رسانه
رسانه

پیغام یک دوست :: جستجوعاشقانه های بی پایان

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم دوست دارم زند م دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم يکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من دوست دارم عشق اول و آ وهمیش من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دارم جون من دوست دارم بی پایان همسفرم حسین من حسین من شیرینه مهرش به دل میشینه وقتی میخواد بشینه تو قلب من میشینه

یه دوست هم نداریم که...

درخواست حذف اطلاعات

اسماعیل رمضانی: «یه دوست دارم که دوست داره با دوست تو دوست بشه، تو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه، دوست بشی؟» مشکل دقیقا از همین جا شروع شد که ما به این سؤال پرطمطراق پاسخ مثبت دادیم.

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

درخواست حذف اطلاعات

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

درخواست حذف اطلاعات

سلام نشستی تو خونه ات و ار همه جا بی خبر داری با یه دوست چت می کنی، یهو بهت پيغام میده از لحنت! خوشم نمیاد و چت رو قطع می کنه و می ذاره می ره! دو هفته با خودت در گیر میشی مگه من چی گفتم ؟ لحنم رو چطوری شنیده از پشت کلمات تایپ شده؟ از چی‌دلخوره؟ بعد از دو هفته یه دوست دیگه سر صبح بدون هیچ پیش زمینه ای بهت پيغام میده حال و هوایت رو دوست دارم خیلی گلی!! این‌دفعه بیشتر تعجب می کنی. مگه من چی کار ؟ کدوم حال و هوا؟ سر صبح با موی شونه نکرده و دهان مسواک نزده و پیژامه! وسط هال خونه ام چه پشتک و وارویی زدم که حال و هوایم رو دوست داشتنی کرده؟ حقیقت این است که که تو هر دو مورد هیچ نقشی نداشتم. هیچ نقشی ندارم. نوروز نیست ولی هر روز بخونیم حول حالنا الی احسن الحال! 

من او را دوست داشتم

درخواست حذف اطلاعات

او شعر را دوست داشتخیال پردازی و سفر رامن او را دوست داشتماو شب را دوست داشتآوازِ جیرجیرک و صدایِ بغضِ شمعدانی رامن او را دوست داشتماو مویِ بافته دوست داشتعطر قهوه و سیگار رامن او را دوست داشتماو باران را دوست داشتپاییز را و رنگین کمان رامن او را دوست داشتممن او را دوست داشتممن او را دوست داشتمو او شنیدنِ این جمله راحامد نیازی

دوست

درخواست حذف اطلاعات

دوست خوب، حال آدم را خوب می کنددوست بامعرفت، هر وقت دل آدم برایش تنگ شد، زنگ می زنددوست مهربان، مهربانی اش را به همه هدیه می دهد.دوست صمیمی، با فکر به او، دلت آرام می شود...کلادوستمعقوله پیچیده ای هست.هر چندبرای دخترهیچ خواهر نمی شود.

تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان يک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم#قیصر_امین_پور

کوی دوست

درخواست حذف اطلاعات

دل بسته ام بر موی دوست ، بر طره گیسوی دوستاو مطرب و من در طرب ، چرخان به گرد کوی دوستپروانه ای در آتشم ، آتش بر عالم می کشمآن سان شوم من شعله ور ، تا هیچ گردم پیش دوستشوق وصالش کشته ام ، از دوریش سر گشته امدریای عشق است او من ، چون قطره باشم پیش دوستآشوب قلبم از تو شد ، کو ساقیم کو ساغرممن مست مستم ، بعد از این ساغر نگیرم جز ز دوست

کی ببینم چهره زیبای دوست ؟

درخواست حذف اطلاعات

کی ببینم چهره زیبای دوست ؟کی ببویم لعل شکرخای دوست ؟کی درآویزم به دام زلف یار؟کی نهم يک لحظه سر بر پای دوست ؟کی برافشانم به روی دوست جان ؟کی بگیرم زلف مشک آسای دوست ؟این چنین پیدا ، ز ما پنهان چراست ؟طلعت خوب جهان پیمای دوستهمچو چشم دوست بیمارم ، کجاستشکری زان لعل جان افزای دوست ؟در دل تنگم نمی گنجد جهانخود نگنجد دشمن اندر جای دوستدشمنم گوید که : ترک دوست گیرمن به رغم دشمنان جویای دوستچون عراقی ، واله و شیدا شدیدشمن ار دیدی رخ زیبای دوستف الدین عراقی

من از عهد آدم تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان يک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پورمنبع: http://elahemasoud. /

هنوزم دوستت دارم عشقم

درخواست حذف اطلاعات

 تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارمتو را به خاطربوی لاله های وحشیبه خاطر گونه ی زرین آفتاب گردانبرای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارمتو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارمتورا برای لبخند تلخ لحظه هاپرواز شیرین خاطره ها دوست می دارمتورا به اندازه ی همه ی انی که نخواهم دید دوست می دارماندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارمتو را

قیصر امین پور، من از عهد آدم تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

قیصر امین پور ، من از عهد آدم تو را دوست دارم من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغـــاز عالــم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارمنه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غـم ندیدمبه اندازه ی غم تو را دوست دارمبیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزدبگوییم با هم : تو را دوست دارمجهان يک دهان شد همـــآواز با ما :تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم(قیصر امین پور)

تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شبها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم: تورا دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!من ای حس مبهم تورا دوست دارمسلامی صمیمی تر ازغم ندیدمبه اندازه غم تورا دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزدبگوییم با هم : تورا دوست دارمجهان يک دهان شد هم آواز با ما:تو را دوست دارم، تورا دوست دارم...

تو را دوست دارم ...

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان يک دهان شد هم‌آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم   #قیصر_امین_پور

آقا گمانم من شما را دوست ...

درخواست حذف اطلاعات

آقا گمانم من شما را دوست ...حسی غریب و آشنا را دوست ... نه ! نه !چه میگویم فقط این که ...آیا شما يک لحظه ما را دوست ...؟ منظور من این که شما با من ...من با شما این قصه ها را دوست ... ای وای ! حرفم این نبود اما ...سردم شده آب و هوا را دوست ... حس عجیب پیشتان بودن ...نه ! فکر بد نه ! من خدا را دوست ... از دور می آید صدای پا ...حتی همین پا و صدا را دوست ... این بار دیگر حرف خواهم زد ...آقا گمانم من شما را دوست ... " نجمه زارع "

کانال دوست ی تلگرام 96

درخواست حذف اطلاعات

کانال دوست ی تلگرام 96 عضو شدن در کانال دوست ی تلگرام 96 لینک عضویت در کانال دوست ی تلگرام 96 بهترین کانال دوست ی تلگرام 96 جالبترین کانال دوست ی تلگرام 96 خاصترین کانال دوست ی تلگرام 96 خوشگلترین کانال دوست ی تلگرام 96 نازترین کانال دوست ی تلگرام 96 خنده دارتین کانال دوست ی تلگرام 96 ادامه مطلب

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ای پيک پی خجسته که داری نشان دوستبا ما مگو به جز سخن دل نشان دوستحال از دهان دوست شنیدن چه خوش بودیا از دهان آن که شنید از دهان دوستای یار آشنا علم کاروان کجاستتا سر نهیم بر قدم ساربان دوستگر زر فدای دوست کنند اهل روزگارما سر فدای پای رس رسان دوستدردا و حسرتا که عنانم ز دست رفتدستم نمی رسد که بگیرم عنان دوسترنجور عشق دوست چنانم که هر که دیدرحمت کند مگر دل نامهربان دوستگر دوست بنده را بکشد یا بپروردتسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوستگر آستین دوست بیفتد به دست منچندان که زنده ام سر من و آستان دوستبی حسرت از جهان نرود هیچ به درالا شهید عشق به تیر از کمان دوستبعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکردوان کیست در جهان که بگیرد مکان دوستمنبع: http://soot. /

ترا / مصطفی علوی

درخواست حذف اطلاعات

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم«مهدی اخوان ثالث»تو را بی دوست دارمگرفتار،دپرس،پکر دوست دارمگِل آلوده باشی که ماهی بگیرممن این وضع را بیشتر دوست دارمگُهر خیزی و خاک پر گوهرت رااز این رو که دارد گُهر دوست دارمو این سفره را تا زمانی که پهن استبه اندازه ی صد نفر دوست دارمنه در فکر تولید علمم نه دانشفقط واردات شکر دوست دارمجهان پیش می تازد اما کماکانتو را توی عصر حجر دوست دارمپدر دار هستی و تاریخ داریولی من تو را بی پدر دوست دارمدلیلش دکلهای نفت است بی شکتو را ذره ای هم اگر دوست دارم#مصطفی_علوی

تو را دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم

تو را دوست می دارم

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب می شود دوست می دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم  تو را به جای همه نی که دوست نمی دارم دوست می دارم.جز تو ، که مرا منع تواند کرد؟من خود،خویشتن را بساندک می بینم.پ.ن:می گویند دوست داشتن برتر از عشق است!

سعدی ِ خوب

درخواست حذف اطلاعات

سلام ای پيک پی خجسته که داری نشان دوست با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود یا از دهان آن که شنید از دهان دوست ای یار آشنا علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رس رسان دوست دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید رحمت کند مگر دل نامهربان دوست گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست گر آستین دوست بیفتد به دست من چندان که زنده ام سر من و آستان دوست بی حسرت از جهان نرود هیچ به در الا شهید عشق به تیر از کمان دوست بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست پی نوشت: 1- روح همه ی رفتگان شاد به یاد امید افتادی... 2- چه همخوانی مون رو دوست دارم...

از این که دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

از این که دوست دارم بیشتر بخونم بیشتر یاد بگیریم ، آرم بخونم تا بیشتر بفهمم خیلی خوشحال میشم . دوست دارم بخونم بنویسم ، دوست دارم کمک کنم به تو دوست عزیز دوست دارم ، دوست دارم هر روز با دوست های جدید آشنا بشم مثلا تو ! خیلی دوست دادم راجب من انتقاد کنید بیا به خودم بگید راجب هر موضوعی میخواد بگید بحث کنیم . خیلی دوست دارم هم خودمه هم خدارو هم تو رو قدر لحظه های پاییزی تون رو بدونید

کانال دوست ی عید نوروز

درخواست حذف اطلاعات

کانال دوست ی عید نوروز عضو شدن در کانال دوست ی عید نوروز لینک عضویت در کانال دوست ی عید نوروز بهترین کانال دوست ی عید نوروز جالبترین کانال دوست ی عید نوروز خاصترین کانال دوست ی عید نوروز زیباترین کانال دوست ی عید نوروز ادامه مطلب

به خوش مزه گیِ دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

خوش مزه گی که میگویم منظورم مزه ست طعم هست چیزی که درک شود و ذائقه را نوازش کند. يک دوست میتواند زنده گی؛ زنده بودن را خوش طعم تر از پیش کند. در برابر دوست مناسک و آیینی را اجرا ميکنیم به نام دوستی. داشتنِ يک دوست؛ دوست داشتن و نگه داشتن يک دوست اتفاقی نیست که خودش بیفتد. باید بیندازیمش. * سعی با رسم الخط شما را به ذهنم نزديک کنم.

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست

درخواست حذف اطلاعات

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوستبیا که نوبت انس است و الفتست ای دوستدلم به حال گل و سرو و لاله می سوزدز بسکه باغ طبیعت پرآفتست ای دوستمگر تاسفی از رفتگان نخواهی داشتبیا که صحبت یاران غنیمتست ای دوستعزیز دار محبت که خارزار جهانگرش گلی است همانا محبتست ای دوستبه کام دشمن دون دست دوستان بستنبه دوستی که نه شرط مروتست ای دوستفلک همیشه به کام يکی نمیگرددکه آسیای طبیعت به نوبتست ای دوستبیا که پاییز خاطرات انگیزگشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوستمآل کار جهان و جهانیان خواهیبیا ببین که خزان طبیعتست ای دوستگرت به صحبت من روی رغبتی باشدبیا که با تو مرا حق صحبت است ای دوستبه چشم باز توان شب شناخت راه از چاهکه شهریار چراغ هدایت است ای دوست شهریار

برای دوست

درخواست حذف اطلاعات

 برای دوستی که برام پيغام گذاشته بودند و فقط ایمیلشون را داده بودندمن برای ایمیل زدن خیلی تنبلم[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

دوست دارم تو را

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست دارم... تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت تو را بخاطر خاطره ها، پشت به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم تو را به اندازه همه انی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران ، اندازه ستاره های آسمان ،دوست می دارم تو را به اندازه خودت ،اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را بجای همه انی که نمی شناخته ام ...دوست می دارم تو را بخار زیبایی چشمانت دوست می دارم و البته اگر بخواهم راست گفته باشم تو را فقط و فقط بخاطر خودت دوست می دارممنبع: http://rezataha1. /

مریم

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن آدمها رو از تو یاد گرفتم. ولی هیچ وقت اون طور که یاد گرفتم دیگران رو دوست داشته باشم تو رو دوست نداشتم؛ یا داشتم اما برای دوست داشتنت صبوری ن کرشمه ن یدم. فست فودی و استيکری دوست داشتن به هیچ دردی نمیخوره.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تورابه جای همه ی انی که نشناخته ام دوست می دارم.. تورابرای برفی که آب میشود دوست میدارم تورابرای دوست داشتن دوست میدارم.. برای اشکی که خشک شدوهیچوقت نریخت، لبخندی که محوشدوهیچگاه نشکفت دوست میدارم.. به خاطرنابودی توهم وخیال دوست میدارم.. تورا بـــــرای دوســـــــت داشتن دوست میدارم.. تورابه خاطر همه ی انی که ندیده ام دوست میدارم.. تورابه خاطرهمه ی انی که نخواهم دید دوست میدارم تورابه اندازه ی خودت به اندازه ی قلب پاکت دوست میدارم تورابه جای تمامی انی که دوست ندارم… دوست میـــــدارم..منبع: http://eshghemaheman12564. /

کانال دوست نوروز 96

درخواست حذف اطلاعات

کانال دوست نوروز 96 عضو شدن در کانال دوست نوروز 96 لینک عضویت در کانال دوست نوروز 96 بهترین کانال دوست نوروز 96 خاصترین کانال دوست نوروز 96 جالبترین کانال دوست نوروز 96 ادامه مطلب

کانال دوست ی تلگرام

درخواست حذف اطلاعات

کانال دوست ی تلگرام بهترین کانال دوست ی تلگرام جالبترین کانال دوست ی تلگرام خاصترین کانال دوست ی تلگرام زیباترین کانال دوست ی تلگرام باح رین کانال دوست ی تلگرام ادامه مطلب

روزگار من....

درخواست حذف اطلاعات

من روزگار غربتم را دوست دارم این حس و حال و ح م را دوست دارم يک ع کوچک توى جیبِ کیفِ پولم تنها ترین هم صحبتم را دوست دارم بر ع آدم هاى دل بسته به دنیا هر تيک و تاکِ ساعتم را دوست دارم امروز دوباره خاطرت مهمان من بود مهمانى بى دعوتم را دوست دارم هر چند باعث مى شود هر روز ببارم اما دل کم طاقتم را دوست دارم عادت شده این گریه هاى بى تو ، هر چند مى خندى امّا من عادتم را دوست دارم "مهران" منبع: http://bavareghalat. /

آنِ بی پروا

درخواست حذف اطلاعات

بابا شعر گونه گفتن بره به درک به لحظه است .. يک آن است ... این نیست که بسنجیم و ارزش ها را در ی بی م و دوست دارِ این ارزشهای انتزاعی بشویم ...چون معامله ای در کار نیست .. دلالیِ محبت نیست .. داد و ستد نیست ... قرار نیست که دوست بداریم که دوست داشته شویم ... اصولا دل معامله بلد نیست ... دل بنگاه دلالیِ دوست داشتن ها نیست ... اره می شود با منطق و استدلالی در خارج  از  حوزه دل ی را دوست داشت ولی این دوست داشتن دوست داشتنِ ان شخص نیست بلکه دوست داشتنِ عوامل بیرونیِ يک شخص است  که با استدلال به ان رسیده ایم که این عوامل را می شود دوست داشت که با از بین رفتن این عوامل   دوست داشتن هم می پکد ... بابا به آن  و لحظه است ... هیچ معماله و داد و ستدی در دوست داشتن وجود نداردددددددددددددد .....و. ........همیییییین

غزل 062 - مرحبا ای پیک مشتاقان

درخواست حذف اطلاعات

دکلمه غزل مرحبا ای پيک مشتاقان با صدای نسرین محمدی   مرحبا ای پيک مشتاقان بده پيغام دوست                تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست  واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس               طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست  زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من           بر امید دانه ای افتاده ام دردام دوست  سر ز مستی بر نگیرد تا به صبح روز             هر که چون من در ازل يک جرعه خورد از جام دوست  بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود از آنک      دردس

کانال بهترین دوست مادر

درخواست حذف اطلاعات

کانال بهترین دوست مادر عضو شدن در کانال بهترین دوست مادر لینک عضویت در کانال بهترین دوست مادر خاصترین کانال بهترین دوست مادر جالبترین کانال بهترین دوست مادر بهترین کانال بهترین دوست مادر باح رین کانال بهترین دوست مادر ادامه مطلب

ماییم و آستانه عشق و سر نیاز

درخواست حذف اطلاعات

آن پيک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست خوش می دهد نشان جلال و جمال یار خوش می کند حکایت عز و وقار دوست دل دادمش به مژده و خجلت همی برم زین نقد قلب خویش که نثار دوست شکر خدا که از مدد بخت کارساز بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار در گردشند بر حسب اختیار دوست گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست کحل الجواهری به من آر ای نسیم صبح زان خاک نيکبخت که شد رهگذار دوست ماییم و آستانه عشق و سر نیاز تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک منت خدای را که نیم شرمسار دوست

پیغام یک دوست

درخواست حذف اطلاعات

گاهی دلم خیلی میگیره يک جور حس تنهایی و غرق شدگی در کار .... دلم تنگ دوستان میشه و شاید کوتاهترین راه ، ارتباط با دوستان وبلاگی باشه .  سری به وبلاگ میزنم  به امید خوندن نظری از دوستی .....  اینبار که وبلاگ رو باز تو نظرات چیزی نبود اما در پيغامها  پيغام آقا محمود رو دیدم که گله کرده بود چرا امکان نظر دادن رو برداشتم تعجب   به تنظیمات برنامه سرزدم و دیدم بله به صورت پیش فرض غیر ممکن بودن نظر دادن بعد از سی روز تيک خورده .  اون تيک رو برداشتم .آقا محمود عزیز ممنون که  به وبلاگم سرزدی و برام پيغام گذاشتی .

یه دوست...

درخواست حذف اطلاعات

یه دوست خوب ایمانتو ازت نمی گیره ! ما آدما معمولا ایمان قوی نداریم . پس دنبال یه دوست باشیم که همینو هم ازمون نگیره ! یه دوست خوب عقایدت رو زیر سوال نمی بره ! و کمکت می کنه که باورهات بیشتر و بهتر بشن ! یه دوست خوب بی ارزشی رو ارزش نمی دونه ! بی دینی رو کلاس نمی دونه ! .. خوری رو فرهنگ نمی دونه ! یه دوست خوب همیشه ازت تعریف نمی کنه ، گاهی ایرادهاتو بهت می گه تا بتونی اونها رو بفهمی و رفع کنی! یه دوست خوب آبروی تو رو برای حفظ آبروی خودش نمی ریزه ! در واقع از آبروی تو واسه خودش مایه نمی ذاره ! یه دوست خوب راز داره ! رازهای تو رو به دیگران نمی گه و پشت سرت حرف نمی زنه !یه دوست خوب در شادی و غم با تو هست . نه فقط توی شادی ها !یه دوست خوب باهات یه رنگه و نه صد رنگ . بهت دروغ نمی گه ! یه دوست خوب کمکت می کنه که به خدا نزديکتر بشی و امیدوارتر زندگی کنی!یه دوست خوب یعنی تو ، یعنی من ! به شرطی که ب

من ایران را دوست دارم و هر که ایران را دوست اشته باشد هم دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من ایران را دوست دارم و هر که ایران را دوست اشته باشد هم دوست دارم. وقتی اخباری می شنوم که نشان از عدم دوستی ما نسبت به خودمان هست ولو عمدی نباشد ناراحت می شوم. من این نوع کار ها را به خود زنی تعبیر می کنم.

از ته دل

درخواست حذف اطلاعات

من دوست نداشتم محمدمن دوست نداشتم مجتبامن دوست نداشتم  هدامن دوست نداشتم  امینمن دوستون نداشتم شما هم نداشینهیچ يک غریبه رو اونجور که باید دوست ندارهصحرا  سپهر سمیرا عرفانمن عاشقتونم