رسانه
رسانه

کتاب مقدس با سایر کتاب ها متفاوت هست :: جستجوکتاب مقدس با سایر کتاب ها متفاوت هست

درخواست حذف اطلاعات

چرا کتاب مقدس با ساير کتابها متفاوت است؟ علت تفاوت کتاب مقدس با دیگر کتابها این است که نویسندگان آن، به شکلی خاص از خود خدا الهام یافتند. روح مقدس خدا نویسندگان کتاب مقدس را هدایت کرد تا آنچه را که خواست خدا بود بنویسند (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱ و). کتاب مقدس سخنان انسانها نیست، بلکه کلام خود خدا است. اما خدا برای نگارش کلام خود از انسانها استفاه کرد. او کلمات کتاب مقدس را یک به یک بر انبیا دیکته نکرد؛ او کلام خود را با در نظر گرفتن شخصیت و توانایی های هر نبی و اکثرا در قالب مفاهیم فرهنگی و تاریخی، و در چهار چوب لغاتی که برای آن نبی آشنا بود، بر او الهام فرمود. همان گونه که عیسی ذاتی الهی بود که انسان شد، کتاب مقدس نیز کلام خدا است که به گونه ای قابل درک برای بشر و در قالب عناصر فرهنگی خاص انسانها عطا شده است تا انسانها بتوانند آن را به دور از ابهام درک و اطاعت کنند. کتاب مقد

کتاب مقدس...

درخواست حذف اطلاعات

چرا کتاب مقدس با ساير کتابها متفاوت است؟ علت تفاوت کتاب مقدس با دیگر کتابها این است که نویسندگان آن، به شکلی خاص از خود خدا الهام یافتند. روح مقدس خدا نویسندگان کتاب مقدس را هدایت کرد تا آنچه را که خواست خدا بود بنویسند (دوم تیموتائوس ۳: ۱۶؛ دوم پطرس ۱: ۲۱ و). کتاب مقدس سخنان انسانها نیست، بلکه کلام خود خدا است. اما خدا برای نگارش کلام خود از انسانها استفاه کرد. او کلمات کتاب مقدس را یک به یک بر انبیا دیکته نکرد؛ او کلام خود را با در نظر گرفتن شخصیت و توانایی های هر نبی و اکثرا در قالب مفاهیم فرهن و تاریخی، و در چهار چوب لغاتی که برای آن نبی آشنا بود، بر او الهام فرمود. همان گونه که عیسی ذاتی الهی بود که انسان شد، کتاب مقدس نیز کلام خدا است که به گونه ای قابل درک برای بشر و در قالب عناصر فرهن خاص انسانها عطا شده است تا انسانها بتوانند آن را به دور از ابهام درک و اطاعت کنند. کتاب مقدس ت

مقدّس بودن یعنی چه

درخواست حذف اطلاعات

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما یان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زند در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

مقدّس بودن یعنی چه

درخواست حذف اطلاعات

♨️مقدّس بودن یعنی چه؟ ✅در کتاب مقدس، خداوند بارها دستور فرموده که: "مقدّس باشید، زیرا من قدّوسم" (اول پطرس ۱:‏ ۱۶). اما مقدس بودن به چه معنا است؟ طبق کتاب مقدس، برای ما ایماندارانِ به ، مقدس بودن یعنی "جدا شدن برای خدا و اختصاص یافتن به او". در عهد عتیق، افراد یا اشیایی را برای مصارف خاصی "جدا" می ساختند. ما یان فراخوانده شده ایم تا به خدا اختصاص بی م و از گناهان و شیوۀ گناه آلود زندگی در این دنیای پرگناه دوری نماییم. پس از خود بپرسیم: آیا من "مقدس و جداشده" هستم!

سوال یک خواننده غیر ی: چرا کتاب مقدس ساده و قابل فهم است؟ کت که خدا به انسان می

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ: اگر خدا با زبان پیچیده سخن می گفت، مردم به دام سفسطه گرفتار می شدند و می گفتند:”چون جمله ساده و قابل فهم است، پس خدا آن را نگفته است.” از سوی دیگر، درک بخش هایی از کتاب مقدس چندان سهل و آسان نیست و نیاز به مطالعه تفاسیر دارد. تفاسیر زیادی به بررسی متن کتاب مقدس پرداخته اند. هدف از ارائه کتاب مقدس انسان از قلمرو گناه و زندگی با خداوند است و نه بررسی دستورزبان و درک معانی واژگان. alirezamolaeibaroughمنبع: http://alirezamolaeibarough. /

پولس در .. یت (4)

درخواست حذف اطلاعات

از نکات جالب در مورد پولس این هست که اعتقاداتی وارد .. یت میکند که در با تعالیم عیسی در کتاب مقدس در تضاد است مثل ایاتی که انجام شریعت عیسی را لازم میداند در برابر پولس که صرف ایمان را کافی ندانسته آیاتی که عیسی را انسان میخواند در برابر خدا خواندن که پولس ادعا دارد مثلا پولس انجام شریعت لازم نمیداند اما پطرس ان را لازم میدلند کتاب مقدس اعمال رسولان باب 15 :1 ابراهیم بخاطر اینکه فقط ایمان داشته نجات یافت کتاب مقدس نامه پولس به رومیان باب 4 :22 د رحالی که عیسی علیه السلام در انجیل میگوید مپندارید که آمده ام تا شریعت و یا کتاب های .. ان را منسوخ کنم بلکه آمده ام تا کامل کنم کتاب مقدس متی باب 5 :7 منبع: http://mohabaat17. .. /

اولین نشست تخصصی کتاب دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دفاع مقدس اولین نشست کتابخوان با موضوع دفاع مقدس برگزار گردید . در این نشست ابتدا مسوول کتابخانه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و افتخار آفرینان دفاع نکاتی را پیرامون اهمیت وجایگاه این موضوع برای تک تک نسلها به خصوص نسل نوجوان امروزی یاد اور شد ودرادامه اعضای نوجوان کتابخانه به ارائه کتاب خود پرداختند 1- زهرا سحر خیز -کتاب فرشته انس از محمد اسماعیلی 2- مجتبی رستمی -کتاب شاهرخ حر انقلاب .. ی از گروه فرهنگی شهید هادی 3- ریحانه شنبدی -کتاب من زنده ام از معصومه آباد منبع: http://dehghayd. .. /

بررسی تطبیقی ویژ های نوشتاری کتاب مقدس و قرآن کریم

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، برخی از ویژ های نوشتاری تورات، انجیل و قرآن را بررسی کرده است. ابتدا بحث کلمه، کلام و انسان کامل (واسطة دریافت کتاب آسمانی) و پس از آن، بحث کتاب و تأویل آن مطرح می شود مقاله به قلم حسین نقوی منبع: http://vijegiquran. /

ادعای یک مسلمان

درخواست حذف اطلاعات

pejman k:ادعای یک مسلمان:" تورات قبل از انجیل تحریف شد. " پاسخ: با دلایل فراوان می توان اثبات کرد که عهد عتیق قبل از تجسم .. بر روی زمین تحریف نشده. اما بهتر است ابتدا این ادعا توسط قرآن مورد ارزی .. قرار بگیرد: " ای یحیی کتاب خدا را به جد و جهد بگیر و از کودکی به او نبوت دادیم"(سوره مریم آیه 12) " خدا به عیسی، کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد "(سوره آل عمران آیه 48) "مریم (مادر عیسی) سخنان پروردگار و کتاب های او را تصدیق کرد"(سوره تحریم آیه 12) چرا در قرآن عیسی نگفت که تورات تحریف شده؟ چرا فرشته به .. .. نگفت که کتاب مقدس تحریف شده؟ وقتی فرشته به .. .. توصیه کرد کتاب مقدس را بخواند، چرا .. .. نگفت کتاب مقدس تحریف شده؟ اگر .. .. انجیل و تورات را مطابق سوره یونس آیات ۹۴- ۹۵ دیده است بنابراین ادعای تحریف کتاب مقدس در قبل از .. قابل قبول نیست. جدا از روایات اناجیل، شواهد و اسناد تاریخی

پیشگویی کتاب مقدس درباره تلویزیون، اینترنت و

درخواست حذف اطلاعات

در قرون گذشته مخالفان یت، پیشگویی های کتاب مقدس را صرفا فریب و خیال پردازی تلقی می د. یکی از این موارد در کتاب مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۹ یافت می شود:” دو نبی خداوند توسط کشته می شوند و اجساد آنان سه روز و نیم در خیابان های شهر بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد. مردم از قوم های مختلف اجساد را تماشا خواهند کرد و در سراسر جهان جشن و پایکوبی خواهند پرداخت”. حدس و گمان کارشناسان کتاب مقدس این است که دو نبی مذکور، موسی و ایلیا می باشند که مطابق پیشگویی کتاب مقدس، در دوران حکومت ، بار دیگر ظهور خواهند کرد. هر دو نبی در تبدیل هیئت ظاهر شدند (متی فصل ۱۷ آیات ۱- ۷). یوحنا در رویا مشاهده کرد که دو نبی به مدت سه سال و نیم پیغام خدا را به مردم اعلام می کنند و این قدرت را دارند تا مانع بارش شوند، چشمه های آب را به خون تبدیل کنند و جهان را به بلایای گوناگون دچار سازند. در زمان ایلیا قحطی رخ داد (اول پادشاهان فصل ۱

معرفی کتاب جشن پتو

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته دفاع مقدس خانم قشقایی و خانم حسن زاده با هماهنگی مدرسه پسرانه نزدیک کتابخانه، طی یک برنامه مشترک، کتاب جشن پتو را به نوجوانان معرفی کرده و با ارائه خلاصه کتاب سوالاتی در مورد کتاب از دانش آموزان پرسیدند. به نفراتی که به سوالات پاسخ صحیح داده بودند به رسم یادبود کت اهداء شد. منبع: http://asdpl. /

پیشگویی کتاب مقدس درباره تلویزیون، اینترنت و

درخواست حذف اطلاعات

در قرون گذشته مخالفان یت، پیشگویی های کتاب مقدس را صرفا فریب و خیال پردازی تلقی می د. یکی از این موارد در کتاب مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۹ یافت می شود:” دو نبی خداوند توسط کشته می شوند و اجساد آنان سه روز و نیم در خیابان های شهر بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد. مردم از قوم های مختلف اجساد را تماشا خواهند کرد و در سراسر جهان جشن و پایکوبی خواهند پرداخت”. حدس و گمان کارشناسان کتاب مقدس این است که دو نبی مذکور، موسی و ایلیا می باشند که مطابق پیشگویی کتاب مقدس، در دوران حکومت ، بار دیگر ظهور خواهند کرد. هر دو نبی در تبدیل هیئت ظاهر شدند (متی فصل ۱۷ آیات ۱- ۷). یوحنا در رویا مشاهده کرد که دو نبی به مدت سه سال و نیم پیغام خدا را به مردم اعلام می کنند و این قدرت را دارند تا مانع بارش شوند، چشمه های آب را به خون تبدیل کنند و جهان را به بلایای گوناگون دچار سازند. در زمان ایلیا قحطی رخ داد (اول پادشاهان فصل ۱

کتاب مقدس و مساله ی روئیت خدای هستی

درخواست حذف اطلاعات

امکان رؤیت خدا از منظر کتاب مقدسآیا کتاب مقدس همانند قرآن رؤیت خدا توسط انسان را منتفی می داند؟ یا اینکه معتقد است انسان می تواند خدا را ببیند⁉بررسی کتاب مقدس نشان می دهد که بین عهد عتیق و عهد جدید از کتاب مقدس بر سر امکان رؤیت خداوند، اختلاف و تناقض آشکاری وجود دارد.در عهد قدیم، سفر پیدایش چنین آمده است:«یعقوب گفت: در اینجا من خدا را روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده هستم. پس آن مکان را فنیئیل ( «چهره خدا») نامید.» [1].اما عهد جدید امکان دیدن خداوند را محال دانسته و وقوع آن را رد می کند.یوحنا در انجیل خود تصریح می کند که هیچ .. قادر به دیدن خدا نیست: « .. ی هرگز خدا را ندیده است؛ اما عیسی، فرزند یگانه خدا، او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود، خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم، به ما گفته است.»[2].اگرچه این نوع تناقض در کتاب مقدس چیز بی سابقه ای نیست اما .. ی

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشینی میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشینی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که میتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصیتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصیت های تاثیر گذار بر یت هست و اصلا یت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام یت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم یت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل یت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار یت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهودیت و مخالف یت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشینی خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

پولس در یت 3 مستندات جانشینی پولس

درخواست حذف اطلاعات

اما چرا به یکباره پولس ادعای جانشینی میکند او ادعا میکند که به الهام شده اما وقتی به کتاب مقدس مراجعه میکنیم اولا در هیچ جا عیسی اورا به جانشینی انتخاب نکرده بلکه پطرس را انتخاب میکند دوم اینکه اگر در کتاب مقدس بخواهیم مستنداتی که میتوان از آن این استفاده را کرد که پولس هم جانشین عیسی بوده به این عبارات کتاب مقدس بر میخوریم مثلا در کتاب مقدس پولس پس از نصیحت در مورد ن میگوید من فکر میکنم که آنچه میگویم از جانب خداست (ترجمه تفسیری) یا عین ترجمه که هنری مارتین آورده من گمان میکنم که روح خدا را دارم کتاب مقدس کتاب قرنتنیان باب 7 آیه39 یا در کتاب اعمال رسولان با18آیه9 اینطور میخوانیم که شبی در عالم رویا گفت ترسان مباش لذا ویل دورانت در مورد او میگوید او شخصیتی هیجان پذیر بوده و از روی احساسات حرف میزند تا الهام واقعی ت شناسی مقایسه ای صفحه 94(برداشت نگارنده از متن اصلی) در هر حال بطور

کتاب مقدس انجیل

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس، مجموعاً به ما می آموزد که خدا محبت است و ان زۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می باشد. او که می دانست انسان به خاطر ناتوانی اش قادر نیست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشید و خود را به انسان رسانید. عیسی ، مظهر کامل خدا، می تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زند انسان را عوض نماید.آمینمنبع: http://babilroholghodos5. /

قصه گویی و شعر خوانی به مناسبت هفته دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته دفاع مقدس قصه گویی از کتاب صدای نفس های دشمن(شهید همت) و شعرخوانی از کتاب پاتک به لحظه ها (شعر دفاع مقدس ) برای اعضای کودک و نوجوان کتابخانه خوانده شد. منبع: http://emamhoseinlib. /

معرفی کتاب قاف از کتابهای برتر آذرماه

درخواست حذف اطلاعات

کتاب قاف بازخوانی زند آ ین از سه متن کهن فارسی کت که به موضوع زند اکرم(ص) اختصاص دارد. روایت کتاب قاف حاصل بازخوانی سه کتابِ کهنِ فارسی است که کم سال ترینشان هشت قرن پیش نوشته شده است. این سه کتاب عبارتند از «سیرت رسول اللّه» به سال ۶۱۲ هجری قمری، «شرف النّبی» حدود سال های ۵۷۷ و ۵۸۵ هجری قمری و «تفسیر سورابادی» حدود ۴۷۰ هجری قمری. حجازی که پیش از این در کتاب «آه» خود واقعه کربلا و عاشورای حسینی را بازخوانی کرده بود در این جا نیز دست به ویرایش زند آ ین فرستاده الهی برای هدایت بشریت، زده و این بار دست خواننده را گرفته و با خود به قله «قاف» می برد. متن این کتاب کهن بوده و از همین حیث این کتاب را با سیار کتب دیگر متفاوت و متمایز می کند و خواننده را در یک تجربه متفاوت از خواندن قرار می دهد. البته نویسنده به فکر خواننده کتاب نیز بوده و در انتهای کتاب واژه نامه ای از لغات و واژگان دشوار را برای خ

نشست مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

نشست کتابخوان این نشست ها به منظور معرفی کتاب و آشنایی مردم با کتاب های متفاوت در کتابخانه های عمومی کشور اجرا می گردد. کتابخانه شهید شفیعی، به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست کتابخوانی برای گروه سنی نوجوان بر پا نمود.چند تن از نوجوانان روستای رئیس آباد، کتاب های مناسب سن خود را، برای دوستان و خانواده خود معرفی نمودند. از جمله برنامه های این نشست :✅معرفی کتاب ✅اهدا جوایز ✅اعلام خبر های مهم کتابخانه کتابهای چون دشت بان احمد دهقان، جنگ تمام شد!... نشد؟ و ... که هم موضوع دفاع مقدس را پوشش می دادند. شرکت کننده گان علاوه بر دختران نوجوان ، مادران و خانواده آنها نیز بودند که به منظور آشنایی با کتاب ها و تشویق نوجوانانشان به امر مطالعه در جلسه حاضر شدند. از جمله بخش های نشست معرفی، مطهره قاسمی پور برنده مسابقه وبلاگ نویسی تابستان 1395، بود. جایزه او کمک هزینه سفر مشهد مقدس می باشد. که توسط آژانس مساف

پولس در یت

درخواست حذف اطلاعات

سلام دوستان عزیز پولس از شخصیت های تاثیر گذار بر یت هست و اصلا یت فعلی ساخته پرداخته این شخص هست حال باید شناختی از این شخص که تقریبا تمام یت امروز وام درا اموزه های او هستند راپیدا کنیم تا بدانیم یت امروز بر مبنای گفتار چه اشخاصی شکل گرفته البته تمام امور لازم در تشکیل یت امروز در دستور کارم نیست فعلا فقط پولس 1-پولس شخصی هست که به اعتراف خود کتاب مقدس از شکنجه گران قهار یت بودها کتاب مقدس کتاب اعمال رسولان باب 8 ایه 1 2- پولس قاتل استیفان شهید می باشد به اعتراف خود کتاب مقدس اعمال رسولان باب 8 آیه 3 3-او از علما درجه یک یهودیت و مخالف یت هست کتاب اعمال رسولان بصورت کلی ضمنا این را هم بدانید که بنا بر تعلیم کتاب مقدس عیسی پطرس را به جانشینی خودش معرفی میکند و...... انشالله بعدامنبع: http://mohabaat17. /

معرفی کتاب

درخواست حذف اطلاعات

کتاب قاف بازخوانی زند آ ین از سه متن کهن فارسی کت که به موضوع زند اکرم(ص) اختصاص دارد. روایت کتاب قاف حاصل بازخوانی سه کتابِ کهنِ فارسی است که کم سال ترینشان هشت قرن پیش نوشته شده است. این سه کتاب عبارتند از «سیرت رسول اللّه» به سال ۶۱۲ هجری قمری، «شرف النّبی» حدود سال های ۵۷۷ و ۵۸۵ هجری قمری و «تفسیر سورابادی» حدود ۴۷۰ هجری قمری. حجازی که پیش از این در کتاب «آه» خود واقعه کربلا و عاشورای حسینی را بازخوانی کرده بود در این جا نیز دست به ویرایش زند آ ین فرستاده الهی برای هدایت بشریت، زده و این بار دست خواننده را گرفته و با خود به قله «قاف» می برد. متن این کتاب کهن بوده و از همین حیث این کتاب را با سیار کتب دیگر متفاوت و متمایز می کند و خواننده را در یک تجربه متفاوت از خواندن قرار می دهد. البته نویسنده به فکر خواننده کتاب نیز بوده و در انتهای کتاب واژه نامه ای از لغات و واژگان دشوار را برای خ

نشست مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

نشست کتابخوان این نشست ها به منظور معرفی کتاب و آشنایی مردم با کتاب های متفاوت در کتابخانه های عمومی کشور اجرا می گردد. کتابخانه شهید شفیعی، به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست کتابخوانی برای گروه سنی نوجوان بر پا نمود.چند تن از نوجوانان روستای رئیس آباد، کتاب های مناسب سن خود را، برای دوستان و خانواده خود معرفی نمودند. از جمله برنامه های این نشست :✅معرفی کتاب ✅اهدا جوایز ✅اعلام خبر های مهم کتابخانه کتابهای چون دشت بان احمد دهقان، جنگ تمام شد!... نشد؟ و ... که همگی موضوع دفاع مقدس را پوشش می دادند. شرکت کننده گان علاوه بر دختران نوجوان ، مادران و خانواده آنها نیز بودند که به منظور آشنایی با کتاب ها و تشویق نوجوانانشان به امر مطالعه در جلسه حاضر شدند. از جمله بخش های نشست معرفی، مطهره قاسمی پور برنده مسابقه وبلاگ نویسی تابستان 1395، بود. جایزه او کمک هزینه سفر مشهد مقدس می باشد. که توسط آژانس مس

کتاب مقدس انجیل

درخواست حذف اطلاعات

کتاب مقدس، مجموعاً به ما می آموزد که خدا محبت است و انگیزۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می باشد. او که می دانست انسان به خاطر ناتوانی اش قادر نیست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشید و خود را به انسان رسانید. عیسی ، مظهر کامل خدا، می تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زندگی انسان را عوض نماید.آمینمنبع: http://babilroholghodos5. /

رونمایی از کتاب

درخواست حذف اطلاعات

1- "رونمایی از کتاب " والعصر " نوشته نویسنده جوان فردوسی سید فاضل .. ی محبوب با موضوع دفاع مقدس " همزمان با نشست کتابخوان دفاع مقدس در جوار .. ی گمنام فردوس و با حضور اعضای انجمن کتابخانه انجام شد. این کتاب شامل 306 صفحه است و در چاپ نخست آن، هزار و 100 نسخه توسط انتشارات همشهری منتشر شد. سید فاضل .. ی محبوب، رمان »والعصر» را نخستین تجربه داستانی خود عنوان کرد و گفت: نگارش این کتاب مدت هشت ماه به طول انجامید و این کتاب نخستین رمان فارسی زبان انتشارات موسسه همشهری است. وی افزود: رمان »والعصر» در دو بخش داستانی شامل حکومت قاجاریه و اوایل دوره پهلوی و همچنین بخش دفاع مقدس نگاشته شده که در نثر دوره قاجاریه و پهلوی از لغات خاص و تکلف و تصنع و در بخش دفاع مقدس از نثری ساده و روان استفاده شده است.منبع: http://ghaem-ferdows. .. /

شبان

درخواست حذف اطلاعات

" #شبان" یعنی چه؟ لغت فوق به معنای " #چوپان" می باشد. شبان کلمه ای است که به دفعات در کتاب مقدس مورد استفاده قرار گرفته شده است. در عهد قدیم، حاکمان نیز شبان نامیده می شدند، ولی بطور شاخص خداوند، شبان خوانده شده است. در عهد جدید، عیسای شبان نیکو و شبان اعظم گله نامیده شده است. کتاب مقدس : ارمیا ۲ و ۳ مز ۲۳ و ۸۰ اشعیا ۴۰ ارمیا ۲۵ یوحنا ۱۰ عبرانیان ۱۳ اول پطرس ۲ و ۵ منبع: http://bamasih. /

معرفی کتاب خوان آذر ماه

درخواست حذف اطلاعات

قاف (بازخوانی زند آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی) ویرایش: یاسین حجازی انتشارات: شهرستان ادب این کتاب حاصل بازخوانی زند رسول مکرم صلوات الله علیه و آله از سه کتاب کهن، به نام های تفسیر سورآبادی حدود 470 هجری قمری، سیرت رسول الله به سال 612 هجری قمری و شرف النبی حدود سال های 577 و 585 هجری قمری است. یاسین حجازی برای تدوین این کتاب 3 سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به صورت خطی روایت کند. «آه» اثر پیشین یاسین حجازی است که بسیاری از کتاب نخوان ها و مقتل نخوان ها را کتاب خوان و مقتل خوان کرد حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» شیخ عباس قمی است. نگارنده در مقدمه بیان می کند که در این بازخوانی، دو اصل را قرار داده است: اصل اول اینکه فقط (ص) را دنبال کند و اصل دوم اینکه از تمام متن سه کتاب عناصر دراماتیک را جدا کند. مؤلف عقیده دارد این کتاب

کتاب خوندن

درخواست حذف اطلاعات

فواید کتاب خوندن : کتاب خوندن باعث جلو ری از آ ایمر میشه . با کتاب خوندن همیشه در حال یاد ری چیزهای جدید هستین . انی که کتاب میخونن به احتمال زیاد ورزش میکنن واجتماعی تر هستن . کتاب خوندن استرس رو از بین میبره و ح رو بهتر میکنه . کتاب درمانی کنید به طوری که با خوندن کتاب میتونیم تجربیات گذشته رو زنده کرده واز یک بعد جدید بهشون نگاه کنیم .منبع: http://lesanlib. /

کتاب خاک های نرم کوشک

درخواست حذف اطلاعات

کت که پیش رو دارید نوشته ی سعید عاکف نویسنده ی محبوب دفاع مقدس می باشد. این کتاب به شرح زندگانی و خاطرات شهید عبدالحسین برونسی می پردازد و پرفروش ترین کتاب در حوزه دفاع مقدس بوده است. امیدواریم با خواندن این کتاب و نشر آن به دوستانتان در زنده نگه داشتن یاد و اصلاح سبک زند موفق باشید. لینک : خاک های نرم کوشکمنبع: http://mokhlesanejavan. /

هشتمین نشست کتابخوان برگزار شد .

درخواست حذف اطلاعات

1395/7/6 هشتمین نشست کتابخوان کتابخانه ای با موضوع هفته دفاع مقدس با حضور مسئولین شهر مروست آقایان علیرضا فلاحتی بخشدار ، سید مهدی رضوی شهردار، علی اکبر ضیائیان موقت ، حسین دانشور مقدم فرمانده حوزه مقاومت حسین (ع)، جمعی از یون معزز و علاقه مندان به کتاب و کتابداران ، در کتابخانه شهید تاج فیروزه برگزار گردید . در این نشست هفت کتاب در زمینه دفاع مقدس به حاضران معرفی و تجربیات مطالعاتی به اشتراک گذاشته شد . خاطره گویی پاسدار جانباز حسین فتح آبادی و بازدید از نمایشگاه کتاب دفاع مقدس از حواشی این نشست بود .منبع: http://tajfirouzpl. /

کتاب:شگفتی

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستداران کتاب! خب،طبق گفته ی خود بنده هفته ای قرار بود 2 کتاب معرفی شود ولی دیدم برای این هفته فقط کتاب های تخیلی معرفی .. و تصمیم بر این گرفتم که یک کتاب دیگر که معمولی تر است معرفی کنم. خب،برای سومین کتاب من کتاب شگفتی رو انتخاب .. .که البته این کتاب برنده ی جوایز زیادی شده است که آن هارا در ادامه ی مطلب شرح خواهم داد.منبع: http://moarefeketab. .. /

فریاد می دارد

درخواست حذف اطلاعات

- فریاد می دارد/ جواد هاشمی/ ناشر: شرکت کارآفرینان فرهنگ و هنر این کتاب اصولاً کتاب جامع و کار راه اندازی است. این دو کلمه، بهترین توصیفش می تواند باشد. کتاب مجموعه 720 عزل عاشورایی است که از تمام اعصار و دوره های شعر فارسی جمع آوری شده؛ از فیض کاشانی، تا حمیدرضا برقعی. جمع آوری جامع یک طرف قضیه این کتاب است و روی دیگرش، فهرست بندی جالب آن می باشد. کتاب به یاد عدد مقدس کربلا، در چهل منزل تدوین شده؛ چهار سرفصل و موضوع کلی. از مدت ها قبل از عاشورا تا مدت ها بعد از آن (بازگشت اسرار و اربعین)؛ چهل منزلی که هم شامل مناسبت های مهم تقویم عاشوراست و هم بزرگواران شاخص آن حادثه. جامعیت تاریخی و موضوعی کتاب، آن را گزینه مناسبی برای برطرف هر نیازی کرده است.منبع: http://aminpoorlib-lali. /

کتاب خوندن

درخواست حذف اطلاعات

فواید کتاب خوندن : کتاب خوندن باعث جلوگیری از آ ایمر میشه . با کتاب خوندن همیشه در حال یادگیری چیزهای جدید هستین . انی که کتاب میخونن به احتمال زیاد ورزش میکنن واجتماعی تر هستن . کتاب خوندن استرس رو از بین میبره و ح رو بهتر میکنه . کتاب درمانی کنید به طوری که با خوندن کتاب میتونیم تجربیات گذشته رو زنده کرده واز یک بعد جدید بهشون نگاه کنیم .منبع: http://lesanlib. /

فریاد می دارد

درخواست حذف اطلاعات

- فریاد می دارد/ جواد هاشمی/ ناشر: شرکت کارآفرینان فرهنگ و هنر این کتاب اصولاً کتاب جامع و کار راه اندازی است. این دو کلمه، بهترین توصیفش می تواند باشد. کتاب مجموعه 720 عزل عاشورایی است که از تمام اعصار و دوره های شعر فارسی جمع آوری شده؛ از فیض کاشانی، تا حمیدرضا برقعی. جمع آوری جامع یک طرف قضیه این کتاب است و روی دیگرش، فهرست بندی جالب آن می باشد. کتاب به یاد عدد مقدس کربلا، در چهل منزل تدوین شده؛ چهار سرفصل و موضوع کلی. از مدت ها قبل از عاشورا تا مدت ها بعد از آن (بازگشت اسرار و اربعین)؛ چهل منزلی که هم شامل مناسبت های مهم تقویم عاشوراست و هم بزرگواران شاخص آن حادثه. جامعیت تاریخی و موضوعی کتاب، آن را گزینه مناسبی برای برطرف هر نیازی کرده است.منبع: http://aminpoorlib-lali. /

کتابخوان آذر- قاف

درخواست حذف اطلاعات

قاف (بازخوانی زند آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی) ویرایش: یاسین حجازی انتشارات: شهرستان ادب این کتاب حاصل بازخوانی زند رسول مکرم صلوات الله علیه و آله از سه کتاب کهن، به نام های تفسیر سورآبادی حدود 470 هجری قمری، سیرت رسول الله به سال 612 هجری قمری و شرف النبی حدود سال های 577 و 585 هجری قمری است. یاسین حجازی برای تدوین این کتاب 3 سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به صورت خطی روایت کند. «آه» اثر پیشین یاسین حجازی است که بسیاری از کتاب نخوان ها و مقتل نخوان ها را کتاب خوان و مقتل خوان کرد حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» شیخ عباس قمی است. نگارنده در مقدمه بیان می کند که در این بازخوانی، دو اصل را قرار داده است: اصل اول اینکه فقط (ص) را دنبال کند و اصل دوم اینکه از تمام متن سه کتاب عناصر دراماتیک را جدا کند. مؤلف عقیده دارد این کتاب

نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات

از شیوه های بسیار جالب و پر بازده معرفی کتاب در کتابخانه های عمومی به نمایش گذاشتن کتاب ها با مناسبت های روز می باشد. دفاع مقدس که تاثیر بسیار بزر بر زند گذشته، حال و آینده مردم ایران زمین داشته است، از موضوعات بسیار مهم و حساس ملی و میهنی می باشد و گرامی داشت هفته دفاع مقدس از بزرگترین راه های بررسی این رویداد هشت ساله کشورمان می باشد. و معرفی کتاب های دفاع مقدس از فعالیت های سازندهع کتابخانه ها محسوب می گردد. خبر نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در کتابخانه شهید شفیعی را در کانال خبری، فرهن این کتابخانه مطالعه کنید. https://telegram.me/ketabkhane_ma منبع: http://ktabkhane. /

فراخوان جمع خوانی کتاب کمال کور سل در بخش ن نایان و کم بینایان کتابخانه میر فندر

درخواست حذف اطلاعات

به نام اللهجمع خوانی کتاب کمال کورسل تنها شهید اروپایی دفاع مقدس نوشته محمدصادق حسینی در بخش ن نایان کتابخانه عمومی میر فندرسکی برگزار می شود.همزمان با گرامی داشت هفته کتاب، در راستای ارتقای سطح مطالعاتی جامعه هدف و هم شی و پویایی لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. منبع: http://bmpl. /

فراخوان جمع خوانی کتاب کمال کور سل در بخش ن نایان و کم بینایان کتابخانه میر فندر

درخواست حذف اطلاعات

به نام اللهجمع خوانی کتاب کمال کورسل تنها شهید اروپایی دفاع مقدس نوشته محمدصادق حسینی در بخش ن نایان کتابخانه عمومی میر فندرسکی برگزار می شود.همزمان با گرامی داشت هفته کتاب، در راستای ارتقای سطح مطالعاتی جامعه هدف و هم شی و پویایی لطفاً به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. منبع: http://bmpl. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

و هنوز لبخند میزنم ؛ چون کیف دستی ام پر از کتاب است و من .... از آن ها انتظار دارم که چیزهایی درباره ی خودم ، که نمی دانم شان را به من بگویند پ.ن : پی نوشت های مهت : ما آدم ها بی نیستیم فقط به شکل ساده ای تنها هستیم پ.ن : کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد : « دلگرم نشو »منبع: http://thepen. /

کتابها مثل آدم هستند

درخواست حذف اطلاعات

کتاب ها مثل آدم ها هستند بعضی از کتاب ها ساده لباس می پوشند و بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارند. بعضی از کتاب ها برای ما قصه می گویند تا بخو م و بعضی قصه می گویند تا بیدار شویم. بعضی از کتاب ها تقلب می کنند. بعضی از کتاب ها ی می کنند. بعضی از کتاب ها به پدر و مادر خود احترام می گذارند و بعضی حتی اسمی هم از پدر و مادر خود نمی برند. بعضی از کتاب ها پرحرفند، ولی حرفی برای گفتن ندارند و بعضی ت و آرامند، ولی یک عالم حرف گفتنی در دل دارند. بعضی از کتاب ها بیمارند، بعضی از کتاب ها تب دارند و هذیان می گویند. بعضی از کتاب ها ک نه و لوس حرف می زنند و بعضی از کتاب ها فقط غُر می زنند و نصیحت می کنند. بعضی از کتاب ها دوقلو یا چند قلو هستند. بعضی از کتاب ها پیش از تولد می میرند و بعضی تا ابد زنده هستند. بعضی از کتاب ها سیاه پوستند، بعضی سفیدپوست و بعضی زردپوست یا سرخ پوست. بعضی از کتاب ها هر چه