarbehesht. .. /

کنسول ایرانی در برج مراقبت پرواز فرودگاه بیرجند نصب شد

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل فرودگاه های اسان جنوبی از نصب کنسول تولید داخل کشور در برج مراقبت پرواز فرودگاه بیرجند خبر داد و گفت: نصب این کنسول به جذب پرواز بیشتر، ? ارتقای ایمنی و به کار بهینه پرسنل متخصص کنترل پرواز کمک…

رکورد شکنی با به پرواز همزمان 1000 پهباد

درخواست حذف اطلاعات

در نوامبر سال گذشته اینتل رکورد پرواز بیشترین پهباد همزمان را با به پرواز درآوردن ۵۰۰ پهباد به خود اختصاص داده بود و امسال هم بین مسابقات super bowl به طور همزمان ۳۰۰ پهباد با را به طور همزمان و همراه با نظم و ترتیب خاصی به پرواز درآورده بود و باعث ایجاد سر و صدای زیادی هم در فضای مجازی شده بود.

ام.اچ370 سه سال پس از پرواز بی بازگشت

درخواست حذف اطلاعات

در حالی که سه سال از پرواز بی بازگشت ام.اچ 370 خطوط هوایی ما ی می گذرد، خانواده قربانیان این سانحه هوایی همچنان امیدوار به یافتن اثری از این پرواز هستند.

برنامه ایجاد پرواز تبریز - باکو

درخواست حذف اطلاعات

وی اظهار داشت: در مرحله بعد در نظر داریم این پرواز را از تبریز به باکو برقرار کنیم، زیرا پرواز با این هواپیماها در مسافت های 500 تا 800 کیلومتری هیچ مشکلی ندارد.

آتشفشان، 445 پرواز فرودگاه بالی را لغو کرد

درخواست حذف اطلاعات

روز دوشنبه بسته شدن فرودگاه گوستی نگورا رای در جزیره بالی کشور اندونزی به علت فعالیت آتشفشانی، موجب تعطیلی ۴۴۵ پرواز شامل ۱۹۶ خط پرواز بین المللی شد.

تعمیر غیرمعمول هواپیمای زاگرس

درخواست حذف اطلاعات

در حالی قرار بود پرواز تهران-کیش ساعت 11:15 امرز انجام شود که به دلیل نقص فنی در بال، این پرواز انجام نشد. تکنسین های این ایرلاین تا ساعتی پیش، پس از سوار مسافران در حال تعمیر بال هواپیما بودند. یکی از مسافران این پرواز اظهار کرده است: «پرواز تهران-کیش هواپیمایی زاگرس قرار بود ساعت 11:15 امروز انجام شود. این پرواز به دلیل نقص فنی در زمان مقرر پرواز نکرد. خلبان پرواز اعلام کرد هواپیما صبح بوشهر بوده که پنل پایین یک بال آن ش ته است. خلبان تاکید کرد قرار است این پنل را از یک هواپیمای دیگر باز کرده و آن را در هواپیمای تهران-کیش نصب کنند.» تعمیر بال هواپیمای زاگرس در ادامه می بینید.

شرایط جوی پرواز بیش از ۹۰ هواپیما را در روسیه مختل کرد

درخواست حذف اطلاعات

در پی بارش برف و بوران در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی مسکو پرواز ۹۶ هواپیما مختل و ۴ پرواز دیگر نیز لغو شدند.

سردرگمی مسافران پرواز تهران - کیش

درخواست حذف اطلاعات

مسافران پرواز شماره 044 شرکت هواپیمایی کاسپین به مقصد کیش در فرودگاه مهرآباد تهران که قرار بود ساعت 09:00 صبح امروز (پنجشنبه) پرواز کند با تاخیر چند ساعته مواجه شدند.

علت تاخیر در پروازهای مشهد چه بود؟

درخواست حذف اطلاعات

مدیرروابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت : شرکت های هواپیمایی به قوانین پرواز در شرایط ویژه آب و هوایی آگاه هستند و قطعا اگر پرواز ایمن نباشد،خلبان و کادر پروازی فرودگاه اجازه پرواز نخواهند داد.

لغو 4 پرواز در اهواز به علت گرد و خاک

درخواست حذف اطلاعات

پدیده گرد و خاک در عصر روز چهارشنبه در استان خوزستان منجر به لغو چهار پرواز و تاخیر چهار پرواز در فرودگاه بین المللی اهواز شد.

ورم پا در پرواز را با این جوراب ها درمان کنید

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مشکلاتی که اکثر افراد هنگام پرواز های طولانی مدت با آن مواجه می شوند، ورم پاهاست. به تازگی برای رفع این مشکل، جوراب هایی طراحی شده که افراد می توانند در پرواز های بیش از ۴ ساعت به پا کنند.

پرواز امروز اراک -مشهد لغو شد

درخواست حذف اطلاعات

به علت نقص فنی پرواز امروز اراک به سمت مشهد لغو شد و این مساله فقط به پرواز امروز مرتبط است و مابقی پرواز ها برقرار خواهد بود.

روزی که پاییز همه جا بود

درخواست حذف اطلاعات

ام تیر می کشد سرباز. آقا شما می دانی پرستوها کجا کوچ می کنند؟ این ساعت لعنتی من کدام گوری ست. چراغ ها را دیدم دختر. همه خاموش بودند، همه. تو می دانی چند قرن است فاصله ی لب های من تا گونه های سرخت؟ شعر چرک کف دست است برادر. گریه کن، آهان، گریه کن. همه را بسوزانید. بوی باران می آید دختر. اگر می آمدی می دیدی مرا، از انتهای آن خیابان بی درخت می آمدم، پیچیده در همان پ وی نیمدار. تو ساعتم را ندیدی؟ آخ که قد و بالای تو را. بسوزان، بسوزان، همه را بسوزان. لعنتیها. چه پاییز سرد نمناکی. بالا ه خورشید سقوط کرد. تا حالا عاشق شده ای؟ همینجا گذاشته بودم بی پدر را. چیزی نمانده دختر، داریم می رسیم. چراغ ها را ببین، از این بالا همه چیز مرده است. من روزی دو بار از عشقت مردم. می دیدی مرا؟ خا ترشان را هم گم و گور ، بی پدرها. بگذار چند دقیقه ببینمش سرباز. گور بابای تو و این دنیای کوفتی. گفتی چند قرن؟ گریه ندارد