رسانه
رسانه

82 معرفی men in black iii :: جستجوفاروق اعظم ( علی علیه السلام )

درخواست حذف اطلاعات

حیدر کرّار عـــلــــــــــــــــــــی ماه شب تار عـــلــــــــــــــــــــی عشق خداوند عـــلــــــــــــــــــــی علت لبخند عـــلــــــــــــــــــــی شیر شجاعت عـــلــــــــــــــــــــی قلۀ غیرت عـــلــــــــــــــــــــی یاور احمد عـــلــــــــــــــــــــی حامی سرمد عـــلــــــــــــــــــــی شوق شهادت عـــلــــــــــــــــــــی وقت شهامت عـــلــــــــــــــــــــی از همه بهتر عـــلــــــــــــــــــــی یاور اول عـــلــــــــــــــــــــی شاه غدیر است عـــلــــــــــــــــــــی بس که دلیر است عـــلــــــــــــــــــــی همسر زهراست عـــلــــــــــــــــــــی مالک دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی هم اُذُن الله ست عـــلــــــــــــــــــــی هم اسد الله ست عـــلــــــــــــــــــــی وه چه شکیباست عـــلــــــــــــــــــــی صابرِ دنیاست عـــلــــــــــ

فاروق اعظم ( علی علیه السلام )

درخواست حذف اطلاعات

حیدر کرّار عـــلــــــــــــــــــــی ماه شب تار عـــلــــــــــــــــــــی عشق خداوند عـــلــــــــــــــــــــی علت لبخند عـــلــــــــــــــــــــی شیر شجاعت عـــلــــــــــــــــــــی قلۀ غیرت عـــلــــــــــــــــــــی یاور احمد عـــلــــــــــــــــــــی حامی سرمد عـــلــــــــــــــــــــی شوق شهادت عـــلــــــــــــــــــــی وقت شهامت عـــلــــــــــــــــــــی از همه بهتر عـــلــــــــــــــــــــی یاور اول عـــلــــــــــــــــــــی شاه غدیر است عـــلــــــــــــــــــــی بس که دلیر است عـــلــــــــــــــــــــی همسر زهراست عـــلــــــــــــــــــــی مالک دنیاست عـــلــــــــــــــــــــی هم اُذُن الله ست عـــلــــــــــــــــــــی هم اسد الله ست عـــلــــــــــــــــــــی وه چه شکیباست عـــلــــــــــــــــــــی صابرِ دنیاست عـــلــــــــــ

مقاله ساختار چشم

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل مقاله ساختار چشم با و پر سرعت . مقاله ساختار چشم 8 ص فرمت word                اشعه نور از مردمک و قرنیه مى گذرد و به عدسى چشم برخورد مى کند و به وسیلهٔ عدسى ش ته مى شود. انبساط و انقباض ماهیچه هایى که به عنبیه متصل هستند مردمک چشم را کوچک و بزرگ ، تنگ و گشاد مى کنند و به این ترتیب مقدار نورى که به چشم وارد مى شود تنظیم مى گردد. هر گاه نور شدید باشد مردمک تنگ مى شود. در مواقعى که نگاه خود را از شیئى که در نزدیکى ما قرار دارد متوجه چیزى که دورتر است کنیم مردمک گشاد مى شود، این عمل را تطابق گویند. عدسى چشم به کمک انقباض و انبساط جسم مژگانى تغییر شکل مى دهد و تحدب خود را به میزان مورد نیاز کم و زیاد مى کند. تغییر شکل عدسى باعث مى شود که تصویر اجسام علیرغم حرکت آنها دور شدن از چشم یا نزدیک شدن به آن،  آن چنان ک

مروری بر پردازش وب معنایی در رایانش ابری

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یاری فایل مروری بر پردازش وب معنایی در رایانش ابری با و پر سرعت .   با توجه به افزایش درخواستها برای واکشی اطلاعات در اینترنت و نیاز روز افزون افزایش سرعت در دسترسی به داده ها تکنولوژی های فراوانی پدید آمدند. یکی از این راه حل ها رایانش ابری می باشد که با توجه امکانات فراهم نموده بسیاری از مشکلات داد های بزرگ و پردازش آنها را مرتفع نموده و در حال گسترش و پیشرفت برای کارآیی بیشتر میباشد. یکی دیگر از موارد بسیار مهم در دست ی به داده ها و است اج آنها با ساختار مناسب و رسیدن به کوتاه ترین مسیر در دستی به اطلاعات وب معنایی می باشد. برای رسیدن به وب معنایی مناسب باید هستی شناسی در این زمینه به درستی صورت پذیرد. در این پایان نامه سعی بر توضیح هستی شناسی و زبان های مطرح در آن به همراه تحلیل و بررسی استفاده از وب معنایی در رایانش ابری به همراه معماری های ارائه شده در این زمینه

انعطافپذیرى

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل انعطافپذیرى با و پر سرعت . مقالات تربیت بدنی با فرمت doc صفحات 22 موقعى که توپى را به روى سطح ثابت بزنیم جزئى فشرده مى شود و چون اکثر اجسام تمایل دارند شکل اصلى خود را حفظ کنند بعد از فشردگى مجدداً به شکل اولیهٔ خود بر مى گردد. توپ پس از اصابت به زمین از آن جدا شده، و از زمین بلند مى شود. وقتى دو جسم در حال حرکت هستند و یکى بر دیگرى ضربه وارد مى کند همین ح اتفاق مى افتد مانند دست آبشارزن و توپ در والیبال و یا زدن توپ تنیس با راکت. خاصیتى را که موجب مى شود تا اجسام پس از برخورد و تغییر شکل جزئى دادن دوباره به شکل و هیئت اولیهٔ خود برگردند خاصیت انعطاف پذیرى اجسام گویند. این خاصیت در اکثر اجسام و یا اشیائى که در ورزش به کار مى روند وجود دارد. با انعطافپذیرى

پاو وینت الگوریتم های ژنتیک

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از ژیکو پاو وینت الگوریتم های ژنتیک با و پر سرعت . لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد اسلاید:27الگوریتم ژنتیکlالگوریتم  ژنتیک  روش یادگیری بر پایه  تکامل  بیولوژیک است.lاین روش در سال 1970 توسط john holland معرفي گردیدlاین روشها با نام evolutionary algorithms نیز خوانده میشوند.ایده کلیlیک ga برای حل یک مسئله مجموعه بسیار بزرگی از راه حلهای ممکن ار تولید میکند.lهر یک از این راه حلها با استفاده از یک “ تابع تناسب” مورد ارزی قرار میگیرد.lآنگاه  تعدادی  از بهترین راه حلها باعث تولید راه حلهای جدیدی میشوند. که اینکار باعث تکامل راه حلها میگردد.lبدین ترتیب فضای جستجو در جهتی تکامل پیدا میکند که به راه حل مطلوب برسدlدر صورت انتخاب صحیح پارامترها، این روش میتواند بسیار موثر عمل نماید. با پاو وی

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدا یا کفر نمی گویم! پریشانم چه می خواهی تو از جانم؟! مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زند کردی خداوندا! اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی غرورت را برای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه باز آیی زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟! خداوندا! اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه ی دیوار بگشایی لبت بر کاسه ی مسی قیر اندود بگذاری و قدری آن طرف تر عمارت های مرمرین بینی و اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشد زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟! خداوندا! اگر روزی بشر گردی ز حال بندگانت با خبر گردی پشیمان می شوی از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت خداوندا تو مسئولی خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است چه رنجی می کشد آن

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خدا یا کفر نمی گویم! پریشانم چه می خواهی تو از جانم؟! مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا! اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی غرورت را برای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه باز آیی زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟! خداوندا! اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه ی دیوار بگشایی لبت بر کاسه ی مسی قیر اندود بگذاری و قدری آن طرف تر عمارت های مرمرین بینی و اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشد زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟! خداوندا! اگر روزی بشر گردی ز حال بندگانت با خبر گردی پشیمان می شوی از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت خداوندا تو مسئولی خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است چه رنجی می کشد

اصول دوچرخه سواری

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یارا فایل اصول دوچرخه سواری با و پر سرعت . مقالات تربیت بدنی با فرمت           doc           صفحات  23 با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمایل کنید. بهترین وسیله برای این امر شاخ ی فرمان است که از آن می توانید به نحو احسن بهره ببرید. برخلاف دوچرخه سواری بر روی سطوح هموار و جادهای آسف ، هیچگاه در سربالایی های خاکی از روی زین بلند نشوید چرا که این عمل وزن را از روی چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخیدن چرخ عقب می شود. با اصول دوچرخه سواری

پروژه کتابهای گوگل (دسترسی رایگان به میلیونها کتاب)

درخواست حذف اطلاعات

http://library.stanford.edu/projects/google-booksگوگل بو ( google books) که پیش تر با نام گوگل بوک سرچ یا گوگل پرینت عرضه می شد، سرویسی است که مورد جستجو را در متن کامل کتبی که شرکت گوگل در پایگاه داده خود ذخیره دارد، پیدا می کند. این سرویس در ماه اکتبر ۲۰۰۴ در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با نام گوگل پرینت معرفي شد. پروژه کتابخانه گوگل که در حال حاضر با نام گوگل بوک سرچ شناخته می شود نیز در دسامبر همان سال معرفي شد.گوگل بوکز یکی دیگر از سرویس های بحث برانگیز گوگل بود. کمپانی شروع به اسکن کتاب ها کرد و آنها را به صورت محدود آپلود نمود و نسخه کامل ها کتاب هایی که اجازه داده می شد را به موتور جستجوی جدید خوب برای کتاب ها اختصاص داد. این پروژه علاوه بر بستن قرارداد با ناشران چاپی فعلی، درگیر یک برنامه با کتابخانه­های شرکت کننده در این پروژه برای اسکن ده­ها میلیون کتاب از کتابخانه­های بز

خندوانه 7 بهمن 95 حامد آهنگی و نیما و علی مشهدی

درخواست حذف اطلاعات

خندوانه 7 بهمن 95 حامد آهنگی و نیما و علی مشهدی -------------------------------------------------------- خندوانه 7 بهمن 95 کمدین ها با کیفیت عالی-------------------------------------------------------- خندوانه 7 بهمن 95 کمدین ها با حجم کم--------------------------------------------------------مهمان: حامد آهنگی، نیما، علی مسعودی (مشهدی)--------------------------------------------------------

پروژه کتابهای گوگل (دسترسی رایگان به میلیونها کتاب)

درخواست حذف اطلاعات

http://library.stanford.edu/projects/google-booksگوگل بو ( google books) که پیش تر با نام گوگل بوک سرچ یا گوگل پرینت عرضه می شد، سرویسی است که مورد جستجو را در متن کامل کتبی که شرکت گوگل در پایگاه داده خود ذخیره دارد، پیدا می کند. این سرویس در ماه اکتبر ۲۰۰۴ در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با نام گوگل پرینت معرفي شد. پروژه کتابخانه گوگل که در حال حاضر با نام گوگل بوک سرچ شناخته می شود نیز در دسامبر همان سال معرفي شد.گوگل بوکز یکی دیگر از سرویس های بحث برانگیز گوگل بود. کمپانی شروع به اسکن کتاب ها کرد و آنها را به صورت محدود آپلود نمود و نسخه کامل ها کتاب هایی که اجازه داده می شد را به موتور جستجوی جدید خوب برای کتاب ها اختصاص داد. این پروژه علاوه بر بستن قرارداد با ناشران چاپی فعلی، درگیر یک برنامه با کتابخانه­های شرکت کننده در این پروژه برای اسکن ده­ها میلیون کتاب از کتابخانه­های بز

برف نو، شاملو

درخواست حذف اطلاعات

برف نو! برف نو!سلام! سلام! بنشین، خوش نشسته ای بر بامپاکی آوردی ای امید سپیدهمه آلودگی ست این ایامراه شومی ست می زند مطربتلخواری است می چکد در جاماشکواری ست می کشد لبخندننگواری ست می تراشد نامشنبه چون ، پار چون پیرارنقش هم رنگ می زند رساممرغ شادی به دامگاه آمدبه زمانی که برگسیخته دامره به هموار جای دشت افتادای دریغا که برنیاید گامتشنه آن جا به خاک مرگ نشستکاتش از آب می کند پیغامکام ما حاصل آن زمان آمدکه طمع برگرفته ایم از کامخامسوزیم الغرض بدرودتو فرود آی برف تازه سلام! احمد شاملو

برف نو، شاملو

درخواست حذف اطلاعات

برف نو! برف نو!سلام! سلام! بنشین، خوش نشسته ای بر بامپاکی آوردی ای امید سپیدهمه آلودگی ست این ایامراه شومی ست می زند مطربتلخواری است می چکد در جاماشکواری ست می کشد لبخندننگواری ست می تراشد نامشنبه چون ، پار چون پیرارنقش هم رنگ می زند رساممرغ شادی به دامگاه آمدبه زمانی که برگسیخته دامره به هموار جای دشت افتادای دریغا که برنیاید گامتشنه آن جا به خاک مرگ نشستکاتش از آب می کند پیغامکام ما حاصل آن زمان آمدکه طمع برگرفته ایم از کامخامسوزیم الغرض بدرودتو فرود آی برف تازه سلام! احمد شاملومنبع: http://fekrnoe. /

چهار جواب

درخواست حذف اطلاعات

سلام و دو صد درود ادب و عرفان *ابوالحسن قانی می گوید؛ جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد ! *مرد فاسدی از کنارم گذشت و من گوشه لباسم را جمع تا به او نخورد ! او گفت؛ ای شیخ ! خدا می داند که فردا حال ما چه خواهد شد ! *مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده های گل آلود می رفت، به او گفتم؛ قدم ثابت بردار تا نلغزی ! گفت؛ من بلغزم باکی نیست، به هوش باش تو نلغزی ای شیخ ! که جماعتی از پی تو خواهند لغزید...! *کودکی دیدم که چراغی در دست داشت گفتم؛ این روشنایی را از کجا آورده ای؟! کودک چراغ را فوت کرد و آنرا خاموش ساخت و گفت؛ تو که شیخ این شهری، بگو که این روشنایی کجا رفت ؟! *زنی بسیار زیبا رو که در حال خشم از شوهرش شکایت میکرد ! گفتم؛ اول رویت را بپوشان، بعد با من حرف بزن! گفت؛ من که غرق خواهش دنیا هستم، چنان از خود بی خود شده ام که از خویش خبرم نیست، تو چگونه غرق محبت خالقی، که از نگاهی بیم داری.

ترسناک ترین تا مفیدترین فناوری های معرفی شده در سریال black mirror

درخواست حذف اطلاعات

سریال black mirror یکی از ماندگارترین آثار تلویزیونی در نقد فناوری افسارگسیخته است که در قسمت‌های مختلف خود، فناوری‌های جالب توجهی را معرفي می‌کند.

رژ لب و لاک بلک لایت black light

درخواست حذف اطلاعات

  با 42 درصد تخفیف دیدن این کالا در دایابرگ

روابط آب و خاک و گیاه

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از ژیکو روابط آب و خاک و گیاه با و پر سرعت . مقالات زیست  با فرمت           doc           صفحات  10 یک گیاه علفى سریع الرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین ۷۰ تا ۹۰% مى باشد که بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت موردنظر و محیط، متفاوت است. آب براى بسیارى از فعالیت هاى گیاهى لازم است: ۱. حلال بوده و محیطى مناسب براى واکنش هاى شیمیائى فراهم مى نماید. ۲. محیطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مى باشد. ۳. موجب تورم سلول هاى گیاهى مى شود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گیاه و شکل گیرى آن مى گردد. ۴. باعث آبگیرى (hydration)، خنثى سازى (neutralization)، بار الکتریکى روى مولکول هاى کلوئیدى مى شود. در مورد آنزیم ها، آبگیرى موجب حفظ ساختمان آنزیم و تسهیل فعالیت هاى

پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی..

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایلکو پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی.. با و پر سرعت . پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنماییفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 32    مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364) هدف راهنماییهدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد  با پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی..

پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایلکو پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی با و پر سرعت . پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید: 32         مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364)   هدف راهنمایی هدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد   با پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی

پاور پوینت معرفی ورقهای پلیمری پلی پوش

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هایدی پاور پوینت معرفي ورقهای پلیمری پلی پوش با و پر سرعت . پاور پوینت معرفي ورقهای پلیمری پلی پوش   :ویژگیهای ورق پلی پوش مقاوم در برابرنورخورشید مقاوم در برابر ز له و رانش زمین جلبک و خزه به ان نمی چسبد مقاوم در برابر دمای بین 40-الی 70 درجه سانتی گراد فوق العاده نفوذ ناپذیر(10000برابر بیش از بتن) مقاوم در برابر رویش گیاهان،علف هرز وحمله جوندگان   احداث حوضچه های پرورش ماهی با ورق: بستری بهداشتی ،مناسب وعاری از عوامل بیماری زا برای آبزیان حفظ کیفیت وزلالی آب کاهش هزینه های هوا دهی و تغذیه شستشوی راحت و آسان جلبک و خزه به دیوار نمی چسبد نوع فایل:power point سایز:14.1 mb   تعداد اسلاید: 14 با پاور پوینت معرفي ورقهای پلیمری پلی پوش

های آموزشی + جزوه \\\\\\

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یاری فایل های آموزشی + جزوه \\\\\\ با و پر سرعت . کتاب ریاضی دهم دبیرستان (تجربی - ریاضی) از 7 فصل تشکیل شده است. در این فایل کلیه ی مطالب فصل دوم کتاب حاضر در قالب 8 فایل ویدئویی و جزوه های آن ها قرار داده شده است. این فایل برای انی مناسب است که قصد دارند درس ریاضی 10 ریاضی- تجربی را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند. برای بالا رفتن کیفیت تدریس از انیمیشن ، تصاویر و نمودارهای رنگی و زیبا استفاده شده است. زمان کل فایل های آموزشی 3حدود ساعت و تعداد صفحات جزوه ها 29 صفحه می باشد. در تمام این دوره آموزشی ، مسائل متنوع از داخل و بیرون کتاب حل شده است و به حل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته از نظام قدیم پرداخته ایم. در حین تدریس به نکات ریز کنکوری نیز اشاره شده است تا دانش آموز آمادگی ها لازم برای شرکت در امتحان کنکور را پیدا کند.سرفصل های آموزشی:فصل دوم: مثلث

به سلامتی این مطلب که صرف حال ئه

درخواست حذف اطلاعات

ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ...ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ...ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ...ما اگر مانده ز راه...در پس و پیشِ قدم...پشت پرچین بلندِ غمِ تو...ﺩﺭ پسِ ﭘﺮﺩﻩ ء ﺍشکِ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ...مأﻣﻦ ﮔﺮﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ...ﺍﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ...ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ...در پسِ هر نفسی...که فرو میرود و می آید...در پسِ ضربه ء نبضی ست...که در گردن ماست...ما اگرتنهاییم... گمشده ایم...او همینجاست کنار ...ﺳﺎﻟﻬﺎﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ...ﺗﺎ ﺑﺴﻮﯾﺶ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ...ﺗﺎ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺠﺰ...ﻭ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ...ﻣﻮنسِ ﻭﺍقعیِ ﺧﻠﻮتِ ﻣﺎﺳﺖ..منبع: http://fornedambff79. /

فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی ..

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از هایدی فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .. با و پر سرعت . پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنماییفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 32    مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364) هدف راهنماییهدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد  با فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی ..

فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی . با و پر سرعت . پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنماییفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 32    مفهوم راهنمایی: راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و محیط خویشتن و یا به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد است در حل مشکلات خود و ایجاد رابطه اساسی با دیگران. (حسینی 1364) هدف راهنماییهدف راهنمایی آن است که شخص بدان وسیله از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و براساس آن اه آینده اش را تعیین کند، و با انجام اعمال مناسب، ابعاد وجودش را رشد دهد  با فایل پاو وینت در مورد مفهوم و هدف راهنمایی .

بسم الله الرحمن الرحیم ............ نمرات دانشجویان .. پیام نور قوچان (برادران)

درخواست حذف اطلاعات

نام و نام خانوادگی نمره نام و نام خانوادگی نمره نام و نام خانوادگی نمره مصطفی قارداشی 5 علی محمدپور شورچه 6 سعید حسن مزرجی 5 سعید یکه خانی 5/75 بهروز داغستانی 5/5 مهدی اصغر مزرجی 5 رضا یوسفی 5/5 رضا تقی زاده فرخانی 5/5 علی جهانگیر 5 یوسف شریف زاده 5/5 بهنام قارداشی 4/5 علی رحیم مزرجی 6 حسن تر .. 5/5 میلاد شفیعی 6 صابرزبرجدی 5 محمدفعال کلوخی 5 محمد احسانی 5 .. زارعی 6 بهنام نیازی مطلق 5/5 حمید اسدیان 5 مهران معروفی 5/5 سجاد عقل مند 5 علیرضا تاج بخش 5 حسین زوار قادرآبادی 5/5 رضا جعفرزاده 5/25 سجاد نیکنام 6 محمد جودی 5 سجاد امیدوار 6 منبع: htt

پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران با و پر سرعت .   فرمت فایل    power pointتعداد صفحات :  27   صفحه         معامله ای است که به ارز انجام می شود یامست م تسویه به ارز است. از قبیل: § ید و فروش کالا و خدماتی که بهای آن به ارز دریافت یا پرداخت می شود. §استقراض یا اعطای تسهیلاتی که قرار است تسویه آنها به ارز صورت گیرد. معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر می شود. v برای تعیین نوع ارز(صادراتی، شناور، واری مه ای)، باید با توجه به مقررات حاکم، نرخی انتخاب شود که قرار است مبنای تسویه معامله قرار گیرد.   با پاو وینت درباره استانداردهای حسابداری ایران

گزارش زنده دیدار انگلیس - گینه : جام جهانی جوانان

درخواست حذف اطلاعات

انگلیس 1 نتیجه نهایی گینه 1 دقیقه 6 : کارت زرد برای کامارا دقیقه 49 : کارت زرد برای کلنی دقیقه 53 : کوک گل برای انگلیس دقیقه 57 : سیلا به جای الحسن سوما وارد میدان شد دقیقه 59 : توموری g گل برای گینه دقیقه 62 : داول به جای اویو وارد میدان شد دقیقه 71 : سوما به جای کامارا وارد میدان شد دقیقه 73 : لوین به جای لوکمن وارد میدان شد دقیقه 81 : کانه به جای توره وارد میدان شد دقیقه 81 : کاپمن به جای آرمسرانگ وارد میدان شد دقیقه 87 : کانه به جای کیتا وارد میدان شد

عاشق

درخواست حذف اطلاعات

از غربت چشمان او از قهر بی پایان او گویی جهانم خواب شد فواره ها مرداب شد آیینه از زنگار پر از غم در و دیوار پر دل را به غم ها دوختم در آتش دل سوختم خا ترم زاینده شد من بار دیگر زنده شد او مرده او من نیستم من جان این تن نیستم من بی صدای سرکشم آتشفشان خواهشم من عاشقم یعنی هنوز لبریز عشقی سوز شاعر: فرزانه کوتیمنبع: http://farzanehkooti. /

من ِ تنها

درخواست حذف اطلاعات

من به یک لحظه ی آلود من به اتفاق محتاجم   من به احساس گرم بودن تو مثل یک چای داغ محتاجم   من همان بغض قدیمی سردرگم در گلو به وسعت سالها من همان عاشقی که خط خورده گمشده در پهنه ایام من زنی که بدون لبخندت در خیال واهی اشعار من همان حس تعلق کامل در غرور نجیب رفتارت من همانی که سخت مبازد نبودت را در این روزگار

مقاله تصفیه آب و فاضلاب

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از یارا فایل مقاله تصفیه آب و فاضلاب با و پر سرعت . مقاله تصفیه آب و فاضلاب 11 ص بافرمت word       تصفیه آبدر چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و کم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خواهد شد.این مایع بی رنگ یکی از خالص ترین مواد موجود در روی کره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. تا دو دهه اخیر انرژی مهمترین سرمایه ملی کشور ها بود ولی اکنون یا بهتر است بگوییم در اینده ای نه چندان دور اب سرمایه ملی کشور ها خواهد شد. بنابراین توجه بیشتری از صنعت؛ ملت ؛ ت و همه عناصر هر کشوری را به خود جلب خواهد کرد . در چگونگی انجام فرایندهای باز ساختی و تصفیه اب و همچنین قابل استفاده فاضلاب های شهری و صنعتی طره ها و روشهای مفید تر و کم هزینه تر مورد توجه بیشتری واقع خو

شعر

درخواست حذف اطلاعات

شوکران عشق    آخ که چه شیرین است شوکران عشق تو را نوشیدن همه قالب ها زمانه را ش تن عربده کشیدن وشیدن سوختن و جهانی را از سوز عشق تو افروختن دار و ندار خویش به پای عشق تو ریختن خا تر شدن اما دوباره و دوباره تولد یافتن و باز به تو دل باختن انگور عشقت در نهانخانه  دلم می شود ناب می شود من از عشق تو سیر نمی شوم با عشق تو جوان می شوم هیچ پیر نمی شوم عشقت گاه شوکرانیست  تلخ که حریسانه چون ی شیرین سرش می کشم بندهای زمانه را می شکنم من به غیر از عشق تو بر همه چیز عصیان گرم سر کشم یاد یاران بخیر

tamame roozhayi k asheghat bodam

درخواست حذف اطلاعات

امروز که دیدمت ماتَم برد تو همان بودی؟! همان که من جوانیم را پایش گذاشته بودم همانی که جانم را برایش فدا می همان که اخم میکردی دنیا برایم تنگ میشد همان که ساعت ها منتظر میماندم که آمدن ماشینت را از دور دست ها ببینم تو همان بودی ؟! من تعجب میکنم چرا این همه عشق در تو اثر نکرد چرا آن همه اشک در خدا اثر نکرد امروز که دیدمت تو همان بودی حالا کمی لاغر تر کمی عصبی تر اما من دیگر آنی که میشناختی نبودم تو آدمی را دیدی که خودش را مجبور کرد به فراموش ت خودش را بی تفاوت نشان داد راستی امروز هیچ فهمیدی که دلم میخواست آن نگاهت تا ابد بر من خیره بماند نفهمیدی ... نه امروز ، و نه آن همه روز هایی که عاشقت بودم

گم شدۀ من

درخواست حذف اطلاعات

تـو کـجـای این جـهانـی ؟ کـه جـهان من تو بودی تو که نـور بـخـت مـا را ز نـگــاهــت بـربــودی من به هر کوچه که رفتم همـه جـا روی تو دیـدم ز لـــــب رهــگــذرانــش هـمـه نـام تــو شـنـیــدم تـو چـه بـا نـاز و ادایــی و چــه من غرق نـیازم مـن کـه بـردم ز جـهـانـی چــه بــسا بـر تـو ببازم تــــو ســــراپـــردۀ رازی هـمـه ارکــان نــمــازی تــو چــو مــرغ مـلکوتی که بر این حبس نسازی آه ایــن درد فـزون اسـت ز هـر تـوان و طـاقــت جملـگی شـهـر بـکـشـتـی تــو در انــدوه فــراقـت دانیال علی پناهیمنبع: http://expectationforu. /

گزارش تصویری//ویژه برنامه فرجام

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خوزنین پرس؛ ویژه برنامه فرجام همزمان با سراسر کشور درمسجدجامع شهرک خوزنین برگزارشد تصاویر: انتهای پیام/