رسانه
رسانه

پولس در یت :: جستجوپولس در .. یت (4)

درخواست حذف اطلاعات

از نکات جالب در مورد پولس این هست که اعتقاداتی وارد .. يت میکند که در با تعالیم عیسی در کتاب مقدس در تضاد است مثل ایاتی که انجام شریعت عیسی را لازم میداند در برابر پولس که صرف ایمان را کافی ندانسته آیاتی که عیسی را انسان میخواند در برابر خدا خواندن که پولس ادعا دارد مثلا پولس انجام شریعت لازم نمیداند اما پطرس ان را لازم میدلند کتاب مقدس اعمال رسولان باب 15 :1 ابراهیم بخاطر اینکه فقط ایمان داشته نجات یافت کتاب مقدس نامه پولس به رومیان باب 4 :22 د رحالی که عیسی علیه السلام در انجیل میگوید مپندارید که آمده ام تا شریعت و یا کتاب های .. ان را منسوخ کنم بلکه آمده ام تا کامل کنم کتاب مقدس متی باب 5 :7 منبع: http://mohabaat17. .. /

نقش پولس در گسترش یت

درخواست حذف اطلاعات

مقاله در مورد نقش پولس در گسترش يت فهرست مطالب پولس از دیدگاه هانس گ 1پولس به عنوان بحث انگیزترین شخصيت نزد یان و یهودیان 2اختلاف منابع در مورد زندگی پولس 2تولد پولس در خانواده اى یهودى 3پرورش پولس در محیط یونانى مآب 4تغییر در زندگى پولس در پایان یک عصر 4پولس و تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 5پیامدهاى تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 6محور الهیات پولس 7علاقه پولس به عیساى تاریخى 7پولس به عنوان متفکرى بزرگ و الهیدان منسجم 8سنت انجیلى عیسى از دیدگاه پولس 8ارتباط میان پولس و عیسى 9موعظه عیسى در کلام پولس 9طرفدارى پولس از آرمان واحد 11تلاش پولس برای قابل درک نمودن پیام عیسی 12پولس در مقابل شریعت یهود 13شریعت یهود از دیدگاه پولس 14اختلاف مفسران یهودى و ى درباره اعتبار شریعت از نظر پولس 15اعتبار شریعت بر مبنای تورات در نظر پولس 15دیدگاه پولس در مورد آزادى از «شریعت» 16مفهوم تکا

زفیرو ترنا ؛ نیک پولس و جو بروننبرگ

درخواست حذف اطلاعات

«زفیرو ترنا / zefiro torna» یکی از قطعات کلودیو مونته وردی آهنگساز ايتالیایی است که نیک پولس نوازنده ویولنسل و جو بروننبرگ نوازنده آکوردئون می نوازند. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می بینید و می ‎شنوید.

جایگاه و ارزش زن از نگاه پولس

درخواست حذف اطلاعات

پولس یکی از شخصيت‌های ویژه و خاص در دین يت است. وی آموزه‌های بسیاری را در دین يت وارد ساخته تا و بسیاری از عقاید و احکامی که هم اکنون يت به آن پایبند هستند ساخته و پرداخته‌ی پولس است. وی نگاه ویژه‌ای هم به ن داشته و در رساله‌های خود به ترسیم جایگاه و ارزش ن که غالباٌ خلاف حقیقت است، پرداخته است. ادامه مطلب

مردم قلم شلاق وار را دوست ندارند!

درخواست حذف اطلاعات

آنرو را جلال آل احمد در پیشانی کتابش و خطاب به «پولس رسول» و در حقیقت خطاب به برخی همکارانش که سر در ابغان «انتشارات» فرانگین کرده و نقدهای شطاح و منفعت طلبانه می نوشتند، نوشت که «رئیس قلم در دستان تو هبه ای است. قسم که مباد آن را بفروشی و...» و من قسم می خورم که «پولس رسول» هیچ گاه و هیچ وقت چنین سخنی نگفته است ولی سیدطالقانی مجبور بود که حرفش را از قول رسولی بنویسد، که دیگران جرأت درشت گویی و ناحق گویی نداشته باشند، آنسان که «مردکی» در نشریه ای با غیظ تمام مصاحبه کرد و مستانه گفت که مرحوم جلال (...) چیز خورد و مرد!

این مطالب در پاسخ به فردی که در اینستاگرام ادعا داشت ی است گرد آوری شده است/ نشا

درخواست حذف اطلاعات

شبهات مطرح شده توسط فردی که ادعا دارد ی است 1. من میگم جنایات مقصودم فقط محمد نیس.....وقتی میگم جنایات از کشتار علی بگیر تا ا ین ......از دستور دادن محمد بگیر تا پیروانش 2. من انسانيت و منطقم میگه هردینی که انسانی بکشه دین الهی نیس......بخداوند قسم اگر عیسی هم یکنفر میکشت ازش برمیگشتم..... 3. ابن صرح یکی از دستورات محمد بود تاریخ طبری و دو قرن سکوت و محمد ی که باید از نو شناخت و ۲۳ سال رس ......اینارو بخون 4. من فقط واسم شخصی الهی هس که هیچ گناهی نکرده باشد......ده تا زن نگرفته باشد و ۶ ساله رو عقد نکرده باشد با زن پسر خودش ازدواج نکرده باشد و خیلیل کارایی دیگه......عیسی با اینکه تمام ن اورشلیم عاشقش بودن ولی هیچ وقت با زنی ازدواج نکرد هیچ وقت شمشیر به کمرش نبست آدرس اینستاگرام این شخص b3,hzadlimo فهرست مطالب 1. کیست؟ 2. آیا انجیل چهارگانه توسط چهار تن از یان پروتستان

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشین هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عیسی پطرس را به عنوان جانشین انتخاب میکند و نه پولس عیسی در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشین هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عیسی میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

انجیل به روایت لوقا و نامه ی اعمال رسولان

درخواست حذف اطلاعات

ابتدای انجیل سوم، اطلاعتی درباره ی نویسنده ی این کتاب به ما می دهد. خود نویسنده می گوید من بر مطالب من بر اساس گفته های شاهدان عینی است و میگوید من دربارهی همه ی این امور تحقیق میکنم و با دقت و ترتیب می نویسم . سنتا این انجیل را به لوقا، یار و همراه پولس، نسبت میدهند.این امر ریشه در شهادت ایرنئوس در پایان قرن دوم دارد. اودر کتاب against heresies میگوید انجیل سوم را لوقا، آن طور که پولس تبلیغ میکرد،نوشت.منبع: http://ejazemaktob. .. /

آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است؟ یا بوسیله ایمان و عمل؟

درخواست حذف اطلاعات

شاید این مقوله یکی از مهمترین سؤالات الاهیات .. ی باشد. همین پرسش باعث ایجاد نهضت اصلاحات وج .. میان کلیساهای پروتستان و کاتولیک شد. این سئوال مبنای تفاوت کلیدی میان .. يت کتاب مقدسی و سایر فرقههای .. ی است. آیا نجات فقط بوسیلۀ ایمان است یا اینکه اعمال را نیز شامل میشود؟ آیا من فقط با ایمان به .. نجات یافتهام یا اینکه بوسیلۀ ایمان به .. و (اضافه بر آن) به کمک انجام بعضی ازاعمال خاص؟ سؤال راجع به نجات فقط بوسیلۀ ایمان و یا نجات بوسیلۀ ایمان و اعمال اغلب بوسیلۀ .. انی مطرح میشود که برایشان سخت است که میان قسمتهای مختلف کتاب مقدس ارتباط و هماهنگی ایجاد کنند. رومیان 3: 28؛ 5: 1 و غلاطیان 3: 24 را با یعقوب 2: 24 مقایسه کنید. عدّه ای بعد از چنین مقایسه ای تفاوت را میان دیدگاه پولس (نجات بوسیله ایمان تنها) و یعقوب (نجات بوسیله ایمان و عمل) میدانند. واقعيت این است که پولس و یعقوب هیج

با چه انى م کنیم

درخواست حذف اطلاعات

با چه انی معا می کنیم؟پولس رسول می فرماید: "معاشِر بد، اخلاق خوب را فاسد می سازد." (رسالۀ اول قرنتیان ۱۵: ۳۳). ضرب المثلی پُرمغز هست که می گوید، اگر می خواهی طرف مقابل خود را بشناسی، ببین دوستانش چه انی هستند. داوود نبی نیز می فرماید: "خوشا به حال ی که در م شریران گام نزند و در راه گن اران نایستد و در محفل تمس گران ننشیند؛" (مزمور ۱: ۱). به راستی دوستان شما چه انی هستند!منبع: http://eisamasihehsan2. /

محبت

درخواست حذف اطلاعات

هرکدام از شاگردان برای پیروی از عیسی بهایی پرداخت دپولس به تیموتائوس در اینباره اینگونه می نویسد:و همه انی که می خواهند در عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید (دوم تیموتائوس ۱۲:۳)حال امروز نوبت هریک از ما است که از خود بپرسیم:- ما حاضر هستیم چه بهایی را برای پیروی از عیسی بپردازیم؟ در برابر محبت عمیق پدر که از ازل بوده وتا به ابد باقی خواهد بود چه میشود کرد جزء اجرای فرمان او وهر آنچه خواست او از ماست .در درجه اول اعتقاد وایمان به پدر آسمانی عیسی ومنجی عالم اعتماد به خداوند

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کلام امروزنامه پولس رسول به فیلیپیان باب ۲ ۱پس اگر در دلگرمید، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست، اگر در روحْ رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید،۲بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یکرأی باشید.۳هیچ کاری را از سَرِ جاه طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.۴هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بین د.۵همان طرز فکر را داشته باشید که ْ عیسی داشتمنبع: http://nejatdobare. /

من چطور میتوانم ی شوم...

درخواست حذف اطلاعات

سوال: من چطور می توانم ی شوم؟جواب: مردی در شهری از یونان بنام فیلیپی سوالی شبیه همین سوال را از پولس و سیلاس پرسید. ما حداقل سه چیز دربارة این مرد می دانیم: او یک زندانبان بود، او یک بی ایمان بود، و او بسیار درمانده بود. این مرد در مرز خودکشی بود که پولس او را از اینکار باز داشت. و در این وقت بود که زندانبان پرسید "چه کنم که نجات یابم" (اعمال رسولان 16: 30).این حقیقت که این مرد چنین سوالی کرد نشان می دهد او نیاز به نجات را دریافته بود-او آنجه برای خود می دید مرگ بود و می دانست که به کمک نیاز دارد. این حقیقت که او سوالش را از پولس و سیلاس پرسید نشان می دهد که او می دانست آنها جواب سوال را دارند.جواب ساده و سریع بود: "بخداوند عیسی ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت" (آیة 31). این قسمت ادامه و نشان می دهد که چطور آن مرد به ایمان آورده عوض می شود. زندگی او

چه وقت و چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

پولس رسول بطور واضح درس می داد که ما روح القدس را درست در همان وقتی دریافت می کنیم که عیسی را بعنوان نجات دهندة خود قبول می نماییم. اول قرنتیان 12 : 13 می گوید "زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم خواه یهود خواه یونانی خواه غلام خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم." رومیان 8 : 9 به ما می گوید که اگر ی روح القدس را نداشته باشد، او متعلق به نیست: "و انی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هر گاه روح خدا در شما ن باشد. و هر گاه ی روح را ندارد وی از آن او نیست." افسسیان 1 : 13-14 به ما درس می دهد که روح القدس مُهر نجات برای همة انیست که ایمان می آورند: "و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید. که بیعانة میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود."

عشاء شام ربانی یان چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

مطالعه درباره عشاء ربانی تجربه ایست که بعلت عمق مطلب جان را تکان می دهد. در عید قدیمی فصح و غروب مرگش بود که عیسی غذای دسته جمعی مهمی ترتیب داد که ما تا به امروز آنرا انجام می دهیم. این قسمت مهمی از پرستش یان است. این ما را بیاد مرگ خداوندمان و قیام او می اندازد و اینکه منتظر بازگشت پر جلالش در آینده باشیم. عید فصح مقدسترین عید سال دینی یهودیان بود. این عید بلای آ در مصر را بیاد آنها می آورد که نخست زاده مصریان مردند و یان بعلت خون بره ای که به چهار چوب در هایشان پاشیده بودند زنده ماندند. بعد بره را پختند و با نان فطیر خوردند. فرمان خدا این بود که این عید نسل اندر نسل برگزار شود. این داستان در کتاب وج ۱۲ نوشته شده است. در ضمن شام آ - عید فصح – عیسی نان را گرفت و خدا را شکر کرد. در حالیکه نان را می کرد و به شاگردان می داد، گفت، «این است جسد من که برای شما داده می شود. اینرا بیاد من بجا آر

چرا یت؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از عوامل مهم در هر قانونی تضمین اجرایی در آن قانون است. مثلا اگر در مدرسه ای قرار باشد انی که نظافت خود را رعايت نمی کنند مواخذه شوند اما در این مدرسه مدیر مدرسه بین اشخاص کثیف و ش ه و افراد تمیز و با نظافت فرق نگذارد این قانون در مدرسه عملا لغو خواهد شد. یا اگر در کشوری قانون بستن کمربند تصویب شود اما هیچ اداره ای برای متخلفین و انی که کمربند نمی بندند حکمی صادر نکند و برخوردی نکند این قانون عملا لغو خواهد شد.شاید یکی از دلائل گرایش به يت از همین ضعف يت باشد. در دین يت مانند هم حجاب واجب است و هم روابط بین دختر و پسرو کلا دو جنس مخالف محدود است و هم محدوديت های زیاد دیگری وجود دارد حتی در انجام امور عبادی هم شرایط خاصی وجود دارد اما فرق با يت این است که شریعت و قوانین ضامن اجرایی دارد و ی که این قوانین را نقض کند گنا ار و مستحق مجازات است و بزرگان دین هم برای این قوانین ارزش قائل هستن

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

تسلی خدا برای تمام مشکلات کافی است چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدائی که پدر خداوند ما عیسی است خ که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات،ما را تسلی و قوت قلب می بخشد . بلی او ما را تسلی می دهد تا ما نیز همین تسلی را به انی بدهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. یقین بدانید که هر قدر برای بیشتر زحمت ببینیم، از او تسلی و دلگرمی بیشتری خواهیم یافت. ما برای رساندن نجات و تسلی خدا به شما ،زحمات بسیار متحمل میشویم اما در این زحمات، خدا ما را تسلی عطا کرده است ،که این نیز به منظور کمک به شماست،تا بدانید که وقتی شما نیز در سختی قرار میگیرید،او شما را تسلی خواهد داد. او به شما این قدرت را خواهد بخشید که نا ملایمات را تحمل کنید نامه دوم پولس به یان قرنتس دوم قرنتیان۱ :۳ تا ۷منبع: http://adindeilamifar. /

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

این قسمت در تعلیم خیلی جالب است چون نشان می دهد که وقتی ما به یکدیگر خدمت می کنیم ، در حقیقت به خدمت می کنیم . به وسیلۀ شستن پای های شاگردان خود، این درس را به طور عملی به اجرا درآورد. ما به یکدیگر احتیاج داریم و به همین جهت است که کلام خدا این موضوع را تأکید می کند و می فرماید: «نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید» (اول پطرس ۴:‏۹)، «بارهای یکدیگر را حمل کنید» (غلاطیان ۶:‏۲)، «یکدیگر را تشویق کنید» (عبرانیان ۱۰:‏۲۵)، «برای یکدیگر دعا کنید» (یعقوب ۴:‏۶) و غیره ... پولس می فرماید: «محبت شما صمیمی و حقیقی باشد... یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هر به دیگری بیشتر از خود احترام نماید» (رومیان ۱۲:‏۹-‏۱۰). خدا عطا فرماید که هر جا که هستیم بتوانیم چنین محبت و پذیرشی را به دیگر ایمانداران نشان بدهیم تا به فرمودۀ ، همه بفهمند «که شاگردان من هستید» (یوحنا ۱۳:‏۳۵).منبع: http://adindeilamifar. /

چگونه جنگ را پیروز شد؟

درخواست حذف اطلاعات

" زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای شرارت در جایهای آسمانی. " ( افسسیان 6 : 12 ). چهار نکته است که وقتی در جنگ هستیم، بهتر است که آنها را بدانیم: 1. وجود دشمن را منکر نشوید. واقعيت دارد ( اوّل پطرس 5 : 8 ـ 9 ). وقتی به شما حمله می شود، نشان دهندۀ این است که شما ایماندار هستید. هر چه بیشتر برای خدا مؤثر باشید، بیشتر با شما جنگ می کند. خارج از ارادۀ شما، ممکن است شدیدتر هم بشود. اگر وجود خارجی نداشت، پس چرا خدا پسرش را فرستاد تا با چیزی که وجود ندارد، بجنگند. کتاب مقدّس در اوّل یوحنا 3 : 8 می گوید: " ... از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. " 2. اقتداری را که خدا به شما داده بپذیرید. خیلی از ایمانداران به اقتداری که با استفاده از آن بایستی در برابر ابلیس مقاومت کنند، بی اعتنا هستند. در متی 28 : 18 ـ 19

رویارویی با بحران های زند

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس کتابِ بحران ها است و به ما نشان می دهد که زمان های سختی و بحران برای هر پیش می آید. زحمت و سختی می تواند ما را به ورطۀ نابودی بکشاند و در عین حال می تواند باعث بنای شخصيت ما نیز باشد و این امر به نحوۀ برخورد ما با مشکلات بست دارد. اسقف متحده در این بخش به بررسی یکی دیگر از جنبه های بحران می پردازد که موضوع باب ۱۳ دوم قرنتیان است و رسول خدا، پولس با آن مواجه بود. منبع: http://christian-studies. /

چه ی می تواند ایمان بیاورد !!

درخواست حذف اطلاعات

مطابق کلام خدا به همه ایمانداران نسبتی از ایمان داده شده است. ( رومیان ۱۲ : ۳ ) پولس به رومیان می نویسد: خدا به همه ایمانداران نسبتی از ایمان را داده است. اما قبل از آنکه ی شویم، آنقدر ایمان داریم که بتوانیم ی بشویم. انجیل می گوید ی که بخواهد می تواند نجات یابد. واضحا هر انسانی که کلام خدا را می شنود و اطاعت می کند، ایمان را بیان می کند. این شامل همه انیکه که می شنوند و اطاعت می کنند، می شود. ایمانداران یا انیکه نزدیک نجات یافتن هستند. ( مکاشفه ۲۲ : ۱۷ ) انیکه کلام خدا را نمی شنوند و یا نمی خواهند به آن عمل کنند، ایمانی که از طرف خدا می آید را ندارند. ایمان یعنی شنیدن و عمل ". .... که ما را از دست افراد بداخلاق و بدکار خلاص شویم، زیرا همه مردم ایمان ندارند و دوستدار خدا نیستند. ( دوم تسالونیکیان ۳ : ۲ )

زند عیسی بر اساس انجیل ها

درخواست حذف اطلاعات

چهار انجیل متعارف (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) از منابع اصلی برای مطالع زند نامه عیسی هستند.[۳۲][۳۳] دیگر بخش های عهد جدید مانند رساله پولسبه احتمال دهه های بعد از انجیل نوشته شده است، همچنین او نیز بخش های کلیدی زند وی را به متن کشیده است؛ مانند: شام آ کتاب یکم قرنتیان باب ۱۱ آیات ۲۳تا۲۶. بعضی از فرقه های جدید ی راه کار جدیدی برای آموزش و تعلیم زند عیسی دارند که عهد جدید شامل آن نمی شود مانند انجیل توماس، انجیل پتروس و کتاب های انجیل معروف به اناجیل کاذبه است.[۳۴][۳۵] محققان مختلف نظرات بسیار مختلفی راجع به صحت تاریخی این انجیل ها دارند. هر انجیل زند عیسی و معنی اش را به نحو متفاوتی از بقیه انجیل ها به تصویر می کشد.[۳۶][۳۷] انجیل یوحنا زند نامه نبوده بلکه به زند عیسی از دید الهیات نگاه کرده و او را کلام(logos) ازلی خدا و خود خدا و آفرینندهٔ جهان می داند.[۳۸][۳۹] ترکیب این داستانها در یک داس

و یت

درخواست حذف اطلاعات

(به عبری: מָשִׁיחַ (māšîaḥ)) (به سریانی: ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ (m'shiha)) در عهد عتیق به معنی پادشاه یا کاهنی است که با روغن مقدس مسح شده است. در عهد جدید، به شکل یک لقب برای عیسی استفاده شده است و به طور عام « » به عنوان مترادف با عیسای ناصری در نظر گرفته می شود. يتبر طبق انجیل پیروان عیسای ناصری او را پس از مرگ و رستاخیزش، عیسی یا عیسی کریستیوس نامیدند و خود را بر طبق اعمال رسولان (۱۱:۲۷) ی نامیدند. پیش از مرگ و تصلیب عیسی او بیشتر به عنوان عیسای ناصری و یا عیسی پسر یوسف خوانده می شد. اما پس از تصلیب پولس رسول در عهد جدید از او به عنوان عیسی یا یاد می کرد یهوديتبیشتر یهودیان عیسی را به عنوان نمی شناسند و همچنان منتظر ظهور ا یا منجی خود می باشند در حالیکه یان منتظر رجعت یا ظهور مجدد هستند. مسلمانان عیسی را به عنوان و الهی پذیرفته اند اما او را پسر خدا نمی دانند؛ و مسئله تثلیث را رد می کنند و معتقدن

چرا کتاب مقدس به نقاط ضعف .. ان اشاره کرده است؟

درخواست حذف اطلاعات

یک. نااطاعتی آدم و حوا سبب رخنه گناه به جهان شد و انسان ها ازطریق ارثی و هم چنین ارتک .. در وضعيت گناه آلود قرار گرفتند. در نتیجه، .. ان هم از این قاعده مستثنی نبوده اند. دو. همه .. ان طبق روال طبیعت از یک پدر و مادر به وجود آمدند. اما در مورد عیسی چنین نبود. مادرش زمانی آبستن شد که هنوز .. بود. عیسی پدر بشری نداشت. تولد او از یک دختر .. ، امری است کاملا منحصر به فرد در تاریخ بشر. هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که در طول تاریخ، .. دیگری به جز مریم، بدون ارتباط با یک مرد، آبستن شده باشد. پیشگویی تولد .. (عهد جدید) در دوران آدم و حوا، به “نسل زن” اشاره دارد (مریم .. ) و نه از نسل مرد (پیدایش فصل ۳ آیه ۱۵). سه. خوشبختانه کتاب مقدس به نقاط ضعف رسولان و .. ان اشاره کرده است تا از آن ها بت نسازیم، بلکه تمرکز ما بر خداوند باشد. به یاد داشته باشیم: انسان حاصل هدف خدا و برای هدف خدا به دنیا آمده است.

زندگی عیسی بر اساس انجیل ها

درخواست حذف اطلاعات

چهار انجیل متعارف (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) از منابع اصلی برای مطالع زندگینامه عیسی هستند.[۳۲][۳۳] دیگر بخش های عهد جدید مانند رساله پولسبه احتمال دهه های بعد از انجیل نوشته شده است، همچنین او نیز بخش های کلیدی زندگی وی را به متن کشیده است؛ مانند: شام آ کتاب یکم قرنتیان باب ۱۱ آیات ۲۳تا۲۶. بعضی از فرقه های جدید ی راه کار جدیدی برای آموزش و تعلیم زندگی عیسی دارند که عهد جدید شامل آن نمی شود مانند انجیل توماس، انجیل پتروس و کتاب های انجیل معروف به اناجیل کاذبه است.[۳۴][۳۵] محققان مختلف نظرات بسیار مختلفی راجع به صحت تاریخی این انجیل ها دارند. هر انجیل زندگی عیسی و معنی اش را به نحو متفاوتی از بقیه انجیل ها به تصویر می کشد.[۳۶][۳۷] انجیل یوحنا زندگی نامه نبوده بلکه به زندگی عیسی از دید الهیات نگاه کرده و او را کلام(logos) ازلی خدا و خود خدا و آفرینندهٔ جهان می داند.[۳۸][۳۹] ترکیب این داستانه

موعظه پولس و حکمت دنیوی:

درخواست حذف اطلاعات

من نیز ای برادران ،هنگامی که نزد شما آمدم راز خدا را با شعور و حکمت بشری به شما اعلام ن . (دوم پطرس ۱۶٬۱) زیرا بر آن بودم در مدتی که بین شما هستم ،چیزی جز عیسی ندانم ،آنهم عیسی مصلوب . (غلاطیان۱۴٬۶) و من با ظعف ،وبا ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم . (اعمال رسولان۱۹٬۱۸) و پیام و موعظه من نه با کلمات رای حکیمانه بشری ،بلکه با برهان قدرت روح بیان شد. (باب ۱۷٬۱) تا ایمان شما نه بر حکمت بشری ، بلکه بر قدرت خدا وابسطه باشد. (افسسیان۱۹٬۱۷٬۱) منبع: http://pedareasemaniy. /

موعظه پولس و حکمت دنیوی:

درخواست حذف اطلاعات

من نیز ای برادران ،هنگامی که نزد شما آمدم راز خدا را با شعور و حکمت بشری به شما اعلام ن . (دوم پطرس ۱۶٬۱) زیرا بر آن بودم در مدتی که بین شما هستم ،چیزی جز عیسی ندانم ،آنهم عیسی مصلوب . (غلاطیان۱۴٬۶) و من با ظعف ،وبا ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم . (اعمال رسولان۱۹٬۱۸) و پیام و موعظه من نه با کلمات گیرای حکیمانه بشری ،بلکه با برهان قدرت روح بیان شد. (باب ۱۷٬۱) تا ایمان شما نه بر حکمت بشری ، بلکه بر قدرت خدا وابسطه باشد. (افسسیان۱۹٬۱۷٬۱) منبع: http://pedareasemaniy. /

مشاوره ی چسیت

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از رزفایل مشاوره ی چسيت با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 3 مشاوره ی چسيت آیا مشاوره ی گرایش دوباره به قانون و شریعت نیستخیر. آنانی که تأکید بر فیضی می کنند که سوای کار و عمل است، در اشتباه بسر می برند. ایمان شخص ی باید به عمل بی انجامد:افسسیان 210: "زیرا ساختۀ دست خ م، و در عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا درآنها گام برداریم."توجه کنید که مقصود خدا در آفرنیش ما، انجام کار های نیک بوده است. برداشت نا کامل فرایض خدا همیشه ایجاد اشکال کرده است. چون نجات انسان از طریق انجام کارهایش نمی باشد، بسیاری خوف صحبت از اعمال را دارند، چون می ترسند که به آنها برچسب "شریعتی" زده شود. ولی چنین خوفی آنها را نیز در مسیر نادرستی هدايت می کند. اگر انتظار اعمال نیک از آنانی که روح خدا را

نعل وارونه ای به نام محبت در یت پروتستان

درخواست حذف اطلاعات

در فرقه يت صهیونیستی با استناد به جمله ای از پولس می گویند يت، یعنی دین محبت. آن جمله این است: "تمام دستورهای خدا، در این دستور خلاصه می شود که: دیگران را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می داری"[1] به گزارش انجمن رهپویان هدايت، اما هم کتاب مقدس یان و هم تاریخ خشونت های کلیسا، از آن روی سکه ی يت بر می دارد. به طور نمونه به چند مورد از خشونت های کتاب مقدس اشاره می نماییم: "اگر مردی پسر لجوج و سرکش داشته باشد که با وجود تنبیهات مکرر والدین از ایشان اطاعت نکند در این صورت باید پدر و مادرش او را نزد ریش سفیدان شهر ببرند و ... اهالی شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد به این طریق شرارت را از میان خود دور خواهید کرد و همه جوانان این واقعه را شنیده خواهند ترسید"[2] "و هر گاه ی به شاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد، را البته سنگسار کنند ... و لیکن اگر قبل از آن شاخ زن می بود و

یهودیت، ت یب یت عیسوی و ی پروتستانها!!

درخواست حذف اطلاعات

به این ترتیب بزرگترین انحراف در بدنه يت عیسوی توسط یک یهودی وارد می شود آن هم به شکلی عجیب یعنی مکاشفه ای که فقط یک شاهد دارد و آن هم خود اوست؟ آیا پذیرش این مطلب با عقل سلیم سازگار است؟ آیا ت یب تاریخی وجهه با مخالفت های او با یهودیان در ارتباط نیست؟ انجمن رهپویان هدايت: در طول تاریخ يت، هیچ نتوانسته نقشی مانند نقش حساس پولس را بیافریند. کار او در تعیین هويت فعلی يت پروتستان از هر شخصيت دیگر حتی از حضرت به مراتب بیشتر است. عقاید و الهیات پروتستانتیسم را باید پولسی دانست تا عیسوی، همانطور که خود آنها نیز بر این مطلب اذعان دارند. اما عجیب و سوال برانگیز اینجاست که او خود می گوید؛ در همه جا یان را با زجر و شکنجه وادار می به بد بگویند. شدت مخالفت من به قدری زیاد بودکه حتی تا ای دوردست نیز آنان را تعقیب می .( اعمال رسولان26/ 8ـ12) این گفته ها قبل از ایمان آوردن پولس به يت است. او بعد ادعا

یتی که یهو د

درخواست حذف اطلاعات

یهود برای بقای خود نیاز به همراهی یک دین داشت و کاهنان، يت را برای این منظور بسیار مناسب دیدند. آنها پس از قربانی (ع) دین يت را یهودیزه د و انحرافات بسیاری در آن پدید آوردند. انجمن رهپویان هدايت: از همان آغاز قیام خود اعلام کرد:«گمان مبرید من آمده ام تورات یا صحف انـبیا را بـاطل سازم.نیامده ام تا باطل سازم، بلکه آمده ام تا کامل کنم»، باوجوداین،بزرگان یهود و کاهنان، معجزات و دلایل او را نپذیرفتند و به شدت با او مخالفت د. در انتهای هریک از انجیل های چهارگانه، شرح مفصلی از اذيت و آزارهـایی کـه عالمان و قـوم یهود به حضرت عیسی روا داشتند، آمده است. یهودیان،عیسای ناصری را دستگیر کرده،به دست پیلاطس، قـیصر سپردند.پیلاطس اقرار کرد که در سخنان عیسی هیچ عیبی مشاهده نـمی کند ، ولی بـه اصـرار آن جماعت، او را تازیانه زد. لشکریان،تاجی از خار بافته بر سرش گذاشتند، جامه ارغوانی به او پوشاندند و گفتند:«س

ویران آواره های تماشاخانه افسس

درخواست حذف اطلاعات

برای م بودن، تئاتر دریغ محل مورد علاقه من نیست. من احساس خجلت می کنم برای این استخوان بندی ویران شده برجسته عمارت گرین پاکی روم باستان، به چه دلیل که دم نیز فراخنا برای مبارزه وا گلادیاتورها خلوص حیوانات بود. من نمیخواهم پهلو جایگاه منزلت بگذارم، جایی که هنگام و باقیمانده بی زیان فقط برای حظ بی معنی انسانها حکومت می کند.تئاتر افسسپس از ثانیه گفت که جریان طبیعی تکامل این روزها را به خاک سپردن کرده است و در حال حاضر تئاتر افسس یکی باز یافتن بزرگترین آثار زنده ماندگار عالم رومیان است که باز یافتن تحسین و اعتبار فراوان بهره مند است.تئاتر، که در بدايت در دوران امارت هلنیستی خلق شده نیستی و درون کنار رومیان نیز، تو سواحل اژه ای ترکیه، داخل کوش آداسی صمیميت سلسکو اسکان داشت، همچنین جایی هستی و عدم که آلبوم ای دوباره یافتن و گم رویدادهایی را برای هدايت آداب پل خارج از آبادی اجرا می شود! بنابراین ت

آیا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟ مخالفان يت می پرسند که چرا از زمان بازگشت دوباره خود به زمین، اظهار بی اطلاعی کرد؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که خداوند است (یوحنا فصل ۱ آیه ۱) و او همه چیز را می داند (یوحنا فصل ۲ آیه ۲۴، کولسیان فصل ۲ آیه ۳). با این توصیف او به شاگردانش گفت:”هیچ نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آ خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمی دانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند” (متی فصل ۲۴ آیه ۳۶). عده ای معتقدند که باید تفاوت قائل شد میان خداوند و عیسی به عنوان انسان. او به عنوان خدا دانای مطلق بود و از همه چیز آگاهی داشت. بنابراین می دانست چه زمانی باز خواهد گشت. اما به عنوان انسان، دارای محدويت هایی بود و از قابليت کامل الهی برخوردار نبود. پس آگاهی و دانش او کامل نبود. وقتی متن متی فصل ۲۴ را با دقت بررسی کنیم، درمی ی م که عیسی ابتدا شاگ

آیا قادر به معجزه است؟

درخواست حذف اطلاعات

، روحی قدرتمند است. برخی از کارشناسان کتاب مقدس بر این باورند که بعد از خدا، قدرتمندترین روح در عالم هستی است. او دارای قدرت های مافوق طبیعی نظیر انجام معجزه است. با این توصیف، معجزات برای حیله و فریب انسان ها به کار می رود. او برای انجام مقاصدش از انسان ها نیز استفاده می کند. برای مثال، جادوگران فرعون موفق شدند با نیروی ی معجزه موسی را تکرار کنند ( وج فصل ۷ آیه ۱۲). خدا معجزه کرد و عصای هارون به مار تبدیل شد. جادوگران فرعون نیز عین همین کار را انجام دهند. می تواند بعضی از کارهای خدا را تقلید کند و از این طریق مردم را گمراه سازد. جالب است که جادوگران هر بار که یکی از بلایای موسی را تکرار می د، تنها وضع را بدتر می د. در صورتی که اگر واقعا مانند خدا قدرتمند بودند، می بایست بلا را دفع کنند و نه این که بر وخامت اوضاع بیفزایند. پولس درباره ظهور دجال در آینده چنین پیشگویی کرد:” این مرد خبیث به

چگونه ی شویم؟

درخواست حذف اطلاعات

انجیل به معنای “خبر خوش” است. در واقع بهترین خبری است که ميتوانید بشنوید. کلام خداوند میفرماید، ” اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، “نجات” خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده میشود برای عد و به زبان اعتراف میشود بجهت نجات. (رومیان ۹-۱۰)بهترین راه برای اجرای این واقعیات، ” دعا ” است. همانطور که پولس نوشته است:” زیرا هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. (رومیان ۱۰-۱۳)قلب خود را با فروتنی واقعی به خدا تقدیم کنید، زیرا ” قربانی های خدا روح ش ته است. خدایا دل ش ته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد.”اگر براستی می خواهید به خانواده خداوند عیسی بپیوندید با فروتنی چنین دعا کنید:† خدایا اعتراف میکنم که بیشتر عمرم را برای خودم زندگی . حتی در بهترین لحظات زندگیم نیز به تو اندک توجه و تو را جلال دادم. بسیار دفعات گناه ، بیشتر از آنچه که

چرا یت؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

گاه از ما سؤال می شود که چرا به ایمان آوردیم و به اصطلاح چرا ی شدیم . اگر از شما سؤال کنیم که "شما" چرا به آوردید، چه جواب می دهید؟ اغلبِ یانی که با این سؤال مواجه می شوند، پاسخ هایی مانند این می دهند : "من به ایمان آوردم ، چون او به من شادی داد؛ به من امید داد؛ به من آرامش داد؛ مرا از افسردگی نجات داد؛ فلان بیماری را داشتم ، مرا شفا داد؛ زندگی برایم پوچ و بی معنی بود، او به زندگی من هدف بخشید؛ در فلان گناهان بودم ، مرا آزاد کرد؛ در فلان نوع مشکلات شخصی یا خانوادگی یا مالی بودم ، به دادم رسید؛ بدنبال حقیقت بودم ، او را یافتم ." جواب ها اغلب حول و حوش این مسائل می چرخد. تمام این جواب ها که بیانگر علت ایمان آوردن ما به است ، و سایر جواب های مشابه ، بسیار درست و بجا و اصیل است . اما طبق تعالیم عهدجدید، همۀ اینها فقط می توانند "علت اولیۀ " ایمان ما به باشند. اینها مانند جرقه هایی هستند که

چرا به یت ایمان آوردید!!!

درخواست حذف اطلاعات

گاه از ما سؤال می شود که چرا به ایمان آوردیم و به اصطلاح چرا ی شدیم . اگر از شما سؤال کنیم که "شما" چرا به آوردید، چه جواب می دهید؟ اغلبِ یانی که با این سؤال مواجه می شوند، پاسخ هایی مانند این می دهند : "من به ایمان آوردم ، چون او به من شادی داد؛ به من امید داد؛ به من آرامش داد؛ مرا از افسرد نجات داد؛ فلان بیماری را داشتم ، مرا شفا داد؛ زند برایم پوچ و بی معنی بود، او به زند من هدف بخشید؛ در فلان گناهان بودم ، مرا آزاد کرد؛ در فلان نوع مشکلات شخصی یا خانواد یا مالی بودم ، به دادم رسید؛ بدنبال حقیقت بودم ، او را یافتم ." جواب ها اغلب حول و حوش این مسائل می چرخد. تمام این جواب ها که بیانگر علت ایمان آوردن ما به است ، و سایر جواب های مشابه ، بسیار درست و بجا و اصیل است . اما طبق تعالیم عهدجدید، همۀ اینها فقط می توانند "علت اولیۀ " ایمان ما به باشند. اینها مانند جرقه هایی هستند که ایمان را در