رسانه
رسانه

يلدا2 :: جستجویلدا2

درخواست حذف اطلاعات

راستش این یلدابابقیه ی یلداهابابقیه ی یک دقیقه بیشترغم فرقی نداشت همه چیزسرجای خودش بود دل تنگی ناراحتی غم بغض همه چیزهایی ازاین قبیل وحتی لبخند .. . وحتی روبروشدن باادم هایی که به خاطربودنشون مدیونتن فقط به خاطربودن همه ی این هابه کنار تنهافرق ای شب باشبای قبلی این بودقبلاکه یلدامیشد ازتومیخواستم برام فال حافظ بزنی ودکلمه کنی هرازگاهی اگه دوست داشتی. امااین شب ازت خواهش .. که فال حافظموتوبرام بازنکنی. همین . یلداتون مبارکمنبع: http://asma-14. .. /