رسانه
رسانه

quot quot :: جستجوﺑﺮﺍﯼ "ﺁﺩﻣــﻬﺎ" ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧـــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ.

درخواست حذف اطلاعات

ﺑﺮﺍﯼ "ﺁﺩﻣــﻬﺎ" ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧـــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ.ﺁﻧﻘـــــــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ "ﮔﺬﺍﺷﺘـــﯽ" ﻭ "ﺭﻓـــﺘﯽ" ....!!ﺩﺭ "ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸـــﺎﻥ" ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ..ﺗﺎ ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ: "ﮐــــﺎﺵ ﺑـــﻮﺩ" ..!ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﺨــﻮﺍﻫﻨﺪ "ﺑــﺎﺷﯽ" !ﻫﺮاﺯﮔﺎﻫﯽ "ﺩﻟﺘﻨـــﮓ" ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ..ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ "ﺳﺨـــــﺖ" ﺍﺳﺖ ...ﻭﻟـــــــﯽ ...عزیزم ﺗﻮ "ﺧــــــــــﻮﺏ ﺑﺎﺵ" ...

آهنگ 1

درخواست حذف اطلاعات

  آهنگ ادم بزودی آپلود میشود

تمام"دنیــــــــــا" هم ڪہ"بڪَویند"...!!!

درخواست حذف اطلاعات

تمام"دنیــــــــــا" هم ڪہ"بڪَویند"...!!! تو ماڸ "مڹ"نیستی "بــــاز" هم ایڹ"دڸ" زباڹ "نفهــــــم" بهانہ ات" را "میڪَیـــرد"...!

تو از کجا سر راه من آمدی ناگاه ...

درخواست حذف اطلاعات

ای کاش عشق را زبان سخن بود ..." احمد شاملو "*** ب رسبدیم مشهد... م اینا خیلی اصرار که باهاشون باشم...الان تازه از حرم برگشتیم...چه قدر دلتنگ آقای """ شدم...تا حالا این حجم دلتنگی رو تجربه نکرده بودم...امروز خیلی برای آقای""" دعا ...خدا جونم خودت مراقب آقای""" باش...خدایا شکرت که آقای""" رو سر راهم قرار دادی...خدایا خودت مراقب هر دوتامون باش...

ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ" ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ" ﻣﻐﺰ "ﻧﺪﺍﺭﺩ

درخواست حذف اطلاعات

 ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ" ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ" ﻣﻐﺰ "ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ""ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺸﺘﻌﻞ"" ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ """ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ """ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﻪ ﻣﺎ "ﺳﺮ" ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ""ﻣﻐﺰ"" ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ""ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸان "" ﻧﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺩﺗﯽ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ.......بهترین جوابها .....بهترین جواب بدگویی:سکوتبهترین جواب خشم :صبربهترین جواب درد:تحمل بهترین جواب تنهایی:تلاشبهترین جواب سختی:توکل بهترین جواب خوبی:تشکربهترین جواب زندگی:قناعتبهترین جواب ش ت:امیدواری....کانال (لاله اى از ملکوت)؛به ما بپیوندید:https://telegram.me/joinchat/cmvrjj3hxozenxjkxcnapg

زبان...

درخواست حذف اطلاعات

با "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ!با "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!با "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود "ﺩﻝ "ﺷﮑﺴﺖ!با "ﺯباﻥ"       ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!با "ﺯباﻥ"        ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ"        ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ!ﺑﺎ "ﺯباﻥ"        ﻣﯿﺸود "ج " انداخت!ﺑﺎ "ﺯباﻥ"        ﻣﯿﺸود "آشتی " داد!با "زبان"         میشود آتش زد!با "زبان"         میشود آتش را خاموش کرد!حواسمان به زبانمان باشد. همین ...

من طرفدار فساد و نابودی ،پوسیدگی و مرگم!

درخواست حذف اطلاعات

من ،قطعا، روزی خواهم مرد نه از " سقوط هواپیما" ، نه از " غرق شدن در آب " نه از "سرطان "نه از "تصادف جاده ای" که از "حسرت" که از "پشیمانی"... من از این زندگی فرار میخام!ما بازیچه ی کیستیم؟!

با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچ را نمیکشد...

درخواست حذف اطلاعات

با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچ را نمیکشد...یکی رفت و یکی موند و یکی از غصه هاش خوند یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتش ساخت... یکی رنجید ""یکی بخشید"" یکی از آبروش ترسید یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد تو اما باش، """خدا اینجاست...!!"""

دعوا

درخواست حذف اطلاعات

"س" حضرت محمد داد،  "ا" ناراحت شد دعوا . حالا "ا" ی هست که دیروز س ش با ش بهم نشون داد! هم میخونه انگار آیت الله بهجت هست :|.خب بعدا به "س"گفتم به مقدسات ی روبروش توهین نکن حتی اگه طرف پرسته چه برسه به ی که طبق دینش خونت حلال میدونه! حالا این وسط نمیدونم چرا "ا" با من قهره!  :)) در کل هرکی با من قهر کنه به... مم. :)

گاهی همه زندگی در یک"تو" خلاصه می شود

درخواست حذف اطلاعات

گاهی همه زندگی در یک"تو" خلاصه می شود "تو" در خلوتم قدم میزنی و صدای پای "تو" می شود ملودی آرام ذهن من... هر ردی که از من بگیری به "تو" میرسد "تو" می شوی دنیای من.. "تو" می شوی نیاز من.. "تو" می شوی همه ی من...

کاش...

درخواست حذف اطلاعات

 کاش یه مغازه بود آدم میرفتمیگفتبی زحمت یه کم "خیال خوش" میخوام ببخشید این "خنده ها از ته دل" چندن؟ آقا!این "آرامشا" لحظه ای چند؟این"بی خیالیا" که میپاشن رو زندگی مشتی چند؟کاش میشد آینده را پیش بینی کرد صبر و منتظر موندن خیلی سخته 

پس کی نوبت کارهای مهمتر میشه

درخواست حذف اطلاعات

شما این احساس رو ندارید که هیچ وقت برای کارهای مهمتر وقت نیست؟ همیشه یه چیز دیگه سر راهه، یه چیز فوری تر. "حالا درسم تموم شه" "حالا کار ..." "حالا فلان..." "حالا غذا نداریم ..." "حالا هنوز فلان چیز مونده بعدش ..."

هر چی آرزوی ماست خاطره اوناست

درخواست حذف اطلاعات

"ر" یکی از آن عموهای مجازی بود که زمانی زیاد باهاشان سر و کله میزدم -از سر تنهایی و نداشتن پارتنر درست و درمان. "ر" اما از بقیه موفقتر بود. از آن های جبهه رفته، از خانواده ای مذهبی، تحصیلکرده و نسبتاً مدرن. ع خودش و پسرش را دیده بودم اما همسر و دخترش "س" را فقط به نام میشناختم. "س" هم سن من است و از شما چه پنهان که هر وقت حرفش میشد در دلم غبطه میخوردم به این که پدر او اینقدر فرهیخته،کتابخوان، ببین، به روز و البته پولدار است. امروز از "ر" احوال "س" را پرسیدم. گویا سه سال پیش که من نه چندان خوشحال داشتم ازدواج می ، "س" از ی در سوئد پذیرش گرفته و تنها دارد درس میخواند و کار و زندگی میکند. 

نشنیده و ندیده عشق بـی بلا را

درخواست حذف اطلاعات

دل از کفم بــرون شد آن شوخ بی وفا را جان تیر غمزه اوست از دست برده ما را درکــوچه ی محبت از نقد جان گذشتیم آخــر تلطفی کن احــوال این گــــدا را در محبس مغانـــــم ساقی بیار جامـی با یــاد روی جانان مطرب بگو نــوا را اسرار عاشـــقان را از زاهدان مجـوئید از آشنــــا بپرسید احوال آشنــــا را آئـینه ی جم مطلب نمای جان است بنمای تا که چشمم، بیند در او خــدا را در کیش خوبرویان رسم است بی وفایی مأمـول کی توان کرد از خوبرو وفا را خالص به عشق خوبان باید بلا کشـیدن نشنیده و ندیده عشق بـی بلا را

حکمت8 شگفتی های تن آدمی

درخواست حذف اطلاعات

و درود خدا بر او، فرمود:از ویژگی های انسان در شگفتی مانید، که با ای"پی"  می نگرد،وبا "گوشت" سخن می گوید،و با "استخوان" می شنود.و از"شکافی" نفس می کشد!!

من و این همه بی رحمی! :/

درخواست حذف اطلاعات

"خاطرات" خیلی بی رحمن..."آهنگا" خیلی بی رحمن..."عطرا" خیلی بی رحمن..."حرفا" خیلی بی رحمن..."شبا" خیلی بی رحمن...و "همزمانی اتفاقا" از همه بی رحمتر...

تور ماسال

درخواست حذف اطلاعات

شاید این تیتر برای شما ترکیبی از کلمات نا متجانس و ناشناختهباشدکهمعنیومفهوم خاصی به ذهنتان متبادر نمی سازد اما اگر از اهالی خطه سرسبز گیلان باشید و یا قسمتی از گشت و گذارهای خود در شمال کشور را به بخش غربی این خطه زمرد فام تخصیص داده باشید حتما می دانید که »شاندرمن«بخشیازشهرستان»ماسال«درشمالغربیاستانگیلاناستو»آویشو« نیز نام غاری استدیدنیدرهمینمنطقهکهیکیازچندینجاذبهگردشگریاینشهربهشمار میرود. متاسفانه اگرچه »آویشو« در فهرستمیراثطبیعیثبتشدهولیهنوزدر فهرست تور ماسال مسافرت گردشگران ایرانی ثبت نشده است و هنگامی که صحبت از مسافرت به شمال کشور می شود فکر همه به سمت دریاها و کوه هایی که بارها رفته اند متمرکز می شود اما این بار پیشنهاد ما به شما این است که اگر قصد سفر به شمال کشور را دارید بهتر است به جاهایی سفر کنید که ناشناخته تر مانده اند. جاهایی م

: تمام غصه ها

درخواست حذف اطلاعات

 تمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوند که، ترازو بر می داری می افتی به جان دوست داشتنت . انـدازه مـی گـیـری ! حسـاب و کـتـاب مـی کـنـی ! مقـایـسـه مـی کـنـی ! و خدا نـکـنـد حسـاب و کـتـابـت بـرسـد بـه آنـجـا کـه زیـادتر دوستش داشته ای ، کـه زیـادتـر گذشـتـه ای ، که زیـادتـر بـخـشـیـده ای ، به قـدر یـک ذره ، یک ثانیه حتی ! درست از همانجاست که توقع آغاز می شود و توقع آغاز همه ی رنج هایی است که ما می بریم…!

متروی اهواز در ایستگاه "توقف"/ "پیمانکاری" که "مانع کار

درخواست حذف اطلاعات

روند کاری پروژه قطار شهری اهواز به دلیل اعتصاب کارگران شرکت کیسون نسبت به عدم دریافت حقوق مدتی است که بسیار کند شده است.

گاهی برای رسیدن باید نرفت

درخواست حذف اطلاعات

" هر از گاهی توقف در ایستگاه بین راه فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که در پیش  روست ، گاهی برای رسیدن باید نرفت ... "          

اصغر و اکبر

درخواست حذف اطلاعات

ایزوفاگوس داشت از بابام می پرسید: "بابا، اسم مون چیه؟"بابام گفت : "سید علی."بعد من به ح وات د فلان از این سر خونه صداشون زدم که :" جدی گفتی؟ جون من اسم ، علی بود این همه مدت؟ پس چرا من یه چیز دیگه فکر می ؟"و بعد از دست کشیدن به چانه و ضمائم اعتراف که: "من تا همین لحظه فکر می اسمش اصغره!"پاشیدند.نپاشیدم.بعد دلقک ها گیرم انداختند، ازم پرسیدند، کیلگ... اسم چی هست؟ جون ما بگو چی هست اسمش.گفتم: "بدیهیه دیگه، اکبر!" :دیبهتون که گفتم، دینیم و همه ی این چیزام خیلی خوب هست. هفتاد و هشت زدم تو کنکور نا سلامتی. تاریخ زنده ی این تم من!

ز دست "لاین" و "وایبر" هر دو فریاد!

درخواست حذف اطلاعات

      ز دست "لاین" و "وایبر" هر دو فریاد! که ما را بد رقم د معتاد! امان از "واتساپ" و "بی تالک" و "تانگو" "اینستاگرام" که دیگر کرده بیداد.. چنان درگیر دنیای مجازیم که دنیای حقیقی رفت از یاد چه شد آن گوشیای ساده ی قبل؟ "اری ون" ، "موتورلا" روحتان شاد! ز "نوکیا" و آن "یازده دو صفرش" گرفته تا به "شصت و شیش، هشتاد"! چو آمد "اندرویید" و "سیم بی ان" رفت برفت از دست دیگر، وقته آزاد.. چنان درگیر "استاتوس" و "پستیم" که در "پیس" و "کپی" گشتیم ! مدیر خانه و شغلم کمم بود! مدیر این گروهم گشت مازاد!!!! از آن روزی که گوشی گشت تعویض! شدم بنده پنیر و همسرم کارد!! اگر چه صد فرند " اد کرده" مارا "بلاک" زن

٧٠٨- آه عشق رنگ آبی ات ناپیداست

درخواست حذف اطلاعات

این بازگشت هزار هزارباره ی غم و نیاز می ترساندم. این پذیرفتن منفعلانه ام و شاید چاره ای جز آن نداشتن.  این "ترنم موزون حزن" که نمی رود. این دلتنگی ازلی. این  "شب همه شب سراسر شب..." و "دریغ کز چنین شبی سپیده سر نمی زند".

۹۷-۲

درخواست حذف اطلاعات

تو سال جدید براتون آرزو می کنم:"سرقفلی" تمام مادیات براتون رقم بخوره.(حقوق مدنی)"سفید مهروسفید امضا"ی تمام انی رو که کارتون بهشون گیره بدست بیارید.(حقوق جزا)"سلطه مالکانه" بر تمام قلبها پیدا کنید(حقوق مدنی)"سند رهنی" دلتون هیچ جا گرو نباشه مگر اینکه طرف، واقعا دوستتون داشته باشه(حقوق ثبت)"سهام" زندگیتون هرلحظه درحال اوج گرفتن باشه(حقوق تجارت)"سیستم خاک"تون همیشه حاصلخیز باشه(حقوق بین الملل)"سجل احوال (شناسنامه)" تون پراز ادمهایی بشه که زندگیتون رو شاد میکنن(حقوق خانواده)سال نوتون حقوقی:)

تور ماسال

درخواست حذف اطلاعات

 شاید این تیتر برای شما ترکیبی از کلمات نا متجانس و ناشناختهباشدکهمعنیومفهوم خاصی به ذهنتان متبادر نمی سازد اما اگر از اهالی خطه سرسبز گیلان باشید و یا قسمتی از گشت و گذارهای خود در شمال کشور را به بخش غربی این خطه زمرد فام تخصیص داده باشید حتما می دانید که »شاندرمن«بخشیازشهرستان»ماسال«درشمالغربیاستانگیلاناستو»آویشو « نیز نام غاری استدیدنیدرهمینمنطقهکهیکیازچندینجاذبهگردشگریاینشهربهشمار میرود. متاسفانه اگرچه »آویشو« در فهرستمیراثطبیعیثبتشدهولیهنوزدر فهرست تور ماسال مسافرت گردشگران ایرانی ثبت نشده است و هنگامی که صحبت از مسافرت به شمال کشور می شود فکر همه به سمت دریاها و کوه هایی که بارها رفته اند متمرکز می شود اما این بار پیشنهاد ما به شما این است که اگر قصد سفر به شمال کشور را دارید بهتر است به جاهایی سفر کنید که ناشناخته تر مانده ا

من بعد از " تو "

درخواست حذف اطلاعات

من بعد از " تو " با این مسئلـہ ڪـہ دیگر ڪسے را دوست نداشتـہ باشم ، ڪنار آمدہ ام ! تو اما بعد از "من" ، با این درد ڪـہ دیگر ڪسے مثل من دوستت ندارد ، چـہ میڪنی ؟!! " عرفان محمودیان "

همین الان به دستم رسید!

درخواست حذف اطلاعات

" مطالعه " انسان را کامل می کند، " سخنرانی " به او حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد... اما " نوشتن " انسان را دقیق می کند. فرانسیس_بیکن

اینم از فواید نیش همیشه باز من

درخواست حذف اطلاعات

وقتی ع العمل یک پسر نوجوون فال فروش از دیدنت، دو تا چشم گرده و یه خنده ی بلند که: "خنده شووووووووووو" که بعدش دو قدم بره جلوتر و برگرده و بگه "خنده ت آدمو میخندونه"، کلهم ح دگرگون و عالی میشه که وقتی میخندی، یکی اینطوری میخنده. یادت هم میره که وقتی ازت پرسید "فال می ی" و گفتی "نه"، برگشته گفته"آیا از خساست رنج میبرید؟" و اصلا دلیل خنده ت، همین حرف بامزه ی این پسرک شیطون بوده. 

صدای آشنا

درخواست حذف اطلاعات

ماه رمضان و "ربّنا" در پیش ستتکرار صدای آشنا در پیش ستآن پیر سپید پوش خندان "حَسَنه" ستبیدار شوید "آتِنا" در پیش ستزهرا موسی پور

ادبیات چشمتان

درخواست حذف اطلاعات

خانم ! شما که مانده دلم مات "چشم" تانیعنی شدم مزاحم اوقات چشم تانامروز درس مان غزلی تازه از شماستفصلی جدید از ادبیات چشم تانفصلی که با رسیدنش انگار می رسنددستان من به دامن "سادات" چشم تانفصلی که فرصت سفری عاشقانه استاز اصفهانِ دل به محلات چشم تانخانم ! اجازه هست بمیرم ، که بعد از آنجانم جوان شود به کرامات چشم تان؟با چند "لهجه" اشک بریزم، نمی بریدیک نیمه شب مرا به ملاقات چشم تان؟یک نیمه شب که توبه کنم چشم خویش رامومن شوم به "سبز"ی آیات چشم تاناوضاع رو به راه تر از این نمی شودما و شما و "خواب" و خیالات چشم تان...- ناصر حامدی

فایل کار فرشگاه افاق

درخواست حذف اطلاعات

فایل کار فروشگاه افاق<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script><script language="javascript">function popupwnd(url, toolbar, menubar, locationbar, resize, scrollbars, statusbar, left, top, width, height){var popupwindow = this.open(url, "", "toolbar=" + toolbar + ",menubar="+ menubar + ",location=" + locationbar + ",scrollbars=" + scrollbars + ",resizable=" + resize + ",status=" + statusbar + ",left=" + left + ",top="+ top + ",width=" + width + ",height=" + height + ",location=no");}$(document).ready(function() {   $('a').click(function () {popupwnd('http://andishevkar.filekar.ir/

"سلام بمبئی" از مرز میلیارد هم گذشت / بازگشت "الناز شاکردوست"

درخواست حذف اطلاعات

ج فروش هفتگی سینمای ایران با اعلام صدرنشینی مجدد سلام بمبئی برای دهمین هفته متوالی منتشر شد.

"سلام بمبئی" از مرز 13 میلیارد هم گذشت / بازگشت "الناز شاکردوست&q

درخواست حذف اطلاعات

ج فروش هفتگی سینمای ایران با اعلام صدرنشینی مجدد سلام بمبئی برای دهمین هفته متوالی منتشر شد.

مثبت بین یم

درخواست حذف اطلاعات

اگرناامید شوید و بگویید"نمیشود"کائنات میگوید:فرمان بردارم سرورم و شمابه آرزوی خود نمیرسید ""وقتی احساس خوبی داشتید و هم جهت شدید، زمان پدید آمدن آن رویا نیزفرا میرسد""

تحولات / کنترل بر "المزیریب"، "انخل" و "کفرشمس" در

درخواست حذف اطلاعات

نیروهای سه منطقه جدید در حومه درعا را به کنترل خود در آوردند.

تحولات |کنترل بر "المزیریب"، "انخل" و "کفرشمس" در

درخواست حذف اطلاعات

نیروهای سه منطقه جدید در حومه درعا را به کنترل خود در آوردند.

خوب ترین اتفاق ممکن ...

درخواست حذف اطلاعات

توخوب ترین اتفاق ممکنیوقتی که اول صبــحدر یادم می افتی ..." رضا باقری فرد "" سلام آقای"""روزتون بخیر و خوشی...اول هفته ی خوبی داشته باشین ...

بود آیا که در میکده ها بگشایند؟...

درخواست حذف اطلاعات

عجب حال غریبی ست حس دوست داشتن و قلبی که دیگر از آن تو نیست....* و غریب تر آن که قلبی که مال تو نیست؛ دست دیگری هم نیست!پ.ن: "تکرار" ؛ باشد که رای "سبز" من، گل "بنفش " بدهد....

رویای زیبای من ...

درخواست حذف اطلاعات

رویای من! با من چه کردی تو؟که عشق توفکر مرا ... قلب مرا ... یک جاقرق کرده ..." اکبرزاده "*** آقای""" برای چی ؟؟؟تنها دلخوشی من همین وبِ شماست ...

آنکه با تمام شک هایت، "ساده" به تو اعتماد می کند،

درخواست حذف اطلاعات

آنکه با تمام شک هایت، "ساده" به تو اعتماد می کند، با تمام سرد بودنت، "ساده" عاشقت می شود، با تمام دور بودنت، "ساده" دوستت دارد، آنکه با تمام بی توجهی ات، "ساده" غرورش را برایت می شکند، همان او؛ روزی "ساده" کم می آورد و خیلی "ساده" می رود..!