رسانه
رسانه

پولس در یت 2 جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست :: جستجوپولس در .. یت (4)

درخواست حذف اطلاعات

از نکات جالب در مورد پولس این هست که اعتقاداتی وارد .. يت میکند که در با تعالیم عيسي در کتاب مقدس در تضاد است مثل ایاتی که انجام شریعت عيسي را لازم میداند در برابر پولس که صرف ایمان را کافی ندانسته آیاتی که عيسي را انسان میخواند در برابر خدا خواندن که پولس ادعا دارد مثلا پولس انجام شریعت لازم نمیداند اما پطرس ان را لازم میدلند کتاب مقدس اعمال رسولان باب 15 :1 ابراهیم بخاطر اینکه فقط ایمان داشته نجات یافت کتاب مقدس نامه پولس به رومیان باب 4 :22 د رحالی که عيسي علیه السلام در انجیل میگوید مپندارید که آمده ام تا شریعت و یا کتاب های .. ان را منسوخ کنم بلکه آمده ام تا کامل کنم کتاب مقدس متی باب 5 :7 منبع: http://mohabaat17. .. /

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عيسي پطرس را به عنوان جانشين انتخاب میکند و نه پولس عيسي در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشين هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عيسي میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت (2)جانشین عیسی طبق کتاب مقدس کیست ؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

دیگر اینکه دلیل 4-حضرت عيسي پطرس را به عنوان جانشين انتخاب میکند و نه پولس عيسي در انجیل متی خطاب به پطرس میگوید "کلیده ای آسمانه ا و زمین را برتو خواهم بخشید و....."انجیل متی باب 16 ایه 19 از طرفی پولس با ترفندی اینطور وانمود که بله پطرس جانشين هست ولی برای یهودیانی که به يت میل پیدا میکنند و نه شامل غیر یهودیان پس دلیل 5 این هستکه آنطور که کتاب مقدس به ما میگوید دعوت پطرس عام بوده و فقط شامل یهودیانی که ی میشوند نیست انجا که عيسي میگوید "به سوی امت ها رفته و همه را شاگرد من سازید " انجیل متی باب 28 آیه 19منبع: http://mohabaat17. /

نقش پولس در گسترش یت

درخواست حذف اطلاعات

مقاله در مورد نقش پولس در گسترش يت فهرست مطالب پولس از دیدگاه هانس گ 1پولس به عنوان بحث انگیزترین شخصيت نزد یان و یهودیان 2اختلاف منابع در مورد زندگی پولس 2تولد پولس در خانواده اى یهودى 3پرورش پولس در محیط یونانى مآب 4تغییر در زندگى پولس در پایان یک عصر 4پولس و تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 5پیامدهاى تغییر يت یهودى به يت امت یونانى مآب 6محور الهیات پولس 7علاقه پولس به عیساى تاریخى 7پولس به عنوان متفکرى بزرگ و الهیدان منسجم 8سنت انجیلى عیسى از دیدگاه پولس 8ارتباط میان پولس و عیسى 9موعظه عیسى در کلام پولس 9طرفدارى پولس از آرمان واحد 11تلاش پولس برای قابل درک نمودن پیام عيسي 12پولس در مقابل شریعت یهود 13شریعت یهود از دیدگاه پولس 14اختلاف مفسران یهودى و ى درباره اعتبار شریعت از نظر پولس 15اعتبار شریعت بر مبنای تورات در نظر پولس 15دیدگاه پولس در مورد آزادى از «شریعت» 16مفهوم تکا

ادعای شباهت عیسی به یونس نبی

درخواست حذف اطلاعات

بر خلاف مسلمانان که کشته شدن عيسي را هرگز قبول ندارند، یان معتقد به کشته شدن عيسي بوده و در این مورد در کتاب مقدس خود بسیار نوشته‌اند. یکی از مطالبی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده شباهت عيسي به یونس نبی در سه شبانه روز محبوس ماندن در شکم ماهی و مدفون شدن در زیر خاک است. اما به شهادت کتاب مقدس این شباهت هرگز ایجاد نشد و این مطلب مذکور در کتاب مقدس غلط است. ادامه مطلب  

این مطالب در پاسخ به فردی که در اینستاگرام ادعا داشت ی است گرد آوری شده است/ نشا

درخواست حذف اطلاعات

شبهات مطرح شده توسط فردی که ادعا دارد ی است 1. من میگم جنایات مقصودم فقط محمد نیس.....وقتی میگم جنایات از کشتار علی بگیر تا ا ین ......از دستور دادن محمد بگیر تا پیروانش 2. من انسانيت و منطقم میگه هردینی که انسانی بکشه دین الهی نیس......بخداوند قسم اگر عيسي هم یکنفر میکشت ازش برمیگشتم..... 3. ابن صرح یکی از دستورات محمد بود تاریخ طبری و دو قرن سکوت و محمد ی که باید از نو شناخت و ۲۳ سال رس ......اینارو بخون 4. من فقط واسم شخصی الهی هس که هیچ گناهی نکرده باشد......ده تا زن نگرفته باشد و ۶ ساله رو عقد نکرده باشد با زن پسر خودش ازدواج نکرده باشد و خیلیل کارایی دیگه......عيسي با اینکه تمام ن اورشلیم عاشقش بودن ولی هیچ وقت با زنی ازدواج نکرد هیچ وقت شمشیر به کمرش نبست آدرس اینستاگرام این شخص b3,hzadlimo فهرست مطالب 1. کيست؟ 2. آیا انجیل چهارگانه توسط چهار تن از یان پروتستان

ادعای یک مسلمان

درخواست حذف اطلاعات

pejman k:ادعای یک مسلمان:" تورات قبل از انجیل تحریف شد. " پاسخ: با دلایل فراوان می توان اثبات کرد که عهد عتیق قبل از تجسم .. بر روی زمین تحریف نشده. اما بهتر است ابتدا این ادعا توسط قرآن مورد ارزی .. قرار بگیرد: " ای یحیی کتاب خدا را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم"(سوره مریم آیه 12) " خدا به عيسي، کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد "(سوره آل عمران آیه 48) "مریم (مادر عيسي) سخنان پروردگار و کتاب های او را تصدیق کرد"(سوره تحریم آیه 12) چرا در قرآن عيسي نگفت که تورات تحریف شده؟ چرا فرشته به .. .. نگفت که کتاب مقدس تحریف شده؟ وقتی فرشته به .. .. توصیه کرد کتاب مقدس را بخواند، چرا .. .. نگفت کتاب مقدس تحریف شده؟ اگر .. .. انجیل و تورات را مطابق سوره یونس آیات ۹۴- ۹۵ دیده است بنابراین ادعای تحریف کتاب مقدس در قبل از .. قابل قبول نیست. جدا از روایات اناجیل، شواهد و اسناد تاریخی

مقدّس بودن یعنی چه

درخواست حذف اطلاعات

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما یان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زندگی در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

تصاویر | موزه کتاب مقدس در واشنگتن

درخواست حذف اطلاعات

موزه کتاب مقدس که در هشت طبقه ساخته شده و بزرگترین موزه در این سبک است ۱۷ نوامبر در واشنگتن افتتاح خواهد شد. در این موزه صدها هزار نسخه چاپی و دست نویس از کتاب مقدس یان از نسخه هایی بسیار قدیمی گرفته تا نسخه های جدید و همچنین کتاب مقدس از مذاهب مختلف يت از جمله کاتولیک، پروتستان، ارتودو و ساماريتان نگهداری می شود. برای ساخت این موزه پانصد میلیون دلار در هزینه شده است.

زفیرو ترنا ؛ نیک پولس و جو بروننبرگ

درخواست حذف اطلاعات

«زفیرو ترنا / zefiro torna» یکی از قطعات کلودیو مونته وردی آهنگساز ايتالیایی است که نیک پولس نوازنده ویولنسل و جو بروننبرگ نوازنده آکوردئون می نوازند. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می بینید و می ‎شنوید.

انجیل به روایت لوقا و نامه ی اعمال رسولان

درخواست حذف اطلاعات

ابتدای انجیل سوم، اطلاعتی درباره ی نویسنده ی این کتاب به ما می دهد. خود نویسنده می گوید من بر مطالب من بر اساس گفته های شاهدان عینی است و میگوید من دربارهی همه ی این امور تحقیق میکنم و با دقت و ترتیب می نویسم . سنتا این انجیل را به لوقا، یار و همراه پولس، نسبت میدهند.این امر ریشه در شهادت ایرنئوس در پایان قرن دوم دارد. اودر کتاب against heresies میگوید انجیل سوم را لوقا، آن طور که پولس تبلیغ میکرد،نوشت.منبع: http://ejazemaktob. .. /

بررسی عبارت فرزند خدا به روایت کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

یکی از خصوصیات يت انحرافی، نداشتن صداقت و امانت داری در رساندن پیام خدا است. آنان از عبارت‌های کتاب مقدس انگونه که به نفع خودشان است سوء استفاده می‌کنند. عبارت فرزند خدا بودن عيسي ، یکی از موارد سوء استفاده‌ی یان است. آنان این تعبیر را به عنوان دلیلی بر خدا بودن عيسي می‌شمارند در حالی که کتاب مقدس چنین منظوری از فرزند خدا، نداشته است.ادامه مطلب

بررسی عبارت فرزند خدا به روایت کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

یکی از خصوصیات يت انحرافی، نداشتن صداقت و امانت داری در رساندن پیام خدا است. آنان از عبارت‌های کتاب مقدس انگونه که به نفع خودشان است سوء استفاده می‌کنند. عبارت فرزند خدا بودن عيسي ، یکی از موارد سوء استفاده‌ی یان است. آنان این تعبیر را به عنوان دلیلی بر خدا بودن عيسي می‌شمارند در حالی که کتاب مقدس چنین منظوری از فرزند خدا، نداشته است. ادامه مطلب

کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

تسلی خدا برای تمام مشکلات کافی است چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدائی که پدر خداوند ما عيسي است خ که سرچشمه لطف و مهربانی است و در زحمات،ما را تسلی و قوت قلب می بخشد . بلی او ما را تسلی می دهد تا ما نیز همین تسلی را به انی بدهیم که در زحمتند و به همدردی و تشویق ما نیاز دارند. یقین بدانید که هر قدر برای بیشتر زحمت ببینیم، از او تسلی و دلگرمی بیشتری خواهیم یافت. ما برای رساندن نجات و تسلی خدا به شما ،زحمات بسیار متحمل میشویم اما در این زحمات، خدا ما را تسلی عطا کرده است ،که این نیز به منظور کمک به شماست،تا بدانید که وقتی شما نیز در سختی قرار میگیرید،او شما را تسلی خواهد داد. او به شما این قدرت را خواهد بخشید که نا ملایمات را تحمل کنید نامه دوم پولس به یان قرنتس دوم قرنتیان۱ :۳ تا ۷منبع: http://adindeilamifar. /

جایگاه و ارزش زن از نگاه پولس

درخواست حذف اطلاعات

پولس یکی از شخصيت‌های ویژه و خاص در دین يت است. وی آموزه‌های بسیاری را در دین يت وارد ساخته تا و بسیاری از عقاید و احکامی که هم اکنون يت به آن پایبند هستند ساخته و پرداخته‌ی پولس است. وی نگاه ویژه‌ای هم به ن داشته و در رساله‌های خود به ترسیم جایگاه و ارزش ن که غالباٌ خلاف حقیقت است، پرداخته است. ادامه مطلب

و یت

درخواست حذف اطلاعات

(به عبری: מָשִׁיחַ (māšîaḥ)) (به سریانی: ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ (m'shiha)) در عهد عتیق به معنی پادشاه یا کاهنی است که با روغن مقدس مسح شده است. در عهد جدید، به شکل یک لقب برای عيسي استفاده شده است و به طور عام « » به عنوان مترادف با عیسای ناصری در نظر گرفته می شود. يتبر طبق انجیل پیروان عیسای ناصری او را پس از مرگ و رستاخیزش، عيسي یا عيسي کریستیوس نامیدند و خود را بر طبق اعمال رسولان (۱۱:۲۷) ی نامیدند. پیش از مرگ و تصلیب عيسي او بیشتر به عنوان عیسای ناصری و یا عيسي پسر یوسف خوانده می شد. اما پس از تصلیب پولس رسول در عهد جدید از او به عنوان عيسي یا یاد می کرد یهوديتبیشتر یهودیان عيسي را به عنوان نمی شناسند و همچنان منتظر ظهور ا یا منجی خود می باشند در حالیکه یان منتظر رجعت یا ظهور مجدد هستند. مسلمانان عيسي را به عنوان و الهی پذیرفته اند اما او را پسر خدا نمی دانند؛ و مسئله تثلیث را رد می کنند و معتقدن

سوال یک خواننده غیر ی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کت که خدا به انسان می

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ: اگر خدا با زبان پیچیده سخن می گفت، مردم به دام سفسطه گرفتار می شدند و می گفتند:”چون جمله ساده و قابل فهم است، پس خدا آن را نگفته است.” از سوی دیگر، درک بخش هایی از کتاب مقدس چندان سهل و آسان نیست و نیاز به مطالعه تفاسیر دارد. تفاسیر زیادی به بررسی متن کتاب مقدس پرداخته اند. هدف از ارائه کتاب مقدس انسان از قلمرو گناه و زندگی با خداوند است و نه بررسی دستورزبان و درک معانی واژگان. alirezamolaeibaroughمنبع: http://alirezamolaeibarough. /

من چطور میتوانم ی شوم...

درخواست حذف اطلاعات

سوال: من چطور می توانم ی شوم؟جواب: مردی در شهری از یونان بنام فیلیپی سوالی شبیه همین سوال را از پولس و سیلاس پرسید. ما حداقل سه چیز دربارة این مرد می دانیم: او یک زندانبان بود، او یک بی ایمان بود، و او بسیار درمانده بود. این مرد در مرز خودکشی بود که پولس او را از اینکار باز داشت. و در این وقت بود که زندانبان پرسید "چه کنم که نجات یابم" (اعمال رسولان 16: 30).این حقیقت که این مرد چنین سوالی کرد نشان می دهد او نیاز به نجات را دریافته بود-او آنجه برای خود می دید مرگ بود و می دانست که به کمک نیاز دارد. این حقیقت که او سوالش را از پولس و سیلاس پرسید نشان می دهد که او می دانست آنها جواب سوال را دارند.جواب ساده و سریع بود: "بخداوند عيسي ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت" (آیة 31). این قسمت ادامه و نشان می دهد که چطور آن مرد به ایمان آورده عوض می شود. زندگی او

چرا کتاب مقدس به نقاط ضعف .. ان اشاره کرده است؟

درخواست حذف اطلاعات

یک. نااطاعتی آدم و حوا سبب رخنه گناه به جهان شد و انسان ها ازطریق ارثی و هم چنین ارتک .. در وضعيت گناه آلود قرار گرفتند. در نتیجه، .. ان هم از این قاعده مستثنی نبوده اند. دو. همه .. ان طبق روال طبیعت از یک پدر و مادر به وجود آمدند. اما در مورد عيسي چنین نبود. مادرش زمانی آبستن شد که هنوز .. بود. عيسي پدر بشری نداشت. تولد او از یک دختر .. ، امری است کاملا منحصر به فرد در تاریخ بشر. هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که در طول تاریخ، .. دیگری به جز مریم، بدون ارتباط با یک مرد، آبستن شده باشد. پیشگویی تولد .. (عهد جدید) در دوران آدم و حوا، به “نسل زن” اشاره دارد (مریم .. ) و نه از نسل مرد (پیدایش فصل ۳ آیه ۱۵). سه. خوشبختانه کتاب مقدس به نقاط ضعف رسولان و .. ان اشاره کرده است تا از آن ها بت نسازیم، بلکه تمرکز ما بر خداوند باشد. به یاد داشته باشیم: انسان حاصل هدف خدا و برای هدف خدا به دنیا آمده است.

کتاب مقدس انجیل

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس، مجموعاً به ما می آموزد که خدا محبت است و ان زۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می باشد. او که می دانست انسان به خاطر ناتوانی اش قادر نیست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشید و خود را به انسان رسانید. عيسي ، مظهر کامل خدا، می تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زند انسان را عوض نماید.آمینمنبع: http://babilroholghodos5. /

رونمایی از ۳ عنوان کتاب دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب شیراز

درخواست حذف اطلاعات

در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از ۳ کتاب دفاع مقدس در شانزدهمین نمایشگاه کتاب رونمایی می شود.

«هستی من مقدس» در بازار کتاب

درخواست حذف اطلاعات

کتاب «هستی من مقدس» نوشته محمد محمدی گرگانی با محوريت فلسفه و اخلاق دینی روانه بازار کتاب شده است.

نگاهی به بخش پژوهش «بهترین کتاب دفاع مقدس»/ ایجاد گرایشِ تاریخ دفاع مقدس در مقاط

درخواست حذف اطلاعات

داور هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس گفت: ایجادِ گرایش تاریخ دفاع مقدس در مقاطع کارشناسی ارشد و ی به منظور ارتقای کیفيت آثارِ دفاع مقدسی ضروری است.

عرضه 6 کتاب گویای جدید به بازار

درخواست حذف اطلاعات

به همت نشر موزه دفاع مقدس کتاب های «یاور صادق» ، «حماسه هویزه»،«راز گمشده مجنون» و «6410»، « سلام ابراهیم » و «دستاوردهای دفاع مقدس» در قالب کتاب گویا و در شمارگان 1000 نسخه به بازار آمد.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

عيسي : خداوند به غیر از پسر خدا و نجات دهنده، عنوان دیگری که به عيسي داده می شود خداوند است. درباره واژه "خداوند" باید متذکر شد که این واژه برگردان واژه یونانی "کوریوس" به معنی سرور، رئیس و یا فردی مقتدر است2. اینکه عيسي به راستی در مقام اقتدار قرار داشت از اینجا معلوم می شود که در کتاب مقدس 82 مرتبه با عنوان "خداوند عيسي " مورد خطاب قرار گرفته است. جدای از این، آیاتی در کلام هستند که به اقتدار و خداوندی عيسي اشاره می کنند. یکی از آنها فیلیپیان 2: 9-11 است. در آنجا اینطور می خوانیم: فیلیپیان 2: 9-11 " از این جهت خدا نیز او [عيسي] را بغايت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عيسي هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عيسي ، خداوند است برای تمجید خدای پدر." همچنین اول قرنتیان 15: 24-28 می گوید: " و بعد از آن انته

محبت

درخواست حذف اطلاعات

هرکدام از شاگردان برای پیروی از عيسي بهایی پرداخت دپولس به تیموتائوس در اینباره اینگونه می نویسد:و همه انی که می خواهند در عيسي به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید (دوم تیموتائوس ۱۲:۳)حال امروز نوبت هریک از ما است که از خود بپرسیم:- ما حاضر هستیم چه بهایی را برای پیروی از عيسي بپردازیم؟ در برابر محبت عمیق پدر که از ازل بوده وتا به ابد باقی خواهد بود چه میشود کرد جزء اجرای فرمان او وهر آنچه خواست او از ماست .در درجه اول اعتقاد وایمان به پدر آسمانی عيسي ومنجی عالم اعتماد به خداوند

از «زخم داود» تا «لم یزرع»/ برگزیدگان بهترین کتاب دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اختتامیه جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، عصر امروز در باغ موزه دفاع مقدس با معرفی برگزیدگان برگزار شد.

عیسی کیست ؟ (از زبان کتاب مقدس)

درخواست حذف اطلاعات

"عيسي" پسر خداست (عبرانیان 3:1) "عيسي" کلمه خداست (یوحنا 1:1) "عيسي" کلمه حیات است (اول یوحنا 1:1) "عيسي" پسر انسان است (لوقا 10:19) "عيسي" خدای حق است (اول یوحنا 20:5) "عيسي" خداست که در جسم ظاهر شد (اول تیموتائو16:3) "عيسي" مظهر کامل ذات خداست (عبرانیان 3:1) "عيسي" فروغ جلال خداست (عبرانیان 3:1) "عيسي" صورت خدای نادیده است (کولسیان 15:1) "عيسي" خالق آسمان و زمین و چیزهای نادیدنی است (کولیسان 16:1) "عيسي" برتر از همه چیز است (کولسیان 18:1) "عيسي" بره خداست که گناه را از جهان برمی گیرد (یوحنا 29:1) "عيسي" کاهن اعظم است (عبرانیان 11:9) "عيسي" شفیع ماست (اول یوحنا 1:2) "عيسي" واسطه است (اول تیموتائوس 5:2) "عيسي" انسان است (اول تیموتائوس 5:2) "عيسي" است (تثنیه 18:18) "عيسي" رهاننده است (رومیان 26:11) "عيسي" نجات دهنده است (لوقا 11:2) "عيسي" اول و آ ، ابتدا و انتهاست (مکاشفه 8:1) (مکاشفه 13:22

رونمایی از ۴ کتاب جدید از انتشارات ۲۷ بعثت

درخواست حذف اطلاعات

چهار کتاب جدید با موضوع دفاع مقدس در مرکز تبادل کتاب با حضور فرمانده تهران و جمعی از نویسندگان برتر دفاع مقدس رونمایی می شود.

زمان بهشتی شدن عیسی از منظر کتاب مقدس

درخواست حذف اطلاعات

20:41 یان بر خلاف مسلمانان معتقدند عيسي کشته شده و پس از دفن شدن از قبر برخاسته و در زمان وارد شدن به بهشت و حاضر شدن او در نزد خدا اختلاف شده است. بنا بر بخشی از کتاب مقدس، عيسي تصریح کرده است که همان روزی که می‌میرد وارد بهشت می‌شود اما از بخش‌های دیگر کتاب مقدس مطلبی خلاف آن را می‌توان یافت. ادامه مطلب

دبیر هفدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس حکم گرفت

درخواست حذف اطلاعات

مسئول سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، با اعلام انتخاب و صدور حکم دبیر این جایزه از شکل گیری دبیرخانه این جایزه ملی در حوزه کتاب خبر داد.

بازنشر کتاب های ع «جنگ تحمیلی»/ «دلاوران» از کرمانشاه آمدند

درخواست حذف اطلاعات

سیدعباس میرهاشمی از انتشار مجموعه تازه ای از کتاب های ع با موضوع دفاع مقدس خبر داد که به زودی از سوی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس روانه بازار می شود.

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس نمایشگاهی متشکل از کتابهای دفاع مقدس بالغ بر 100 ها عنوان وجلد کتاب ویژه جنگ تحمیلی ورویدادها ی جنگ خاطرات رزمندگان با مطالبی بسیار مفید وجامع در خصوص دفاع مقدس جمع آوری شده است شایان ذکر است در کنار مجموعه نمایشگاه کتاب نمایشگاهی از ع وپوستر با عنوان نمایشگاه دجال واره جهت آگاهی دهی وبصیرت افزایی جوانان ونوجوانان خصوصا خانواده ها به نمایش گذاشته شده است ساعت بازدید 8 صبح تا 6 عصر - بازدید برای عموم مراجعین آزاد است علاقمندان ميتوانند با عضويت در کتابخانه عمومی شاهد بصورت رایگان بمدت ی ال از خدمات وامکانات کتابخانه های کل شهرستان بهرمند شوند

کتاب مقدس و مساله ی روئیت خدای هستی

درخواست حذف اطلاعات

امکان رؤيت خدا از منظر کتاب مقدسآیا کتاب مقدس همانند قرآن رؤيت خدا توسط انسان را منتفی می داند؟ یا اینکه معتقد است انسان می تواند خدا را ببیند⁉بررسی کتاب مقدس نشان می دهد که بین عهد عتیق و عهد جدید از کتاب مقدس بر سر امکان رؤيت خداوند، اختلاف و تناقض آشکاری وجود دارد.در عهد قدیم، سفر پیدایش چنین آمده است:«یعقوب گفت: در اینجا من خدا را روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده هستم. پس آن مکان را فنیئیل ( «چهره خدا») نامید.» [1].اما عهد جدید امکان دیدن خداوند را محال دانسته و وقوع آن را رد می کند.یوحنا در انجیل خود تصریح می کند که هیچ .. قادر به دیدن خدا نیست: « .. ی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عيسي، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است.»[2].اگرچه این نوع تناقض در کتاب مقدس چیز بی سابقه ای نیست اما .. ی

پیشگویی کتاب مقدس درباره تلویزیون، اینترنت و

درخواست حذف اطلاعات

در قرون گذشته مخالفان يت، پیشگویی های کتاب مقدس را صرفا فریب و خیال پردازی تلقی می د. یکی از این موارد در کتاب مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۹ یافت می شود:” دو نبی خداوند توسط کشته می شوند و اجساد آنان سه روز و نیم در خیابان های شهر بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد. مردم از قوم های مختلف اجساد را تماشا خواهند کرد و در سراسر جهان جشن و پایکوبی خواهند پرداخت”. حدس و گمان کارشناسان کتاب مقدس این است که دو نبی مذکور، موسی و ایلیا می باشند که مطابق پیشگویی کتاب مقدس، در دوران حکومت ، بار دیگر ظهور خواهند کرد. هر دو نبی در تبدیل هیئت ظاهر شدند (متی فصل ۱۷ آیات ۱- ۷). یوحنا در رویا مشاهده کرد که دو نبی به مدت سه سال و نیم پیغام خدا را به مردم اعلام می کنند و این قدرت را دارند تا مانع بارش شوند، چشمه های آب را به خون تبدیل کنند و جهان را به بلایای گوناگون دچار سازند. در زمان ایلیا قحطی رخ داد (اول پادشاهان فصل ۱

نمایشگاه کتاب بمناسبت هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

در گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه کتاب درکتابخانه فرهیختگان سهرین ب ا شد.20 جلد کتاب درموضوعهای مختلف هشت سال جنگ تحمیلی دراین نمایشگاه برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.  

واگذاری حق تالیف 11 عنوان کتاب دفاع مقدس به ناشران خارجی

درخواست حذف اطلاعات

مدیر ادبیات سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس از رایزنی برای واگذاری حق تالیف 11 عنوان کتاب دفاع مقدس به کشورهای ايتالیا، اسپانیا، چین، انگلیس و یونان خبر داد.

عیسی ...

درخواست حذف اطلاعات

شناخت عيسي اهميت بسیار دارد.‏ در کتاب مقدّس آمده است که انسان زمانی به حیات جاودان دست می یابد که خدای واحدِ حقیقی و فرستادهٔ او عيسي را بشناسد.‏ (‏یوحنّا ۱۷:‏۳‏)‏ آری،‏ شناخت یَهُوَه خدا و عيسي راه دستی به زندگی جاودانی در بهشت روی زمین است.‏ (‏یوحنّا ۱۴:‏۶‏)‏ عيسي راه زندگی و اینکه چگونه باید با دیگران رفتار کنیم را به ما می آموزد.‏ (‏یوحنّا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)منبع: http://nejatde. /

اولین نشست رسانه ای هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

اولین نشست رسانه ای هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس روز گذشته از سوی سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بنیادحفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به منظور تشریح برنامه های این جایزه برگزار شد.

مردم قلم شلاق وار را دوست ندارند!

درخواست حذف اطلاعات

آنرو را جلال آل احمد در پیشانی کتابش و خطاب به «پولس رسول» و در حقیقت خطاب به برخی همکارانش که سر در ابغان «انتشارات» فرانگین کرده و نقدهای شطاح و منفعت طلبانه می نوشتند، نوشت که «رئیس قلم در دستان تو هبه ای است. قسم که مباد آن را بفروشی و...» و من قسم می خورم که «پولس رسول» هیچ گاه و هیچ وقت چنین سخنی نگفته است ولی سیدطالقانی مجبور بود که حرفش را از قول رسولی بنویسد، که دیگران جرأت درشت گویی و ناحق گویی نداشته باشند، آنسان که «مردکی» در نشریه ای با غیظ تمام مصاحبه کرد و مستانه گفت که مرحوم جلال (...) چیز خورد و مرد!