رسانه
رسانه

first start :: جستجوغرل) ت محمود

درخواست حذف اطلاعات

هوای ناب دل من دوباره بارانی ست بیا عزیز! دگر نوبت غزل خوانی ست بیا که جلب رضایت شده ست و چند شبی در این سراچۀ درویش عشق مهمانی ست خزان زردی و پژمردگی ست، برگ درخت به پیشواز بهاران به ی ست نه، خواب نیست، ز حیرت درآی و باور کن که حیرت آنک اسیر مدار حیرانی ست گذشت آنکه پشیمان شدیم از ع زمان زمان پشیمانی از پشیمانی ست افق افق همه نور است و جلوۀ دیدار نفس نفس همه ابراز راز پنهانی ست کران کران همه در اختیار ماست دگر کلید فتح دل آسمان که نورانی ست.... خوشیم همجو شقایق که داغ بر دل ماست نه مثل شمع که داغش به روی پیشانی ست «جمال ت محمود را به زلف ایاز» نمی دهیم که جای سیاهی اینجا نیست

سلام

درخواست حذف اطلاعات

سلامصبح زیباتون بخیرخدایا ...به اندازه قطره های باراندر کار همه برکتدر وجودشان سلامتیدر زندگیشان خوشبختی ودر خانه همه آرامش قرار بده

++++++

درخواست حذف اطلاعات

ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻧﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﺮ ﺩﻫﺪﺍﻣـــــﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺒﻨﺪﺍﻣﺎ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻨﺪﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪﺍﻣـــﺎ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺎﺭ ﺣﺘ ﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﻣﺮ ﺴ ﺭﺍ ﺑﺮﺪﺍﻣـــﺎ ﻣﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯﺪﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺮﺳﻨﺎﻥ ﺩﻧﺎ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻨﺪﺍﻣـــﺎ ﻣ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺰﻩ ﺯﺴﺘﻦ ﺑﺪﻫﺪﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺱ ﺑﺪﻫﺪﺍﻣـــﺎ ﻣﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺪﻭ ﺁﺧﺮﻦ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﺮﻦ ﻧﺘﻪﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﺰﻧﺪﺳﻌ ﻨﺪ ﻋﺰﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻧــــــــــﺰﻧﺪ

زمان

درخواست حذف اطلاعات

گذشت زمان...ارزش عشق تو را برای من کم نخواهد کرد قبل تو از عشق چیزی نمی دانستم اما... اکنون هر چقدر زمان می گذرد عشق تو معنا می گیرد هر چقدر هم بخواهی برای رسیدن به تو صبر خواهم کرد تا ارزش عشقت را به جهانیان بفهمانم

صبح بخیر

درخواست حذف اطلاعات

الهی سهم امروزتان شادیسهم زندگیتون عشقسهم قلبتون مهربانیسهم چشمتون زیبایی وسهم عمرتون عزت باشهسلام صبحتون بخیر

+++++++++

درخواست حذف اطلاعات

بعضی چیزها را باید هر روززنده اش کنی تا خودت زندگی کنی:عشق را...ایمان را...زندگی را …عاشقانه هاتون پر رنگ...

خداحافظ گلم...!

درخواست حذف اطلاعات

خداحافظ نشین محفوض گریه هاخداحافظ عزیز بوسه های معصوم هفت سالگیخداحافظ گُلم، خوبمخلاصه هر چه همین هوای همیشه عصمتخداحافظ ای دلیل رفتن هاخداحافظ***حالا دیدار ما به نمی دانم آ ن کجای فراموشیدیدار ما اصلاً به همان حوالی هر چه باد، آباددیدار ما و دیدار دیگرانی که ما را ندیده اندپس با هر ی از ان من، از این ترانه محرمانه سخن مگوینمی خواهم آزردگانِ ساده بی شام و بی چراغاز اندوهِ اوقاتِ ما با خبر شوندقرار ما از همان ابتدای علاقه پیدا بودقرار ما به سپردن دریا و ترانه تشنگی نبودپس بی جهت بهانه میاورکه راه دور وخانه ما یکی مانده به آ دنیاستنهدیگر فراقی نیستحالا بگذار باد بیایدبگذار از قرائت محرمانه نامه ها و رؤیاهامان شاعر شویمدیدار ما و دیدار دیگرانی که ما را ندیده انددیدار ما به همان ساعتِ معلومِ دلنشینتا دیگر آدمی از یک وداع ساده نگریدتا چراغ و شب و اشاره بدانند که دیگر ملالی نیست***حالا می دانم س

خوشبختی

درخواست حذف اطلاعات

اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهیدیاد بگیرید کاری را که انجام می دهیددوست داشته باشید.

سلامی شور انگیز

درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند جان و د به نام خداوند جان و د *** کزین برتر شه برنگذردخداوند نام و خداوند جای -*** خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر *** فروزنده ماه و ناهید و مهرز نام و نشان و گمان برترست *** نگارنده ی بر شده پیکرستبه بینندگان آفریننده را *** نبینی مرنجان دو بیننده رانیابد بدو نیز شه راه *** که او برتر از نام و از جایگاهسخن هر چه زین گوهران بگذرد *** نیابد بدو راه جان و د د گر سخن برگزیند همی *** همان را گزیند که بیند همیستودن نداند او را چو هست *** میان بندگی را ببایدت بست د را و جان را همی سنجد اوی *** در شه ی سخته کی گنجد اویبدین رای و جان و زبان *** ستود آفریننده را کی توانبه هستیش باید که خستو شوی *** ز گفتار بی کار ی و شویپرستنده باشی و جوینده راه *** به ژرفی به فرمانش نگاهتوانا بود هر که دانا بود *** ز دانش دل پیر برنا بوداز این برتر سخن گاه نیست *** ز هستی مر شه را را

زندگی مترسکی!

درخواست حذف اطلاعات

از مترسکی سوال آیا از ماندن در مزرعه بیزار نشده ای ؟پاسخم داد و گفت : در ترساندن و آزار دیگران لذتی به یاد ماندنی است !پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم.اندکی شیدم و سپس گفتم : راست گفتی من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم.گفت : تو اشتباه می کنی زیرا ی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آن که درونش از کاه پر شده باشد. jak.blog.ir

یه متن زیبا از کیومرث مرزبان

درخواست حذف اطلاعات

ی نمی تواند به طبیعت بگوید چرا زمستان شدی؟چرا پاییز نم ؟ ی نمی تواند به برف بگوید که چرا آب شدی؟یا اصلاً چرا آمدی که آب بشوی؟ ی نمی تواند به زمین اعتراض کند که چرا انقدر سرد می شوی... ی نمی تواند به پاییز بگوید که چرا دلگیری؟چرا برگ ها را حرام می کنی؟چرا زرد می شوی؟چرا اخم می کنی؟چرا اشک می ریزی؟ ی به تابستان نمی گوید که چرا انقدر گرمی؟ ی نمی پرسد که بارانت کو؟از همه مهم تر بهار که همه چیز تمام استو هیچ به بهار نمی گوید که تا الان کجا بودی؟و ی نمی گوید چرا همیشه نمی مانی؟هیچ از تابستان توقع برف نداردو هیچ از زمسنان توقعِ گرمای تابستان و کولر آبی ندارد....همان قدر که طبیعت حق دارد همیشه بهار نباشدآدم هم حق داردآدم حق دارد یک وقت هایی زمستان باشدحق دارد یک وقت هایی سرد باشدیک وقت هایی دل گیر و گریان باشدیک وقت هایی به طرزِ خفه کننده ای گرم باشد...گذرِ فصل ها طبیعت آدم استآدم همیشه بهار نیست.

کدامین تیر در این چلّه می گیرد کمانش را...؟

درخواست حذف اطلاعات

ی جز او نمی بیند نگاهِ الامانش راتپیدن های در آوارهای نیمه جانش راجهان آیینه وار از ما منی می سازد و ماییسرانجام این من و مایی بشوراند جهانش راچه آرامش که از آشوب باید بگذرد با خودکدام آشوب وقتی می خورد روح و روانش رانه آن اشکی که می ریزد سزاوار است دردش رانه این چایی که می نوشد، غرور استکانش رابه لب هایی که می خواهی ببوسی فکر کن شایدلبی یک شب نبوسد هیچ زخمی بر لبانش راتعلق های تکراری، تکررهای تعلیقیکه پایان می دهد آ شروع داستانش راگل پژمرده ای در دست های عاشقی خستهچرا دلتنگ باشد دست های باغبانش راسوالِ سالکِ مجروح در راهِ عدم این است:کدامین تیر در این چلّه  می گیرد کمانش را***زمان جان را گزید اما به یاد روضه ای بودمکه می دیدم همیشه پیشِ چشمانم نشانش را

یوسف هم اگر باشی...

درخواست حذف اطلاعات

تقسیم شد قسمت... تو باید بی خبر باشیسر در گریبان می بری دور از نظر باشیسرّ خدا را اینقدر افشا نکن با خلقرسم مروّت نیست عاشق، در باشیبگذار معجونت اگر تلخ است و مرد افکنتنها خودت سیراب از این خونِ جگر باشیبگذار بر روی زمین در تنگنایی سخت...در آسمانِ عشق هم بی بال و پر باشیچشم زلیخایی تماشایت نخواهد کردتقدیر تو این است... یوسف هم اگر باشی...هر که راهی شد، کمی از بودنت را بردتا در تمام عمر در حالِ سفر باشیهم درد من شو تا بفهمی مرگ آسان نیستوقتی که سی سالِ پیاپی محتضر باشیتیغِ نگاهِ دوست... ما را این چنین مگذاراز تو توقع داشتم اهلِ خطر باشی...من شرحِ این بی هودگی ها را کجا گویموقتی که دردی هست، باید مختصر باشیدارد محرم می رسد با خستگی هایشآماده باش آشفته تا آشفته تر باشی...

سگ

درخواست حذف اطلاعات

سگ نگاه خنده داری به گرگ کرد و گفت،،، آهویت را ربودم،،،آیا باز هم میگویی گرگها برترند؟؟؟تواگرعرضه داشتی آهویت را حفظ میکردی...!!!گرگ،لبخندی زدو گفت،،،من ( خدای ) غرورمرقیب ببینم نمیجنگم ...پا رویه عشقو احساسم میگذارم ومیدان راخالی میکنمآهویی که به سگ چشمک بزند!!! لیاقت ندارد زیر سایه (( گرگ )) زندگی کندحقش آن است خوراک همان سگ شود .

بر روی قفس هم سرِ هر میله پری هست...

درخواست حذف اطلاعات

هر سال از این جاده اگر ره گذری هستعشق است که جمعیت آن را اثری هستدر بی خبری خالی از آشوب نبودمهر قدر که دیوانه نباشم، هنری هست...گفتند ننوشید از این باده که روزیاز بوسه ی او باده ی لبریزتری هستای دل به امید چه سفر کرده ی خویشی؟در راه س نیست ولی در به دری هستبا آینه رخ در رخ هم زل زده بودیمدر حیرت مان فایده ی بیشتری هستگیریم که پایانِ غزل ها همه هیچ استدر لحظه ی آغاز ولی -شیوه گری- هستاز رمزِ سبکباریِ ما هیچ نپرسید...بر روی قفس هم سرِ هر میله پری هست...هر موج که آمد صدفی برد از این جاای آبِ فرات از دلِ ما -ریش تری- هست؟...

♧♧♧ آغاز ت و ولایت حضرت مهدی ( عج ) مبارک باد.

درخواست حذف اطلاعات

برای آغاز ت زمان علیه السلام ربیع آمد دلم سرمست یار است بهار من تماشای نگار است دلی دارم میان ی خود که تا وقت ظهورش بی قرار استمرام و مذهب من انتظار است بدون یار ، هستی در غبار است پر از جور و ستم گردیده عالم جهان مشتاق یاری ت وار است وجودم بی قرار وصل یار است اسیر آن نگار گل عذار است ز هجران و فراقش تا بیاید دلم مانند لاله داغدار است ربیع آمد و نگار هم می آید با آمدنش بهار هم می آید احیاگر دین احمدی یعنی که آن دلبر ت وار هم می آید 

دلم به اندازه ی دنیا است( منصور خورشیدی )

درخواست حذف اطلاعات

طرح تکامل **دلم به اندازه ی دنیا است تنگ نمی شود از گریز تو آهوی رمنده ی دشت های خون و جنونمنصور خورشیدی**چشم در میان آتش باز میشود یک گیاه را می بیند که به رخ سنگ نشسته است در پرورش گیاه گل در پیشانی خاک تاق می زند و آسمان را میان گلبر گ میگیرد منصور خورشیدی **متبلورم از رسانه های باد و دود در جذبه های ی سحر و سحر از دید و دیده و دیدار در چشم تو وقتی جنون عارفانه ای معنا میشود  منصور خورشیدی**از دانه به دانهمی رویداین ریشه در هوابا ضرب کند عقربهدر بافت های تو در توباد همخسته به دیدار دانهمی آیدپیوند هسته ها در حوالی ریشهچرخیده در نگاه و نفسمثل کمانهاز زمین تا هوامی روید از کنار دانه چشمدر فصل عقربه   منصور خورشیدی  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

چِل ستونِ غمِ ما قرص به ِ علم است...

درخواست حذف اطلاعات

بی بهاریم و اگر شکوه ی پاییزی نیستدر بساطِ دلِ دیوانه ی مان چیزی نیستمستی آدابِ پیاله ست، ترک خورده منم سهمِ ما را به سرِ قاعده می ریزی... نیستمدّعی واقعه را تعزیه خوان است فقطمردی ام نیست که بر شاهرگم تیزی نیستلُنگی و نوچه و نوخواسته و زنگی همپرِ شالِ صلواتی دمِ تبریزی نیستچِل ستونِ غمِ ما قرص به ِ عَلَم استنانوشته به خط کوفی و نیریزی نیست...

آموزش دستور net start

درخواست حذف اطلاعات

آموزش دستور net start با استفاده از فرمان net start می توان سرویس ها را اجرا کرد.(چه سرویس های ویندوز و چه سرویس های غیر ویندوز) .برای دیدن اطلاعاتی در مورد دستور net start می توان از help آن به روش زیر استفاده کرد: net start /help در تصویر زیربه کمک دستور net start دو سرویس run شده اند که اولی متعلق به ویندوز است و دومی متعلق به یک نرم افزار است: به یاد داشته باشید که اگر نام دستور از دو بخش تشکیل شده باشد و بین آنها فاصله باشد حتما آنها را بین " " قرار دهید(به مثال های بالا توجه کنید) اگر می خواهید ببینید در حال حاضر چه سرویس های در حال اجرا هستند، دستور net start را بدون هیچ option ای استفاده کنید: net start ادامه مطلبمنبع: http://hivashabake. /

با علائم مخفی بیماری افسردگی آشنا شوید

درخواست حذف اطلاعات

درد داشتن کاهش یا افزایش وزن تندخویی هیچ احساسی ندارید مصرف نوشیدنی از دنیای مجازی جدا نمی شوید… رویاپردازی نمی توانید تصمیم بگیرید . موی خود را شانه نمی کنید.

دلم ی بارون حس می خواد..

درخواست حذف اطلاعات

این چند روزه هوا اونقدر گرم شد که یهو بخاریا ی روشن رو خاموش کردیم و پنجره های بسته  رو باز..تازه, به فکر راه اندازی مجدد کولر افتادیم که یهو هوا طوفانی شد و باد شدیدی وزیدن گرفت به ناگاه آسمان بغش ترکید و تند وتند اشکاشو ریختو تا ما خواستیم بریم از این هوا لذت ببریم دیدیم  از اشکای آسمون یه زمین خیسو یه بوی نم بارون  به جا مونده فقطاینم سهم ما از بارون ب ...+دلم ی بارون حس می خواد که برم زیرش و حس خیس شم 

کوه اندوهیم از سنگینی پای طلب...

درخواست حذف اطلاعات

بی تو قدم به منزلِ آ گذاشتمدر آسمانِ بی ی ام پر گذاشتمگفتی بمیر... مرگ تمنای دیدن استبر دارِعاشقانه ی خود سر گذاشتمحالا که سی گذشته... اگر قرن بگذردپیداست زخمه ای که به پیکر گذاشتماز آینه بپرس چه آورده ای سرمیا رنجِ خاطری که میسر گذاشتماین اشک ها برای دلِ خسته ی من استسهم تو را دو چند برابر گذاشتمدیدم دوای درد من و درد گریه استداغِ تو را بر این دلِ مضطر گذاشتمآب جنون و عقل به یک جو نمی رودناچار پا به جاده ی دیگر گذاشتم...

اولین بوسه ی تو لحظه ی پایانی ماست...

درخواست حذف اطلاعات

این گران جانی ات ای دوست که ارزانی ماستاولین واقعه ی بی سر و سامانی ماستآب بر صورت گل بیشتر از بیش مریزفصل پژمردن ما وقت فراوانی ماستهر که خو کرده به آیینه جهانی سخن استانس با آینه ها رمزِ سخن دانی ماستفارغ از دور زمان باش که در جای دگرفرصتی هست که هنگام پشیمانی ماستما زکات دلِ دیوانه ی خود را دادیمو همین حجّت تنهای مسلمانی ماستهیچ آیا شده در خلوت خود فکر کنیاولین بوسه ی او لحظه ی پایانی ماست؟...

شطحِ بیست و چهارم

درخواست حذف اطلاعات

مرا ببر که نباید کنارِ خود باشموَ هم نشین دل بی قرار خود باشماگر به دست خودم کشته می شوم روزی چرا رها شده از کارزار خود باشممیان مردم و در این میانه  فاصله هاستمقدّر است که من در حصار خود باشمقبای ی ما را خودت رفو کردیکه پوشش جگر با وقار خود باشمکدام آینه مطلوبِ خود شناختن استمن از کدام یک آموزگار خود باشمچهار فصلِ مرا جلوه ی خزان دادیکه در همین غم غربت بهار خود باشمهمیشه رفته ام از دست تا پس از برگشتدر این مکاشفه چشم انتظار خود باشممرا ببر به حرم... گوشه ای ز شش گوشهبذار پیشِ دل داغ دار خود باشم

میر پنج روز

درخواست حذف اطلاعات

نوروز می رسد، با میر پنج روز برخیز و شاد زی،بر رفته دل مسوز فرخنده پی چه روز خوشی هست حالیاپر کن به یمن مقدم عیدم پیاله را بادا برم ز یاد، هم از فرط سرخوشی دیدم هرآنچه دیده ام از جور و ناخوشی در شعله ها بنگر عمر می رود پیش از دمی که مهلت ایام طی شود نوروز سر رسید و اندر پی اش بهاردشت از چمن پر است،چون باغ سبزوار  زین پس تعادل شب و روز است درمیانچون صُرّه ای هوا پرِ عِطر است و بلبلان از شوق گل چه قطعه بسروده پرورند وز سوز دل چه نغمه پرورده سر دهند مضمون هرکدام ز هجران گلایه ای استوز جور دی حکایت هر یک فسانه ای است:  این صبح عیدتان در پیش دیده امچون شام تیره است، بس رنج دیده امجانا نبوده ای که ببینی به ما جسان  استم نمود دی به هواخواه نا ان در کاسبرگ لاله ردِ میخ در چه بود؟ بر&n

من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندی

درخواست حذف اطلاعات

من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندیکه دلپسند تو ای دوست دل بخواه من استشهریار

خداحافظی

درخواست حذف اطلاعات

خداحافظ نشین محفوض گریه هاخداحافظ عزیز بوسه های معصوم هفت سالگیخداحافظ گُلم، خوبم، خواهرمخلاصه هر چه همین هوای همیشه عصمتخداحافظ ای خواهر بی دلیل رفتن هاخداحافظ***حالا دیدار ما به نمی دانم آن کجای فراموشیدیدار ما اصلاً به همان حوالی هر چه باد، آباددیدار ما و دیدار دیگرانی که ما را ندیده اندپس با هر ی از ان من، از این ترانه محرمانه سخن مگوینمی خواهم آزردگانِ ساده بی شام و بی چراغاز اندوهِ اوقاتِ ما با خبر شوندقرار ما از همان ابتدای علاقه پیدا بودقرار ما به سپردن دریا و ترانه تشنگی نبودپس بی جهت بهانه میاورکه راه دور وخانه ما یکی مانده به آ دنیاستنهدیگر فراقی نیستحالا بگذار باد بیایدبگذار از قرائت محرمانه نامه ها و رؤیاهامان شاعر شویمدیدار ما و دیدار دیگرانی که ما را ندیده انددیدار ما به همان ساعتِ معلومِ دلنشینتا دیگر آدمی از یک وداع ساده نگریدتا چراغ و شب و اشاره بدانند که دیگر ملالی نیست*

چگونه می توان زمان (ع) را شناخت

درخواست حذف اطلاعات

طبق روایات شیعی برخی از مھمترین علائم حقانیت وجود زمان در ظھورش امور ذیل میباشند:عبا و عمامه سبز ،مردی میانسال ، حامل عصا و تابوت حضرت موسی(ع) و ذوالفقار علی(ع) وکتاب موسوم به « قرآن علی » بھمراه حضرت (ع) و سیصد و از یارانش. این عمده علائم ، شخصی ایشان است بھمراه برخی از علائم طبیعی و اجتماعی و غیره . ولی مھمترین و تعیین کنندهترین اینھا علائم شخصی حضرت اوست وگرنه بسیاری از علائم طبیعی و بشری ظھور حضرتمدتھاست که در سراسر جھان آشکار شده است و می تواند متعلق به ھر مدعی ت باشد . ونیز این روایت که در ھنگام ظھورش بر تاق آسمان، حقانیت این ظھور نوشته می شود که به مثابهشناسنامه اوست . ولی آیا چه ی و با چه سندی می تواند علائم شخصی ایشان را تشخیصدھد که درست است و جعلی نیست؟ و نیز اینکه امروزه به کمک اشعه لیزر از زمین و یا ماھواره ھامی توان در آسمان ھر مسئله ای را بھر زبانی نوشت . پس این علامت ھم

طراحی چت روم|تهی طرح| ید و فروش چت روم | طراح چت روم

درخواست حذف اطلاعات

<h1 style="font-size:3px">طراحی چت روم</h1> </html> <span style="display:none"> <strong>,طراحی چت روم, ید چت روم,فروش چت روم,گروه طراحی,طراحی چتروم,هاست چت روم,طراحی چت روم ارزان,قالب چت روم,چت روم پرسرعت,بهترین طراح,طراحی,طراحی چت روم,چت روم ورژن جدید,تهی طرح,طراح چت,سئو چت روم,طراحی چت روم,طراحی قالب چت روم,طراحی,طراحی چت روم </strong> <a rel="nofollow" href="http://www.tohitarh.loxblog.com/" target="_blank" title="تهی طرح"><strong>تهی طرح</strong></a> <a rel="nofollow" href="http://www.news.tohitarh.ir" target="_blank" title="تهی طرح"><strong>تهی طرح</strong></a> <a rel="nofollow" href="http://www.tohitarah.ir" target="_blank" title="تهی طرح"><strong>تهی طرح</strong></a> <a rel

آیینه ای ندارم... از آن آه می کشیم...

درخواست حذف اطلاعات

اشک جاری شد که با آیینه هم راهم کندرنج آمد تا مرا از خویش آگاهم کندعشق هر چند از خیالِ ط ی گندم گذشتبار دیگر عقل می خواهد که گمراهم کندتیغ در آغوش و تا یک عمر گرم بوسه ایموای از زخمی که باید تکیه بر آهم کندچند روزِ مانده را دیگر چه فرقی می کنددوست درویشم کند یا دشمنی شاهم کندمن تمام خاطراتم را ز خاطر شسته امتا نگاه یار روزی یادی از ما هم کند

2874 متر باغ ویلای رویایی

درخواست حذف اطلاعات

2874 متر باغ با انواع درختان میوه و تزیینی700 متر بنا بسیار شیک دوبل و سه خوابه مستر با شومینه و دیزاینی شیکسرایداری مجزا برای س ت دائم باغبان یا نگهبانبا بهترین متریال ساخت ، ک نت ام دی اف ، کف سرامیک و مبله شده با وسایل کاملاست شنا س وشیده ، جکوزی ، سونا و آبنما با تاسیسات کامل و حرفه ایآلاچیق ، باربیکیو ، برکه دورتادور باغ ، کلبه چوبی و نو ردازیمحوطه سازی و گل کاری با سلیقه ای مثال زدنیامکانات شهری : آب ، برق ، گاز و تلفنپایان کار شهرداری و نامه از جهاد کشاورزیسند مالکیت شش دانگ با قابلیت انتقال قطعی 

تور رامسر نمک آبرود لاهیجان تور شمال نوروز 96

درخواست حذف اطلاعات

تور رامسر نمک آبرود لاهیجان تور شمال نوروز 96 تور شمال، تور رامسر نمک آبرود، تور رامسرتور رامسر نمک آبرود نوروز 96،تور بهار 96، تور شمال پاییز 95،تور طبیعت گردی ،تور نوروز 96،رامسر [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

درخواست حذف اطلاعات

هزار متر باغ ویلا لو در شهرک ویلایی نشین تیسفون واقع در شهریار150 متر ویلا دو خوابه مبله شده با وسایل کاملاست شنا آلاچیق محوطه سازی نو ردازی گل کاری زمین بازی والیبالدرختان میوه مثمر آب سهمیه کشاورزی سند شش دانگ و انتقال قطعیبا مجوز ساخت از شهرداری و پایان کارانشعابات کامل : آّب برق و گاز با کنتور قانونیبنای سرایداری جهت س ت باغباننگهبانی 24 ساعته و گیت ورودی

یادداشت روزانه (9/1)

درخواست حذف اطلاعات

یادداشت روزانه (9/1) تکرار آموزه های قرآنی، صرف صبحانه، آشنایی با اعضای خانواده و احترام گذاشتن به بزرگتر ها، کمک به اعضای خانواده ،انجام کتاب آموختنی ها آشنایی با پدر بزرگ و مادر بزرگ ، کار با کتاب کار آموختنی ها و نقاشی اتاق کودک، آموزش نقاشی (جوجه و عینک)، ورزش( کار با حلقه های آموزشی)منبع: http://talashsch1. /