رسانه
رسانه

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند الحسین یجمعنا و الحسین یوحدنا :: جستجوکاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.   بیشتر بخوانید:کاربران عراقي به استقبال زائران ايراني رفتند؛ #الحسين_يجمعنا و #الحسين_ يوحدنا

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقي به استقبال زائران ايراني رفتند؛ #الحسين_يجمعنا و #الحسين_ يوحدنا

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقي به استقبال زائران ايراني رفتند؛ #الحسين_يجمعنا و #الحسين_ يوحدنا

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

   فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقي به استقبال زائران ايراني رفتند؛ #الحسين_يجمعنا و #الحسين_ يوحدنا برچسب ها: جوان_اربعین ، کربلا_کاربران عراق

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

   فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقي به استقبال زائران ايراني رفتند؛ #الحسين_يجمعنا و #الحسين_ يوحدنا

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقي به استقبال زائران ايراني رفتند؛ #الحسين_يجمعنا و #الحسين_ يوحدنا

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

درخواست حذف اطلاعات

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسين_يجمعنا و #الحسين_يوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقي با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقي به استقبال زائران ايراني رفتند؛ #الحسين_يجمعنا و #الحسين_ يوحدنا

یاعلی بن الحسین(مرثیه به مناسبت شهادت سجادعلیه السلام)

درخواست حذف اطلاعات

ای عاشق راه حسین! یا علی بن الحسين! کاملگر راه حسین؛ یا علی بن الحسين! بیمار دشت کربلا؛ یا علی بن الحسين! بیماریت حکمت بُوَد؛ یا علی بن الحسين! سلام ما به روی تو؛ یا علی بن الحسين! دوای درد ما تویی؛ یا علی بن الحسين! فرزند معصوم حسین؛ یا علی بن الحسين! ای وارث علم حسین! یا علی بن الحسين! کشته شدی در راه دین؛ یا علی بن الحسين توکل مابه خدا؛ یا علی بن الحسين! توسل ما به شما؛ یا علی بن الحسين! بنما به ما حاجت روا ! یا علی بن الحسين!منبع: http://513mazyar. /

این تصاویر را فقط در طریق الحسین می توان دید+ع

درخواست حذف اطلاعات

زائران حسینی برای رسیدن به ساحت ملکوتی عبدالله الحسين (ع) و یاران باوفایش، فرسخ ها راه را مشتاقانه طی می کنند. زائران اربعین حسینی عبدالله الحسين (ع) برای رسیدن به بارگاه آن همام فرسخ ها راه را از…

میزبانی آملی ها از زائران عراقی حرم علی بن موسی الرضا(ع)

درخواست حذف اطلاعات

مراسم استقبال از زائران پیاده عراقي حرم رضا(ع) که حدود یک ماه قبل پای پیاده به عشق زیارت هشتم شیعیان جهان به سمت مشهد رهسپار شدند، در آمل برگزار شد.

حال و هوای استقبال کنندگان زائران اربعین+ع

درخواست حذف اطلاعات

بزرگیان گفت: 70 ، 80 هزار پرس غذای نذری در این هفت، هشت روز پخش می کنیم، 250 هزار میان وعده بین زائران عزیز در دو مرحله در قالب چای،میوه و سیب زمینی سرخ شده که مورد استقبال زائران هست را پخش می کنیم.

ورود کاروان زائران پیاده عراقی به بردسکن

درخواست حذف اطلاعات

کاروان زائران پیاده "ام الحسن" فاطمه ا هرا(س)، شامل 28 زائر عراقي و دو ايراني که از کربلای معلی راهی م لرضا(ع) است، در مسیر حرکت خود پس از ورود به بردسکن با استقبال مردم این شهرستان مواجه شد.

عربستان در استقبال از زائران ایرانی مصمم باشد

درخواست حذف اطلاعات

ولی فقیه در امورحج وزیارت و س رست حجاج ايراني ابراز امیدواری کرد که شرایط برای انجام حج مطلوب زائران ايراني فراهم شود.

استقبال مردم مشک از زائران کربلا با ب ایی 45 موکب

درخواست حذف اطلاعات

فرماندار مشک از ب ایی 45 موکب در این شهرستان برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد.

استقبال جوانان عراقی از «مختارنامه» در نجف

درخواست حذف اطلاعات

پخش ايراني «مختارنامه» در موکب الحجه (عج) عراقي ها در بزرگراه کربلا در شهر نجف جمع زیادی از زائران و جوانان عراقي را گرد هم آورده است.

ستاد استقبال از زائران اربعین حسینی در بهمئی

درخواست حذف اطلاعات

شهر لیکک گفت: ستاد استقبال از زائران اربعین حسینی در شهرستان بهمئی با هدف خدمت رسانی مطلوب به زائران فعالیت خود را آغاز کرد.

دعوت نامه ای که اشک مهمانان را درآورد +

درخواست حذف اطلاعات

ی از زائران حرم رضا (ع ) در فضای مجازی منتشر شده است که با استقبال گسترده کاربران مواجه شد.

مشک، آماده استقبال از زائران اربعین حسینی

درخواست حذف اطلاعات

فرماندار شهرستان مشک مهیا نمودن تمهیدات لازم برای استقبال از زائران کربلای معلی در آستانه اربعین حسینی خبر داد.

زائران اربعین به صورت مجازی به زیارت رضا(ع) رفتند

درخواست حذف اطلاعات

مسئول کمیته رسانه و فضای مجازی ستاد مردمی اربعین لرستان گفت: برنامه های کمیته رسانه ای ــ مجازی ستاد اربعین لرستان به ویژه برنامه "زیارت مجازی رضا(ع)" با استقبال بسیاری از زائران به ویژه زائران کشورهای خارجی و نان ای نجف و کربلا مواجه شد.

سرگردانی زائران عتبات در شلمچه/ عراقی ها مانع ورود زائران با مانیفست قانونی می ش

درخواست حذف اطلاعات

از چند روز گذشته طرف عراقي در مرز شلمچه مانع ورود زائران ايراني به عتبات می شود این در حالی است که این زائران مانیفست قانونی را از سفارت عراق دریافت کرده اند.

ع / استقبال جالب سربازان مرزبانی از زائران

درخواست حذف اطلاعات

سربازان مرزبانی مرز مهران به صورتی ویژه از زائران اربعین حسینی استقبال د.

انتقاد زائران از اپراتورها و بی مسئولیتی وزارت ارتباطات/ وقتی موکب فارس جورکش بی

درخواست حذف اطلاعات

موکب خبرگزاری فارس در طریق الحسين جاده نجف کربلا در نبود ایستگاه های راهنمایی اپراتورهای ايراني، در کنار کار خبری خود، وظیفه راهنمایی زائران حسینی را برعهده گرفته است.

آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا/ به هیچ یک از زائران ایرانی آسیب نرسیده است

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: در آتش سوزی هتل زائران در کربلا، به هیچ یک از زائران ايراني آسیبی نرسیده است. ادامه: آتش سوزی هتل زائران ايراني در کربلا/ به هیچ یک از زائران ايراني آسیب نرسیده است

استقبال حجاج ایرانی از مچ بندهای الکترونیکی/ فوت 13 زائر ایرانی بر اثر کهولت سن

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برخلاف موج منفی که در فضای مجازی بر ضد مچ بند های حجاج وجود داشت، این طرح با استقبال بالای زائران ايراني همراه شد.

سرگردانی زائران عتبات در مرز شلمچه

درخواست حذف اطلاعات

از چند روز گذشته طرف عراقي در مرز شلمچه مانع ورود زائران ايراني به عتبات می شود این در حالی است که این زائران مانیفست قانونی را از سفارت عراق دریافت کرده اند.

وم توجه به موکب های خدمت رسان به زائران اربعین

درخواست حذف اطلاعات

مردم خوزستان در مجلس خبرگان ی گفت: باید به هیات های عزاداری، حسینیه ها، منابر و مواکب خدمت به زائران اباعبدالله الحسين (ع) اهمیت داده شود.

ملی پوشان در اینستاگرام به استقبال پرتغال رفتند

درخواست حذف اطلاعات

بازیکنان تیم ملی با انتشار پست های اینستاگرامی به استقبال سومین بازی خود در جام جهانی مقابل پرتغال رفتند.

استقبال زائران از مسیر قلاجه - ایوان

درخواست حذف اطلاعات

معاون فرماندار ایوان از استقبال زائران از مسیر قلاجه - ایوان -ایلام - مرز مهران خبر داد و گفت: در چند روز گذشته شمار زیادی از زائران برای رفتن به مرز مهران در مسیر ارتباطی ایوان - ایلام تردد د.

موج بازگشت زائران اربعینی بزودی فرا می رسد

درخواست حذف اطلاعات

جانشین مرزبانی ناجا با ذکر اینکه بزودی موج بازگشت زائران به ایلام وخوزستان فرا می رسد خاطرنشان کرد: مرزبانان آماده استقبال از بازگشت زائران هستند .

هتل زائران ایرانی در کربلا آتش گرفت

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به آتش سوزی هتل زائران ايراني در کربلا گفت: آتش در یکی از اتاق های طبقه پنج هتل روی داده اما آسیبی به زائران ايراني نرسیده است. ادامه: هتل زائران ايراني در کربلا آتش گرفت

درگیری زائران ایرانی و عراقی در کربلا!

درخواست حذف اطلاعات

فرماندهی پلیس کربلا اخبار منتشرشده در خصوص مشاجره و درگیری بین عراقي ها و زائران ايراني در این…

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی در سالروز حماسه ۹ دی

درخواست حذف اطلاعات

کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای منتهی به سالگرد حماسه ۹ دی با هشتگ هایی چون «#۹_دی» و «#روایت_فتنه» به استقبال این یوم الله رفتند.

تدوین « چهل کچل » به نیمه رسید

درخواست حذف اطلاعات

سومین ساخته بلند صادق صادق دقیقی با اتمام برداری در مهر ماه، اکنون در مرحله تدوین است تا در زمان باقی مانده برای سی و پنجمین جشنواره فجر آماده شود. تدوین این توسط حسن ایوبی در حال انجام است و همزمان جلوه های ویژه آن نیز انجام می شود. در خلاصه داستان این آمده است: در ایران، باران می بارد فراوان؛ گاهی باید سلام کرد به باران... تعدادی از عوامل سینمایی « چهل کچل » عبارتند از کارگردان: صادق صادق دقیقی، تهیه کننده: پروانه مرزبان، نویسندگان: عبدالجبار دلدار، پروانه مرزبان، طرح نامه: مائده عبدی، مدیر برداری: پیمان عباس زاده، صدابردار: سراج، طراح صحنه ولباس: عباس دهقانی، طراح گریم: بهنام نوروزی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه های ویژه کامپیوتری: فرید ناظرفصیحی، تدوین: حسن ایوبی، مدیرتولید: پرهام دلدار، مشاورتولید و دستیارتهیه: مهدی اکبری، بازیگران: پژمان بازغی، مریم بوبانی، سوگل طهماسبی،