رسانه
رسانه

کتاب خوان ماه تیر :: جستجوخبر خوب برای کتاب خوان ها،

درخواست حذف اطلاعات

چرا کتاب خوان ها ۲۰% کمتر به مرگ زود هنگام مبتلا می شوند؟

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای

درخواست حذف اطلاعات

کتاب خوان با مشارکت دبستان میر علی یاری کرهرود برگزار شد و 6 کتاب آموزنده برای دانش آموزان معرفی شد. نسرین رضایی کتاب آهو جان تالیف محمد حمزه زاده ؛فاطمه مختاری کتاب شاید فردا نباشد تالیف محمد میر کیایی ؛ستایش مظاهری کتاب هنری ز له تالیف فرانچسکا سایمون ؛ مهدیه قاسمی کتاب خز و پر تعالیف الیزابت مایلر ؛ زینب مولایی کتاب شمشیر و اسب زخمی تالیف طاهره ایبدو فرشته نظام دوست کتاب پسر چرم فروش تالیف محمد رضا پور محمد را معرفی د . منبع: http://karahroudlib. /

کتاب خوان ماه

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های «محض اطلاع» نوشته غلامعلی حداد عادل، «ضیافت بلا» نوشته سیدمحمد میرباقری، «صوفی و چراغ جادو» نوشته ابراهیم حسن بی و «ادب الهی» تألیف مجتبی تهرانی را در قالب هشتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه آبان 95 معرفی کرد.منبع: http://44302468. /

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» شهریور 95

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های « گل ها»، «جانستان کابلستان»، «دشت بان» و «فصل پنجم: سکوت» را در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های « گل ها» نوشته حسین سیدی، «جانستان کابلستان» نوشته رضا خانی، «دشت بان» نوشته احمد دهقان، و « فصل پنجم: سکوت» نوشته محمدرضا بایرامی در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.هر ماه چند عنوان کتاب از میان کتاب های منتشر شده در

سومین نشست کتاب خوان ویژه اصحاب رسانه برگزار می شود

درخواست حذف اطلاعات

سومین نشست «کتاب خوان» ویژه اصحاب رسانه همزمان با فرارسیدن بزرگداشت روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار» برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، همزمان با فرارسیدن ایام بزرگداشت روز «کتاب، کتابخوانی، کتابدار»، سومین نشست «کتاب خوان» ویژه اصحاب رسانه روز یکشنبه 16 آبان ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در هتل انقلاب تهران برگزار می شود. در این نشست دبیرکل و مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فعالان رسانه ای، خبرنگاران، گزارشگران و رو مه نگاران حوزه کتاب حضور خواهند داشت.سلسله نشست های «کتاب خوان» به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با هدف به اشتراک گذاری کتاب های خوانده شده، در جهت ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب برگزار می شود.پیش از این نیز دو نشست کتاب خوان ویژه اصحاب رسانه در ماه های مرداد و آبان 1394 به مناسبت روز خبرنگار و بزرگداشت روز "کتاب، کتابخوانی و کتابدار" بر

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» مهر 95

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه»، «عقرب های کشتی بمبک»، «ن ا» و «رضایت شویی» را در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه» نوشته فیل ریس و ترجمه بیتا عسگری و تا عسگری، «عقرب های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن زاده، «ن ا» نوشته صادق کرمیار، «رضایت شویی» نوشته عباس پسندیده در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.هر

آقای مختا ور در سومین نشست «کتاب خوان» ویژه اصحاب رسانه مطرح کرد؛

درخواست حذف اطلاعات

مشارکت 60 هزار نفری در سلسله نشست های کتاب خوان دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با اشاره به مشارکت نزدیک به 60 هزار نفر از اقشار مختلف در سلسله نشست های کتاب خوان، گفت: اینکه ما توانسته ایم به سمتی حرکت کنیم که افراد به صورت رو در رو و چهره به چهره در نشست هایی گردهم آیند و برای یکدیگر کتاب معرفی کنند، دستاورد کمی نیست.منبع: http://libbe khoy. /

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» شهریور 95

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های « گل ها»، «جانستان کابلستان»، «دشت بان» و «فصل پنجم: سکوت» را در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های « گل ها» نوشته حسین سیدی، «جانستان کابلستان» نوشته رضا خانی، «دشت بان» نوشته احمد دهقان، و « فصل پنجم: سکوت» نوشته محمدرضا بایرامی در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.هر ماه چند عنوان کتاب از میان کتاب های منتشر شده در

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای که توسط دانش آموزان پسردبستان رضا(ع) در کتابخانه ساعت 10 صبح در تاریخ 1395/07/18 برگزار شد .که موضوع نشست نیز محرم و حسین (ع) بود که 7 کتاب درباره حسین (ع) توسط 7 دانش آموز معرفی شدمنبع: http://abusaiedsistani-lib. /

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» مهر 95

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه»، «عقرب های کشتی بمبک»، «ن ا» و «رضایت شویی» را در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه» نوشته فیل ریس و ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری، «عقرب های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن زاده، «ن ا» نوشته صادق کرمیار، «رضایت شویی» نوشته عباس پسندیده در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.

برگزاری نشست کتاب خوان در کتابخانه شهید کریمیان آلونی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری، مهدی شیخی، مسئول کتابخانه شهید کریمیان آلونی با اعلام این خبر گفت : برگزاری نشست کتاب خوان با محوریت نوجوانان ، برگزاری جلسه جمع خوانی از کتاب صوفی و چراغ جادو، ب ایی نمایشگاه کتاب با موضوع روز نوجوان و بسیج دانش آموزی،معرفی کتاب با موضوعات کربلا و حضرت علی اکبر(ع) ، از سری برنامه هایی بود که همزمان با هشتم آبانماه مصادف با شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان در محل کتابخانه برگزار گردید. مهدی شیخی، مسئول کتابخانه شهید کریمیان آلونی هدف از برگزاری این برنامه ها را آشنایی نوجوانان با شخصیت محمدحسین فهمیده و یادآوری رشادت های حضرت علی اکبر در واقعه عاشورا بیان کرد.منبع: http://karimiyanpl. /

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» مهر 1395

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه»، «عقرب های کشتی بمبک»، «ن ا» و «رضایت شویی» را در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه» نوشته فیل ریس و ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری، «عقرب های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن زاده، «ن ا» نوشته صادق کرمیار، «رضایت شویی» نوشته عباس پسندیده در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه» نوشته فیل ریس و ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری، «عقرب های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن زاده، «ن ا» نوشته صادق کرمیار، «رضایت شویی» نوشته عباس پسندیده در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.هر ماه چهار عنوان کتاب از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب طرح «کتاب خوان ماه» از میان کتاب های منتشر شده در سال 94 و 95 در موضوعاتی همچون: سبک زندگی ایرانی ی، کتاب های متناسب با

معرفی کتابخوان مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

کتاب خوان ماه» مهر 1395 معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه»، «عقرب های کشتی بمبک»، «ن ا» و «رضایت شویی» را در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه» نوشته فیل ریس و ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری، «عقرب های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن زاده، «ن ا» نوشته صادق کرمیار، «رضایت شویی» نوشته عباس پسندیده در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای در تاریخ 1395/08/24 در ساعت 7 صبح توسط دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه نوردانش برگزار شد که دراین نشست 7 عنوان کتاب باشور و هیجان خاصی معرفی گردید منبع: http://abusaiedsistani-lib. /

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» شهریور 1395

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های « گل ها»، «جانستان کابلستان»، «دشت بان» و «فصل پنجم: سکوت» را در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های « گل ها» نوشته حسین سیدی، «جانستان کابلستان» نوشته رضا خانی، «دشت بان» نوشته احمد دهقان، و « فصل پنجم: سکوت» نوشته محمدرضا بایرامی در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم (دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.منبع: http://shohadayemehr229. /

نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی علامه جعفری (ره) تبریز

درخواست حذف اطلاعات

کتابخانه عمومی علامه جعفری (ره) تبریز، با برگزاری نشست کتابخوان پذیرای جمعی از علاقه مندان کتاب و کتابخوانی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، نشست «کتاب خوان» کتابخانه عمومی علامه جعفری (ره) تبریز روز چهارشنبه بیست و ششم آبانماه با حضور جمعی از اعضای این کتابخانه برگزار شد. در این نشست، کتاب های «کشتی پهلو گرفته» نوشته سید مهدی شجاعی، توسط مهدی ایرانی ؛ «طبیب سرگردان» نوشته سپیده خلیلی، توسط منصور رنجبر ؛ «مرده ای که زنده شد » نوشته محمود پوروهاب ، توسط کبری مژده؛ «چرا شب تاریک است » نوشته سوزان مین و سونی تاتا، توسط راضیه مژده؛ «قصه های شیرین » نوشته ناصر نادری ، توسط معصومه قربانی و« قصه هایی برای خواب ک ن » نوشته ناصر یوسفی، توسط زیبا سیفی معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد. گفتنی است نشست های کتاب خوان کتابخانه ای با هدف افزایش ض

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» شهریور 1395

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های « گل ها»، «جانستان کابلستان»، «دشت بان» و «فصل پنجم: سکوت» را در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های « گل ها» نوشته حسین سیدی، «جانستان کابلستان» نوشته رضا خانی، «دشت بان» نوشته احمد دهقان، و « فصل پنجم: سکوت» نوشته محمدرضا بایرامی در قالب ششمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه شهریور 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.منبع: http://shohadayemehr229. /

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» مهر 1395

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه» نوشته فیل ریس و ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری، «عقرب های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن زاده، «ن ا» نوشته صادق کرمیار، «رضایت شویی» نوشته عباس پسندیده در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.هر ماه چهار عنوان کتاب از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب طرح «کتاب خوان ماه» از میان کتاب های منتشر شده در سال 94 و 95 در موضوعاتی همچون: سبک زندگی ایرانی ی، کتاب های متناسب با

برگزاری نشست کتاب خوان مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری ششمین نشست کتاب خوان سال 1395 در یازدهمین نمایشگاه کتاب استان در این نشست کتاب های«مهمان کوچک، زندگی حسین علیه السلام » توسط پریا تقی زاده، « با سجاد علیه السلام » توسط ترانه فتحی، « قصه های برگزیده از چهارده معصوم » توسط نیلوفر گ ، « یاسمن و جوجه ها » توسط آیدا فتحی، « آذرک و انجمن جادوگران » توسط زهرا فتحی و کتاب « مهدی (عج) » توسط نسترن گ ارائه و تجربه خواندن خود را با دیگر دوستان خود به اشتراک گذاشتند و در پایان نیز با اهدا لوح تقدیر و اهدا جوایز از شرکت کنندگان در این نشست تجلیل شد . منبع: http://shmofateh61. /

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» مهر 1395

درخواست حذف اطلاعات

از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد اعلام شد؛ معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب خوان ماه» مهر 1395 معاونت توسعه کتابخانه هاوکتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های «پانصد نکته درباره مطالعه»، «عقرب های کشتی بمبک»، «ن ا» و «رضایت شویی» را در قالب هفتمین سری از کتاب های طرح «کتاب خوان ماه» ویژه مهر 95 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های ... منبع: http://ketabesadegh. /

کتاب ومطالعه

درخواست حذف اطلاعات

«خوشبخت ی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستان کتاب خوان.» * « ی که با کتاب تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.» * «کتاب، بوستان دانشمندان است.» * «کتاب باید تبری باشد برای درهم ش تن دریای منجمد وجودمان.» * کتاب، سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. * کتاب را باید در ردیف ضروریات زند به شمار آورد؛ زیرا روح ما مانند جسم مان گرسنه می شود و باید به وسیله مطالعه از گرسن رهایی یابد. منبع: http://seyedalshohada-lib. /

چهارمین نشست کتاب خوان مرداد ماه 1395

درخواست حذف اطلاعات

چهارمین نشست کتاب خوان کتابخانه ی نعیم آباد ویژه کودک و نوجوان با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان در این کتابخانه برگزار شد. در این نشست کتابهای " سرود لاله و سرو" نوشته مصطفی خلیلی فرد، توسط فاطمه یاوری ، "قصه های خیلی قشنگ" نوشته محمود پوروهاب، توسط ساناز رضایی، " 14 قصه 14 معصوم" نوشته حسین فتاحی، توسط فاطمه سادات حیدری، " کتاب قصه های و فرزندانش" نوشته نقی سلیمانی، توسط ستاره فرخ ، " قصه ما مثل شد" نوشته محمد میرکیانی، توسط مریم جعفری معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد. گفتنی است سلسله نشست های کتاب خوان هر ماه به منظور انس بیشتر با مطالعه و معرفی کتاب های مناسب در کتابخانه ی نعیم آباد برگزار می شود . منبع: http://lib-naeemabad. /

نشست کتاب خوان کودک ونوجوان در مرداد ماه کتابخانه علی (ع) قاضی جهان

درخواست حذف اطلاعات

کتابخانه علی (ع) قاضی جهان آذرشهر با برگزاری نشست کتاب خوان، پذیرای جمعی از اعضاء و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی شد. نشست «کتاب خوان» کتابخانه علی (ع) قاضی جهان روز چهار شنبه سیزدهم مردادماه با حضور جمعی از اعضای این کتابخانه برگزار شد. در این نشست، کتاب های «در وصدف » نوشته مهدی شجاعی ، توسط لیلا کاظم زاده ؛ «صدای سخن عشق» نوشته حامد جو، توسط فرزانه ممقانی؛ «ملیکا مام خورشدعد » نوشته امین توکلی ، توسط فاطمه توکلی « وقصه هایش » نوشته غلامرضا حیدری ابهری ، توسط محیازینال زاده ؛ « مجموعه قصه های شیرین اززندگی معصومین » نوشته مسلم ناصری ، توسط منیره مولائی ؛ معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد. گفتنی است نشست های کتاب خوان کتابخانه ای با هدف افزایش ضریب نفود نشست های کتاب خوان و سهولت بهره مندی آحاد مردم؛ در کتابخانه ها برگزار می شود که در این جلسات کتابداران، نویسند

4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه، ویژه آذرماه 1395

درخواست حذف اطلاعات

4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه، ویژه آذرماه 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های ترانه های نوازش اثر مصطفی رحماندوست، قاف (بازخوانی زندگی آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی ویرایش یاسین حجازی، میرزا کوچک خان نوشته عصمت گیویان و به خواب شیرین بروید اثر ترجمه شده ای از جواد ترکاشوند ویژه آذر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند. منبع: http://shohada-tehran. /

برگزاری اولین نشت کتاب خوان و نقد کتاب سوران سرد در کتابخانه عمومی محمد دشتی در

درخواست حذف اطلاعات

بهگزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان محمودآباد اولین نشست کتاب خوان شهرستان محمودآباد در روز یکشنبه مورخ سی ام داد ماه ساعت 16 در محل کتابخانه عمومی محمد دشتی برگزار میگردد.در این نشست یکی از برترین آثار داستانی کشور در حوزه دفاع مقدس و برنده چندین جایزه ادبی به نام "سوران سرد" با حضور نویسنده این کتاب ارزشمند، جواد افهمی و همچنین عقیل زروک رییس انجمن ادبی شهرستان محمودآباد به عنوان منتقد به بوته نقد کشیده می شود.منبع: http://ketabmahmoudabad. /

چهارمین نشست کتاب خوان مرداد ماه 1395

درخواست حذف اطلاعات

چهارمین نشست کتاب خوان کتابخانه ی نعیم آباد ویژه کودک و نوجوان با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان در این کتابخانه برگزار شد. در این نشست کتابهای " سرود لاله و سرو" نوشته مصطفی خلیلی فرد، توسط فاطمه یاوری ، "قصه های خیلی قشنگ" نوشته محمود پوروهاب، توسط ساناز رضایی، " 14 قصه 14 معصوم" نوشته حسین فتاحی، توسط فاطمه سادات حیدری، " کتاب قصه های و فرزندانش" نوشته نقی سلیمانی، توسط ستاره فرخ ، " قصه ما مثل شد" نوشته محمد میرکیانی، توسط مریم جعفری معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد. گفتنی است سلسله نشست های کتاب خوان هر ماه به منظور انس بیشتر با مطالعه و معرفی کتاب های مناسب در کتابخانه ی نعیم آباد برگزار می شود . منبع: http://lib-naeemabad. /

چهار کتاب برای کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395

درخواست حذف اطلاعات

چهار کتاب برای کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395 کتاب های ترانه های نوازش اثر مصطفی رحماندوست، قاف (بازخوانی زند آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی ویرایش یاسین حجازی، میرزا کوچک خان نوشته عصمت ویان و به خواب شیرین بروید اثر ترجمه شده ای از جواد ترکاشوند ویژه آذر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند. منبع: http://lib15khordad. /

هفتمین نشست کتاب خوان کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین نشست کتاب خوان کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری در روز یکشنبه 23 آبان در دبیرستان عصمت برگزار گردید کتاب های معرفی شده توسط دانش اموزان "عقرب های کشتی بمبک"، "شگفتی هایی از حسین"، "ادواردو"، "پرسش و پاسخ های ویژه محرم"، "پله پله تا ملاقات خدا" و کتاب " محض اطلاع" بودند که مورد استقبال دیگر دانش اموزان قرار گرفت. منبع: http://mojtamepl. /

برگزاری اولین نشست کتاب خوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری

درخواست حذف اطلاعات

نخستین نشست کتاب خوان کتابخانه ای کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری با محوریت و شناسی در محل این کتابخانه برگزار گردید. در این نشست که هفتمین نشست کتاب خوان شهرستان گناباد می باشد عفت جزایری، کتابدار کتابخانه به معرفی کتاب علی بن موسی الرضا(ع) که یکی از منابع مسابقه کتابخوانی ششمین جشنواره رضوی می باشد پرداخت. در این نشست چهارنفر از اعضا به معرفی کتاب پرداختند.1- عفت جزایری (کتابدار کتابخانه) کتاب " علی بن موسی الرضا" را معرفی کرد که به کوشش بنیاد پژوهش های ی منتشر شده و به تبیین و تشریح سه محور زند و سیره حضرت رضا (ع ) و سخنان و آموزه های آن حضرت، مشهد و حریم رضوی پرداخته است.2- زهرا محمدیان (عضو کتابخانه) کتاب" ماه در چاه " را معرفی کرد که توسط شهرام شفیعی نوشته و توسط انتشارات نشر پیدایش چاپ شده است .3- فاطمه شرفی (عضو کتابخانه) کتاب" شناسی " را معرفی کرد که توسط علامه سیدمحمد حسین حسینی نو

کتاب برای کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395

درخواست حذف اطلاعات

4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه، ویژه آذرماه 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های ترانه های نوازش اثر مصطفی رحماندوست، قاف (بازخوانی زندگی آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی ویرایش یاسین حجازی، میرزا کوچک خان نوشته عصمت گیویان و به خواب شیرین بروید اثر ترجمه شده ای از جواد ترکاشوند ویژه آذر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.منبع: http://dastgheiblib. /

4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه آبان 1395

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد معرفی کرد؛ 4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه آبان 1395 معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 4 کتاب برای طرح کتابخوان ماه 1395 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «محض اطلاع» نوشته غلامعلی حداد عادل، «ضیافت بلا» نوشته سیدمحمد میرباقری، «صوفی و چراغ جادو» نوشته ابراهیم حسن بیگی و «ادب الهی» تألیف مجتبی تهرانی ویژه آبان 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.منبع: http://amirkabir-library. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

در سومین نشست تخصصی کتاب خوان هنر؛ جلد اول «دایره المعارف هنر» معرفی می شود سومین نشست کتاب خوان تخصصی هنر با معرفی و بررسی جلد اول «دایره المعارف هنر» نوشته رویین پاکباز در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می شود. منبع: http://flibg. /

برگزاری نشست کتاب خوان(ویژه ک ن)به مناسبت هفته کتاب

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته کتاب نشست کتاب خوان(ِویژه کودک) در محل سالن اجتماعات دبستان شاهد دختران شهر محمودآباد برگزار گردید.در این نشست که با حضور دانش آموزان این مدرسه و در روز چهارشنبه 26 آبان برگزار شد سرکار خانم برارنژاد مربی کلاس های قصه گویی کتابخانه عمومی شهرستان محمودآباد کتابهایی را به صورت خلاصه برای دانش آموزان معرفی و آنها را به خواندن این کتابها و همچنین عضویت در کتابخانه عمومی تشویق د.در پایان مراسم نیز آقای صابر رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان محمودآباد کتابهایی را به عنوان هدیه به همه دانش آموزان تقدیم د.منبع: http://ketabmahmoudabad. /

کتاب ومطالعه

درخواست حذف اطلاعات

«خوشبخت ی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستان کتاب خوان.» * « ی که با کتاب تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.» * «کتاب، بوستان دانشمندان است.» * «کتاب باید تبری باشد برای درهم ش تن دریای منجمد وجودمان.» * کتاب، سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. * کتاب را باید در ردیف ضروریات زندگی به شمار آورد؛ زیرا روح ما مانند جسم مان گرسنه می شود و باید به وسیله مطالعه از گرسنگی رهایی یابد. منبع: http://seyedalshohada-lib. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

سومین نشست کتاب خوان تخصصی هنر با معرفی و بررسی جلد اول «دایره المعارف هنر» نوشته رویین پاکباز در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سومین نشست تخصصی کتاب خوان هنر ساعت 17 روز یکشنبه دوم آبان با معرفی و بررسی جلد اول «دایره المعارف هنر» نوشته رویین پاکباز با حضور ایمان افسریان، محمدمنصور هاشمی و مجید اخگر به عنوان کارشناسان این برنامه و جمعی از علاقه مندان کتاب و کتابخوانی در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. «دایره المعارف هنر» در سه جلد تدوین شده و دو جلد بدنه مجموعا شامل 537 مدخل، 1143 تصویر سیاه و سفید و 374 تصویر رنگی است. جلد اول این مجموعه در 876 صفحه علاوه بر معرفی، پیشگفتار، منابع و راهنمای استفاده، مدخل های «الف تا س» را در خود جای داده است. جلد دوم نیز مدخل های «ش تا ی» را در 822 صفحه شامل می شود. همچن

کتاب برای کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395

درخواست حذف اطلاعات

کتاب برای کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395 4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه، ویژه آذرماه 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های ترانه های نوازش اثر مصطفی رحماندوست، قاف (بازخوانی زند آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی ویرایش یاسین حجازی، میرزا کوچک خان نوشته عصمت گیویان و به خواب شیرین بروید اثر ترجمه شده ای از جواد ترکاشوند ویژه آذر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم (دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند. منبع: http://toobalib. /

معرفی 4 کتاب طرح " کتاب خوان ماه " آذر 1395

درخواست حذف اطلاعات

معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 4 کتاب برای طرح کتابخوان ماه 1395 معرفی کرد. هر ماه چهار عنوان کتاب از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب طرح «کتاب خوان ماه» از میان کتاب های منتشر شده در سال 94 و 95 در موضوعاتی همچون: سبک زندگی ایرانی ی، کتاب های متناسب با مناسبت ‎های ملی و مذهبی و همچنین عناوین جذاب در حوزه کودک و نوجوان، در موضوعات و مناسبت های مختلف انتخاب و معرفی می شوند تا ضمن ترویج فرهنگ کتابخوانی، برخی معضلات فرهنگی و اجتماعی نیز با مطالعه کتاب ها مرتفع شود. معرفی و تبلیغ این کتاب ها از راه های مختلف همچون ارائه در نشست های کتاب خوان، کتاب خوان مجازی، انتشار طرح های گرافیکی در فضای مجازی، برگزاری جلسات نقد و بررسی و ... در سراسر کشور انجام می شود. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های

فراخوان کتابخوان مجازی

درخواست حذف اطلاعات

از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام شد؛ فراخوان شرکت در پویش سراسری «کتاب خوان مجازی» نهاد کتابخانه های عمومی کشور با انتشار فراخوانی، شرایط شرکت در پویش «کتاب خوان مجازی» را بیان کرد.منبع: http://masiriketab. /

کتاب برای کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395

درخواست حذف اطلاعات

کتاب برای کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395 4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه، ویژه آذرماه 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های ترانه های نوازش اثر مصطفی رحماندوست، قاف (بازخوانی زندگی آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی ویرایش یاسین حجازی، میرزا کوچک خان نوشته عصمت گیویان و به خواب شیرین بروید اثر ترجمه شده ای از جواد ترکاشوند ویژه آذر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند. منبع: http://toobalib. /